גניזת תלונה משמעתית | עורכי דין – ייצוג מול וועדת האתיקה | איסור שותפות, שידול, פרסומת אסורה

5
(1)
גניזת תלונה משמעתית - ייצוג משפטי לעורכי דין מול וועדת האתיקה

גניזת תלונה משמעתית בעקבות ייצוג משפטי של משרד עורכי דין גיא פלנטר מול וועדת האתיקה.


גניזת תלונה משמעתית – ייצוג משפטי לעורכי דין מול וועדת האתיקה של לשכת עורכי הדין.

 • משרד עו"ד גיא פלנטר מעניק ייצוג משפטי לעורכי דין בכל הנוגע לתלונות שהוגשו כנגדם לוועדת האתיקה של לשכת עורכי הדין. 
 • לשם המחשה אנו מביאים מקרה שטופל על ידי משרדנו במסגרתו הובלנו לגניזת התלונה המשמעתית.

תמצית המקרה – גניזת תלונה משמעתית ע"י ועדת האתיקה של לשכת עורכי הדין –  איסור שותפות, איסור שידול, פרסומת אסורה, מעשים הפוגעים בכבוד המקצוע, התנהגות שאיננה הולמת את המקצוע עריכת דין.

 • מדובר בחשד לעבירות רבות בתחום האתיקה המקצועית שהתגבש כנגד עורכת דין ותיקה. על פי החשד, התקשרה עורכת הדין בשותפות אסורה עם מתווך כאשר המתווך העסיק את עורכת הדין, גייס עבורם לקוחות בפרסום אסור, קבע את הסדרי התשלום עבור עורכת הדין וכן את התיקים בהם תטפל.
 • למרות תפיסת פרסומים אסורים והקלטת הנוגעים בדבר ע"י חוקר פרטי, מקבלת ועדת האתיקה של לשכת עורכי הדין את בקשתם של עורכי הדין גיא פלנטר ואירנה אינברג ומורה על גניזת התלונה כנגד עורכת דין וסגירת התיק המשמעתי.

התלונה המשמעתית ובירורה על ידי ועדת האתיקה של מחוז הדרום בשלכת עורכי הדין.

 • כנגד עורכת דין וותיקה שתחום עיסוקה העיקרי דיני המקרקעין, הוגשה תלונה חמורה לועדת האתיקה במחוז דרום של לשכת עורכי הדין.
 • על פי החשד, פעלה עורכת הדין במסגרת משרד תיווך כאשר המתווך היה המעסיק שלה והוא גייס עבורם לקוחות בפרסום אסור, קבע את הסדרי התשלום עבור עורכת הדין וכן את התיקים בהם תטפל עורכת הדין.
 • החשד התעורר לאחר שחוקר פרטי נתבקש על ידי ועדת האתיקה של לשכת עורכי הדין לבדוק מי עומד מאחורי עלון פרסומי ל"משרד עורכי דין איזורי", האם עורך דין עומד מאחורי הפרסום והאם מתבצעות עבירות על חוקק לשכת עורכי הדין.  
 • החוקר הפרטי, שהציג עצמו כלקוח פוטנציאלי, יצר קשר עם המספר שצוין בעלון הפרסום ונענה בידי אדם שהינו יזם ומנהל משרד תיווך. המתווך ציין לכאורה בפני החוקר כי ביכולתו להפנות לעורכי דין, שאת שכר טרחתם הוא קובע ואף הפנה את החוקר לעורכת הדין הנילונה.
 • בהמשך, יצר החוקר קשר עם עורכת הדין הנילונה, שאת פרטיה כאמור קיבל מהמתווך שעמד מאחורי הפרסום, וקבע עמה פגישה (לאחר שהציג עצמו גם בפני עורכת הדין כלקוח פוטנציאלי).
 • את שיחותיו עם עורכת הדין הקליט החוקר הפרטי, הקלטות שצורפו לתלונה ובהן נשמעת עורכת הדין אומרת לחוקר כי היא עובדת אצל המתווך והוא שמטפל בכל הנושאים הכספיים.
 • מאוחר יותר הגיע החוקר למפגש שנקבע עם עורכת הדין ובמפגש זה נכח גם המתווך. מפגש זה הוקלט גם כן על ידי החוקר הפרטי, הקלטה שצורפה לתלונה ובה נראה כי המפגש התקיים במשרד שאינו משולט. במהלך המפגש, המתווך הוא שנקב בגובה שכר הטרחה של עורכת הדין וטען כי הוא מנהל את משרד עורכי הדין. עורכת הדין מצדה ציינה כי היא זו שתוציא חשבונית על שכר הטרחה.

עבירות האתיקה המקצועית בהן נחשדה עורכת הדין הנילונה.

