שימוש בלתי חוקי בנשק | משחק בנשק, איום בנשק – ייצוג משפטי ע"י עורך דין צבאי

5
(85)
שימוש בלתי חוקי בנשק - סעיף 85 חוק השיפוט הצבאי | ייצוג משפטי ע"י עורך דין צבאי

שימוש בלתי חוקי בנשק – סעיף 85 חוק השיפוט הצבאי | ייצוג משפטי ע"י עורך דין צבאי גיא פלנטר.


שימוש בלתי חוקי בנשק | משחק בנשק – ייצוג משפטי ע"י עורך דין צבאי

 • משרדנו מעניק ייצוג משפטי לחיילים ואנשי צבא קבע במשפטים צבאיים בבתי הדין הצבאיים בכל רחבי הארץ.
 • אנו מציגים כאן מקרה להמחשה אשר טופל ע"י משרדנו; ייצוג חייל אשר הואשם בעבירה של שימוש בלתי חוקי בנשק (סעיף 85 חוק השיפוט הצבאי) וכן שיבוש מהלכי משפט בפני בית דין צבאי.

על העבירה של שימוש בלתי חוקי בנשק בצבא

מהו שימוש בלתי חוקי בנשק בצבא?

 • סעיף 85 לחוק השיפוט הצבאי, שכותרתו "שימוש בלתי חוקי בנשק" קובע: 

"חייל אשר ללא סמכות או ללא נקיטת אמצעי זהירות נאותים נשא נשק, טיפל בו או השתמש בו באופן אחר, דינו – מאסר שנתיים; הפעיל כאמור את הנשק, דינו – מאסר שלוש שנים".

 • שימוש בלתי חוקי בנשק יכול לקבל ביטוי בקשת רחבה של מעשים אסורים בנשק, כגון: 
  • שימוש רשלני בנשק (הנשיאה, הטיפול או השימוש בנשק היו במסגרת סמכותו של החייל, אולם הטיפול עצמו היה רשלני, ובלא נקיטת אמצעי זהירות הולמים). 
  • שימוש בנשק תוך הפרת הוראות פתיחה באש (במיוחד במהלך אירועים מבצעיים).
  • משחק בנשק – בהקשר זה רואים כל אחד מהשלבים הבאים כ"עליית מדרגה" מבחינת חומרת המעשה:
   • הכנסת מחסנית.
   • דריכת הנשק.
   • כיוון הנשק בחוסר זהירות.
   • כיוון הנשק כלפי אדם אחר.
   • פליטת כדור.
   • פציעה מירי כתוצאה ממשחק בנשק.
  • איום בנשק כלפי אדם אחר: מפקד, חייל אחר, אוכלוסייה מקומית בשטחים המוחזקים או בנסיבות אזרחיות.
  • ביצוע ירי ללא אישור – למשל במטווחים פרטיים, ירי בחתונות ובשמחות.
 • כפי שניתן לראות, לעבירה שתי חלופות:
  • טיפול או שימוש אחר בנשק, ללא סמכות או ללא נקטיטת אמצעי זהירות נאותים – שדינה עונש מקסימלי של שנתיים מאסר.
  • הפעלת הנשק כאמור, שדינה עונש מקסימלי של שלוש שנות מאסר.
 • מה יחשב "הפעלת נשק"? כאשר החייל ביצע פעולת נקירה בנשק (לחץ על ההדק), בין אם נורה מהנשק כדור ובין אם לאו.

מתי תפתח מצ"ח בחקירה פלילית בחשד לעבירות של שימוש בלתי חוקי בנשק?

 • בכל אחד מהמקרים הבאים של שימוש בלתי חוק בנשק תפתח חקירה פלילית של מצ"ח: 
  • השימוש הבלתי חוקי בנשק לווה באיומים;
  • במסגרת השימוש בנשק בוצע ירי; 
  • כתוצאה מהעבירה נפצע אדם;
  • השימוש בנשק יצר סיכון מכוון לחיי אדם המתבטא בהפניית קנה הנשק אל חייל אחר המשולב בפעולה נוספת, בין אם זו בוצעה לפני או אחרי.

מתי תגיש הפרקליטות הצבאית כתב אישום לבית הדין הצבאי במקרים של שימוש בלתי חוקי בנשק?

