נדחה ערעור הפרקליטות על ביטול הרשעת צעיר שהודה ביבוא סמים מסוג GBL

5
(11)
דחיית ערעור הפרקליטות - ביטול הרשת נאשם אשר הודה ביבוא סם מסוג GBL

נדחה ערעור הפרקליטות על ביטול הרשעת צעיר שהודה ביבוא סמים מסוג GBL


נדחה ערעור הפרקליטות על ביטול הרשעת צעיר שהודה ביבוא סמים מסוג GBL

 • מדובר בפסק דין תקדימי: לראשונה בישראל הסתיים תיק יבוא סמים מסוג GBL בביטול ההרשעה, כאשר פסק הדין עבר ביקורת שיפוטית של ערכאת הערעור והפך לחלוט.
 • הפרשה בתמצית; בחיפוש אצל צעיר אשר הגיע לנתב"ג בטיסה מחו"ל נתפס בקבוק המכיל 157.5 מ"ל סם מסוכן מסוג GBL. 
 • בעקבות הודאתו ביבוא הסם לישראל, הוגש כנגד הצעיר כתב אישום המייחס לו עבירה של יבוא סמים.
 • בפסק דין תקדימי, נעתר בית משפט השלום בראשון לציון (כבוד השופט עמית מיכלס) לבקשת הסניגור, עורך דין גיא פלנטר, וחרף התנגדות התביעה המשטרתית – הורה על ביטול הרשעתו של הנאשם.
 • הפרקליטות לא השלימה עם ביטול ההרשעה, והגישה ערעור לבית המשפט המחוזי.
 • לאחר שמיעת הצדדים, קיבל בית המשפט המחוזי את טענות ההגנה, והמליץ לפרקליטות להסכים לדחיית הערעור שהגישה.
 • בהסכמת הפרקליטות, שקיבלה את המלצת בית המשפט, נדחה ערעור הפרקליטות וההחלטה על סיום ההליך ללא הרשעה – נותרה על כנה והפכה לחלוטה.

ההליך בבית משפט השלום  – ביטול הרשעה בעבירה של יבוא סמים מסוג GBL.

 • כנגד צעיר ללא עבר פלילי הוגש כתב אישום לבית משפט השלום בראשון לציון המייחס לו עבירה של יבוא סמים, בניגוד לסעיף 13 + 19א לפקודת הסמים המסוכנים (נוסח חדש), תשל"ג – 1973.
 • בתמצית, על פי הנטען בכתב האישום, הגיע הצעיר לישראל בטיסה מפריז ובחיפוש שבוצע, נתפס בקבוק ובו 157.5 מ"ל סם מסוכן מסוג GBL, המכונה בישראל "סם האונס".
 • במעשיו, כך נטען בכתב האישום, ייבא הנאשם סם מסוכן לשטח מדינת ישראל.
 • המחלוקת בתיק זה נסובה על שאלת ביטול הרשעתו של הנאשם;
  • בכל הנוגע לביטול הרשעה ראו בהרחבה בעמוד – אי הרשעה | ביטול הרשעה.
  • התביעה המשטרתית עתרה לדחות את עתירת ההגנה לביטול הרשעת הנאשם, בטענה שביטול ההרשעה לא מתיישבת עם ההלכה הפסוקה. באשר לעונש, ביקשה התביעה לגזור על הנאשם 6 חודשי מאסר שירוצו בדרך של עבודות שירות, לצד מאסר על תנאי, קנס כספי משמעותי והתחייבות להימנע מעבירה.  
  • מנגד, עתרה ההגנה לבטל את הרשעתו של הנאשם, שכן לשיטתה, הנזק שיגרם כתוצאה מההרשעה לשיקומו של הנאשם עולה במידה רבה על התועלת בהותרת ההרשעה על כנה. 
 • לאחר ששמע את נימוקי הצדדים ונתן דעתו לפסיקה, קיבל בית המשפט (כבוד השופט עמית מיכלס) את עתירת ההגנה והורה על ביטול ההרשעה הפלילית (תיק פלילי 65092-02-19 בבית משפט השלום בראשון לציון, בפני כבוד השופט עמית מיכלס, ניתן ביום 31.5.20).
 • מדובר בפסק דין תקדימי, מקרה ראשון אשר בו למרות חומרת העבירה – יבוא סם מסוכן מסוג GBL, וחרף התנגדות התביעה המשטרתית, הורה בית המשפט על ביטול ההרשעה הפלילית.
 • לפרטים נוספים אודות החלטת בית משפט השלום לבטל את ההרשעה, למידע על טיבו של הסם GBL ולעיון בפסק הדין עצמו ראו: יבוא סם מסוכן מסוג GBL "סם האונס" – ביטול הרשעה פלילית.

הפרקליטות מגישה ערעור על החלטת בית משפט השלום לבטל את הרשעתו של הנאשם.