 • בהתאמה לממצאי החוקר הפרטי שהובאו בפניו ועדת האתיקה של לשכת עורכי הדין, נחשדה עורכת הדין בשורה ארוכה של עבירות בניגוד לחוק לשכת עורכי הדין, תשכ"א – 1961 + כללי לשכת עורכי הדין (אתיקה מקצועית), התשמ"ו 1986 וכללים אחרים שנקבעו ביחס לאתיקה מקצועית של עורכי דין:
  • פרסומת אסורה – חל איסור על עורך דין לעשות פרסומת לעיסוקו אלא בהתאם לכללים שנקבעו (סעיף 55 לחוק לשכת עורכי הדין + כללי לשכת עורכי הדין (פרסומת), תשס"א-2001).
  • איסור שידול לשם השגת עבודה – חל איסור על עורך דין לשדל, בעצמו או על ידי אחר, כל אדם למסור לידיו עבודה מקצועית (סעיף 56 לחוק לשכת עורכי הדין, כלל 43 לכללי לשכת עורכי הדין (אתיקה מקצועית). הלכה פסוקה היא ש"על הלקוח לחפש את פרקליטו, אך הפרקליט אסור לו לחפש את לקוחו" – עמ"מ 2/60 עו"ד פלוני נ' יו"ר המועצה המשפטית).
  • ייחוד המשרד – בתמצית, משרדו של עורך דין לא ישמש כל מטרה זולת עבודתו המקצועית של עורך הדין (סעיף 4 לכללי לשכת עורכי הדין (אתיקה מקצועית).
  • איסור שותפות– חל איסור על עורך דין לעסוק במקצועו בשותפות עם אדם שאינו עורך דין ולשתף אדם שאינו עורך דין בהכנסותיו בתמורה לשירותים, סיוע או תועלת אחרת לעסק (סעיף 58 לחוק לשכת עורכי הדין).
  • מקום לקבלת לקוח– בתמצית, על פי הכללים, עורך הדין יקבל את לקוחו במשרדו. עורך הדין רשאי לפגוש את לקוחו במקום אחר זולת משרדו, ובלבד שיעשה כך בתנאים ההולמים את כבוד המקצוע (סעיף 3 לכללי לשכת עורכי הדין (אתיקה מקצועית).
  • מעשים הפוגעים בכבוד מקצוע עריכת הדין (סעיף 53 לחוק לשכת עורכי הדין).
  • התנהגות שאינה הולמת את מקצוע עריכת הדין (סעיף 61(3) לחוק לשכת עורכי הדין).

עורכת הדין הנילונה לא הצליחה לשכנע את ועדת האתיקה להורות על גניזת התלונה המשמעתית.

 • בהתאם לנוהל טיפול בתלונות ע"י ועדת האתיקה, התשע"ג – 2013, הועבר דוח החוקר הפרטי, בצירוף העלון הפרסומי וההקלטות לתגובתה של עורכת הדין.
 • עורכת הדין הגיבה לתלונה, אולם לאחר עיון בתגובתה הראשונית החליטה ועדת האתיקה כי קמה לכאורה תשתית לקיומה של עבירה על דיני האתיקה המקצועית ולראות בתלונה תלונה סטטוטורית, במובן סעיף 1 לכללי לשכת עורכי הדין (סדרי הדין בבתי הדין המשמעתיים), התשע"ה – 2015. 
 • בהתאם לסעיף 5 לכללי סדרי הדין, נתבקשה עורכת הדין ליתן תגובה סטטוטורית לתלונה, בתוך 30 יום.
 • במילים אחרות, תשובתה המנומקת של עורכת הדין לא הניחה את דעתה של ועדת האתיקה וניתנה לה הזדמנות נוספת, אחרונה, לנסות שכנע על שום מה לא תוגש כנגדה קובלנה משמעתית לבית הדין המשמעתי של לשכת עורכי הדין.

גניזת תלונה משמעתית – ועדת האתיקה מקבלת את בקשת משרד עורך דין גיא פלנטר ומורה על גניזת התלונה.

 • משכשלה עורכת הדין הנילונה בניסיונה לשכנע את ועדת האתיקה לגנוז את התלונה כנגדה, פנתה למשרד עורך הדין גיא פלנטר, על מנת לייצגה מול ועדת האתיקה בתגובה הסטטוטורית לתלונה.   
 • משרד עורך דין גיא פלנטר מעניק ייעוץ משפטי לעורכי דין בנוגע לתלונות שהוגשו כנגדם לועדת האתיקה של לשכת עורכי הדין וכן מעניק ייצוג משפטי לעורכי דין מול ועדת האתיקה.
 • בעקבות תגובה בכתב של  עורך דין גיא פלנטר ועורכת הדין אירנה אינברג לועדת האתיקה, החליטה ועדת האתיקה להימנע מהגשת קובלנה משמעתית לבית הדין המשמעתי של לשכת עורכי הדין ולהורות על גניזת התלונה.
 • בתוך כך, נעתרה ועדת האתיקה לבקשתם של עורכי הדין פלנטר ואינברג להסתפק במתן הערה אישית לעורכת הדין הנילונה, בהתאם לסעיף 4.3 לנוהל הטיפול בתלונות ע"י ועדת האתיקה ובכך הסתיימה הפרשה.
 • בהמשך עמוד זה ניתן לעיין בהודעתו של עו"ד רון אלטרמן, יו"ר ועדת האתיקה של ועד מחוז דרום – לשכת עורכי הדין, לפיה ועדת האתיקה מורה על גניזת התלונה המשמעתית, ללא פרטים מזהים של המעורבים בפרשה.

לקריאה נוספת.

בהמשך עמוד זה ניתן לעיין בדוגמאות למקרים נוספים בהם ייצגנו עורכי דין בהליכים משמעתיים הנוגעים לאתיקה מקצועית.


ייצוג עורכי דין בפני בית הדין המשמעתי של לשכת עורכי הדין

משרד עורך דין פלילי גיא פלנטר

דין משמעתי – הליכים משמעתיים | ייעוץ משפטי לעורכי דין בנוגע לתלונות שהוגשו כנגדם לועדת האתיקה | ייצוג משפטי לעורכי דין מול ועדת האתיקה | עבירות משמעת | אתיקה מקצועית | איסור שותפות | איסור שידול | פרסומת אסורה | מעשים הפוגעים בכבוד המקצוע | התנהגות שאיננה הולמת את המקצוע עריכת דין | גניזת תלונה משמעתית

 

דרג את העמוד

ממוצע הצבעות 5 / 5. כמות הצבעות 1

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

דוגמאות למקרים נוספים בהם ייצגנו עורכי דין בהליכים משמעתיים הנוגעים לעבירות אתיקה מקצועית:
קידום אתרים בגוגל קידום אתרים בגוגל
למעלה