מחיקת עבירות פליליות – נשיא המדינה מורה על מחיקת 12 עבירות פליליות

5
(2)

מחיקת עבירות פליליות – נשיא המדינה מקבל בקשת חנינה שהגיש משרדנו ומורה על מחיקת עבר פלילי הכולל 12 עבירות פליליות.

 • ביומו האחרון כנשיאה של מדינת ישראל, נעתר נשיא המדינה שמעון פרס לבקשת חנינה שהגיש עו"ד פלילי גיא פלנטר ובתוקף סמכותו, הורה על מחיקת עברו הפלילי של אזרח, הכולל לא פחות מ- 12 עבירות פליליות במרשם הפלילי. בכך נפתח בפני הלקוח האפשרות לקבל תעודת יושר.
 • להלן ההודעה שנתקבלה מסגן היועצת המשפטית לנשיא המדינה, עו"ד ג'מאל קדרי, המבשרת כי נשיא המדינה מחק את עברו הפלילי של הלקוח. מטעמים של צנעת הפרט, נמחקו כמובן פרטיו של הלקוח.

מחיקת עבירות פליליות

בתמונה: החלטת נשיא המדינה המורה על מחיקת עבירות פליליות.


עברו הפלילי של המבקש – 12 עבירות פליליות בתחום הרכוש והסמים.

 • פרשה זו עוסקת אם כן בגבר בתחילת שנות ה- 40 לחייו, אשר בתקופה של כעשור, מגיל 15 ועד גיל 25 חזר והסתבך פעם אחר פעם עם החוק.
 • את מעורבתו בפלילים החל כאמור עת היה נער. יחד עם חבריו, גנב רכב ומשנעצרו הנערים ע"י שוטרים, נמלטו עד אשר נתפסו שוב. בעקבות אירוע זה, נמצא הלקוח אשם בבית משפט לנוער בעבירות של שימוש ברכב ללא רשות, עבירה בניגוד לסעיף 413ג לחוק העונשין ובריחה ממעצר, עבירה בניגוד לסעיף 257 (2) לחוק העונשין.
 • יחד עם זאת, מאחר והיה קטין ודובר בהסתבכותו הראשונה, נקט בית המשפט לנוער בגישה שיקומית והסתפק בסיום ההליך הפלילי בתקופת מבחן של 18 חודשים וחתימה על התחייבות להימנע מעבירה.
 • חלפו כשנתיים והפעם כשל הלקוח בעבירות התפרצות וגניבה. גם הפעם זכה לגישה שיקומית. בית משפט השלום בחיפה קבע כי ביצע עבירות של כניסה למקום מגורים לבצע עבירה, בניגוד לסעיף 406(א) לחוק העונשין וגניבה, בניגוד לסעיף 384 לחוק העונשין, אולם נמנע מלהרשיעו והשית עליו תקופת מבחן למשך שנה, התחייבות להימנעע מעבירה ותרומה צנועה לליב"י.
 • בהמשך, במסגרת שירותו הצבאי, הורשע הלקוח על ידי בית דין צבאי בעבירה של החזקה ושימוש בסמים לצריכה עצמית, בניגוד לסעיף 7(א) + 7(ג) סיפא לפקודת הסמים המסוכנים והפעם נגזרו עליו, מעבר לעצם ההרשעהה בפלילים, מאסר בפועל למשך חודשיים, מאחרי סורג ובריח ומאסר על תנאי. לזכותו יאמר, כי למרות הרשעתוו בפלילים, "שרד" הלקוח שירות צבאי והשלימו עד תום.
 • חלפה כשנה מהרשעתו בפני בית דין צבאי, והפעם הובא הלקוח שוב בפני בית משפט השלום בחיפה, שם צירף 3 תיקים פליליים שונים שעניינם עבירות בקשר לרכב, והורשע בלא פחות משש עבירות:
  • פריצה לרכב בכוונה לגנוב – עבירה בניגוד לסעיף 413ו סיפא לחוק העונשין.
  • גניבה מרכב – עבירה בניגוד לסעיף 413ד (א) לחוק העונשין (2 עבירות).
  • פריצה לרכב – עבירה בניגוד לסעיף 413ו רישא לחוק העונשין (2 עבירות).
  • חבלה במזיד ברכב – עבירה בניגוד לסעיף 413ה לחוק העונשין.
 • בית משפט השלום בחיפה הרשיעו בכל העבירות, מימש ערבות שהוטלה בתיק קודם וגזר עליו מאסר על תנאי.
 • לבסוף, 7 שנים מאוחר יותר, הורשע הלקוח שוב על ידי בית משפט השלום בחיפה והפעם בעבירה של החזקה ושימוש בסמים שלא לצריכה עצמית, עבירה בניגוד לסעיף 7(א) + 7(ג) רישא לפקודת הסמים המסוכנים ושוב זכה לסיים את התיק הפלילי במאסר מותנה בלבד.
 • מקרה זה היה למפגשו האחרון של הלקוח עם בית משפט פלילי.