 • הפרקליטות לא השלימה עם החלטת בית משפט השלום לבטל את הרשעתו של הנאשם והגישה הודעת ערעור מנומקת לבית המשפט המחוזי המרכז, בשבתו כבית משפט לערעורים פליליים.
 • בתמצית, טענה הפרקליטות בהודעת הערעור כדלקמן:
  • ביטול הרשעת נאשמים במיוחס להם הינו מהלך משפטי חריג, בו נוקט בית המשפט רק בנסיבות מיוחדות ויוצאות דופן.
  • שגה בית משפט השלום בכך שביטל את הרשעתו של הנאשם, וזאת בניגוד להלכות שנפסקו בבית המשפט העליון, ובניגוד לכלל לפיו האינטרס הציבורי מחייב הרשעתו של מי שנמצא אשם בדין.
  • סוג העבירה (יבוא סם מסוג GBL) אינו מאפשר לוותר בנסיבות המקרה על ההרשעה.
  • לא הוכח כי הרשעה תפגע פגיעה חמורה בשיקום הנאשם, וההגנה לא הוכיחה נזקים קונקרטיים ומשמעותיים שיגרמו לנאשם באם ההרשעה תיוותר על כנה.
  • שגה בית משפט השלום, שעה שהעדיף את האינטרס הפרטי של הנאשם על פני האינטרס הציבורי המובהק בדבר הרשעה בעבירות סמים, וודאי בעבירת יבוא סם.
  • טעה בית המשפט בכך שלא נתן לשיקולי הגמול וההרתעה את מעמד הבכורה השמור להם בעבירות סמים.
  • ביחס לסם מסוג GBL נקבע בפסיקה כי נפיצותו של הסם וסכנותיו מחייבים ענישה מחמירה, מאחורי סורג ובריח וכך מתחייב על מנת להשיג הרתעה אפקטיבית.
  • בית המשפט העליון פסק זה מכבר: "…ראוי שיידעו הכל, מי שיורשע בעתיד בעבירה של סחר, או החזקה בסם מסוג GBL – ידון, בהיעדר נסיבות מיוחדות במינן, למאסר ממשי בפועל" וכי: "בחלוף השנים מוצתה אפוא מידת החסד שנטה בית המשפט עם עוברי עבירות בסם מסוכן זה".
  • אף באם ייגרם לנאשם נזק בשל הרשעתו, הרי שיש לשקול אותו אל מול האינטרס הציבורי שבהרשעה, כמו גם אל מול האינטרס שבהתרעת הנאשם ובהרתעת הרבים. לעמדת הפרקליטות, אין מדובר בפגיעה קונקרטית קשה בשיקומו של הנאשם מעבר לפגיעה בעניינו של כל אדם אחר שהורשע בפלילים, ואין כל מקום להוציא נאשם זה משורת הדין באופן היוצר חוסר שוויון בינו לבין נאשמים אחרים.
  • אי הרשעתו של הנאשם עלולה לפגוע באינטרס הציבורי ולהעביר מסר סלחני שגוי לפיו מדובר במעשים קלי ערך, ולא במעשים אשר יש בהם כדי לפגוע בבריאותו ושלומו הפיזי של הציבור.
 • את הודעת הערעור חתמה הפרקליטות בכך שלא נעלמו מעיניה נסיבותיו האישיות של הנאשם, אולם בשים לב להלכה הפסוקה של ביהמ"ש העליון לפיה ההתחשבות בנסיבות האישיות תהא פחותה כאשר מדובר במי שביצעו עבירות סמים, בשים לב לכמות הסם שיובאה ארצה, לסוגו ולהשפעותיו, העונש שהוטל על הנאשם חורג ממתחם העונש ההולם ויש לקבל את הערעור, להרשיע את הנאשם.

בית המשפט המחוזי מקבל את טעוני ההגנה, דוחה את ערעור הפרקליטות ומשאיר את ההחלטה לבטל את ההרשעה על כנה.

 • ביום 20.12.20 נשמע ערעור הפרקליטות בבית המשפט המחוזי מרכז-לוד לפני כב' השופטת אברהם טל, כב' השופט אברהם יעקב וכב' השופט שמואל בורנשטין.
 • לאחר שמיעת טעוני הצדדים בהרחבה, המליץ בית המשפט המחוזי לפרקליטות להסכים לדחיית הערעור שהגישה הפרקליטות.
 • לאחר שניתנה הסכמת הפרקליטות לדחיית הערעור, נדחה הערעור (תוך ציון שהסכמת הפרקליטות לא תשמש תקדים למקרים אחרים), ובכך נותרה ההחלטה בדבר ביטול ההרשעה על כנה.

ע"פ 17192-07-20 בבית המשפט המחוזי מרכז-לוד, לפני כב' השופט אברהם טל, כב' השופט אברהם יעקב וכב' השופט שמואל בורנשטין.

בפרשה זו ייצגו את הנאשם עורכי הדין גיא פלנטר ואירנה אינברג ממשרדו.


לקריאה נוספת.


עו"ד פלילי

משרד עורך דין פלילי גיא פלנטר

עבירות סמים | ארכיון אחזקה ושימוש בסם שלא לצריכה עצמית  | ארכיון יבוא סמים | ייצוג משפטי | יבוא סמים מסוג GBL | עורך דין פלילי בראשון לציון | עורך דין פלילי בראשל"צ

 

דרג את העמוד

ממוצע הצבעות 5 / 5. כמות הצבעות 11

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

קבצים להורדה - לחץ לצפייה

קידום אתרים בגוגל קידום אתרים בגוגל
למעלה