מחיקת רישומים משטרתיים אודות תיקי חקירה סגורים

5
(71)
מחיקת רישומים משטרתיים אודות תיקי חקירה סגורים

מחיקת רישומים משטרתיים אודות תיקי חקירה סגורים – עורך דין פלילי גיא פלנטר.


מחיקת רישומים משטרתיים אודות תיקי חקירה סגורים.

 • למשרדנו ניסיון משפטי מוכח בכל הנוגע לענייני מחיקת רישומים משטרתיים אודות תיקי חקירה סגורים.
 • משרדנו מטפל במחיקת רישומים משטרתיים הן באמצעות שינוי עילת סגירת תיק חקירה לעילה של חוסר אשמה והן באמצעות ביטול רישום משטרתי מרישומיה הפנימיים של המשטרה.
 • בעמוד זה אנו מציגים מקרה להמחשה במסגרתו הובלנו למחיקת רישום משטרתי אודות עבירות של הפרעה לשוטר בשעת מילוי תפקידו, העלבת עובד ציבור והחזקת סמים.
 • לקראת סוף עמוד זה תמצאו קישורים לעשרות דוגמאות נוספות של מקרים, בהם הובלנו למחיקת רישומים משטרתיים.
 • בכל הנוגע לרישום פלילי ראו – מחיקת רישום פלילי.

מקרה להמחשה – טיפול משפטי משולב ומדורג שהוביל למחיקת רישומים משטרתיים אודות תיקי חקירה סגורים.

 • על מהות הרישום המשטרתי ועל השלכותיו הפוגעניות של הרישום המשטרתי ניתן לקרוא בהרחבה בעמוד: שינוי עילת סגירת תיק חקירה לחוסר אשמה.
 • בעמוד זה נציג דוגמא למקרה מורכב בו טיפלנו, במסגרתו הבאנו למחיקת רישומים משטרתיים של מספר תיקי חקירה סגורים, בשני מסלולים שונים:
  • תחילה – שינוי עילת סגירת אחד מתיקי החקירה לחוסר אשמה. מדובר בתיק יחסית חמור, שאלמלא מחיקתו – לא היה ניתן להתקדם לשלב הבא.
  • לאחר צמצום הרישום המשטרתי אודות הלקוח (בעקבות הטיפול המשפטי הראשון) – ביטול הרישום המשטרתי שנותר.

הרישום המשטרתי אודות עבירות הפרעה לשוטר בשעת מילוי תפקידו + העלבת עובד ציבור.

 • ואלו פרטי המקרה; בפרק זמן קצר יחסית, צבר לחובתו בחור צעיר בשם ערן שני רישומים משטרתיים שונים ברישום המשטרתי.
 • הרישום המשטרתי הראשון נגע לעימות שהתפתח בין ערן לשוטר. בעקבות העימות, הגיש השוטר תלונה פלילית כנגד ערן ודאג שיפתח כנגד ערן תיק פלילי במשטרה, בחשד לביצוע שתי עבירות פליליות:
  • הפרעה לשוטר בשעת מילוי תפקידו, עבירה בניגוד לסעיף 275 לחוק העונשין;
  • העלבת עובד ציבור, עבירה בניגוד לסעיף 288 לחוק העונשין.
 • בסופה של חקירה פלילית זו, נסגר התיק הפלילי בעילה של העדר עניין לציבור, או במילים אחרות, הוחלט שנסיבות העניין אינן מצדיקות המשך חקירה והעמדה לדין.
 • נקדים את המאוחר ונציין כבר כאן, כי במסגרת הטיפול שלנו הוכחנו, שלא רק שלא נפל שום פגם בהתנהגותו של ערן, אלא שבפועל, היה מדובר במקרה מובהק של שימוש לרעה בכח המשרה דווקא מצידו של השוטר המתלונן.
 • בהתאמה, נתקבלה גם טענתנו כי מלכתחילה, היה מקום לסגור את התיק בעילה של חוסר אשמה, ולא בעילה של חוסר עניין לציבור. 
 • בכל הנוגע לטיפול משפטי בשינוי עילת סגירת תיק חקירה לחוסר אשמה ראו בהרחבה בעמוד: שינוי עילת סגירת תיק חקירה לחוסר אשמה.

הרישום המשטרתי אודות עבירות סמים.

 • כחודש בלבד לאחר אותו עימות עם שוטר, הסתבך ערן שנית עם המשטרה. הפעם נתפס על ידי שוטרים מחזיק סם מסוג קנבוס, דבר שהוביל לפתיחת תיק פלילי נוסף כנגדו, בחשד לעבירה של החזקת סם לצריכה עצמית, בניגוד לסעיף 7 (א) + (ג) סיפא לפקודת הסמים המסוכנים.
 • יחד עם זאת, בשל כמות הסם המזערית שנתפסה ברשותו של ערן, נסגר גם תיק פלילי זה, שוב בעילה של העדר עניין לציבור.

