זיכוי עורך דין – עבירות אתיקה מקצועית: העדר יחס של כבוד ופגיעה בכבוד בית המשפט | אי מתן עזרה לבית המשפט לעשות משפט | הפרעה לבית המשפט לעשות משפט | הפסקת טיפול בעניין לקוח מבלי למנוע פגיעה | הפרת חובת נאמנות ומסירות ללקוח

5
(2)
זיכוי עורך דין מעבירות אתיקה מקצועית בבית הדין המשמעתי של לשכת עורכי הדין.

בעקבות ייצוג משפטי של משרדנו – זיכוי עורך דין בבית הדין המשמעתי של לשכת עורכי הדין – עבירות אתיקה מקצועית.


זיכוי עורך דין מתלונת שופטת על ידי בית הדין המשמעתי של לשכת עורכי הדין.

 • משרדנו מעניק ייצוג משפטי לעורכי דין בהליכים משמעתיים בבתי הדין של לשכת ערוכי הדין בכל רחבי הארץ.
 • אנו מציגים כאן מקרה להמחשה שטופל במשרדנו במסגרתו הובלנו לזיכוי עורך דין.
 • שופטת המכהנת בבית המשפט המחוזי מרכז הפנתה תובעים להגיש תלונה משמעתית כנגד עורך דין לוועדת האתיקה של לשכת עורכי הדין על אי התייצבותו של עורך הדין לדיון, למרות שלא שוחרר מייצוג, וכן בגין סירובו (לטענתם של התובעים) למסור להם את התיק. 
 • משהוגשה כנגד עורך הדין קובלנה ולאחר שנשמעו הראיות כמעט עד תום, קיבל בית הדין את עמדת הסניגור, עורך דין גיא פלנטר, והורה על זיכוי עורך הדין מכל אשמה משורה ארוכה של עבירות אתיקה מקצועית:
  • העדר יחס של כבוד ופגיעה בכבוד בית המשפט.
  • אי מתן עזרה לבית המשפט לעשות משפט.
  • הפרעה לבית המשפט לעשות משפט.
  • הפסקת טיפול בעניין לקוח מבלי למנוע פגיעה.
  • הפרת חובת נאמנות ומסירות ללקוח. 

כתב הקובלנה שהוגש כנגד עורך הדין לבית הדין המשמעתי.

 • כנגד עורך דין מרמת גן העוסק בדיני נזיקין הוגשה קובלנה משמעתית על ידי פרקליט ועדת האתיקה, המייחסת לו שורה ארוכה של עבירות אתיקה מקצועית:
  • העדר יחס של כבוד ופגיעה בכבוד בית המשפט, עבירה על פי סעיף 2 ו- 32 לכללי לשכת עורכי הדין (אתיקה מקצועית), התשמ"ו-1986 וסעיף 61(2) לחוק לשכת עורכי הדין, תשכ"א-1961.
  • אי מתן עזרה לבית המשפט לעשות משפט, עבירה על פי סעיפים 54 ו- 61(1) לחוק לשכת עורכי הדין.
  • הפרת חובת נאמנות ומסירות ללקוח והפרעה לבית המשפט לעשות משפט, עבירה על פי סעיף 2 לכללי לשכת עורכי הדין (אתיקה מקצועית) וסעיפים 54, 61(1) ן- 61(2) לחוק לשכת עורכי הדין.
  • הפסקת טיפול בעניין לקוח מבלי למנוע פגיעה בלקוח, עבירה על פי סעיף 13(ב) לכללי לשכת עורכי הדין (אתיקה מקצועית) וסעיף 61(2) לחוק לשכת עורכי הדין.
  • מעשים הפוגעים בכבוד המקצוע עריכת הדין, עבירה על פי סעיפים 53 ו- 61(1) לחוק לשכת עורכי הדין.
  • התנהגות שאיננה הולמת את המקצוע עריכת הדין, עבירה על פי סעיף 61(3) לחוק לשכת עורכי הדין.
 • בתמצית, על פי הנטען בכתב הקובלנה:
  • ייצג עורך הדין את המתלוננים בתביעת נזיקין בבית המשפט המחוזי מרכז. משנקבע התיק ע"י בית המשפט המחוזי (כבוד השופטת אסתר דודקביץ) לקדם משפט, הגיש עורך הדין לבית המשפט "הודעה על פטור מייצוג" ולמרות שלא שוחרר על ידי בית המשפט מייצוג המתלוננים, לא התייצב לדיון שנקבע.
  • משלא התייצב לדיון, קבעה כב' השופטת אסתר דודקביץ כדלקמן:

"התיק נקבע להיום בנוכחות התובעים עצמם ובנוכחות בא כוחם [הנאשם], שעדיין לא שוחרר מייצוגם של התובעים. זאת ועוד, מדברי התובעים עולה כי עו"ד [הנאשם] מעכב בידיו את מסמכיהם של התובעים וזאת לכאורה בניגוד לכללי האתיקה. לפיכך נדרש עו"ד [הנאשם] לפעול בהתאם לכללי האתיקה ולאפשר לתובעים לקבל העתקי כל המסמכים השייכים להם".

