מעשים מגונים בעובדת תוך ניצול יחסי עבודה; סגירת תיק בהסדר מותנה

4.2
(5)

מעשים מגונים בעובדת תוך ניצול יחסי עבודה – סגירת תיק פלילי בהסדר מותנה.


מעשים מגונים בעובדת - סגירת תיק בהסדר מותנה

מעשים מגונים בעובדת – סגירת תיק בהסדר מותנה


תמצית המקרה – לאחר החלפת ייצוג משפטי, חזרה בה הפרקליטות מהחלטתה להגיש כתב אישום וסגרה תיק פלילי המייחס מעשים מגונים בעובדת בהסדר מותנה.

 • מנהל מרפאה נחשד בביצוע מעשים מגונים בעובדת תחת פיקוחו, תוך שימוש באמצעי לחץ הנובעים ממרותו עליה ביחסי העבודה שביניהם.
 • המנהל מימש את זכות השימוע באמצעות עורך דין אחר, והגיש בקשה מנומקת בכתב להימנע מהגשת כתב אישום כנגדו. 
 • הפרקליטות לא השתכנעה שיש להימנע מהגשת כתב אישום, ואף דחתה בקשה של הסניגור הקודם לסגור את התיק בהסדר מותנה.
 • לאחר שנמסרה למנהל החלטת הפרקליטות להגיש כנגדו כתב אישום, החליט להחליף ייצוג משפטי ופנה למשרדנו.
 • לפנים משורת הדין ובהגינותה, הסכימה הפרקליטות לבקשתו של עו"ד גיא פלנטר לבחון מחדש את החלטתה וחלף ההחלטה המקורית להגיש כתב אישום, השתכנעה הפרקליטות שיש להימנע מהגשת כתב אישום לבית המשפט, וסגרה את התיק בהסדר מותנה.

החלטת הפרקליטות להגיש כתב אישום המייחס למנהל מעשים מגונים בעובדת תחת פיקוחו.

 • כנגד מנהל מרפאה נפתחה חקירה פלילית בחשד לעבירות מעשים מגונים והטרדה מינית של עובדת תחת פיקוחו.
 • אודות המעשים המיוחסים למנהל ראו בהרחבה לקראת סוף עמוד זה, בעובדות כתב האישום.
 • בתום החקירה הפלילית הועבר חומר החקירה ממשטרת ישראל לפרקליטות מחוז תל אביב (פלילי) אשר הודיעה למנהל במסגרת "מכתב יידוע שני לחשוד", כי לאחר עיון בחומר החקירה, שוקלת הפרקליטות להעמידו לדין בכפוף לשימוע בעבירות של מעשה מגונה בכח (ריבוי עבירות), בניגוד לסעיף 348(ג1) לחוק העונשין, תשל"ז – 1977 (להלן – "החוק"), ניסיון לגרם מעשה מגונה בכח, עבירה בניגוד לסעיף 348(ג)(1) + סעיף 25 + סעיף 350 לחוק העונשין.
 • המנהל מימש את זכות השימוע באמצעות עורך דין אחר, אשר הגיש מטעמו בקשה מנומקת בכתב להימנע מהגשת כתב אישום כנגד המנהל.
 • משסירבה הפרקליטות לסגור את התיק בשימוע, ביקש עורך דינו הקודם של המנהל לסגור את התיק בעילה של הסדר מותנה אולם ביום 23.8.20, מסרה הפרקליטות לעורך דינו דאז כי החליטה להגיש כתב אישום.

לאחר החלפת הייצוג המשפטי וחלף ההחלטה המקורית להגיש כתב אישום, מסכימה הפרקליטות לסגור את התיק הפלילי בהסדר מותנה.

