מעשה מגונה – הגדרה, ענישה על מעשים מגונים + מקרים להמחשה

4.9
(70)
מעשה מגונה, מעשים מגונים ייעוץ משפטי ייצוג משפטי

מעשה מגונה – הגדרה וענישה. מעשים מגונים – דוגמאות לזיכויים, ביטול כתבי אישום, סגירת תיקים פליליים וסיום הליכים פליליים ללא הרשעה.

מהו מעשה מגונה?

סעיף 348 לחוק העונשין – ההגדרה ומשמעותה

 • סעיף 348 לחוק העונשין התשל"ז-1977, קובע את האיסור הפלילי על ביצוע מעשה מגונה, ומגדיר אותו כאיסור על ביצוע "מעשה לשם גירוי, סיפוק או ביזוי מיניים" וזאת בנסיבות שונות ובמדרגי חומרה משתנים.
 • במקרים רבים מעשים מגונים מתבטאים במגע פיזי באיבריים אינטימיים (חזה, ישבן, איבר מין), מעשה אוננות בפומבי ונשיקה בעלת אופי מיני ("נשיקה צרפתית") אולם גם ליטוף על הגב, נשיקה על הלחי או אפילו חיבוק – כל אלו יכולים להיחשב למעשים מגונים. 
 • בפועל, כל מעשה לשם גירוי, סיפוק או ביזוי מיניים שאיננו נכלל בגדר מעשה אינוס (חדירה לאיבר מינה של האישה שלא בהסכמתה), ובגדר מעשה סדום (חדירה לפי הטבעת או לפיו של הקורבן) – יוכל להיכנס, על פי נסיבותיו, תחת הקטגוריה של מעשים מגונים.
 • עסקינן אם כן בקשת רחבה מאוד של מעשים שנכנסים למתחם העבירה, בין היתר, מגע פיזי באחר, מגע פיזי עצמי בנוכחות אחר (לדוגמא – מעשה אוננות שנעשה בפני אחר), צילום תמונות בעלי אופי מיני או אמירות מילוליות היכולות להגיע לכדי מעשים מגונים.
 • מעשים מגונים נכללים בהגדרה של הטרדה מינית (סעיף 3(א)(2) לחוק למניעת הטרדה מינית, תשנ"ח – 1998, אולם – על מנת לא ליצור כפל עבירות – לא נכללים מעשים מגונים במסגרת עבירות הטרדה מינית.

שאלת ההסכמה בעבירה של מעשה מגונה

 • ככלל, מעשה לשם גירוי או סיפוק מיני הופך לעבירה של מעשה מגונה – בהעדר הסכמה. 
 • יחד עם זאת, גם אם המעשה נעשה בהסכמה, עדיין מדובר בעבירה פלילית כאשר:
  • הסכמה זו הושגה במרמה לגבי מיהות העושה (כלומר תוך מצג כוזב לגבי זהותו ו/או תפקידו של המבצע) או מהות המעשה (למשל באמתלה כוזבת ל"טיפול" כזה או אחר), או;
  • כאשר ההסכמה היא של קטין שטרם מלאו לו 14 שנים. 

איך בוחנים האם המעשה שנעשה מגיע לכדי "מעשה מגונה"?

 • כאמור, ההגדרה של העבירה רחבה מאד, וכוללת בתוכה קשת של מקרים היכולים להיכלל תחת הקטגוריה של מעשים מגונים, במדרגי חומרה שונים ומשתנים. 

היסוד הנפשי של העבירה

 • מבחינת היסוד הנפשי הנדרש להרשעה – הרי שעל התביעה להוכיח שמדובר במעשה לשם "גירוי, סיפוק או ביזוי מיניים".

היסוד העובדתי של העבירה

 • היסוד העובדתי הנדרש להרשעה, מורכב יותר;  איך נדע אם מעשה מסוים נחשב למגונה או לאו?
 • לא פעם, נדע לזהות ולסווג אפילו בצורה אינטואיטיבית מעשה מסוים כמעשה מגונה (השופט זמיר ציין בהקשר זה בעש"מ 6713/96 "… כפי שנאמר לגבי פיל, אף שקשה להגדיר אותו – אין קושי לזהות אותו") – אך מנגד יהיו מקרים רבים אחרים בהם לא יהיה מדובר בקביעה חד משמעית, ויהיה צורך לבחון את הדברים באופן מובנה יותר.
 • על פי פסיקת בתי המשפט, ניתן לומר בצורה מופשטת כי "אופיו המגונה" של המעשה נגזר מנסיבות ביצוע המעשה על רקע השקפות החברה בה הוא מבוצע. בפס"ד פליישמן נ' מד"י, ציין כבוד השופט ד' לוין:

