ייעוץ משפטי פלילי; אזרחים ללא עבר – חשיבות קבלת הכנה וייעוץ לפני חקירה

5
(12)

ייעוץ משפטי פלילי לאזרחים ללא עבר המוזמנים לחקירה – על חשיבות קבלת הכנה לחקירה פלילית מעורך דין פלילי.

ייעוץ משפטי פלילי לפני חקירה פלילית – מאמר מאת עורך דין פלילי גיא פלנטר שפורסם TheMarker.com על חשיבות קבלת הכנה לחקירה פלילית מעורך דין פלילי.


טופס הודעה על זכויות חשוד בטרם חקירה. ייעוץ משפטי פלילי לחשודים ולנחקרים.

ייעוץ משפטי פלילי. בתמונה: טופס ההודעה על זכויות חשוד עליו נדרש החשוד לחתום עם תחילת החקירה הפלילית.


 • אך לאחרונה, פורסם בכלי התקשורת כי 0.5% בלבד מהמשפטים הפליליים מסתיימים בזיכוי הנאשם. נתון זה עלול להוביל למסקנה המתבקשת שכמעט תמיד, דינם של כל החשודים והנאשמים אחד הוא – להימצא אשמים ו"לשלם" את המחיר המתבקש, הן בהכתמת שמם בהרשעה פלילית והן בענישה ממשית כזו או אחרת.
 • בפועל, מסקנה זו איננה נכונה, שכן באחוז ניכר מאוד מתיקי החקירה המשטרתיים כלל לא מוגשים כתבי אישום, בעוד בכ-11% מהמקרים בהם הוגשו כתבי אישום, מסתיים ההליך בביטולו של כתב האישום, עיכוב ההליכים המשפטיים או אי-הרשעתו של הנאשם (במקרה האחרון – לא מורשע הנאשם למרות שנקבע כי ביצע את העבירה המיוחסת לו).
 • רשימה זו מתמקדת בחשודים ובנאשמים, שזו להם הסתבכותם הראשונה עם החוק, תוך הדגשת תפקידו החיוני והמרכזי של הסניגור בהענקת ייעוץ משפטי במישור הפלילי.

הליכים פליליים הננקטים כנגד אנשים ללא עבר פלילי.

 • למעשה, כל אזרח מן השורה עשוי למצוא עצמו מתמודד במהלך חייו עם הליכים פליליים שננקטים כנגדו.
 • לשם המחשה, נהגת ותיקה ומנוסה הנוהגת את רכבה בשטח עירוני, מתחת למהירות המותרת במקום, ובהתקרבה למעבר חציה, ממקדת לרגע את תשומת ליבה לשינוי תחנת הרדיו או לקבלת שיחת טלפון, ופוגעת בהולך רגל החוצה את מעבר החציה, עשויה להיעצר, להיחקר ולהיות מואשמת בעבירה פלילית של גרימת מוות ברשלנות, עבירה שדינה המקסימלי מאסר למשך 3 שנים ופסילת רישיון הנהיגה לתקופה שלא תפחת מ-3 שנים.
 • כך גם רופא, הנמצא בהליכי גירושים, עשוי למצוא עצמו "מבלה" את הלילה במעצר באבו כביר, לאחר שאשתו התלוננה עליו כי תקף אותה. בהמשך, וללא כל ראיה מסייעת לגרסת אשתו, עשוי אותו רופא להיות מורחק מביתו ומילדיו, ומואשם בעבירה פלילית של תקיפה בנסיבות מחמירות, עבירה שדינה המקסימלי 4 שנות מאסר. אם יורשע בדינו, עשוי אותו רופא אף לאבד את מטה לחמו.
 • אין אנו מביאים כאן דוגמאות תאורטיות גרידא, הדברים המתוארים לעיל מתרחשים כמעט מדי יום ביומו, ומכאן, שכל אחד, כולל אדם נורמטיבי לחלוטין, עשוי להיקלע לסיטואציה של הליך פלילי כזה או אחר הננקט כנגדו.

