סגירת תיק פלילי בהסדר – גניבה בידי עובד בשווי 70,000 ₪

5
(3)
סגירת תיק פלילי בהסדר - ייצוג משפטי

סגירת תיק פלילי בהסדר – ייצוג משפטי. בתמונה: פרקליטות מחוז חיפה שסגרה תיק בחשד לעבירה של גניבה בידי עובד בהסדר מותנה.


סגירת תיק פלילי בהסדר – ייצוג משפטי.

 • משרדנו מעניק ייצוג משפטי בכל הנוגע לסגירת תיק פלילי בהסדר מול כל גורמי התביעה הפלילית רחבי הארץ.
 • אנו מציגים כאן מקרה להמחשה במסגרתו הובלנו לסגירת תיק פלילי בהסדר. פרקליטות מחוז חיפה נעתרה לבקשת משרדנו ומורה על סגירת תיק פלילי בהסדר, למרות קיומן של ראיות לעבירה של גניבה בידי עובד בשווי כ- 70,000 ₪ (קופאית באחת מרשתות הפארם אשר גנבה כספים ומוצרים מהרשת).

קופאית אשר ביצעה עבירות גניבה בידי עובד בשווי של כ- 70,000 ש"ח. התיק הסתיים ללא כתב אישום בדרך של סגירת תיק פלילי בהסדר.


נסיבות המקרה בקצרה – גניבה ממעסיק.

 • הלקוחה במקרה זה היא צעירה ללא עבר פלילי, העוסקת כיום בעריכת דין.
 • כ-6 שנים קודם להסמכתה, עת היתה בתחילת שנות ה-20 לחייה, הוגשה כנגד הצעירה תלונה במשטרה ע"י קב"ט של אחת מרשתות הפארם, בה הועסקה אותה עת כקופאית ואחראית משמרת.
 • בתלונה, טען הקב"ט כי במהלך עבודתה באחד מסניפי הרשת גנבה הצעירה, בדרכים שונות, כספים ומוצרים בסך כולל של כ-70,000 ₪.  
 • תלונתו של הקב"ט נסמכה על "חקירה" שבוצעה ע"י חברת חקירות פרטית מטעם רשת הפארם, במסגרתה נאספו ראיות מפליליות לכאורה כנגד הצעירה, ובין היתר: 
  • צילומי מצלמות אבטחה מהחנות, שתיעדו לכאורה חלק ממעשי הגניבה של הצעירה.
  • תדפיסים מקופת החנות, שהעידו על פעולות שבוצעו לכאורה ע"י הצעירה כחלק משיטת הגניבה.
  • הודיה בעל פה ובכתב לכאורה של הצעירה בגניבת כספים ומוצרים בסך של כ-70,000 ₪.
 • בעקבות תלונתו של הקב"ט פתחה המשטרה בחקירה פלילית במסגרתה, בין היתר, עומתה הצעירה עם הראיות המפלילות שנאספו ע"י חברת החקירות ונחקרה באזהרה בחשד לעבירה של ארכיון גניבה בידי עובד.
 • בחקירתה במשטרה באזהרה, לא הודתה הצעירה בחשדות המיוחסים לה והעלתה טענות שונות להגנתה. כשנתיים לאחר מכן, נסגר תיק החקירה בחוסר ראיות.
 • בשנים שחלפו מאז נסגר התיק המשיכה הצעירה בחייה, למדה מקצוע טעון רישוי ובנתה את עצמה מבחינה מקצועית.
 • אלא שבחלוף כ-4 שנים לאחר סגירת התיק בחוסר ראיות, הופתעה הצעירה לגלות כי תיק החקירה נפתח מחדש בעקבות ערר שהוגש ע"י רשת הפארם וכי הפעם, לאחר בחינת חומר החקירה, עמדה הפרקליטות לקבל את הערר ולהגיש כנגדה כתב אישום.
 • מאחר והצעירה נחשדה בעבירה של גניבה ממעביד, עבירה מסוג פשע, נשלח אליה מהפרקליטות מכתב יידוע לחשוד, בהתאם להוראת סעיף 60א לחוק סדר הדין הפלילי ובו הודעה כי היא רשאית לפנות לפרקליטות בכתב תוך 30 יום בבקשה מנומקת מדוע להימנע מהגשת כתב אישום.  
 • בשלב זה פנתה הצעירה למשרד עורך דין פלילי גיא פלנטר על מנת שייצג אותה בהליך שימוע מול הפרקליטות.

