תלונות הדדיות במשטרה; ביטול כתבי אישום שהוגשו כנגד בני זוג על בסיס תלונות הדדיות

5
(6)

תלונות הדדיות במשטרה – ייצוג משפטי

 • משרדנו מעניק ייצוג משפטי בכל הנוגע לתלונות הדדיות במשטרה. בעמוד זה אנו עומדים על מהות המושג "תלונות הדדיות" ומורכבות הטיפול בסיטואציה אשר בה הוגשו תלונות הדדיות.
 • למשרדנו ניסיון מוכח בטיפול משפטי בתלונות הדדיות; בהמשך עמוד זה אנו מציגים מקרה להמחשה אשר בו טיפלנו – תלונות הדדיות של בעל ואישה אשר הובילה להגשת כתב אישום כנגד שניהם. בעקבות ייצוג משפטי של משרדנו, בוטלו כתבי האישום.

תלונות הדדיות במשטרה – במה מדובר?

 • במינוח "תלונות הדדיות" הכוונה לסיטואציה במסגרתה שני צדדים מגישים תלונה פלילית במשטרה, האחד כנגד השני.
 • כך למשל, במסגרת חקירת חשוד באזהרה על תלונה פלילית שהגיש כנגדו מתלונן, מעלה החשוד תלונה פלילית משלו כנגד המתלונן, תלונה המחייבת את הרשות החוקרת לחקור את המתלונן עצמו באזהרה.
 • תלונות הדדיות נפוצות בעימותים בין שוטרים לאזרחים; כך למשל, במסגרת חקירת חשד לתקיפת שוטר או לעבירה אחרת שנעברה על ידי אזרח חשוד, מעלה האזרח טענה לשימוש בכוח שנקט השוטר כנגדו.
 • גם קטטות ועימותים אלימים בין אזרחים מהווים קרקע פוריה להגשת תלונות הדדיות במשטרה ולא אחת, במסגרת הליכי פרידה וגירושין בין בני זוג (ואף בהמלצתם של עורכי דין), מגישים בני הזוג תלונות הדדיות למשטרה.

תלונות הדדיות במשטרה – מורכבות הטיפול המשפטי.

 • תלונות הדדיות מאתגרות את רשויות האכיפה;
  • בשגגה, עלולה רשות האכיפה לדבר בשני קולות או להיקלע לאכיפה בררנית ולאפליה, ביחס לאחד מהצדדים לתלונות ההדדיות;
  • כאשר מדובר במספר רשויות אכיפה החוקרות אירוע מסוים (כגון חקירת תלונות הדדיות של אזרח ושוטר, בעקבות עימות ביניהם), ללא תיאום בין רשויות האכיפה העוסקות בתלונות ההדדיות, ביחס לאותו אירוע, עלולים להתנהל שני הליכים מקבילים ברשויות אכיפה שונות – מצב שעלול להסתיים בדיבור של הרשות בשני קולות, ובהמשך אף עלול להביא להחלטות שיפוטית סותרות ולתקלות.
 • תלונות הדדיות מעוררות שאלות אתיות של ניגוד עניינים בייצוג המשפטי. טיפול משפטי בתלונות הדדיות מחייב את עורך הדין לפעול במגבלות חוקיות שונות, מגבלות שמטרתן למנוע את שיבוש ההליך המשפטי. מאחר ומשרדנו מונה 4 עורכי דין, בידינו לפצל את הייצוג המשפטי באופן ששני הצדדים לתלונות ההדדיות יהיו מיוצגים (ככול שהדבר נדרש כמובן).
 • מורכבות הטיפול בתלונות הדדיות מחייבת אם כן טיפול מקצועי של עו"ד פלילי בעל ניסיון בתחום, אשר פתר בעבר משברים דומים במסגרת החוק ובמסגרת כללי האתיקה המקצועית של עורכי דין.

מקרה להמחשה אשר טופל ע"י משרדנו; ביטול 2 כתבי אישום שהוגשו כנגד בני זוג, אשר הגישו תלונות הדדיות למשטרה.

תלונות הדדיות במשטרה; ביטול כתבי אישום שהוגשו כנגד בני זוג על בסיס תלונות הדדיות.

בית משפט השלום בירושלים מורה על ביטול כתבי אישום שהוגשו כנגד בני זוג על בסיס תלונות הדדיות במשטרה.


תחילת הפרשה – תלונות הדדיות שהגישו בני הזוג למשטרה.

