עבירות סמים בצבא – ייעוץ וייצוג משפטי ע"י עורך דין צבאי

4.9
(21)
ייעוץ משפטי + ייצוג משפטי מעורך דין צבאי - עבירות סמים בצבא

עבירות סמים בצבא – ייעוץ וייצוג משפטי מעורך דין צבאי.


עבירות סמים בצבא – ייעוץ משפטי + ייצוג משפטי
ע"י
עורך דין צבאי גיא פלנטר


עבירות סמים בצבא

 • אחת העבירות הנפוצות בהן מייצג משרדנו חיילים, הינן עבירות לפי פקודת הסמים המסוכנים, התשל"ג- 1973.
 • מטעמים מובנים, מדיניות הצבא בכל הנוגע לשימוש בסמים מחמירה יותר ממערכת המשפט באזרחות.
 • היחס המחמיר בצבא לעבירות סמים מתבטא:
  • הן בשאלת מעצרו של חייל החשוד בביצוע עבירה לפי פקודת הסמים המסוכנים;
  • הן בשאלת עצם העמדתו לדין בפני ערכאה משפטית;
  • והן ביחס לעונש אשר צפוי להיות מוטל עליו.
 • שימוש בסמים בצבא נתפס כפגיעה חמורה במשמעת הצבא, במוכנותו של הצבא, וכנגזרת ישירה מכך – מחוסנו ומיכולתה של המערכת הצבאית לנהל את כוח האדם בעת הצורך.
 • מטעמים אלו, קיימת בחוק השיפוט הצבאי עבירה ייחודית שעניינה סירוב להיבדק בבדיקה לגילוי סמים לפי צו קצין שיפוט בכיר, עבירה אשר תכליתה למנוע ניסיונות לשבש את הליכי חקירה בתחום הסמים.

עבירות סמים בצבא – הנחיות התביעה הצבאית

 • בעבר, עבירה של שימוש חד פעמי בסם מסוכן היתה גוררת הגשת כתב אישום, וחשד לביצוע מספר שימושים בודדים בסם מסוכן היה מוביל לדרישת התביעה הצבאית להותיר את החייל החשוד במעצר סגור.
 • אלא שברוח מגמת השינוי שחלה לאחרונה במדיניות האכיפה בעבירות סמים במערכת האזרחית –  רועננו גם הנחיות התביעה הצבאית הראשית ביחס לטיפול בחשד לביצוע עבירות סמים מסוכנים בצבא, ונקבעו הוראות מקלות יותר המאפשרות לראשונה גם אפשרות לעריכת הסדר מותנה, תוך הימנעות מהבאת עניינו של החייל בפני בית דין צבאי, על כלל הנגזרות הקשות שיש לכך.

מרבית הנושאים הנוגעים לעבירות סמים בצבא מוסדרים בהנחיה מס' 2.05 של התביעה הצבאית

 • מדיניות העמדה לדין בעבירות סמים בצבא.
 • העמדה לדין בגין החזקת סם בכמות קטנה ("פירורים").
 • העמדה לדין בגין החזקת כלי המשמש לצריכת סם.
 • מדיניות העמדה לדין ביחס להפצת "חומרים אסורים בהפצה" (הכוונה לחומרים סינתטיים המיוצרים במעבדות, שהם בעלי השפעה דומה לסמים מסוכנים. 
 • מדיניות העמדה לדין ביחס לשימוש או החזקה ב"חומרים משכרים".
 • מדיניות מעצר ביחס לעבירות סמים בצבא.
 • השפעת השחרור מהשירות על שאלת המעצר בעבירות סמים בצבא.
 • בחינת שחרור נאשמים המכורים לסמים לחלופת מעצר.
 • ניהול תיק סמים המבוסס על בדיקות מעבדה.
 • חילוט רכוש בתיקי עסקאות בסמים.

מדיניות הענישה במשפט צבאי ביחס לעבירות סמים בצבא

 • בעניין זה יש לדעת כי גם כיום, הכלל הוא, כי בגין עבירות של שימוש או החזקה בסמים (ללא נסיבות מחמירות), תעתור התביעה הצבאית לכל העונשים הבאים:
  • עונשי מאסר בפועל, בכליאה ממשית;
  • מאסר על תנאי;
  • פסילת רישיונות נהיגה (למעט במקרים בהם נעשה השימוש באופן חד – פעמי בנסיבות אזרחיות ואין ראייה לכך שהנאשם נהג תחת השפעת סמים)
  • הורדה מכל דרגה.
 • בכל הנוגע לעונש, כל אלו יחשבו לנסיבות מחמירות, המצדיקות החמרה בענישה בעבירות סמים בצבא:
  • שימוש רב פעמי בסם;
  • התמשכות השימוש בסם על פני שירותו הצבאי של החייל;
  • סוג הסם כאשר מדובר בסם שאינו קנבינואידי (הרואין, קוקאין, אל.אס.די, "אקסטזי", אמפטמינים מסוגים שונים, אדולן, "חגיגת" וכו');
  • ביצוע העבירה בתוככי יחידה צבאית או בסמוך אליה או במהלך פעילות יחידתית מחוץ לגבולות המחנה (כגון: נופש יחידתי);
  • שיתוף חיילים נוספים בשימוש בסם;
  • רכישת הסם עבור חיילים אחרים;
  • הספקת הסם לחיילים אחרים;
  • ביצוע משימות צבאיות סמוך לאחר ביצוע השימוש (לחימה, נהיגה, שמירה, תצפית, מארב, אימון, וכד');
   עבר פלילי;
  • עבר משמעתי לקוי;
  • דרגה, תפקיד ומעמד בצבא.

