מעשה מגונה בקטין – סגירת תיק פלילי בשימוע בפרקליטות | רב שנחשד בעבירות מין

5
(6)
מעשה מגונה בקטין - סגירת תיק פלילי בהליך שימוע בפרקליטות מחוז חיפה

מעשה מגונה בקטין – סגירת תיק בהליך שימוע. בתמונה: פרקליטות מחוז חיפה.


מעשה מגונה בקטין – סגירת תיק פלילי בשימוע

 • אנו מביאים כאן מקרה להמחשה אשר טופל במשרדנו הנוגע לעבירה של מעשה מגונה בקטין.
 • במסגרת הליך שימוע בפרקליטות מחוז חיפה, הובלנו לסגירת תיק פלילי בו נחשד רב מוכר בעבירה של מעשה מגונה בקטין. 

מקרה להמחשה: סגירת תיק פלילי במסגרת שימוע בפרקליטות – רב שנחשד בעבירות מין חמורות: מעשים מגונים בקטינים שלימד

 • כנגד רב מוכר ומוערך בקהילה הציונית הדתית נפתחה חקירה פלילית בחשד לעבירה של מעשה מגונה בקטין מתחת לגיל 14, עבירה בניגוד לסעיף 348(א) בנסיבות סעיף 345(א)(3) לחוק העונשין, התשל"ז – 1977.
 • על פי החשד, ניצל הרב שיעורים שערך לנערים לקראת בר המצווה, כדי לבצע באחד הנערים מעשים מגונים.

מעשה מגונה בקטין מתחת לגיל 14 – קצת על העבירה

 • סעיף 348(א) לחוק העונשין קובע עונש של 7 שנות מאסר לעושה מעשה מגונה באדם, באחת הנסיבות המנויות בסעיף 345(א)(2) עד (5) לחוק העונשין.
 • עניינו של סעיף 345(א)(3) לחוק העונשין ביצוע עבירת מין בקטין שטרם מלאו לו 14 שנים, אף אם המעשה המגונה נעשה בהסכמתו.
 • בשל חומרת העבירה של מעשה מגונה בקטין שטרם מלאו לו 14 שנים, ראה המחוקק להציב לצד עבירה זו עונש מזערי. סעיף 355 לחוק העונשין קובע כי במידה והורשע אדם בעבירה של מעשה מגונה בקטין מתחת לגיל 14, לא יפחת עונשו מרבע העונש המרבי שנקבע לאותה עבירה (אלא אם כן החליט בית המשפט, מטעמים מיוחדים שיירשמו, להקל בעונשו). יתרה מכך, על פי מצוות המחוקק, עונש המאסר לא יהיה, בהעדר טעמים מיוחדים, כולו על-תנאי.
 • משמע, במידה והיה מורשע בעבירה המיוחסת לו, היה צפוי הרב לעונש מאסר בפועל שנע בין שנה ו- 9 חודשי מאסר (העונש המזערי) ל- 7 שנות מאסר (העונש המקסימלי).

הזמנתו של הרב לקיים הליך שימוע בפרקליטות מחוז חיפה בטרם הגשת כתב אישום כנגדו

 • בתום חקירת המשטרה, הועבר חומר החקירה מהרשות החוקרת לפרקליטות מחוז חיפה, תוך המלצה להעמיד את הרב לדין בגין עבירת המין בה נחשד, מעשה מגונה בטין.
 • בד בבד עם העברת חומר החקירה, קיבל הרב מכתב שכותרתו: "הודעה לפי סעיף 60א לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב – 1982", לפיו זכותו לפנות בכתב לרשות התביעה בבקשה מנומקת מדוע יש להימנע מהגשת כתב אישום כנגדו ("מכתב יידוע לחשוד").
 • במילים אחרות, בטרם החלטה סופית באם להגיש כנגדו כתב אישום לבית משפט, העניקה פרקליטות מחוז חיפה לרב זכות שימוע.

סגירת תיק מעשה מגונה בקטין במסגרת הליך שימוע בפרקליטות חיפה

 • עם קבלת הודעת הפרקליטות לפי סעיף 60א לחוק סדר הדין הפלילי, פנה הרב לעו"ד פלילי גיא פלנטר, אשר ייצג אותו מול הפרקליטות בהליך השימוע.
 • בטרם עריכת השימוע ולפנים משורת הדין, העמידה הפרקליטות לעיון הסניגור את עיקרי חומר החקירה המשטרתי. כמו כן, נעתרה פרקליטות מחוז חיפה לבקשתו של הסניגור לערוך שימוע בעל פה, במשרדי הפרקליטות.
 • לאחר קבלת עיקרי חומר החקירה, ניתוחו ואיסוף ראיות הגנה נערך שימוע בפרקליטות, בפני ממונה בכירה והפרקליטה המטפלת בתיק.
 • במסגרת השימוע, פרס עורך הדין גיא פלנטר ארוכות את טיעוניו על שום מה יש להימנע מהגשת כתב אישום כנגד הרב, ובין היתר ביקש לשכנע, על בסיס הראיות, כי יש לסגור את התיק בשל העדר סיכוי סביר להרשעה. 
 • בניגוד להמלצת המשטרה, קיבלה הפרקליטות את עמדתה הסניגור והודיע בכתב לעורך דין פלילי גיא פלנטר כי בעקבות השימוע, ולאחר שקלול מכלול הנסיבות, הוחלט שלא להגיש כתב אישום כנגד הרב.
 • בהמשך, קיבל הרב הודעה בכתב ממשטרת ישראל לפיה החקירה בעניינו בחשד לעבירה של מעשה מגונה בקטין מתחת לגיל 14 נסתיימה והתיק נסגר על ידי פרקליטות מחוז חיפה בעילה שלא נמצאו ראיות מספיקות להעמידו לדין.
 • יצוין כי בשל הטיפול הדיסקרטי של משרדנו בפרשה, בשום שלב לא נחשפו בתקשורת פרטים מזהים אודות הרב ולפיכך גם לא נפגע שמו הטוב.
 • בהמשך עמוד זה ניתן לעיין בהחלטת הפרקליטות, בעקבות השימוע שנערך, שלא להגיש כתב אישום כנגד הרב וכן בהודעת משטרת ישראל בדבר סיום החקירה וסגירת התיק.

משרד עורך דין פלילי גיא פלנטר – ייעוץ וייצוג משפטי בעבירות מין בכלל, ובעבירה של מעשה מגונה בקטין בפרט


עורך דין פלילי

משרד עורך דין פלילי גיא פלנטר

מעשים מגונים בקטינים | ארכיון שימוע פלילי ארכיון ייצוג משפטי בשימוע | ארכיון קשה להימנע מהגשת כתב אישום | ארכיון סעיף 60א לחוק סדר הדין הפלילי | מכתב יידוע לחשוד | ארכיון עבירות מין | מעשה מגונה | ארכיון מעשה מגונהעורך דין פלילי בצפון | עורך דין פלילי בחיפה | עו"ד פלילי בחיפה | ייצוג משפטי פלילי בחיפה | בית משפט השלום בחיפה – ייצוג משפטי | בית המשפט המחוזי בחיפה – ייצוג משפטי

 

דרג את העמוד

ממוצע הצבעות 5 / 5. כמות הצבעות 6

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

קבצים להורדה - לחץ לצפייה

קידום אתרים בגוגל קידום אתרים בגוגל
למעלה