סמכות החנינה של נשיא המדינה – מחיקת עבירות פליליות, באמצעות קיצור תקופות התיישנות ומחיקה.

 • חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א- 1981, מעניק לנשיא המדינה סמכות לקצר או לבטל תקופות התיישנות ו/ או תקופות מחיקה החלות על הרשעות פליליות (מחיקת עבירות פליליות).
 • מכאן, שגם אם הסתיימו הליכים פליליים בהרשעה פלילית, עדיין פתוח בפני נאשם שהורשע לפנות לנשיא המדינה בבקשה לקצר את תקופות ההתיישנות והמחיקה במירשם הפלילי, ובכך להסיר את כל ההשלכות הפוגעניות הכרוכות בעבירות הפליליות בהן הורשע.
 • קיצור תקופות ההתיישנות והמחיקה במירשם הפלילי, מאפשרת לאדם שהרשעתיו הפליליות נמחקו, לקבל תעודת יושר.
 • להרחבה בכל הנוגע לסמכות נשיא המדינה להורות על מחיקת עבירות פליליות ראו בעמוד – מחיקת רישום פלילי.

על תכלית מוסד החנינה וסמכותו של נשיא המדינה להורות על מחיקת עבירות פליליות.

 • במבוא להצעת חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, תשמ"א – 1981, ניתן למצוא ביטוי לתכלית שעמדה ביסוד כינונו של מוסד החנינה:

"העקרון הבסיסי שביסוד ההצעה הוא כי – פרט לענינים יוצאים מן הכלל – אין לזכור לאדם את חטאו כל ימיו ויש לאפשר לו לפתוח דף חדש בחייו ולעודד את שיקומו והשתלבותו המלאה בחיי החברה. ההצעה מאמצת את גישת ההלכה לנושא, המוצאת את ביטויה ב"תקנת השבים" שמקורה במשנה גיטין ה', ה', ושנתייחדה לפעולות תחיקתיות ושיפוטיות שמטרתן להקל על העבריין לשוב בתשובה ולהשתלב בחיי החברה… מצד אחר, ואף זאת בהתאם לעקרונות ההלכה, נקבעו בהצעה מגבלות אחדות על זכותו של העבריין שלא יוזכרו חטאיו – בשל חומרת העבירה, בשל משרה שנושאה צריך לשמש דוגמה אישית לציבור, או בשל תפקיד שבו נדרש אמון מממלא התפקיד והאמון הדרוש נפגע כתוצאה מהעבירה".

 • בהציגו את הצעת חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים בפני הכנסת, עמד שר המשפטים דאז, מר משה ניסים על רעיון הריהביליטציה (= שיקום) העומד מאחורי מחיקת ההרשעה:

"…מחיקת הרשעה…חותרת להנהגת רעיון הריהבילטציה, אם כי זו איננה מוחלטת… מידע על הרשעה שנמחקה יימסר רק למספר מצומצם ביותר של גופים, בעניינים שלגביהם נדרש יושר מיוחד, כמו למשל מינוי לכהונת נשיא המדינה, מבקר המדינה או שופטים. להוציא גופים אלה, לא יימסר מידע על הרשעה שנמחקה ואפילו לא לבית-המשפט… מהן זכויותיו של מי שהרשעתו נמחקה? אדם כזה ייחשב לעניין כל דין – בסייגים שפירטתי לעיל – כאילו לא עבר עבירה, וזאת הן כלפי הרשויות שיש לו שיג ושיח עמן והן במישור האזרחי, כמו ביטול חובת גילוי עובדות בחוזי אמון. מחיקת הרשעה מתבטאת גם בביטול כל פסול שנפסל אדם בעקבות ההרשעה, אפילו אם הוא נפסל בפני בית-דין משמעתי ואפילו אם נפסל לצמיתות".