 • כלל, יוגש כתב אישום במקרים הבאים:
  • נעשה שימוש בנשק לצורך איום או אלימות. 
  • נפצע אדם עקב השימוש הבלתי חוקי בנשק.
  • בוצע ירי באמצעות הנשק, אף אם לא נפצע איש (למשל בירי ב"מטווח פרטי" או ירי בחתונה או בשמחה, להבדיל מפליטת כדור בזמן פריקת נשק, שלא גרם לפציעה).
  • כאשר נוצר סיכון מכוון לחיי אדם. 
 • מנגד, הפרקליטות הצבאית תעמיד את החייל לדין משמעתי כאשר הנסיבות מעידות על העדר סיכון ממשי, מוחשי וקונקרטי. למשל – כאשר נמצא בנשק התקן "מק-פורק" במשך כל הארוע.
 • בהחלטה באם להגיש כתב אישום או להעמיד לדין משמעתי ילקוח בחשבון נסיבות לקולא כגון:
  • מיומנותו של מפעיל הנשק.
  • סוג הנשק.
  • האם נעשה שימוש בנשק בנסיבות צבאיות או אזרחיות, המיקום בו נעשה השימוש והשפעתו על הפגיעה בתדמית הצבא, והסיכון שנגרם.
  • קיומם של ארועים קודמים של שימוש בלתי חוק בנשק.
  • דרגתו ומעמדו של החשוד. 
  • הנסיבות בהן נעשה השימוש – למשל בקורס, הכשרה, זמן לחימה, במילוי תפקיד או בזמן פנאי ומנוחה.

מקרה להמחשה בו טיפל משרדנו באישום של שימוש בלתי חוקי בנשק

 • כעת נציג מקרה להמחשה בו טיפל משרדנו באישום בעבירה של שימוש בלתי חוקי בנשק בצבא.
 • פרשה זו עוסקת במשפט צבאי שהתנהל כנגד חייל בשירות סדיר, בפני בית דין צבאי של מפקדת זרוע היבשה (מז"י). בעקבות חקירת מצ"ח, הגישה הפרקליטות הצבאית לבית הדין הצבאי כתב אישום המייחס לחייל את העבירות הפליליות הבאות:
  • שימוש בלתי חוקי בנשק בניגוד לסעיף 85 לחוק השיפוט הצבאי, תשט"ו – 1955.
  • שיבוש מהלכי משפט בניגוד לסעיף 244 לחוק העונשין, תשל"ז- 1977.
 • כתב האישום המקורי כלל שני אישומים שיוצגו כעת.

האישום ראשון – איום בנשק ושימוש בלתי חוקי בנשק

 • באישום הראשון שבכתב האישום, נטען כי בעקבות עימות עם חיילים אחרים בפלוגה, הכניס הנאשם מחסנית מלאה בכדורים לנשקו מסוג M-16, דרך את הנשק, הסיט את הנצרה למצב "אוטומט" ותוך שהוא מאיים בצעקות כי יהרוג חייל אחר, צעד לכיוון אוהל המגורים של חבריו לפלוגה.
 • בהמשך, כך נטען בכתב האישום, ניסו שני חיילים אחרים להרגיע את הנאשם, ואף הצליחו להוציא את המחסנית מהנשק ולהחזיר את נצרת הנשק למצב "נצור" אולם לא לפני שהנאשם עצמו הספיק לחזור על פעולת העברת הנצרה למצב ירי פעמיים נוספות.
 • לשיטת הפרקליטות הצבאית (שקיבלה ביטוי בכתב האישום), לא נפלט כדור מבית הבליעה מאחר והמחסנית לא נתפסה לגמרי בבית המחסנית אולם הנאשם מצידו, כך נטען, עשה את כל פעולות ההכנה לביצוע ירי (הכנסת מחסנית מלאה בכדורים, דריכה והעברת הנצרה למצב ירי) וזאת תוך השמעת איומים ברצח.
 • לסיום אישום זה, טענה הפרקליטות הצבאית בכתב האישום כי גם לאחר שנלקח ממנו הנשק, חיפש הנאשם בתיקו מחסנית תוך שהוא חוזר ומאיים בצעקות כי ירצח את חבריו לפלוגה.
 • ביחס לאישום זה, ייחסה הפרקליטות הצבאית לנאשם עבירה של שימוש בלתי חוקי בנשק, ובשפת כתב האישום –  הפעלתו של הנשק ללא סמכות וללא נקיטת אמצעי זהירות.
 • ביחס להתנהלות המתוארת באישום הראשון, היה פתוח בפני הפרקליטות הצבאית להאשים את החייל גם בעבירה של איומים, בניגוד לסעיף 192 לחוק העונשין, אולם היא לא עשתה כן מתוך מחשבה כי עבירה פלילית זו "נבלעת" בתוך העבירה היותר חמורה של שימוש בלתי חוק בנשק בניגוד לסעיף 85 לחוק השיפוט הצבאי.

האישום שני – שיבוש מהלכי משפט, בניגוד לסעיף 244 לחוק העונשין

 • באישום השני שבכתב האישום נטען כי הנאשם פעל בכוונה למנוע או להכשיל הליך שיפוטי או להביא לידי עיוות דין, בכך שבשתי הזדמנויות שונות ביקש מאחד העדים לאירוע המפורט באישום הראשון,, לספר בחקירתו במצ"ח, כי המחסנית אותה הכניס לנשקו הייתה ריקה.
 • בהתאמה לעובדות אלו, הואשם החייל באישום זה על ידי הפרקליטות הצבאית בעבירה של שיבוש מהלכי משפט, עבירה בניגוד לסעיף 244 לחוק העונשין.

