קבלת תדפיס מידע פלילי והגשת בקשה להנפקת תעודת מידע פלילי

4.8
(22)

קבלת תדפיס מידע פלילי / הנפקת תעודת מידע פלילי
ייצוג משפטי ע"י עורך דין


 • במסגרת שירותיו המשפטיים, מטפל משרד עורך דין פלילי גיא פלנטר בקבלת תדפיס מידע פלילי ממשטרת ישראל ומגיש בקשות להנפקת תעודת מידע פלילי / תעודת העדר רישום פלילי ותיקי חקירה תלויים ועומדים ("תעודת יושר").
 • בעמוד זה נעמד בקצרה על זכות העיון במידע הפלילי, להבדיל מהזכות לקבל פיזית תדפיס מידע פלילי – שהוגבלה לעורכי דין, שהוסמכו לכך באמצעות יפויי כוח מיוחד שניתן להם על ידי האדם שהמידע הפלילי בתדפיס מתייחס אליו.
 • כמו כן נעמוד בקצרה על הנושא של הנפקת תעודת מידע פלילי / תעודת העדר רישום פלילי ("תעודת יושר").

קבלת תדפיס מידע פלילי

היכן מעוגנת זכות העיון במידע פלילי?

המצב בטרם כניסתו של החוק החדש לתוקף

 • חוק המידע הפלילי נכנס לתוקף ביום 12.7.22.
 • בעבר, בטרם כניסתו לתוקף ובהתאם להוראות החוק הקודם, כל אדם היה יכול לפנות לתחנת משטרה ולקבל לידיו תדפיס מידע פלילי, הכולל את הרישומים הפליליים והמשטרתיים אודות עצמו.

תדפיס מידע פלילי

תדפיס מידע פלילי – דוגמא


האם אזרח יכול לקבל לידיו תדפיס מידע פלילי?

 • מידע פלילי חסוי ולא ניתן לעיין בו או למסור אותו אלא לפי הוראות חוק המידע הפלילי ותקנות המידע הפלילי.
 • כיום, בשל רגישות המידע והחשש שהמידע הפלילי יגיע למי שלא זכאי להיחשף אליו, נקבעה בחוק זכות עיון בלבד, להבדיל מקבלת תדפיס של המידע הפלילי.
 • במילים אחרות, כיום, אדם לא רשאי לקבל לידיו תדפיס מידע פלילי אודות עצמו וזכותו הוגבלה לעיון במידע אודות עצמו בלבד.

עיון במידע פלילי

כיצד נעשה העיון במידע הפלילי?

 • העיון במידע הפלילי ייעשה בדרך של הצגת המידע הפלילי למבקש על גבי צג מחשב בתחנת משטרה בלבד.

האם אדם יכול לצלם את המידע הפלילי המוצג אודותיו במחשב המשטרתי?

 • חל איסור על המעיין במידע הפלילי לצלם את המידע המוצג לו על גבי צג המחשב המשטרתי והמשטרה לא תאפשר לו לצלם (וזאת בהתאם לסעיף 4(ג)(2) בחוק המידע הפלילי).
 • יתרה מכך, בטרם עיון במידע הפלילי רשאי שוטר להתנות את העיון בהפקדת כל אמצעי צילום שברשות המעיין, לרבות טלפון נייד שיש בו מצלמה (וזאת בהתאם לסעיף 2(ד) לתקנות המידע הפלילי).

האם אדם יכול להעתיק את המידע הפלילי המוצג אודותיו במחשב המשטרתי?

 • המעיין במידע הפלילי רשאי לערוך לעצמו רישום ולהעתיק לעצמו את הפרטים המוצגים לו על גבי צג המחשב, וזאת בהתאם לסעיף 2(ה) לתקנות המידע הפלילי.

עיון במידע פלילי ע"י עורך דין

 • אם נבצר מהלקוח להגיע באופן אישי לתחנת המשטרה, לרבות בשל מצב בריאותי, מעצר או מאסר או בשל היעדרות מהארץ – עורך דין בעל יפוי כח מיוחד יכול לעיין במידע הפלילי אודות לקוחו, להעתיק את פרטי המידע המוצגים על גבי צג המחשב המשטרתי ולהעבירם ללקוחו.

קבלת תדפיס מידע פלילי על ידי עורך דין

 • המחוקק לקח בחשבון מצבים בהם אדם יהיה זקוק לתדפיס מידע פלילי, למשל – לשם ייצוגו לפני בית משפט.
 • בניגוד לאיסור שנקבע למסור לידי אדם תדפיס מידע פלילי אודות עצמו, עורך דין מטעמו של אותו אדם זכאי לקבל לידיו תדפיס מידע פלילי אודות הלקוח שלו, וזאת לאחר שהלקוח הסמיך את עורך דינו בייפוי כוח מיוחד לצורך זה.
 • מרגע שהציג עורך דין יפוי כח מיוחד מתאים מטעם לקוחו, חייב קצין משטרה למסור לעורך הדין את תדפיס המידע הפלילי אודות לקוחו (בהתאם להוראות סעיף 4(ד) לחוק המידע הפלילי).