מבחן הוא "מבחן אובייקטיבי, מעשה שעל פניו קיים בו אלמנט מגונה על-פי השקפות החברה בה מתבצע המעשה", או "מעשה, אשר יש בו על פניו אלמנט של מיניות גלויה, ואשר לפי אמות מידה אובייקטיביות של מתבונן מן הצד, של האדם הממוצע, ייחשב לא הגון, לא מוסרי, לא צנוע"

 • כלומר, בעיניו של "האדם הסביר" המתבונן מהצד באותו מעשה – ייראה המעשה כבעל אופי מיני ברור, אשר על פי המוסכמות החברתיות שלפיהן אנו חיים – נתפס כבלתי הוגן, בלתי צנוע או בלתי מוסרי.

מהו "גרם מעשה מגונה"?

 • סעיף 350 לחוק העונשין קובע חזקה לפיה "אחת היא אם העושה עשה את המעשה או גרם שהמעשה ייעשה בו או באדם אחר".
 • כלומר, המונח 'מעשה מגונה באדם' אינו מחייב נגיעה פיזית של נאשם באחר דווקא והוא כולל בתוכו גם מקרים שבהם הנאשם משפיע על הקורבן לעשות מעשה בגופו שלו או בגופו של אדם אחר.

מהו העונש על מעשה מגונה?

 • מתחם הענישה רחב עד מאוד (משנת מאסר עד 15 שנות מאסר), וזאת משום שהסעיף כולל בתוכו מגוון רחב של מעשים, בעלי דרגת חומרה משתנית.
 • ככלל, העונש בגין מעשה מגונה ייגזר על פי אמות המידה המפורטות להלן;

אמות המידה לגזירת העונש בגין מעשה מוגנה

 • אופי המעשה המגונה המיוחס לנאשם (למשל – ישנו הבדל ברור בין ליטוף על הגב, לבין נשיקה על שפתיים לבין מגע מעל איבר המין);
 • גיל נפגע/ת העבירה ופערי הגילאים בין הנאשם לנפגע/ת (קטינות של נפגע/ת העבירה מהווה כמובן נסיבה לחומרה).
 • שאלת העדר ההסכמה למעשה (למשל, כאשר ההסכמה הושגה במרמה לגבי מיהות העושה או מהות המעשה, או כאשר המעשה נעשה תוך ניצול מצב של חוסר הכרה או מצב אחר המונע לתת הסכמה חופשית).
 • מצב נפגע/ת העבירה (למשל כאשר המעשה המגונה נעשה תוך ניצול מחלת נפש או ליקוי שכלי, אם בשל מחלת הנפש או הליקוי השכלי לא היתה ההסכמה למעשה הסכמה חופשית).
 • שימוש באלימות ו/או באיומים (שימוש בכוח או הפעלת אמצעי לחץ אחרים, איום בכלל ואיום בנשק חם או קר בפרט, התעללות).
 • תוצאות המעשה המגונה (למשל – גרימת חבלה גופנית או נפשית).
 • טיב מערכת היחסים בין הנאשם לנפגע/ת (יחסי תלות, מרות, חינוך, השגחה, עבודה או שירות).
 • קרבה משפחתית בין הנאשם לנפגע/ת (ביצוע מעשה מגונה בבן משפחה מהווה נסיבה להחמרה רבה בעונש).
 • מעמדו של הנאשם ביחס לנפגע/ת (למשל – אחראי על חסר ישע, מטפל נפשי, כהן דת).
 • נסיבות נוספות בביצוע המעשה המגונה (למשל, נוכחות אחר או אחרים בעת ביצוע מעשה מגונה).

