ערר על ביטול רישיון נשק

5
(53)
ערר על ביטול רישיון נשק

ערר על ביטול רישיון נשק – מקבץ החלטות לדוגמא


ערר על ביטול רישיון נשק


 • משרדנו עוסק בכל הנוגע לרישוי נשק ומגיש מטעם לקוחותיו ערר על ביטול רישיון נשק.
 • בעמוד זה אנו מציגים מקבץ של החלטות לדוגמא בהם התקבלו עררים שהגשנו על החלטות לבטל או שלא לחדש רישיון נשק, בשל התנגדות המשטרה.
 • ממקבץ ההחלטות ניתן ללמוד, שדחיית בקשה לרישיון לכלי ירייה איננו בגדר "סוף פסוק".
 • בכוחו של ערר על ביטול רישיון נשק, שנערך והוגש באופן מקצועי ע"י משרד עורכי דין העוסק בתחום זה – "להפוך את הקערה על פיה", להסיר את התנגדות המשטרה, ו"לפתוח את הדלת" למתן רישיון לנשיאת נשק. 
 • בכל הדוגמאות שיוצגו להלן טיפלו עורכי הדין גיא פלנטר ועמנואל טראץ', המרכז במשרדנו את תחום רישוי נשק.

דוגמא 1 – קבלת ערר על ביטול רישיון נשק

ביטול רישיון לכלי ירייה על פי המלצת המשטרה

 • הלקוח במקרה זה אזרח מן השורה, טכנאי שירות במקצועו שהחזיק בנשק כדין במשך 23 שנים, בעילה של "הוראת מעבר".
 • עם פתיחת חקירה פלילית כנגדו ובהמלצת המשטרה, בוטל רישיונו:

ביטול רישיון לכלי ירייה על פי המלצת משטרת ישראל.

 • בקשתו של הלקוח לחדש את הרישיון לנשיאת כלי ירייה – נדחתה. 

קבלת ערר נשק שהגיש משרדנו

 • בשלב ראשון, דאג משרדנו לסגור את תיק החקירה שהיה תלוי ועומד כנגד הלקוח, וכן לקבל החלטה של קצין החקירות לפיה, בכפוף להצגת רישיון נשק בתוקף, ניתן להחזיר ללקוח את האקדח שהיה תפוס במשטרה:

סגירת תיק החקירה והחלטה להחזיר הנשק בכפוף להצגת רישיון

 • בשלב שני, לאחר שנסגר תיק החקירה בעילה של חוסר אשמה, הגיש משרדנו ערר נשק, שהתקבל. בנימוקיה, ציינה מנהלת מחוז תל אביב באגף לרישיוי כלי ירייה כי:

"לאחר עיון בטופס הערר ובדיקה מול משטרת ישראל אודות עילת סגירת התיק וסיווג העבירה החלטתי לחדש את רישיונו של העורר בתבחין "מתוקף הוראת מעבר" ביעוד "נשיאה".

 • להלן החלטה הממונה לקבל את הערר שהגשנו:
קבלת ערר נשק

קבלת ערר נשק.


דוגמא 2 – קבלת ערר על ביטול רישיון נשק

דחיית בקשתו של הלקוח לרישיון לכלי ירייה

 • הלקוח בפרשה זו איש הייטק בכיר, אשר בעברו שירות צבאי משמעותי ביחידה רגישה בצבא.
 • רישיונו של הלקוח לשאת נשק בוטל בעקבות תלונת שווא שהוגשה ע"י גרושתו, שטענה כי תקף אותה.
 • בהמשך, נסגר תיק החקירה התיק בעילה של חוסר ראיות, אולם בקשה שהוגשה לשנות את עילת הסגירה התקבלה;
 • לאחר שהפרקליטות בחנה את חומר הראיות והנימוקים שהועלו בפניה בבקשה, החליטה לשנות את עילת הגניזה של תיק החקירה לחוסר אשמה. להלן החלטת הפרקליטות;

שינוי עילת סגירת תיק החקירה לחוסר אשמה

 • על פי דין, משנסגר תיק חקירה מחוסר אשמה, ימחק רישומו מרישומיה הפנימיים של המשטרה. עוד בהקשר זה ראו: שינוי עילת סגירת תיק חקירה לחוסר אשמה.
 • לפיכך, לכאורה, היה ניתן להניח, כי המשטרה לא תתנגד לבקשתו של הלקוח ודרכו לקבלת רישיון הנשק תהיה סלולה. 
 • אלא שבפועל, בקשתו לרישיון לכלי ירייה נדחתה, וזאת משני נימוקים:
  • אי עמידה בתבחינים (ללקוח היה תבחין "מתוקף הוראת מעבר" וברגע שבוטל רישיונו, לא היה לו תבחין אחר שתקף).
  • התנגדות משטרת ישראל. בהקשר זה צויין בהחלטה, שמעיון בתיק החקירה, הגם שלא הוגש בו כתב אישום:

"…עולה מערכת יחסים אלימה וטעונה בין המבקש והמתלוננת, ממנה נשקפת מסוכנות בנשיאת כלי ירייה בידי המבקש". 

 • להלן החלטת האגף לרישוי כלי ירייה לדחות את בקשת הלקוח: 

דחיית הבקשה לרישיון לכלי ירייה.