 • משנפלה ההחלטה להגיש כנגדו כתב אישום, החליט הלקוח לשחרר את עורך דינו הקודם ופנה למשרדנו. 
 • לפנים משורת הדין ובהגינותה, נעתרה הפרקליטות לבקשתו של עורך דין גיא פלנטר פתוח מחדש את שאלת הגשת כתב האישום ולבסוף, שוכנעה לסגור את התיק בהסדר מותנה.

תנאי ההסדר המותנה שנחתם עם הפרקליטות.

 • בהתאם להסכמה שהושגה עם הפרקליטות, לאחר קיום התנאים המפורטים להלן, התחייבה הפרקליטות לסגור את התיק בעילה של "סגירת תיק בהסדר";
  • הודאה בעובדות כתב האישום המצורף להסדר ובעבירות של מעשה מגונה שלא בהסכמה, בניגוד לסעיף 348(ג) לחוק העונשין וניסיון לגרם מעשה מגונה שלא בהסכמה, בניגוד לסעיפים 348(ג) + 25 לחוק העונשין.
  • תשלום לאוצר המדינה ע"ס 5000 ש"ח, ב- 5 תשלומים.
  • פיצוי לנפגעת העבירה ע"ס 20,000 ש"ח ב- 10 תשלומים.
  • התחייבות להימנע מביצוע עבירות של מעשים מגונים והטרדה מינית במהלך תקופה של 12 חודשים מיום החתימה על ההסדר.
  • עמידה בתנאי תכנית שנקבעו על ידי קצין מבחן – טיפול במשך שנה.
  • כתיבת מכתב התנצלות לנפגעת העבירה.
 • סגירת התיק בהסדר מותנה חסכה מהלקוח הליך פלילי בבית המשפט, על כל השלכותיו הפוגעניות, הרשעה בפלילים, הכתמת שמו ברבים (ככלל, פסקי הדין מפורסמים עם פרטי הנאשמים) ועונשים חמורים לאין שיעור מהעונשים עליהם הוסכם, במסגרת ההסדר המותנה.

על העבירה של מעשים מגונים תוך ניצול יחסי עבודה או שירות.

 • בהתאם להוראות סעיף 348 (ה) לחוק העונשין, תשל"ז – 1977, ביצוע מעשה מגונה באדם בגיר, תוך ניצול מרות ביחסי עובדה או בשירות מהווה עבירה פלילית שדינה עונש מקסימלי של 2 שנות מאסר.  
 •  סעיף 348(ה) לחוק העונשין קובע כדלקמן:

 "העושה מעשה מגונה באדם שמלאו לו שמונה עשרה שנים, תוך ניצול מרות ביחסי עבודה או בשירות, דינו – מאסר שנתיים."

 • על השאלה מהו "מעשה מגונה" ראו בעמוד: מעשה מגונה – הגדרה, ענישה על מעשים מגונים + מקרים להמחשה.
 • במקרה הנוכחי, בתחילת הדרך, סברה הפרקליטות כי יש מקום לייחס ללקוח עבירה של מעשה מגונה תוך שימוש בכח או הפעלת אמצעי לחץ אחרים (בניגוד לסעיף 348(ג1) לחוק העונשין (עבירה חמורה שעונשה המקסימלי 7 שנות מאסר).
 • בהמשך, לאחר שעורך דין גיא פלנטר בא בדברים עם הפרקליטות, מיתנה הפרקליטות את האישום במסגרת ההסדר לעבירה של מעשה מגונה שלא בהסכמה, בניגוד לסעיף 348(ג) לחוק (שעונשה המקסימלי 3 שנות מאסר).

לקריאה נוספת.


עורך דין פלילי

משרד עורך דין פלילי גיא פלנטר

משפט פלילי | מעשה מגונה | מעשים מגונים בעובדת | מעשים מגונים | ניצול יחסי עבודה

דרג את העמוד

ממוצע הצבעות 4.2 / 5. כמות הצבעות 5

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

קבצים להורדה - לחץ לצפייה

קידום אתרים בגוגל קידום אתרים בגוגל
למעלה