ביטול רישום משטרתי – תיק סגור | סיכון אדם בנתיב תחבורה

5
(3)
סיכון אדם בנתיב תחבורה - ביטול רישום משטרתי

רישום משטרתי אודות סיכון אדם בנתיב תחבורה – בעקבות טיפול משפטי של משרדנו – ביטול הרישום המשטרתי של תיק חקירה סגור.


ביטול רישום משטרתי של תיק חקירה סגור – אודות מתמחה בעריכת דין שנחשדה בעבירת סיכון אדם בנתיב תחבורה.

 • פרשה זו עוסקת בעובדת מדינה, אשר הועסקה כמתמחה בעריכת דין באחת מרשויות האכיפה בשירות המדינה. בעברה של הלקוחה שירות צבאי כקצינה בצבא קבע ובמסגרת שירותה הצבאי אף נבחרה לקצינה מצטיינת.
 • עם שיחרורה מצה"ל, סיימה תואר משולב במשפטים ומנהל עסקים במרכז הבינתחומי הרצליה ובמועד הגשת הבקשה לביטול הרישום המשטרתי הועסקה כאמור כמתמחה בעריכת דין, באחת מזרועות האכיפה.
 • מטעמים מובנים, לא נכנס כאן לפרטי התלונה שהוגשה בזמנו למשטרה כנגד הלקוחה ונסתפק בכך שנציין כי בעקבות התלונה, נחקרה הלקוחה בחשד לעבירה פלילית של סיכון בטיחותי של נוסע, עבירה לפי סעיף 332(5) לחוק העונשין, תשל"ז –1977 (סיכון אדם בנתיב תחבורה), אולם בהמשך, נגנז התיק בעילה של חוסר ראיות.
 • לאחר סגירת התיק, רישום אודות העבירה, מועד העבירה, מועד סגירת התיק ועילת סגירת התיק נותר ברישום המשטרתי – תיקים סגורים. 

השלכותיו הפוגעניות של הרישום המשטרתי אודות עבירת סיכון אדם בנתיב תחבורה.

 • קיומו של הרישום המשטרתי פגע בלקוחה במספר מישורים בחייה; במישור העקרוני, ככל תיק שנסגר בעילה של "חוסר ראיות" ונותר ברישומי המשטרה, גם רישומו של התיק בו עסקינן הכתים במשך שנים רבות את שמה של הלקוחה במעין אמירה כי אמנם לא קם סיכוי סביר להרשעתה בדין אך נאספו די ראיות המשאירות ספק בחפותה. 
 • גם במישור המעשי, פגע הרישום המשטרתי בלקוחה; עם סיום ההתמחות ומעבר בחינות לשכת עורכי הדין, ביקשה הלקוחה להשתלב בעבודה באחד ממשרדי הממשלה או בגופי ביטחון (משטרה, שב"כ וכו') וזאת כעורכת דין מן המניין.
 • כידוע, השירות הציבורי, ובפרט גופי הביטחון, בוחרים בקפידה את העובדים המיועדים, כך שכבר בשלבים המקדימים נבחן עברם של המועמדים (גם בהקשר לקביעת התאמה וסיווג ביטחוני), והרישום המשטרתי עשוי לפגוע בסיכויי המועמדים להשתלב במשרות רגישות.

ניסיונותיה של הלקוחה לפעול לביטול הרישום המשטרתי בעצמה.

 • תחילה הגישה הלקוחה בקשה בעצמה לביטול הרישום המשטרתי, אולם מאחר ובקשתה לא נערכה באופן מקצועי, לא הייתה מנומקת דיה, לא עוגנה באסמכתאות ולא התייחסה לחומר הראיות ("כלים משפטיים" שלא עמדו לרשותה, בהעדר מומחיות בתחום) ומפאת החשיבות הרבה שבדבר בעבורה, פנתה הלקוחה למשרד עו"ד פלילי גיא פלנטר להגיש מטעמה בקשה לביטול הרישום המשטרתי.

ביטול רישום משטרתי בעקבות בקשה אשר הוגשה ע"י משרדנו.

 • בבקשה לביטול הרישום המשטרתי אשר הוגשה ע"י משרד עו"ד פלילי גיא פלנטר נימקנו בהרחבה על שום מה עניינה של הלקוחה עונה על כל אמות המידה שנקבעו לביטול רישום משטרתי.
 • הבקשה נתקבלה. ראש חוליית ביטול רישום במדור מידע פלילי של חטיבת החקירות באגף לחקירות ולמודיעין במשטרת ישראל השיבה כי בהתאם לחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א – 1981 ובהתאם לתקנות המרשם הפלילי ותקנת השבים (אמות מידה לביטול רישומי משטרה), התשס"ט – 2009 לאחר עיון בפנייתו של עו"ד פלילי גיא פלנטר, הוחלט על ידי ראש מדור מידע פלילי לבטל את הרישום המשטרתי.
 • עוד מסרה משטרת ישראל בתשובתה, כי משהוחלט לבטל את הרישום המשטרתי שעל שמה של הלקוחה, לא יופיע עוד הרישום המשטרתי בפלט הרישומים המשטרתיים, ומידע על רישום זה, לא יועבר גם לגורמים הזכאים לקבל על פי החוק מידע על תיקים סגורים.
 • בהמשך עמוד זה ניתן לעיין (ללא פרטים מזהים כמובן) ב"רישום המשטרתי – תיקים סגורים" שעמד לחובת הלקוחה ב"תעודת היושר" שלה ובהחלטה, בעקבות הטיפול המשפטי שהעניק משרד עורך דין פלילי גיא פלנטר ללקוחה, לבטל את הרישום המשטרתי ולמחוק את הרישום המשטרתי מרישומי המשטרה.

טיפול משפטי במחיקה או ביטול של רישום משטרתי.


עורך דין פלילי

משרד עורך דין פלילי גיא פלנטר

סיכון אדם בנתיב תחבורה

 

דרג את העמוד

ממוצע הצבעות 5 / 5. כמות הצבעות 3

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

קבצים להורדה - לחץ לצפייה

קידום אתרים בגוגל קידום אתרים בגוגל
למעלה