היזק לרכוש במזיד – סגירת תיק פלילי בהסדר מותנה.

5
(45)
היזק לרכוש במזיד - היזק בזדון לרכב, סגירת תיק בהסדר מותנה

היזק לרכוש במזיד – היזק בזדון לרכב. בעקבות ייצוג משפטי של משרדנו – סגירת תיק פלילי בהסדר מותנה.


היזק לרכוש במזיד – ייעוץ וייצוג משפטי.

 • משרדנו מעניק ייעוץ וייצוג משפטי בכל הנוגע לעבירת היזק לרכוש במזיד (היזק בזדון).
 • אנו מציגים כאן מקרה להמחשה אשר טפול על ידי משרדנו. שלוחת הסדר מותנה מרכז של משטרת ישראל נעתרת לבקשת עורך דין פלילי גיא פלנטר וסוגרת תיק פלילי שעניינו גרימת נזק  לרכוש בהסדר מותנה, וזאת למרות הודאתה של הלקוחה כי על רקע הליך משפטי עם הגרוש, דקרה את צמיג רכבו וגרמה נזק לצמיג.

היזק לרכוש במזיד – סגירת תיק פלילי הנוגע לחבלה ברכב בהסדר מותנה.

כתב האישום שגובש כנגד הלקוחה – היזק לרכוש במזיד.

 • הלקוחה בפרשה זו הינה אחות מוסמכת, אזרחית מן השורה, ללא הסתבכויות קודמות עם רשויות החוק.
 • לאחר חקירה משטרתית, גיבשה משטרת ישראל כתב אישום כנגד הלקוחה בו נטען, בתמצית, כדלקמן:
  • במועד הרלוונטי, היו הלקוחה והמתלונן גרושים במשך כשנתיים וניהלו הליך משפטי בנוגע לילדתם המשותפת.
  • על רקע הליך משפטי זה, הגיעה הלקוחה לחניון ביתו של הגרוש, דקרה באמצעות פצירה את אחד מצמיגי רכבו של הגרוש, וגרמה נזק לצמיג.
 • בהתאמה, הואשמה הלקוחה בכתב האישום שגובש כנגדה בעבירה של היזק לרכוש במזיד, עבירה בניגוד לסעיף 452 לחוק העונשין, תשל"ז – 1977.

כתב אישום היזק לרכוש במזיד - היזק בזדון

כתב האישום שגובש כנגד החשודה – גרימת נזק לרכוש – היזק בזדון.


קצת על העבירה בה עסקינן – היזק לרכוש במזיד (היזק בזדון) – עבירה לפי סעיף 452 לחוק העונשין.

 • העבירה בה נחשדה הלקוחה הוגדרה באופן הבא בחוק העונשין:

"סעיף 452 היזק בזדון

ההורס נכס או פוגע במזיד ושלא כדין, דינו – מאסר שלוש שנים, והוא אם לא נקבע עונש אחר".

 • "עונש אחר" – קבע המחוקק (למשל) במקרים בהם הוכחה גרימת נזק במזיד לכלי רכב; סעיף 413ה לחוק העונשין שכותרתו "חבלה במזיד" קובע:

"סעיף 413ה חבלה במזיד

ההורס או פוגע במזיד ברכב או בחלק ממנו, דינו – מאסר חמש שנים".

 • בהתאמה, בהתאם לנסיבות המקרה בו עסקינן, ניתן היה להגיש כנגד הלקוחה כתב אישום המייחס לה עבירה של חבלה במזיד ברכב (שהינה עבירה מסוג פשע, שעונשה המקסימלי 5 שנות מאסר) חלף העבירה של היזק לרכוש במזיד (שהינה עבירה פחות חמורה מסוג עוון, שעונשה המקסימלי 3 שנות מאסר).
 • יחד עם זאת, הנחיית פרקליט המדינה מספר 2.10 שכותרתה "מדיניות התביעה לגבי עבירות של חבלה ברכב" קובעת:

"…מדיניות התביעה בעבירות בקשר לרכב, אשר נסיבותיהן אינן חמורות, ואשר קיימת הוראת חוק חלופית המגדירה אותן, תהיה להאשים ככלל בסעיף החוק המקל.

לדוגמא, כאשר הפגיעה מתמצה בשריטה בפח, פגיעה במראה או אנטנה, גניבת "צלחות" וכד', לא יועמד הנאשם לדין בגין עבירה על הוראות סעיף 413ה דלעיל, אלא בגין עבירה על הוראות סעיף 452 לחוק העונשין (היזק בזדון)".

 • עדכון (אפריל 2020): בינתיים, לאחר המקרה הנדון כאן, בוטלה הנחיית פרקליט המדינה מס' 2.10 שעניינה מדיניות התביעה לגבי עבירות של חבלה ברכב ואף הוסרה ממאגר הנחיות פרקליט המדינה.

סגירת התיק הפלילי בהסדר מותנה – קבלת בקשת משרדנו להימנע מהגשת כתב אישום.

 • לאחר חקירתה, פנתה הלקוחה למשרד עורך דין פלילי גיא פלנטר על מנת שיפעל לסגירת התיק הפלילי.
 • שלוחת הסדר מותנה מרכז של משטרת ישראל נעתרה לבקשת עורך דין פלילי גיא פלנטר להימנע מהגשת כתב אישום ולסיים את הפרשה בסגירת התיק בהסדר מותנה.
 • להרחבה אודות עילת סגירת תיק פלילי בהסדר מותנה ראו בעמוד  – סגירת תיק בהסדר מותנה.
 • במסגרת ההסדר המותנה, התחייבה הלקוחה להימנע מביצוע עבירה במהלך תקופה של 6 חודשים וכן – לשלם לאוצר המדינה סך של 500 ולגרוש 350 ש"ח. עם עמידתה בתנאים אלו, ייסגר התיק הפלילי בעילה של "סגירה בהסדר". 
 • כך הסתיימה הפרשה על הצד הטוב ביותר (למרות הודאתה בעבירה פלילית); מבלי שהוגש כנגד הלקוחה כתב אישום, ללא ניהול הליך פלילי, ללא פגיעה תעסוקתית (מדובר באחות) וללא הכתמת שמה בהרשעה פלילית.
 • בהמשך עמוד זה ניתן לעיין בהסדר המותנה שנחתם בין הצדדים וכתב האישום שבסופו של יום לא הוגש לבית המשפט בעקבות סגירת התיק (ללא פרטים מזהים של המעורבים).
היזק לרכוש במזיד - סגירת תיק בהסדר מותנה.

הסדר מותנה שנערך עם המשטרה – סגירת תיק פלילי הנוגע לעבירה של היזק לרכוש במזיד בהסדר מותנה.


לקריאה נוספת אודות סגירת תיקים פליליים בהסדרים מותנים.


דוגמאות למקרים נוספים בהם טיפל משרדנו בעבירות היזק לרכוש במזיד.


עורך דין פלילי

משרד עורך דין פלילי גיא פלנטר

סגירת תיק בהסדר מותנה | ארכיון גרימת היזק בזדון | ארכיון היזק לרכוש במזיד | ארכיון עבירות בקשר לרכב | סגירת תיק פלילי

 

דרג את העמוד

ממוצע הצבעות 5 / 5. כמות הצבעות 45

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

קבצים להורדה - לחץ לצפייה

דוגמאות נוספות למקרים נוספים בהם טיפל משרדנו בעבירות היזק לרכוש במזיד:
קידום אתרים בגוגל קידום אתרים בגוגל
למעלה