השלכות הרישום המשטרתי על חיי הלקוח.

 • על השלכותיו הפוגעניות של רישום משטרתי ראו בהרחבה בקישור: מדוע יש לפעול לביטול רישום משטרתי מרישומי המשטרה?
 • בהקשר הנוכחי נציין כי הרישום המשטרתי הפריע לערן בשני מישורים:
  • באשר לרישום המשטרתי שצמח בעקבות העימות עם אותו שוטר, חש ערן שפשוט נעשה לו עוול, החל מעצם פתיחת התיק הפלילי כנגדו, והמשך בכך שבתום החקירה לא נוקה שמו לחלוטין, והתיק לא נסגר בעילה של חוסר אשמה.
  • באשר לשני הרישומים המשטרתיים גם יחד, מצא ערן כי יש להם השלכות פוגעניות במישור התעסוקתי. מסתבר, שמעסיקים רבים אינם יודעים לאבחן כלל בין מושגים כגון "עבר פלילי", "הרשעה פלילית" או "רישום פלילי" לבין המושג "רישום  משטרתי", ופוסלים מועמדים באופן גורף. ערן חווה את הדברים על בשרו; מספר מעסיקים לא קיבלו אותו לעבודה לאחר שנענה לדרישתם (הלא חוקית) להציג את הרישומים המשטרתיים שצבר לחובתו, ומעסיקים אחרים דחו אותו (שלא כדין), רק בשל סירובו להציג להם את הרישומים המשטרתיים.
 • לפיכך, פנה ערן למשרדנו וביקש שנפעל למחיקת הרישומים המשטרתיים.

מחיקת רישומים משטרתיים של תיקי חקירה סגורים.

 • ככלל, ככל שצבר אזרח יותר רישומים משטרתיים לחובתו, כך גם יקשה למחוק אותם. במקרה של ערן, היה מדובר בשני רישומים משטרתיים שונים, בגין שני אירועים שונים, דבר שהפך את משימתנו למעט מורכבת יותר.
 • תחילה פעלנו למחיקת הרישום הנוגע לעבירות של הפרעה לשוטר בשעת מילוי תפקידו והעלבת עובד ציבור.
 • בקשה שהגשנו לשינוי עילת סגירת תיק החקירה נתקבלה, ומשטרת ישראל קבעה שלא נמצאה אשמה פלילית במעשיו של ערן. על פי חוק, תיק שנסגר בשל עילה של "חוסר אשמה" – נמחק רישומו כליל מרישומי המשטרה. בהתאמה, מסרה לנו משטרת ישראל כי רישום התיק בוטל מרישומיה ואף צרפה לנו העתק מפעולת העדכון.
 • כעת נותר לחובתו של ערן רק הרישום המשטרתי ביחס לעבירת הסמים, וניתן היה לעבור למהלך המשפטי הבא.
 • בשלב זה, נעתר ראש אגף החקירות והמודיעין במשטרת ישראל לבקשתנו ואישר את ביטול הרישום המשטרתי השני, הנוגע לעבירת הסמים.
 • פלט ששלחה אלינו המשטרה הוכיח, שאכן לא נותרו יותר שום רישומים משטרתיים לחובתו של ערן, ובכך לאחר מחיקת הרישום, טוהר לחלוטין שמו של ערן והוסרו כל התוצאות הפוגעניות של אותם רישומים משטרתיים.
 • בהמשך עמוד זה ניתן לראות את אישורי המשטרה שקיבל משרדנו בדבר מחיקת הרישומים המשטרתיים, ללא פרטים מזהים של הלקוח.

מחיקת רישומים משטרתיים של תיקי חקירה סגורים – הטיפול במשרדנו.


דוגמאות למקרים נוספים בהם הובלנו למחיקת רישומים משטרתיים של תיקי חקירה סגורים.

 • לקראת סוף עמוד זה תמצאו עשרות דוגמאות נוספות למקרים בהם הוביל משרדנו למחיקת רישומים משטרתיים של תיקי חקירה סגורים, בין אם באמצעות שינוי עילת סגירת התיק לחוסר אשמה, או באמצעות ביטול הרישום המשטרתי.

עורכי דין פליליים

משרד עורך דין פלילי גיא פלנטר

הפרעה לשוטר בשעת מילוי תפקידו | העלבת עובד ציבור | החזקת סמים | מחיקת רישומים משטרתיים אודות תיקי חקירה סגורים

דרג את העמוד

ממוצע הצבעות 5 / 5. כמות הצבעות 71

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

קבצים להורדה - לחץ לצפייה

דוגמאות למקרים נוספים בהם הובלנו למחיקת רישומים משטרתיים של תיקי חקירה סגורים:
קידום אתרים בגוגל קידום אתרים בגוגל
למעלה