פרסום והצגת תועבה – סגירת תיק פלילי בחוסר אשמה בהליך שימוע בפרקליטות.

5
(9)

פרסום והצגת תועבה – סגירת תיק פלילי בחוסר אשמה.

 • אנו מציגים כאן מקרה להמחשה שטופל במשרדנו.
 • במסגרת הליך שימוע פלילי, נעתרה הפרקליטות לבקשתנו להימנע מהגשת כתב אישום וסגרה את תיק פלילי המייחס ללקוח עבירות של פרסום והצגת תועבה בחוסר אשמה ובכך טוהר שמו של הלקוח. 

פרסום והצגת תועבה סגירת תיק פלילי בהליך שימוע בפרקליטות בחוסר אשמה.

פרסום והצגת תועבה. בתמונה: הודעה על סגירת תיק פלילי בשימוע בפרקליטות בעילה של חוסר אשמה פלילית.


פרסום והצגת תועבה – מקרה להמחשה; קבלת בקשה להימנע מהגשת כתב אישום וסגירת תיק פלילי במסגרת הליך שימוע בפרקליטות בעילה של חוסר אשמה.

החקירה הפלילית בחשד לעבירות פרסום והצגת תועבה.

 • כנגד איש תקשורת נפתחה חקירה פלילית בחשד לעבירות פרסום והצגת תועבה והכוונה להחזקה של תכני פדופיליה שהוריד מהאינטרנט (תמונות וסרטים) וחשד כי הפיץ באינטרנט את הקבצים. 
 • תכני פדופיליה נקראים בחוק העונשין, תשל"ז – 1977:  "פרסום תועבה ובו דמותו של קטין ".
 • האיש נחשד על ידי משטרת ישראל בעבירות פרסום והצגת תועבה הבאות:
  • החזקת פרסום תועבה ובו דמותו של קטין, בניגוד לסעיף 214 (ב3) לחוק העונשין. בהתאם להוראות סעיף זה, המחזיק ברשותו פרסום תועבה ובו דמותו של קטין דינו- מאסר שנה; "מחזיק" = למעט המחזיק באקראי ובתום לב.
  • הפצת פרסום תועבה ובו דמותו של קטין, עבירה בניגוד לסעיף 214 (ב) לחוק העונשין. על פי סעיף זה, המפרסם פרסום תועבה ובו דמותו של קטין, לרבות הדמיית קטין או ציור של קטין, דינו – מאסר חמש שנים.
 • במסגרת החקירה הפלילית, נערך חיפוש משטרתי בדירתו של החשוד ונתפסו מחשבים, אמצעי אחסון של מדיה דיגיטלית ו- disk on key.
 • בהמשך, עוכב החשוד למתקן משטרתי, שם נחקר באזהרה בחשד להחזקה והפצת פרסום תועבה. לטענת חוקריו, במסגרת גלישתו באינטרנט, הוריד חומרים פורנוגרפיים הנוגעים לקטינים, אותם הפיץ לאחרים באינטרנט.
 • חוקריו טענו, כי בידיהם ראיות על כך שחיפש באינטרנט קבצי פדופיליה והשתמש בחיפושיו במילות מפתח כגון: pre-teens וכן very young וכדומה.

עבירות פרסום והצגת תועבה – הוראות חוק העונשין.

סעיף 214 לחוק העונשין, שכותרתו "פרסום והצגת תועבה" קובע כדלקמן:

(א) העושה אחת מאלה, דינו – מאסר שלוש שנים:

(1) מפרסם פרסום תועבה או מכינו לצורכי פרסום;

(2) מציג, מארגן או מפיק הצגת תועבה –

(א) במקום ציבורי;

(ב) במקום שאינו ציבורי – אלא אם כן הוא מקום המשמש למגורים או המשמש חבר בני אדם שהחברות בו היא למי שמלאו לו שמונה עשרה שנים ולתקופה רצופה.

(ב) המפרסם פרסום תועבה ובו דמותו של קטין, לרבות הדמיית קטין או ציור של קטין, דינו – מאסר חמש שנים.

(ב1) המשתמש בגופו של קטין לעשיית פרסום תועבה, או המשתמש בקטין בהצגת תועבה, דינו – מאסר שבע שנים.

