סגירת תיק עבירת מין בהסדר מותנה; פרופסור שהודה במעשה מגונה

5
(3)

סגירת תיק עבירת מין בהסדר מותנה

סגירת תיק עבירת מין בהסדר מותנה | נתקבלה בקשה לסגירת תיק בהסדר מותנה בנוגע לפרופסור שהודה בביצוע מעשה מגונה

הפרשה בתמצית – סגירת תלונה כנגד פרופסור על מעשה מגונה בהסדר מותנה.

מדובר בתיק בו ייצג משרדנו פרופסור בשנות ה-60 לחייו, שנחקר בחשד לכך שבעת ששהה בחדר כושר, ביצע מעשה מגונה באישה שהתאמנה במקום. בסופו של יום, למרות קיומן של ראיות מספיקות להעמדה לדין פלילי בעבירת מין, השתכנעה הפרקליטות שיש מקום לסגור את התיק הפלילי בהסדר מותנה, מבלי שיוגש כנגד הפרופסור כתב אישום.


מהו הסדר מותנה.

 • בתמצית, הסדר מותנה הוא הסכם בין התביעה לחשוד במסגרתו מודה החשוד בביצוע העבירה המיוחסת לו ומתחייב לקיים את התנאים שנקבעו בהסדר, וזאת כנגד התחייבות של התביעה להימנע מהגשת כתב אישום נגדו ולסגור את תיק החקירה בעילה של "סגירה בהסדר". חשוד שלא יעמוד בתנאים להם התחייב בהסדר – יוגש נגדו כתב אישום.
 • הוספת האפשרות לסגירת תיק חקירה ב"הסדר מותנה" העשירה את הארגז הכלים של הרשות התובעת בכלי אכיפה נוסף, מידתי ויעיל, ואילו לחשודים המתאימים ניתנה הזדמנות נוספת לסיים את עניינם בלא שיוגש נגדם כתב אישום וללא ההשלכות הפוגעניות של הליך פלילי בבית המשפט ובכלל זה כתם של הרשעה בפלילים.
 • חשוב להדגיש כי לא בכל תיק ניתן לערוך הסדר מותנה, כי אם רק בעבירות מסוימות, בתיקים בהם העונש המתאים לחשוד לדעת התביעה אינו כולל מאסר בפועל וכאשר לחשוד אין עבר פלילי בחמש השנים שקדמו לעבירה ואין תיקים או משפטים תלויים ועומדים. מלבד התנאים המחייבים הללו, ההחלטה האם לסגור תיק בדרך של הסדר מותנה נתונה לשיקול הדעת של התביעה ונגזרת משורה של שיקולים נוספים.
 • לקבלת מלוא הפרטים אודות סגירת תיק בהסדר מותנה ראו בעמוד – סגירת תיק בהסדר מותנה | הימנעות מהגשת כתב אישום.

אודות העבירה הפלילית בה הודה הפרופסור – מעשה מגונה.

 •  חוק העונשין, תשל"ז – 1977 מגדיר בסעיף 348(ו) מעשה מגונה מהו;

"מעשה מגונה" –  מעשה לשם גירוי, סיפוק או ביזוי מיניים".

 • סעיף 348(ג) לחוק העונשין קובע את העונש על עבירה של מעשה מגונה באדם ללא הסכמתו;

"העושה מעשה מגונה באדם בלא הסכמתו, אך שלא בנסיבות כאמור בסעיפים קטנים (א), (ב) או (ג1), דינו – מאסר שלוש שנים". 


סגירת תיק עבירת מין בהסדר מותנה.

 • לאחר חקירתו במשטרה, ונוכח הבנתו את ההשלכות הכבדות שתהיינה על חייו במידה ויועמד לדין פלילי באשמת מעשה מגונה, פנה הפרופסור למשרד עורכי דין פלילי גיא פלנטר על מנת שיפעל לסגירת תיק החקירה.
 • מאחר שכאמור בעבירה בה נחשד הפרופסור לא מחוייבת הפרקליטות בעריכת שימוע לחשוד בטרם העמדתו לדין, פנה משרדנו בפניה יזומה לפרקליטות, בבקשה לסגור את התיק ולחילופין, לערוך לפרופסור שימוע, לפנים משורת הדין.
 • במסגרת ההידברות עם הפרקליטות השתכנעה הפרקליטות כי הגם שקיימות ראיות מספיקות להגשת כתב אישום כנגד הפרופסור בעבירה של מעשה מגונה, יסגר התיק בהסדר מותנה, בכפוף להודאתו בעבירה, פיצוי המתלוננת בסך של 8,000 ש"ח והתנצלות בפניה, בכתב.
 • משעמד הפרופסור בתנאי ההסדר המותנה, נסגר תיק החקירה הפלילי שהיה תלוי ועומד כנגדו והפרשה הסתיימה על הצד הטוב ביותר, תוך ש"נחסכו" ללקוח כל ההשלכות הפוגעניות של ניהול הליך פלילי בבית המשפט.
 • בהמשך עמוד זה ניתן לעיין בפרטי ההסדר המותנה שהוביל לסגירת התיק, ללא פרטים מזהים של המעורבים.
 • פרטי ההסדר המותנה ותנאיו פורסמו בתמצית באתר משרד המשפטים, שוב ללא פרטים מזהים. ראו – תיק פרקליטות מחוז דרום 2948/16.

לקריאה נוספת.


עורך דין פלילי

משרד עורך דין פלילי גיא פלנטר

סגירת תיק עבירת מין בהסדר מותנה | סגירת תיק בהסדר מותנה | עבירות מיןסגירת תיק פלילי מעשה מגונה | עורך דין הטרדה מינית

 

דרג את העמוד

ממוצע הצבעות 5 / 5. כמות הצבעות 3

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

קבצים להורדה - לחץ לצפייה

עבירות מין | הטרדה מינית - דוגמאות למקרים נוספים בהם טיפל משרדנו
קידום אתרים בגוגל קידום אתרים בגוגל
למעלה