לאיזה מטרות יכול עורך דין לקבל תדפיס מידע פלילי אודות לקוחו?

 • תדפיס מידע פלילי יימסר לעורך דין שקיבל ייפוי כוח מיוחד לכך מהאדם שהמידע עליו:
  • לשם ייצוגו לפני בית משפט;
  • לשם ייצוגו לפני בית דין  או גוף מנהלי הזכאים לקבל מידע פלילי.
 • קצין משטרה יכול לדרוש מעורך הדין להציג מסמכים המעידים כי תדפיס המידע הפלילי אכן נמסר לפי אחת המטרות הקבועות בחוק, ואף לשמור העתקים מהמסמכים שהוצגו לו בהקשר זה (סעיף 5(ב) לתקנות המידע הפלילי).
 • עורך הדין המבקש לקבל תדפיס מידע פלילי חייב להציג תעודה תקפה בדבר חברותו בלשכת עורכי הדין בישראל.
 • מתמחה מטעמו של עורך הדין גם רשאי לקבל לידיו תדפיס מידע פלילי ובתנאי – שהוסמך לכך בייפוי כוח מהאדם שהמידע עליו ובידיו תיעוד המעיד על היותו מתמחה בעריכת דין.
 • לעורך הדין (או מתמחה מטעמו) שמקבל תדפיס מידע פלילי אודות לקוחו אסור למסור את המידע שבתדפיס אלא ללקוח עצמו, שהמידע בתדפיס מתייחס אליו (בהתאם לסעיף 4 (ה) לחוק המידע הפלילי).

בקשה לתעודת מידע פלילי / תעודת העדר רישום פלילי

 • תעודת מידע פלילי מאשרת כי ברישומי משטרת ישראל אין מידע פלילי על רישום פלילי / תיקים תלויים ועומדים (כלומר תיקי חקירה פתוחים).
 • לעיתים, נקרא אישור זה "תעודת יושר" והאישור ניתן הן בעברית והן באנגלית.
 • באנגלית, נקראת תעודת מידע פלילי "Criminal Information Certificate" וקיים בה אישור באנגלית על פיו:

This is to certify that the person named below has no information about criminal records / open files listed in the Israel National Police Database.


תעודת מידע פלילי

תעודת מידע פלילי – דוגמא


 • תעודת מידע פלילי מיועדת לגורמים הבאים:
  • נציגויות זרות בארץ.
  • נציגויות או קונסוליות ישראליות בחו"ל.
  • קונסול כבוד במדינות להן אין נציגות בארץ (על פי רשימה ממשרד החוץ המתעדכנת מיד פעם).
  • הרשות המרכזית לאימוץ בין ארצי.
 • ככלל, תשלח תעודת מידע פלילי ישירות לגורם הרלוונטי.

בקשה לתעודת מידע פלילי / תעודת העדר רישום פלילי באמצעות עורך דין

 • באמצעות ייפוי כוח ספציפי, עורך דין רשאי להגיש מטעם אדם בקשה לקבלת תעודת מידע פלילי / תעודת העדר רישום פלילי.

בקשה לאישור בדבר העדר מרשם פלילי ותיקים תלויים ועומדים

בקשה לאישור בדבר העדר מרשם פלילי ותיקים תלויים ועומדים – דוגמא


טיפול משפטי בקבלת תדפיס מידע פלילי והגשת בקשה להנפקת תעודת מידע פלילי

 • המשפט הפלילי הינו תחום העיסוק המרכזי במשרדנו.
 • במסגרת תחום עיסוק זה, אנחנו מעניקים גם את שירותים המשפטיים הבאים:
  • קבלת תדפיס מידע פלילי ממשטרת ישראל.
  • הגשת בקשה להנפקת תעודת מידע פלילי / תעודת העדר רישום פלילי ותיקי חקירה תלויים ועומדים ("תעודת יושר").

עורך דין פלילי 

משרד עורך דין פלילי גיא פלנטר

קבלת תדפיס מידע פלילי באמצעות עורך דין | הנפקת תעודת מידע פלילי

 

דרג את העמוד

ממוצע הצבעות 4.8 / 5. כמות הצבעות 22

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

מידע פלילי - דוגמאות למקרים בהם הוביל משרדנו למחיקת מידע פלילי
קידום אתרים בגוגל קידום אתרים בגוגל
למעלה