(ב2) נעברה העבירה לפי סעיפים קטנים (ב) או (ב1) בידי האחראי על הקטין כהגדרתו בסעיף 368א, או בהסכמתו של אחראי כאמור, דינו של האחראי – מאסר עשר שנים.

(ב3) המחזיק ברשותו פרסום תועבה ובו דמותו של קטין או הצורך פרסום כאמור אף בלי להחזיק בו, דינו – מאסר שנה; לענין סעיף קטן זה, "מחזיק" או "צורך" – למעט המחזיק או הצורך באקראי ובתום לב.

(ג) בית המשפט הדן בעבירה לפי סעיף זה שנעברה בידי בעל עסק במהלך עסקיו, רשאי להפעיל גם את הסמכויות לפי סעיפים 16 ו-17 לחוק רישוי עסקים, תשכ"ח-1968, ובלבד שלא ישתמש בית המשפט בסמכותו לפי סעיף 17 אלא אם כן השתכנע שיש ראיות לכאורה לביצוע העבירה ושהפעלת סמכותו דרושה לטובת הציבור.

(ד) לא יוגש כתב אישום –

(1) לפי סעיף קטן (א) – אלא בתוך שנתיים מיום ביצוע העבירה, ובידי פרקליט מחוז או בהסכמתו בכתב;

(2) לפי סעיפים קטנים (ב) עד (ב3) – אלא בידי פרקליט מחוז או בהסכמתו בכתב".


הליך השימוע בפרקליטות וסגירת התיק בחוסר אשמה.

 • עם סיום החקירה ובהתאם להוראות סעיף 60א לחוק סדר הדין הפלילי, שלחה פרקליטות מחוז ירושלים לחשוד הודעה על פיה, חומר החקירה הועבר לפרקליטות והחשוד רשאי, בתוך 30 ימים מיום קבלת ההודעה, לפנות לפרקליטות בבקשה להימנע מהגשת כתב אישום  ("מכתב יידוע לחשוד").
 • בסופו של יום הסתיימה הפרשה בטיהור מוחלט של שמו של החשוד; בעקבות פניה בכתב של עורך דין גיא פלנטר לפרקליטות מחוז ירושלים, החליטה פרקליטות המחוז לסגור את התיק בעילה של חוסר אשמה.
 • תיק שנסגר בעילה של חוסר אשמה, נימחק כליל מרישומי המשטרה ולפיכך, נפתחה בפני האיש הדלת לקבלת תעודת יושר.
 • יודגש כי בשום שלב לא פורסמו פרטים מזהים אודות הלקוח.

משרד עורך דין פלילי גיא פלנטר – ייעוץ וייצוג משפטי בעבירות פרסום והצגת תועבה.


ייצוג משפטי בעבירות פרסום והצגת תועבה ועבירות מין.


ייצוג משפטי בהליכי שימוע פלילי והגשת בקשה להימנע מהגשת כתב אישום.


דוגמאות נוספות לטיפול משרדנו בעבירות של החזקה והפצת חומר פורנוגרפיה של קטינים.

 • לקראת סוף עמוד זה אנו מציגים עוד מספר דוגמאות של מקרים בהם הענקנו ייעוץ וייצוג משפטי בעבירות דומות.

עורך דין פלילי | שימוע פלילי | פרסום והצגת תועבה | עבירות מין ברשת – ייעוץ וייצוג משפטי

משרד עורך דין פלילי גיא פלנטר

שימוע פלילי | ייצוג משפטי בשימוע | בקשה להימנע מהגשת כתב אישום | סעיף 60א לחוק סדר הדין הפלילי |  מכתב יידוע לחשוד | עורך דין פלילי בירושלים | עו"ד פלילי בירושלים | ייעוץ וייצוג משפטי פלילי בירושלים 

 

דרג את העמוד

ממוצע הצבעות 5 / 5. כמות הצבעות 9

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

קבצים להורדה - לחץ לצפייה

פרסום והצגת תועבה - דוגמאות למקרים נוספים בהם הענקנו ייצוג משפטי:
קידום אתרים בגוגל קידום אתרים בגוגל
למעלה