חשיבות קבלת ייעוץ משפטי פלילי בשלב החקירה והמעצר.

 • דווקא אותם אנשים מן השורה, שזו להם הסתבכותם הראשונה עם החוק, פגיעים יותר בכל מישור שניתן להעלות על הדעת.
 • ראשית, מבחינת תוצאותיו, מעמיד ההליך הפלילי בסכנה את כל מערכות חייהם: החל משמם הטוב ודימויים העצמי, דרך פרנסתם וקשריהם המשפחתיים והחברתיים, ולעתים אף מסכן את עצם חירותם.
 • מעבר לכך, מאחר שמדובר במפגשם הראשון עם רשויות אכיפת החוק, ההליך כולו זר וטראומטי מאוד עבורם. במצב דברים זה, כושרם להתמודד עם החשדות והאישומים, להתמקד, לנתח בקור רוח את מצבם, להתבטא כראוי ולהצביע מיוזמתם על ראיות התומכות בגרסתם – נפגע עד מאוד.
 • להבדיל מאותם עבריינים חוזרים או "מקצועיים", אין הם יודעים את זכויותיהם וחובותיהם, וכיצד לנהוג אל מול "האיום"; הם אינם מכירים את האמצעים העומדים לרשות חוקריהם, את שיטות ופעולות החקירה השונות, כמו גם את ה"תרגילים" החקירתיים הננקטים אל מול חשודים; הם גם חשופים יותר להשפעה ולאיום (בין אם מרומז ובין אם ישיר) מצד חוקריהם.
 • למעשה, מלכתחילה, ידם על התחתונה בהתמודדות זו, שכן מולם יושב איש מקצוע, חוקר, המיומן בשיטות חקירה, בקיא ביסודות המשפטיים של העבירה המיוחסת להם והמרכז בידיו אינפורמציה רלוונטית שחסויה בפניהם.
 • אותה אינפורמציה חסויה (עדויות וראיות), תיחשף בפניהם, בהיקף ובעיתוי עליו יחליט אותו חוקר ולצורך קידום חקירתם. לא אחת, חלק מהמידע הרלוונטי להגנתם ייחשף בפניהם, לראשונה, רק לאחר הגשת כתב האישום; במהלך חקירתם כלל לא יקבלו הזדמנות הוגנת להגיב על כל החשדות כנגדם.
 • מעצם הסיטואציה המכבידה והזרה ו/או הלחץ המופעל עליהם, הם מתקשים לעמוד על גרסתם ונוטים לנסות ולרצות את איש המרות העומד מולם; לעתים, אין הם טורחים לוודא כי ההודעה אשר נגבתה מהם, אותה יאשרו בחתימת ידם, אכן משקפת את גרסתם, וזאת למרות שבסוף ההודעה מתנוססת האמרה: "זו הודעתי שהוקראה בפני ואושרה בחתימת ידי". במקרים רבים הם גם אינם ערים לכך, ש"הנזקים" שנגרמו לקו ההגנה שלהם במהלך החקירה (אם הצליחו בכלל לגבש קו הגנה) כמעט ולא ניתנים לתיקון במשפט עצמו.
 • כאשר אותו מפגש ראשוני עם רשויות אכיפת החוק מלווה במעצר, כל האמור כאן הינו בבחינת קל- וחומר. בפועל, יכולתו של החשוד לעמוד על גרסתו בשעה שהוא עצור, מצטמצמת באופן דרמטי והוא עשוי למסור גרסה כזו או אחרת אך מתוך תקווה שהדבר יסיים את מעצרו ובבית המשפט "הכל יסתדר".
 • דא עקא, שגרסתו משמשת את חוקריו דווקא כעילה להאריך את מעצרו, ובהמשך, בבית המשפט, "תופסים" אותו על גרסתו בחקירה, וכאמור, כמעט ולא ניתן לתקן את "הנזק" שכבר נגרם להגנתו.
 • מכאן החשיבות הקריטית לאוכלוסייה אשר בה עסקינן, בקבלת ייעוץ משפטי בטרם מסירת כל גרסה לרשות החוקרת, ובליווי שלבי החקירה והמעצר על ידי עו"ד המתמחה במשפט הפלילי.
 • למעשה, הדרך היחידה הפתוחה בפני כל חשוד לנסות ולאזן את "מאזן הכוחות" הנוטה בבירור לרעתו ולטובת הרשות החוקרת, היא להעמיד לצידו עו"ד המתמחה בתחום הפלילי, אשר ייתן לו גם יייעוץ כללי, כיצד לנהוג בחקירתו ומה צפוי לו, וגם ייעוץ ספציפי, בהתאם לנסיבות המקרה ולנסיבותיו האישיות.
 • מאחר ועסקינן באנשים ללא עבר פלילי, עצם פרסום החשדות כנגדם ו/או דבר מעצרם עלולים לגרום להם לנזק חמור. לפיכך, במקרים המתאימים, יפעל הסניגור לקבלת צו איסור פרסום שמו של החשוד, לרבות כל פרט אחר שיש בו כדי לזהותו.