על העבירה בה נחשדה הצעירה – גניבה בידי עובד – עבירה לפי סעיף 391 לחוק העונשין.

 • העבירה בה נחשדה הצעירה היא עבירה שראה המחוקק בחומרה יתרה ועל כן קבע בצדה ענישה של שבע שנות מאסר:

סעיף 391. גניבה בידי עובד

"עובד הגונב דבר שהוא נכס מעבידו, או שהגיע לידי העובד בשביל מעבידו, וערכו עולה על אלף שקלים חדשים, דינו – מאסר שבע שנים".

 • החומרה המיוחדת בעבירה של ארכיון גניבה בידי עובד נעוצה בעוצמת הפגיעה ביחסי האמון המיוחדים בין העובד למעסיקו, כאשר העובד גונב ממעסיקו, בקלות היחסית של שליחת היד בנכסי המעביד תוך ניצול הגישה לרכושו, כמו גם בקושי בגילוי עבירות מסוג זה. 

מדיניות הענישה בעבירה של גניבה בידי עובד.

 • מדיניות הענישה בעבירות גניבה שבוצעו על ידי עובד ממעבידו היא להטיל ענישה מוחשית שנעה בין עונש מאסר בפועל בן מספר חודשים ועד מאסר בפועל ממושך ואכן עיון בפסיקה מן השנים האחרונות מלמד כי בתי המשפט אינם מהססים להטיל עונשי מאסר ממשיים מאחורי סורג ובריח על נאשמים שהורשעו בעבירה של גניבה בידי עובד, אפילו אם קיימות נסיבות אישיות מיוחדות. 
 • כך למשל, בתיק רע"פ 5540/15 גלוריה גאוי נגד מדינת ישראל, הותיר בית המשפט העליון על כנו עונש של 8 חודשי מאסר בפועל בכליאה ממשית על עובדת משק בית, אלמנה בת 53 ואם לשבעה ילדים, שגנבה ממעסיקיה שיקים וקנתה באמצעותם מצרכים ושירותים בסך כולל של כ- 100,000₪. הנאשמת בתיק זה נדונה לעונש מאסר מאחורי סורג ובריח למרות שנטלה אחריות על מעשיה, החלה בהליך שיקום ולא היה לחובתה כל עבר פלילי.
 •  בית המשפט העליון דחה את ערעורה של הנאשמת על חומרת העונש בקבעו כי:

"עונש המאסר שהוטל על המבקשת מבטא באופן הולם את מדיניות הענישה בעבירות של גניבה ממעביד, ואיננו סוטה ממנה, ולפיכך לא מצאתי כל מקום להתערב בו… זאת, גם בהתחשב בעברה הנקי של המבקשת, בנסיבותיה האישיות והמשפחתיות, ובעובדה כי היא הודתה בעובדות כתב האישום המתוקן".

 • בדומה, ברע"פ 9866/17 פלונית נ' מדינת ישראל, הותיר בית המשפט העליון על כנו עונש של 9 חודשי מאסר בפועל על אישה ללא עבר פלילי ואם משמורנית יחידה על שני ילדים קטינים, שבמהלך עבודתה כמזכירה במתנ"ס גנבה ממעסיקה, לאורך זמן, סכומי כסף גבוהים – אותם השיבה במלואם עוד בטרם הוגש כתב אישום. גם בתיק זה נגזר על הנאשמת עונש מאסר מאחורי סורג ובריח למרות שהשיבה את מלוא הגזלה, נטלה אחריות על מעשיה, למרות חלוף זמן רב וחרף המלצת שירות המבחן לענישה שיקומית.
 • ביהמ"ש העליון דחה את ערעורה של האישה בקבעו כי לא נגרם לנאשמת כל עיוות דין והעונש שהושת עליה אינו סוטה לחומרא ממדיניות הענישה המקובלת, ואף הדגיש כי אלמלא מכלול הנסיבות לקולא היה ראוי לגזור על הנאשמת עונש חמור יותר.
 • מכאן, שפתיחתו המחודשת של תיק החקירה הפלילי כנגד הצעירה בעקבות ערר שהוגש ע"י רשת הפארם, העמידה את הצעירה בסיכון ממשי של הרשעה בפלילים וענישה ממשית.
 • לא זו בלבד, נוכח היותה עוסקת במקצוע טעון רישוי, עמדה הצעירה בפני סיכון שאם תורשע בפלילים – תאבד את רישיונה וכפועל יוצא את מקור פרנסתה, ולמעשה תאבד את כל מה שבנתה במאמץ וביושר במשך השנים שחלפו מאז נסגר התיק בחוסר ראיות.