קבלת ערר על ביטול רישיון נשק

 • הלקוח לא השלים עם ההחלטה לדחות את בקשתו, ומשרדנו הגיש מטעמו ערר על ביטול רישיון הנשק. 
 • ערר משרדנו התקבל; מנהלת המחוז באגף לרישוי כלי ירייה במשרד לביטחון הפנים נימקה את קבלת הערר בכך שהערר הועבר לתגובת משטרת ישראל וכי:

"בתגובתם הנוספת ציינו כי עניינו של העורר נבחן פעם נוספת, ולאחר שנלקחו בחשבון כלל השיקולים הרלבנטיים, משטרת ישראל סבורה כי נכון להיום אין מניעה כי העורר יישא נשק. בקשת העורר נבחנה מחדש ולאור הסרת התנגדות המשטרה החלטתי לחדש את הרישיון בתבחין "מתוקף הוראת מעבר" ביעוד "נשיאה". 

 • להלן ההחלטה בדבר קבלת הערר על ביטול רישיון הנשק: 
ערר על ביטול רישיון נשק

קבלת ערר על ביטול רישיון נשק


דוגמא 3 – קבלת ערר על ביטול רישיון נשק

דחיית הבקשה לרישיון נשק

 • הלקוח בפרשה זו סרן במילואים, מהנדס במקצועו ומדריך ירי.
 • בקשתו לקבל רישיון נשק בתבחין "שירות בכוחות הביטחון" נדחתה על ידי האגף לרישוי כלי ירייה במשרד לביטחון פנים וזאת בשל התנגדות משטרת ישראל, אשר נומקה על בסיס שני תיקי חקירה סגורים, העוסקים בחשד לעבירות אלימות במשפחה.
 • את התנגדותה נימקה משטרת ישראל באופן לקוני, כדלקמן:

"התנגדות משטרת ישראל – לנ"ל שני תיקי אלמ"ב משנים 2019 ו- 2020 סגורים לאור כך ממליץ לא לאשר".

 • ככלל, משמתנגדת משטרת ישראל להענקת רישיון נשק, דוחה פקיד הרישוי באגף לרישוי כלי ירייה במשרד לביטחון פנים את הבקשה, וכך גם קרה במקרה זה;

דחיית בקשה לרישיון לכלי ירייה

קבלת ערר על ביטול רישיון נשק והענקת רישיון לנשק

 • גם לקוח זה לא השלים עם דחיית בקשתו ופנה למשרדנו, על מנת שנגיש מטעמו ערר על ביטול רישיון נשק לאגף לרישוי לכלי ירייה במשרד לביטחון הפנים.
 • הערר על ביטול רישיון נשק שהגשנו – התקבל. מנהלת מחוז תל אביב באגף לרישוי כלי ירייה עדכנה את משרדנו כי הערר שהגשנו הובא לדיון בפני הממונה אשר החליט להיענות ולקבל את הערר.
 • קבלת הערר נומקה בכך שהערר הוגש לתגובת משטרת ישראל וכי: 

"…בתגובתם הנוספת…ציינו כי עניינו של העורר נבחן פעם נוספת, ולאחר שנלקחו בחשבון כל השיקולים הרלבנטיים, משטרת ישראל סבורה כי נכון להיום אין מניעה כי העורר ישא נשק. בקשת העורר נבחנה מחדש ולאור הסרת התנגדות המשטטרה החלטתי לאפשר מתן רישיון לעורר בתבחין "שירות בכוחות הביטחון" ביעוד "נשיאה"…".

 • להלן ההחלטה לקבל את הערר על ביטול רישיון הנשק:
קבלת ערר על ביטול רישיון נשק

קבלת ערר על ביטול רישיון נשק


דוגמא 4 – קבלת ערר על ביטול רישיון נשק

ביטול רשיונו של הלקוח לשאת נשק

 • הלקוח במקרה זה חבר ועד מושב וחלקאי עצמאי. 
 • על רקע ביצוע תפקידו בועד המושב ולאחר שהגיש תלונה על איומים מצד חשוד בגניבת מים מהמושב, גמל לו הגנב והגיש גם הוא תלונה נגדית. 
 • בעקבות הגשת התלונות ההדדיות נפתח כנגד הלקוח תיק משטרה, בחשד לעבירת איומים
 • תיק החקירה אמנם נסגר בעילה של חוסר ראיות, אולם על בסיס אותו תיק סגור המליצה משטרת ישראל לאגף לרישוי כלי ירייה לבטל את הרישיון, וכך היה. להלן החלטת ביטול הרישיון:
הודעה על ביטול רישיון לכלי ירייה

הודעה על ביטול רישיון לכלי ירייה


קבלת ערר נשק

שינוי עילת סגירת תיק החקירה לעילה של חוסר אשמה.

 • בהמשך, התקבל גם ערר נשק שהגיש משרדנו, על החלטת ביטול הרישיון:
ערר נשק שהתקבל

ערר נשק שהתקבל.


רישוי נשק – תחומי טיפול משרד עורך דין גיא פלנטר


גיא פלנטר משרד עורכי דין 

רישיון נשק – ייצוג משפטי

משרד עורך דין פלילי גיא פלנטר

רישיון נשק | רישוי כלי ירייה | חידוש רישיון נשק | חידוש רישיון אקדח | החזרת אקדח מהמשטרה | החזרת רישיון נשק | החזרת רישיון אקדח | ערר על החלטת פקיד רישוי נשק | ערר על ביטול רישיון נשק | עתירה מנהלית להחזרת רישיון נשק | החזרת רכוש תפוס מהמשטרה | עורך דין לרישיון נשק


 

דרג את העמוד

ממוצע הצבעות 5 / 5. כמות הצבעות 53

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

קבצים להורדה - לחץ לצפייה

דוגמאות למקרים נוספים בהם טיפל משרדנו ברישיון נשק והחזרת נשק מהמשטרה:
קידום אתרים בגוגל קידום אתרים בגוגל
למעלה