סירוב להיבדק לשם גילוי שימוש בסמים מסוכנים (הנחיה מס' 2.06 של התביעה הצבאית)

 • בהתאם להוראות סעיף 250א לחוק השיפוט הצבאי, ניתן לחייב חיילים להיבדק בבדיקות שעשויות להעיד על החזקה ושימוש בסמים. 
 • ככלל, בדיקה לגילוי סמים נעשית באמצעות בדיקת שתן.
 • סירוב לבדיקת סמים מהווה עבירה צבאית: סעיף 127א לחוק השיפוט הצבאי קובע כי חייל שנצטווה להיבדק על פי סעיף 250א' וסירב לכך – דינו עונש מקסימלי של 2 שנות מאסר. 
 • הנחיה מס' 2.06 של התביעה הצבאית הראשית שכותרתה "סירוב להיבדק לשם גילוי שימוש בסמים מסוכנים" מסדירה נושאים כגון מדיניות העמדה לדין,מעצר וענישה בכל הנוגע לסירוב לבדיקת סמים.

מדיניות מעצר בעבירה של סירוב להיבדק לשם גילוי שימוש בסמים

 • ככלל, כאשר מוגש כתב אישום לבית הדין הצבאי המייחס לחייל עבירה של סירוב להיבדק לגילוי סמים כעבירה יחידה, לא תעתור התביעה הצבאית למעצרו של החייל.

מדיניות ענישה בעבירה של סירוב להיבדק לשם גילוי שימוש בסמים

 • על פי פסיקת בית הדין הצבאי לערעורים, יש לגזור על חיילים המורשעים בעבירה של סירוב להיבדק עונש מאסר בפועל.
 • על פני הנחיית התביעה הצבאית הראשית, ככלל, מבחינת ענישה, מדיניות התביעה היא שעבירת הסירוב להיבדק לשם גילוי שימוש בסמים שקולה כנגד שימוש אחד לפחות בסם.

עבירות סמים בצבא: הסדרים מותנים והסדרי הקפאה (הנחיה מס' 3.07 של התביעה הצבאית הראשית)

 • הסדר מותנה הוא הסכם בין התביעה הצבאית, לבין החייל החשוד לפיו מודה החייל בביצוע העובדות המהוות עבירה, ואשר בגינן נחקר, ומתחייב לקיים את התנאים שפורטו בהסדר. זאת, כנגד התחייבות התביעה הצבאית לסגור את התיק שנפתח כנגד החייל.
 • הנחיה מס'  3.07 של התביעה הצבאית מסדירה את כל הנוגע לעריכתם של הסדרים מותנים במשפט הצבאי.
 • סגירת תיק בהסדר מותנה יכול שתעשה בשני שלבים שונים:
  • טרם הגשת כתב האישום – וזאת כאשר מדובר בעבירות אשר לדעתו של פרקליט צבאי, אינן מצדיקות את מעצר החייל החשוד.
  • לאחר הגשת כתב אישום – גיבוש הסדר מותנה ו"הקפאת" הדיון בבית הדין הצבאי וזאת עבירות, אשר היקפן מצדיק, לדעת פרקליט צבאי, עתירה למעצר פתוח,
 • בתמצית, באשר לעבירות סמים שבוצעו בנסיבות אזרחיות, ואף באשר לעבירה של סירוב להיבדק לגילוי סמים, נקבע שניתן לסגור תיק בהסדר מותנה בתנאים המפורטים בהנחיה עצמה.
 • יודגש כי הנחיה זו לא חלה על משרתי קבע וקצינים בשירות חובה.

דוגמאות לטיפול משרדנו בעבירות סמים בצבא

 • בהמשך עמוד זה ניתן לעיין בדוגמאות למקרים בהם טיפל משרדנו בעבירות סמים. 

עורך דין צבאי

משרד עורך דין פלילי גיא פלנטר

משפט צבאי – ייצוג משפטי | דיני צבא | עבירות סמים בצבא | עו"ד צבאי | חקירת מצ"ח | בית דין צבאי

 

דרג את העמוד

ממוצע הצבעות 4.9 / 5. כמות הצבעות 21

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

עבירות סמים - דוגמאות למקרים שטופלו על ידי משרדנו:
קידום אתרים בגוגל קידום אתרים בגוגל
למעלה