אי העמדה לדין משמעתי – עובדי מדינה. הסכם פרישה משירות המדינה ללא העמדה לדין | מנהלת בכירה בתחום החקירות והאכיפה אשר הודתה בדיווחי נוכחות כוזבים

5
(31)
אי העמדה לדין משמעתי. הסכם פרישה משירות המדינה ללא העמדה לדין.

אי העמדה לדין משמעתי. בעקבות ייצוג משפטי של משרדנו – הסכם פרישה משירות המדינה ללא העמדה לדין.


אי העמדה לדין משמעתי – הסכם פרישה ללא העמדה לדין משמעתי

 • משרדנו מעניק ייעוץ וייצוג משפטי לעובדי מדינה בכל הנוגע להליכים משמעתיים.
 • אנו מביאים כאן מקרה להמחשה אשר טופל במשרדנו במסגרתו חתמנו עם אגף המשמעת בנציבות שירות המדינה על הסכם פרישה ואי העמדה לדין משמעתי בבית הדין למשמעת של עובדי המדינה.

אי העמדה לדין משמעתי – מנהלת בכירה בתחום החקירות והאכיפה אשר הודתה בדיווחי נוכחות כוזבים, פרשה משירות המדינה ללא העמדה לדין

החקירה המשמעתית וכתב התובענה המשמעתית שגובש כנגד עובדת המדינה

 • פרשה זו עוסקת בעובדת מדינה בכירה ומוערכת, אשר הועסקה כמנהלת תחום חקירות ואכיפה באחת מרשויות האכיפה בשירות המדינה.
 • כנגד החוקרת הבכירה נפתחה חקירה משמעתית באגף המשמעת של נציבות שירות המדינה, בגין חשד להגשת דיווחים כוזבים הנוגעים לשעות עבודה ולהחזר הוצאות נסיעות.
 • במסגרת החקירה המשמעתית אליה זומנה בנציבות שירות המדינה, הודתה החוקרת הבכירה בחשדות ונטלה אחריות על מעשיה.
 • על בסיס הראיות שנאספו לחובתה, לרבות הודאתה המלאה בחקירתה, גיבשה מחלקת התביעה באגף המשמעת בנציבות שירות המדינה טיוטת תובענה משמעתית, אותה עמדה להגיש לבית הדין למשמעת של עובדי המדינה.
 • בתמצית, נטען בטיוטת כתב התובענה המשמעתית כדלקמן:
  • במשך תקופה של כשנתיים נהגה עובדת המדינה לדווח דיווחים כוזבים בדו"ח הנוכחות, בתדירות של כ- 4 פעמים בחודש, באשר ליציאות בתפקיד מחוץ למשרד.  
  • את אותן יציאות בתפקיד פיקטיביות שדיווחה בדו"ח הנוכחות, נהגה גם לדווח במערכת הממוחשבת של משרדה וזאת על מנת למקסם את שכר העידוד של היחידה בה עבדה.
  • בנוסף, לא הקפידה כנדרש ממנה על דיווחיה במערכת הנוכחות הממוחשבת של המשרד.
  • כמו כן, בתקופה של כשנתיים, בהזדמנויות רבות, דיווחה דיווחים כוזבים בעניין תעריפי הנסיעות שביצעה במסגרת עבודתה.
 • בהתאמה, ייחסה טיוטת התובענה לעובדת המדינה עבירות בניגוד לסעיפים 17(1), 17(2), 17(3) ו- 17(4) לחוק שירות המדינה (משמעת) וכן הפרה של כללי האתיקה לעובדי המדינה והוראות תקנון שירות המדינה (תקשי"ר).

שימוע לפני הגשת תובענה לבית הדין למשמעת של עובדי המדינה

 • על חומרת עבירות המשמעת בהן עסקינן עמדנו בהרחבה במקום אחר. ראו בהקשר זה: דיווחי נוכחות כוזבים של עובד מדינה – על חומרת העבירות.
 • משהוברר לעובדת המדינה כי התגבשה כוונה להגיש כנגדה תובענה משמעתית לבית הדין למשמעת של עובדי המדינה, שכרה את שירותיו של עו"ד גיא פלנטר, על מנת שיעניק לה ייצוג משפטי.
 • עו"ד גיא פלנטר פנה לאגף המשמעת של נציבות שירות המדינה בבקשה לערוך לעובדת המדינה שימוע לפנים משורת הדין, בטרם תוגש כנגדה תובענה לבית הדין למשמעת ובתוך כך ביקש כי יועמד לרשות ההגנה חומר החקירה שנאסף במסגרת החקירה המשמעתית.
 • כאן המקום לציין כי פעמים רבות משמש הליך השימוע במה לשכנוע הרשות התובעת להימנע מהליך משפטי כנגד החשוד. ככול שמדובר בעובדי מדינה, השימוע באגף המשמעת בנציבות שירות המדינה נערך לפנים משורת הדין, שכן אין בדין חובה לקיים שימוע, בטרם הגשת תובענה משמעתית לבית הדין למשמעת של עובדי המדינה.