 • דברים דומים פסק בית המשפט העליון בהשר זה בעל"ע 3761/00 אלכסנדר קוסטין נ' לשכת עורכי הדין בישראל:

"על בסיס עקרונות אלה מורה חוק תקנת השבים על התיישנות הרשעה בחלוף התקופה הקבועה בו, ומביא למחיקתה בחלוף תקופה נוספת של עשר שנים. משנמחקת הרשעה, נחשב העבריין כאילו לא הורשע. תוצאותיה הנגררות של ההרשעה, ובכללן פסלות מעיסוק במקצוע, בטלות מיום המחיקה, ואף נאסר במפורש להביאן בחשבון לצורך כלשהו…".


קבלת בקשת חנינה על ידי נשיא המדינה, מחיקת עבירות פליליות וכפועל יוצא – קבלת תעודת יושר.

 • למרות שנמצא אשם ע"י בתי משפט שונים בלא פחות מ-12 עבירות פליליות שונות, נעתר נשיא המדינה לבקשת חנינה שהוגשה על ידי עו"ד פלילי גיא פלנטר, קיצר את תקופת המחיקה החלה על כל העבירות ובכך מחק את עברו הפלילי של הלקוח.
 • בהמשך עמוד זה ניתן לעיין בתדפיס מרשם פלילי אודות הלקוח (ללא פרטים מזהים כמובן), המפרט את עברו הפלילי שנמחק על ידי נשיא המדינה וכן בהחלטת נשיא המדינה המורה על מחיקת עבר פלילי של הלקוח (שוב, ללא פרטים מזהים אודות הלקוח). מאחר ואחד מהתיקים שנמחקו על ידי הנשיא עניינו הרשעה בבית דין צבאי, לקיום חתימת נשיא המדינה חתם שר הביטחון, משה (בוגי) יעלון. יתר התיקים נדונו בערכאות פליליות אזרחיות ולפיכך לקיום חתימת נשיא המדינה על כתב המחיקה חתמה שרת המשפטים.
 • בשולי הדברים נציין כי כתב המחיקה נחתם על ידי נשיא המדינה שמעון פרס ביום 24.7.14, יומו האחרון בתפקידו כנשיאה התשיעי של מדינת ישראל. לא מן הנמנע, שמדובר באחת מפעולותיו האחרונות כנשיא מדינת ישראל.
 • קבלת תעודת יושר – משנמחק כל עברו הפלילי של הלקוח נפתחה בפניו האפשרות לקבלת תעודת יושר.

משרד עורך דין פלילי גיא פלנטר – טיפול משפטי במחיקת עבירות פליליות.

 • משרדנו עוסק בהגשת בקשות חנינה לנשיא המדינה, הנוגעות למחיקת עבירות פליליות וכפועל יוצא – קבלת תעודת יושר.
 • להרחבה בכל הנוגע לטיפול משרדנו בתחום זה ראו בעמוד – מחיקת רישום פלילי.

עורך דין פלילי

משרד עורך דין פלילי גיא פלנטר

מחיקת רישום פלילי | מחיקת עבר פלילי | קיצור תקופות ההתיישנות והמחיקה במרשם הפלילי | קבלת תעודת יושר | עורך דין פלילי בצפון | עורך דין פלילי בחיפה | עו"ד פלילי בחיפה | ייצוג משפטי פלילי בחיפהעבירות בקשר לרכב

 

דרג את העמוד

ממוצע הצבעות 5 / 5. כמות הצבעות 2

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

קידום אתרים בגוגל קידום אתרים בגוגל
צרו איתנו קשר
מלאו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

  למעלה
  שינוי גודל גופנים