הצורך בטיפול משפטי בסגירת תיק חקירה פתוח.

 • לצערנו, מלמדת המציאות שגם תיקים שבסופו של דבר לא יוגש בהם כתב אישום, נשארים פתוחים (ללא הכרעה) במשך תקופות ממושכות הן ביחידות החוקרות והן ביחידות התביעה המשטרתית והפרקליטויות. הדבר נכון במיוחד כאשר מדובר בפרשיות סבוכות ורחבות היקף, אם כי גם במקרים "פשוטים" לכאורה, נשאר התיק לעתים תלוי ועומד במשך תקופה ממושכת.
 • אותו תיק פתוח, שלמעשה דינו בסופו של דבר להיסגר, מקבל ביטוי ברישומיה הפנימיים של המשטרה, "מתנהג" כאילו מדובר ברישום פלילי, ועשוי לפגוע באוכלוסייה אשר אורח חייה אינו אורח עברייני, וזאת הן במישור התעסוקתי והן במישורים נוספים (למשל לעניין רישוי כלי ירייה).
 • מכאן, שבנסיבות המתאימות יש מקום שהסניגור יפנה בכתב, באופן מסודר לסגירת אותו תיק. לעתים, יש מקום לפנייה מסוג זה דווקא כאשר אין כל ביטחון שהתיק ייסגר בעתיד, וזאת על מנת לנסות ולשכנע את רשויות התביעה שלא להגיש כתב אישום.
 • פורסם באתר www.TheMarker.com. לעיון במאמר עצמו לחץ כאן.

גיא פלנטר הוא עורך דין פלילי עצמאי העוסק במשפט פלילי, משפט צבאי ודין משמעתי, לשעבר תובע בפרקליטות המדינה וכיום מתמקד בייעוץ וייצוג חשודים ונאשמים ללא עבר פלילי.


משרד עורך דין פלילי גיא פלנטר – ייעוץ משפטי  פלילי וייצוג משפטי בהליכים פליליים בכל רחבי הארץ.


עורך דין פלילי

משרד עורך דין פלילי גיא פלנטר

הכנה לחקירה פלילית | ייעוץ משפטי בחקירה | ייעוץ משפטי פלילי | ליווי משפטי לנחקרים ולחשודים | שחרור ממעצר | צו איסור פרסום | כתב אישום | התמודדות עם כתב אישוםהחזרת תפוס

דרג את העמוד

ממוצע הצבעות 5 / 5. כמות הצבעות 12

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

קבצים להורדה - לחץ לצפייה

קידום אתרים בגוגל קידום אתרים בגוגל
למעלה