גיבוש הסכם פרישה משירות המדינה חלף העמדה לדין בבית הדין למשמעת של עובדי המדינה

 • מכל מקום, במקרה ספציפי זה, לנוכח הראיות שנאספו לחובת עובדת המדינה הבכירה, ובפרט הודאתה בחשדות המיוחסים לה, הגשת תובענה לבין הדין למשמעת של עובדי המדינה עלולה הייתה להסתיים בהרשעה ובענישה מחמירה, כמו גם בהכתמת שמה הטוב באופן שיפגע בסיכויי השתלבותה בתחומי עיסוק אחרים;
 • משכך, ולנוכח רצונה של עובדת המדינה להימנע מהליך משמעתי בבית הדין למשמעת, ביקשה ההגנה להשתמש בהליך השימוע לצורך גיבוש הסכם פרישה משירות המדינה, ללא העמדה לדין.
 • הסכם כזה, נחתם בסופו של יום עם עו"ד אסף רוזנברג, ממונה בכיר (משמעת) באגף המשמעת בנציבות שירות המדינה ועו"ד תהילה פרץ, ממונה ותובעת בכירה בנציבות שירות המדינה (נצ"מ).
 • בתמצית, במסגרת ההסכם בכתב עם אגף המשמעת בנציבות שירות המדינה, הוסכם בין הצדדים כדלקמן:
  • עובדת המדינה התחייבה לפרוש משירות המדינה עד לתאריך מסוים, תוך הקפאת זכויות הפנסיה שלה.
  • בגין דיווחי נוכחות כוזבים, בשעה ששימשה בתפקיד מנהלת תחום בכיר (חקירות) באחת מרשויות האכיפה, תינזף העובדת בהליך משמעתי פנים משרדי, בהתאם להוראות סעיף 31 לחוק שירות המדינה (משמעת), התשכ"ג – 1963.
  • העובדת התחייבה להשיב חלק מהכסף שקיבלה עבור דיווחי הנוכחות הכוזבים.
 • בכך הסתיימה הפרשה בפרישתה של עובדת המדינה הבכירה משירות המדינה, ללא העמדתה לדין משמעתי, על אף הודאתה בחשדות שיוחסו לה, לרבות בדיווחים כוזבים ובקבלת כספים שלא כדין.
 • מיד בהמשך ניתן לעיין בהסכם בכתב שנערך בעניינה של עובדת המדינה בין ממונה בכיר (משמעת) באגף המשמעת בנציבות שירות המדינה לבין עו"ד גיא פלנטר, אשר ייצג את עובדת המדינה, ללא פרטים מזהים של עובדת המדינה.

 


לקריאה נוספת


משרד עורכי דין גיא פלנטר עוסק בדיני משמעת ואתיקה מקצועית ומעניק ייצוג משפטי לעובדי מדינה בהליכים משמעתיים בפני בית הדין למשמעת של עובדי המדינה בירושלים ובחיפה. 


עורך דין משמעתי

משרד עורך דין פלילי גיא פלנטר

אי העמדה לדין משמעתי – עובדי מדינה | הסכם פרישה משירות המדינה ללא העמדה לדין | דיווח כוזב | פגיעה במשמעת שירות המדינה | התנהגות שאינה הולמת | ייצוג משפטי ע"י עורך דין מול אגף המשמעת בנציבות שירות המדינה | כללי האתיקה של עובדי המדינה | ייצוג משפטי ע"י עורך דין בפני בית דין למשמעת של עובדי המדינה | דיני משמעת – ייצוג משפטי ע"י עורך דין

פסק דין משמעתי | פסקי דין בית הדין למשמעת | פסקי דין משמעת נציבות | פסק דין משמעתי נציבות שירות המדינה | פסקי דין משמעת נציבות שירות המדינה | נציבות שירות המדינה פסקי דין | נציבות שירות המדינה אגף חקירות משמעת | אגף חקירות נציבות שירות המדינה | אגף המשמעת בנציבות שירות המדינה | חקירות משמעת נציבות שירות המדינה | נציבות שירות המדינה משמעת

דרג את העמוד

ממוצע הצבעות 5 / 5. כמות הצבעות 31

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

קידום אתרים בגוגל קידום אתרים בגוגל
למעלה