הסדר הטעון שגיבש עורך דין צבאי גיא פלנטר עם הפרקליטות הצבאית

 • למשרדנו פנה החייל עם פתיחת משפטו הצבאי, לאחר שכבר נסתיימה חקירת מצ"ח (במסגרתה הודה בעיקרי הדברים) ולאחר שכבר הוגש כנגדו כתב אישום לבית הדין הצבאי.
 • בהתאם למעשים המיוחסים לו בכתב האישום המקורי, להוראות חוק השיפוט הצבאי, הוראות חוק העונשין ומדיניות הענישה הנהוגה בבתי הדין הצבאיים, היה צפוי החייל למאסר של ממש, מאחורי סורג ובריח.
 • עורך דין צבאי גיא פלנטר, בעל אישור בלתי מסויג לשמש סניגור בבתי הדין הצבאיים, בא בדברים עם הפרקליטות הצבאית וגיבש הסדר טעון, שעיקריו כדלקמן:
  • יוגש כתב אישום מתוקן, ממנו ימחק כליל האישום השני, הנוגע לעבירה הפלילית של שיבוש הליכי משפט. העובדות שהינן בגדר עבירה של שיבוש מהלכי משפט יוזכרו חיצונית לכתב האישום, בפרטים הנוספים שיובאו בפני בית הדין הצבאי (הסכמה זו עם הפרקליטות הצבאית מנעה את הרשעתו של החייל בעבירה פלילית חמורה של שיבוש מהלכי משפט ובעקבות ההסכמה, לא נרשמה העבירה לחובתו של החייל במרשם הפלילי).
  • עובדות כתב האישום יתוקנו לקולא במספר עניינים; למשל, בכך שיובהר בעובדות כתב האישום, כי הנאשם הוא אשר מנע, במעשה מכוון, פליטת כדור – בכך שדאג שלא להכניס את המחסנית עד הסוף לבית המחסנית (כלומר שמנע במתכוון כלל אפשרות לכניסת כדור לבית הבליעה ובפועל, דרך את הנשק "על ריק". עובדה זו השפיעה כמובן גם על עונשו של החייל).
  • הפרטים הנוספים שיובאו בהסכמה בפני בית הדין הצבאי יכללו שורה ארוכה של נסיבות לקולא (נסיבות שההגנה הצליחה להוכיח בפני הפרקליטות הצבאית), שיובאו בחשבון לעניין העונש:
   • עובר לאירועים נשוא כתב האישום, הקניטו וקיללו 3 חיילים את הנאשם, תוך שאחד מהם קילל את אביו המנוח של החייל. במסגרת העימות שקדם למעשיו של הנאשם, השפריצו עליו שלושת החיילים מים והרטיבו את מכשיר הפלאפון שלו.
   • אחד מאותם החיילים אף לקח את נשקו ואיים להרביץ לנאשם בעזרת קת הנשק (הראשון אשר עשה שימוש לא חוקי בנשק היה דווקא המתלונן, וזאת תוך ביצוע עבירה פלילית של איומים).
   • בתום המקרה ניגש הנאשם אל חבריו והתנצל על מעשיו.
  • על בסיס עובדות כתב האישום המתוקן, נסיבות המקרה, בעיות ראייתיות בתיק, ונסיבותיו האישיות והמשפחתיות של הנאשם יעתרו הצדדים לגזור על הנאשם עונש מוסכם של 50 ימי מאסר, שירוצו בדרך של עבודה צבאית ומאסר על תנאי.

גזר הדין של בית הדין הצבאי – אימוץ הסדר הטעון והטלת עונש של עבודות צבאיות בלבד

 • בגזר דינו, עמד בית הדין הצבאי בין היתר על חומרת המקרה, באופן הבא:

"בבואנו לגזור את דינו של הנאשם, לא נוכל להתעלם מהחומרה הנודעת לעבירות נשק בכלל ולעבירה שתוצאתה עלולה הייתה להיות פגיעה בגופו של אדם, בפרט. ממעשים כאלו עלולות לצמוח תוצאות טרגיות וקטלניות".

 • יחד עם זאת, מצא בית הדין הצבאי לכבד את הסדר הטעון וגזר על החייל 50 ימי מאסר שירוצו בדרך של עבודה צבאית ומאסר על תנאי.
 • בכך הסתיים המשפט הצבאי מבלי שנגזר על החייל לרצות ולו יום אחד של מאסר של ממש.

תיק מז"י בבית הדין הצבאי המחוזי מחוז שיפוט מפקדת זרוע היבשה, בפני הרכב בראשות אב"ד, כבוד השופט הצבאי אל"מ ניר אבירם.


לקריאה נוספת


עורך דין צבאי

משרד עורך דין פלילי גיא פלנטר

שימוש בלתי חוקי בנשק | שיבוש מהלכי משפט 

דרג את העמוד

ממוצע הצבעות 5 / 5. כמות הצבעות 85

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

קבצים להורדה - לחץ לצפייה

שימוש בלתי חוקי בנשק: דוגמאות למקרים נוספים בהם טיפל משרדנו:
קידום אתרים בגוגל קידום אתרים בגוגל
למעלה