הליך השימוע לפי סעיף 60א לחוק סדר הדין הפלילי ביחס לחשד לעבירת גניבה בידי עובד.

 • עם נטילת הייצוג, בשלב הראשון, פעל משרדנו לנתח את חומר החקירה שנאסף כנגד הצעירה, והועמד לעיון לצורך שימוע.
 • ניתוח חומר הראיות העלה כי בידי הפרקליטות קיימות ראיות מספיקות לבסס הרשעתה של הצעירה בפלילים.
 • יחד עם זאת, לאור קשיים ראייתיים משמעותיים שנתגלו לטעמנו בתיק ונוכח נסיבות נוספות שאינן נוגעות למישור הראייתי – ביקש משרדנו לשכנע את פרקליטות מחוז חיפה להימנע מהגשת כתב אישום כנגד הצעירה ולסגור את התיק ללא העמדתה לדין.
 • במסגרת הליך השימוע, נפגשו עורך הדין גיא פלנטר ועורכת הדין אירנה אינברג ממשרדו עם פרקליטות מחוז חיפה והציגו באריכות בפני הפרקליטות את הנימוקים לסגירת התיק ולסיום הפרשה ללא העמדת הצעירה לדין.  

סגירת תיק פלילי בהסדר – קבלת בקשת משרדנו להימנע מהגשת כתב אישום.

 • לאחר בחינת הטענות שהועלו במסגרת השימוע, נעתרה פרקליטות מחוז חיפה (פלילי) לבקשת עורכי דין גיא פלנטר ואירנה אינברג ובתוך כך הודיעה כי תסכים להימנע מהעמדת הצעירה לדין ולסגור את התיק הפלילי על דרך של הסדר מותנה, בתנאים שייקבעו במסגרתו.    
 • במסגרת ההסדר, הודתה הצעירה בגניבת סכום שאינו עולה על 1000 ₪ מרשת הפארם, עבירה בניגוד לסעיפים 384+383 לחוק העונשין, תשל"ז – 1977. זאת, על אף שמלכתחילה נחשדה בעבירה חמורה יותר (מסוג פשע) של גניבה בידי עובד, בסך של כ-70,000 ₪.  
 • התנאי שנקבע במסגרת ההסדר הוא תשלום לאוצר המדינה והתחייבות החשודה להימנע מביצוע כל עבירה במהלך תקופה של שנה. עם העמידה בתנאים, סוכם כי התיק ייסגר בעילה של "סגירה בהסדר".
 • כך הסתיימה הפרשה על הצד הטוב ביותר עבור הצעירה; מבלי שהוגש נגדה כתב אישום, ללא ניהול הליך פלילי, ללא כתם של הרשעה בפלילים ותוך שנחסכה ממנה פגיעה אפשרית בעתידה התעסוקתי, המקצועי והאישי.
 • בהמשך עמוד זה ניתן לעיין בהודעת הפרקליטות על סגירת התיק הפלילי בהסדר מותנה (ללא פרטים מזהים של המעורבים).
 • תיק זה טופל במשרדנו על ידי עורך דין גיא פלנטר ועורכת דין אירנה אינברג ממשרדו.

גניבה בידי עובד - סגירת תיק פלילי בהסדר

בעקבות ייצוג משפטי של משרדנו – סגירת תיק פלילי בהסדר – גניבה בידי עובד.


לקריאה נוספת.


עורך דין פלילי

משרד עורך דין פלילי גיא פלנטר

סגירת תיק בהסדר מותנה | שימוע פלילי | מכתב יידוע לחשוד | ארכיון גניבה בידי עובדסגירת תיק פליליעורך דין פלילי בצפון | עורך דין פלילי בחיפה | עו"ד פלילי בחיפה | ייצוג משפטי פלילי בחיפה | בית משפט השלום בחיפה – ייצוג משפטי | בית המשפט המחוזי בחיפה – ייצוג משפטי

 

דרג את העמוד

ממוצע הצבעות 5 / 5. כמות הצבעות 3

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

קבצים להורדה - לחץ לצפייה

קידום אתרים בגוגל קידום אתרים בגוגל
למעלה