 • על פי הנטען בקובלנה, שבו וביקשו המתלוננים מעורך הדין כי ישיב להם את התיק ומסמכיהם אולם עורך הדין התנה את מסירת התיק בחתימתם על מסמך וויתור על תביעות ו/או טענות כלפיו.
 • משסירבו המתלוננים לחתום על כתב ויתור תביעות ו/או טענות כאמור לעיל, נטען כי עורך הדין לא הסכים להשיב להם את תיקם.
 • בהמשך, יידעו המתלוננים את בית המשפט כי למרות החלטת השופטת, לא השיב להם עורך הדין את התיק.
 • בתגובה, קבעה כב' השופטת דודקביץ כי: "מן הראוי שהתובעים יפנו ללשכת עורכי הדין", וכך עשו.

כל ניסיונותיו של עורך הדין למנוע את הגשת הקובלנה כנגדו – לא צלחו.

 • בטרם הגשת כתב הקובלנה כנגדו, ביקשה ועדת האתיקה מעורך הדין את תגובתו לתלונה ואף איפשרה לו להוסיף לאמור בתגובתו (לאחר שוועדת האתיקה גיבשה עמדה, על בסיס החומר שהצטבר בידה, כי עורך הדין עבר לכאורה עבירות אתיקה מקצועית).
 • כל ניסיונותיו של עורך הדין לשכנע את ועדת האתיקה כי יש להימנע מלהגיש כנגדו קובלנה, לא צלחו ולפיכך נאלץ להתמודד עם קובלנה משמעתית שהוגשה כנגדו לבית הדין המשמעתי המחוזי של לשכת עורכי הדין במחוז ת"א והמרכז.

בית הדין המשמעתי המחוזי של לשכת עורכי הדין בתל-אביב – יפו מורה על זיכוי עורך דין מכל אשמה.

 • לאחר הגשת הקובלנה כנגדו, פנה עורך הדין הנאשם לעורך דין גיא פלנטר, על מנת שיעניק לו ייצוג משפטי בהליך המשמעתי בפני בית הדין המשמעתי.
 • עמוק לתוך פרשת ההגנה, לאחר שעו"ד גיא פלנטר חקר את כל עדי הקובלת בחקירה שכנגד, בעיצומה של חקירתו הנגדית של הנאשם ולנוכח ראיה חדשה שהגיש עו"ד פלנטר לבית הדין, החליטה הקובלת (ועדת האתיקה) לקבל את גרסת הנאשם, חזרה בה מכתב הקובלנה וביקשה מבית הדין להורות על זיכויו של הנאשם מהאישומים המשמעתיים.
 • בעקבות הודעת ועדת האתיקה על חזרתה מהקובלנה, ביטל בית הדין המשמעתי המחוזי של לשכת עורכי הדין בת"א – יפו (הרכב אב"ד, שי ניידרמן, עו"ד, חב"ד איה שריק, עו"ד וחב"ד חנה גלזר, עו"ד) את הקובלנה והורה על זיכוי הנאשם.
 • בהמשך עמוד זה ניתן לעיין בקובלנה שהוגשה כנגד עורך הדין, הודעת פרקליט ועדת האתיקה על חזרה מהקובלנה והכרעת דינו של בית הדין המשמעתי, אשר במסגרתה ביטל את הקובלנה והורה על זיכוי עורך הדין מכל אשמה (ללא פרטים מזהים אודות עורך הדין אשר זוכה).

תיק בד"מ 132/12, ועדת האתיקה – מחוז ת"א והמרכז של לשכת עורכי הדין נגד עו"ד פלוני, בית הדין המשמעתי המחוזי של לשכת עורכי הדין בתל-אביב – יפו.

ב"כ הקובלת: צחי יונגר, עו"ד. ב"כ הנאשם: גיא פלנטר, עו"ד.


לקריאה נוספת.


ייצוג משפטי בדין משמעתי

משרד עורך דין פלילי גיא פלנטר

דין משמעתי | עבירות אתיקה מקצועית – עורכי דין | זיכוי עורך דין | העדר יחס של כבוד ופגיעה בכבוד בית המשפט | אי מתן עזרה לבית המשפט לעשות משפט | הפרעה לבית המשפט לעשות משפט | הפסקת טיפול בעניין לקוח מבלי למנוע פגיעה | הפרת חובת נאמנות ומסירות ללקוח

דרג את העמוד

ממוצע הצבעות 5 / 5. כמות הצבעות 2

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

קבצים להורדה - לחץ לצפייה

קידום אתרים בגוגל קידום אתרים בגוגל
למעלה