העונשים הקבועים בחוק בגין מעשה מגונה

 • כל העונשים בגין מעשים מגונים עליהם נעמוד מיד הם עונשי מקסימום, שקבע המחוקק. 
 • עונש מקסימלי של 15 שנות מאסר:
  • מעשה מגונה באדם שהוא קטין והוא בן משפחתו או באדם שהוא חסר ישע והוא אחראי עליו:
   • בקטין או בקטינה שטרם מלאו להם שש עשרה שלא בהסכמתם החופשית או בהסכמתם, שהושגה במרמה לגבי מיהות העושה או מהות המעשה, או תוך ניצול מצב של חוסר הכרה, או מצב אחר המונע מהם לתת הסכמה חופשית או תוך ניצול היותם סובלים ממחלת נפש או לקוי שכלי, אם בשל מחלתם או בשל הליקוי בשכלם לא היתה הסכמתה למעשה הסכמה חופשית.
   • באיום בנשק חם או קר או תוך גרימת חבלה גופנית או נפשית.
   • תוך התעללות, לפני המעשה, בזמן המעשה או אחריו.
   • בנוכחות אחר או אחרים שחברו יחד עמו לביצוע המעשה בידי אחד או אחדים מהם.
 • עונש מקסימלי של 10 שנות מאסר:
  • מעשה מגונה בקטין מתחת לגיל 16 כשהמעשה נעשה שלא בהסכמתו, או תוך השגת ההסכמה במרמה, או תוך ניצול מצב של חוסר הכרה או תוך ניצול מצב של לקות שכלית.
  • מעשה מגונה באדם תוך איום בנשק או תוך גרימת חבלה גופנית או נפשית או הריון או תוך התעללות או בנוכחות אחר או אחרים שחברו יחד לביצוע המעשה.
  • מעשה מגונה באדם שהוא קטין והוא בן משפחתו או באדם שהוא חסר ישע והוא אחראי עליו.
 • עונש מקסימלי של 7 שנות מאסר:
  • מעשה מגונה שנעשה באדם תוך קבלת הסכמה שהושגה במרמה או תוך ניצול מצב של אדם בחוסר הכרה או מצב אחר המונע ממנו לתת הסכמה או תוך ניצול לקות נפשית המונעת אפשרות לתת הסכמה או כאשר מדובר בקטינה מתחת לגיל 14, גם אם נתנה הסכמתה לביצוע המעשה.
  • אם עריכת המעשה המגונה נעשתה תוך שימוש בכוח, איום או הפעלת אמצעי לחץ אחר. 
 • עונש מקסימלי של 4 שנות מאסר:
  • אם מדובר בביצוע מעשה מגונה באדם שהוא קטין שמלאו לו ארבע עשרה שנים אך תוך ניצול יחסי תלות, מרות, חינוך, השגחה, עבודה או שירות (בהתאם לסייגים הקבועים בחוק).
  • מעשה מגונה בפני אדם שהוא קטין, בכל מקום שהוא, והוא בן משפחתו.
 • עונש מקסימלי של 3 שנות מאסר:
  • כאשר מדובר בביצוע מעשה מגונה באדם שלא הסכמתו, אך שלא בנסיבות הכלולות בסעיפים הקודמים.
  • מעשה מגונה בפומבי שנעשה בפני אדם שטרם מלאו לו 16 שנים.
 • עונש מקסימלי של 2 שנות מאסר:
  • מעשה מגונה באדם שמלאו לו שמונה עשרה שנים, תוך ניצול מרות ביחסי עבודה או בשירות.
  • מעשה מגונה בפני חסר ישע ע"י אחראי על חסר ישע.
 • עונש מקסימלי של שנת מאסר:
  • ביצוע מעשה מגונה בפומבי (לדוגמא מעשה אוננות בפרהסיה) בפני אחר שלא בהסכמה או תוך ניצול יחסי תלות, מרות, חינוך, השגחה, עבודה או שירות.

מעשים מגונים ברשת ובעולם הווירטואלי

 • עם מהפכת האינטרנט והתפתחות העולם הווירטואלי, היטשטשו הגבולות הפיזיים וכיום ניתן לבצע עבירות מין גם במרחב הווירטואלי, בין אם במרחב האינטרנטי או בשיחת צ'אט, באפליקציה כזו או אחרת בטלפון הנייד. לפרטים נוספים ראו: עבירות מין ברשת – ייעוץ וייצוג משפטי.
 • בהקשר למעשים מגונים, כבר נקבע בפסיקה כי השפעה על קורבן לבצע מעשה מגונה בעצמו – יכולה להיעשות גם שלא באופן "פיזי", אלא דרך המרחב הווירטואלי.
 • כלומר – אדם המבקש מאחר לבצע בעצמו מעשים מגונים – דרך האינטרנט ומבלי שבכלל השניים נוכחים באותו חדר באופן פיזי– הרי שהדבר עלול לעלות לכדי עבירה.

מעשים מגונים – דוגמאות למקרים בהם טיפלנו


עורך דין פלילי

משרד עורך דין פלילי גיא פלנטר

עבירות מין – ייצוג משפטי | מעשה מגונה בפומבי | ייצוג משפטי פלילי

 

דרג את העמוד

ממוצע הצבעות 4.9 / 5. כמות הצבעות 70

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

מעשים מגונים, עבירות מין, הטרדה מינית - דוגמאות למקרים שטופלו על ידי משרדנו:
קידום אתרים בגוגל קידום אתרים בגוגל
למעלה