 • אנו מביאים בעמוד זה מקרה להמחשה – תלונות הדדיות של בני זוג אשר טופלו על ידי משרדנו; עסקינן בבני זוג הנשואים זה לזו מזה שנים רבות, אזרחים מן השורה, האיש מרצה בכיר במוסד אקדמאי מוביל אשר בעברו שירות מפואר בקהילת המודיעין ואילו האישה עוסקת בהתנדבות בפעילויות שונות לרווחת הציבור. לבני הזוג ילדים בגירים שעזבו זה מכבר את הבית והקימו להם חיים משלהם.
 • במסגרת משבר שתקף את מערכת יחסיהם ועוד וויכוח סוער שהפעם יצא מכלל שליטה, השליכה האישה על בעלה חפצים שונים ואילו הבעל, אשר לא טמן ידו בצלחת, "השיב לה" בהשלכת בקבוק מים אשר פגע בפניה, וגרם לה לאדמומיות בסנטר.
 • שוטרים שהגיעו לבית עיכבו את שניהם לאחר כבוד לחקירה פלילית ואילו בתחנת המשטרה דאגו חוקרי המשטרה לקבל מבני הזוג תלונות הדדיות, מפורטות ומפלילות, במסגרתן כל אחד מבני הזוג הוזמן לספק לחוקריו תיאור מפורט וציורי הן של האירוע שבגינו הגיעו השוטרים לביתם והן של כל עימותי העבר בין בני הזוג, מתחילת הקשר הזוגי.
 • למרות שנגררו להפליל זה את זו, הדגישו בני הזוג בפני חוקריהם, כל אחד בדרכו, כי הם ממש לא מעוניינים בנקיטת הליכים פליליים, לא חוששים זה מזו ולא זקוקים להגנת או עזרת המשטרה.
 • עימות זה הוביל את הבעל לעזוב את הבית ולאחר שחי פרק זמן בגפו, החליטו בני הזוג לשקם את מערכת יחסיהם, נתרמו להליך טיפולי וחזרו להתגורר יחדיו כאשר הם סבורים כי הותירו את המעורבות המשטרתית הרחק מאחור והתיקים יסגרו מחוסר עניין לציבור (כלומר, שנסיבות העניין לא מצדיקות המשך חקירה והעמדה לדין ואין התאמה להליך פלילי).

בעקבות הגשת תלונות הדדיות, הגישה משטרת ישראל כתבי אישום כנגד בני הזוג.

 • משטרת ישראל, המגלה אפס סבלנות בכל הנוגע לעבירות אלימות במשפחה, סברה אחרת:
  •  תיק פלילי 38328-06-13 בבית משפט השלום בירושלים בפני כב' השופטת חנה מרים לומפ:
   • כנגד הבעל הגישה יחידת התביעות מחוז ירושלים של משטרת ישראל כתב אישום המייחס לו עבירה של תקיפה סתם – בן זוג, עבירה פלילית בניגוד לסעיף 382(ב) לחוק העונשין, בכך שתקף את אשתו בהשליכו עליה בקבוק מים אשר פגע בפניה, דבר שגרם לאישה אדמומיות בסנטר.
   • כעדת תביעה נרשמה בכתב האישום אשתו של הנאשם והתיק הפלילי נקבע בפני כבוד השופטת חנה מרים לומפ, בבית משפט השלום בירושלים.
  • תיק פלילי 38350-06-13 בבית משפט השלום בירושלים בפני כב' השופטת שרון לארי-בבלי:
   • בבד בבד עם הגשת כתב האישום כנגד הבעל, הגישה יחידת תביעות מחוז ירושלים כתב אישום גם כנגד האישה המייחס לה עבירה של ניסיון לתקיפה סתם – בן זוג, עבירה פלילית בניגוד לסעיף 382(ב) לחוק העונשין ביחד עם סעיף 25 לאותו חוק, בכך שבמהלך וויכוח ניסתה לתקוף את בעלה בהשליכה לעברו חפצים שונים.
   • כעד תביעה נרשם בכתב האישום הבעל, והתיק הפלילי נקבע בפני כב' השופטת שרון לארי בבלי.
 • עימותים נוספים שהזכירו בני הזוג בחקירותיהם במשטרה, שגלשו לתחום הפלילי של עבירות אלימות במשפחה, לא מצאו דרכם לכתבי האישום.

על העבירות הפליליות בהן הואשמו בני הזוג בעקבות התלונות ההדדיות שהגישו למשטרה.

"התוקף שלא כדין את חברו, דינו – מאסר שנתיים, והוא אם לא נקבע בחוק זה עונש אחר לעבירה זו מחמת נסיבותיה".

"העובר עבירה לפי סעיף 379 כלפי בן משפחתו, דינו – כפל העונש הקבוע לעבירה; לענין סעיף זה, "בן משפחתו" – לרבות מי שהיה בן משפחתו בעבר, והוא אחד מאלה:

(1) בן זוגו, לרבות הידוע בציבור כבן זוגו".


בני הזוג מעמידים ייצוג משפטי שמוביל לביטול 2 כתבי האישום שהוגשו כנגדם.

 • לאחר שלא צלחו כל ניסיונותיהם של בני הזוג לשכנע את משטרת ישראל לבטל את התלונות ההדדיות ולסגור את התיק, פנו בני הזוג למשרד עורך דין פלילי גיא פלנטר, על מנת שיעניק להם ייצוג משפטי בהליכים הפליליים המתנהלים כנגדם. בכל הנוגע לניסיון "להחזיר את הגלגל אחורה" ראו – ביטול תלונה במשטרה
 • למרות שמדובר בבעל ואישה ולמרות שהחליטו לשקם את מערכת היחסים ביניהם ושניהם החזיקו בשלב זה באינטרס זהה – להפסיק את המעורבות המשטרתית בחייהם, בשל היותם עדי תביעה זה כנגד זו, היה צורך לפצל את הייצוג המשפטי, באופן שכל אחד מהם יקבל ייצוג משפטי נפרד, המייצג את האינטרסים שלו.
 • כשנה לאחר שהוגשו כתבי האישום ובעקבות הסכמה שגיבש עו"ד פלילי גיא פלנטר עם יחידת תביעות מחוז ירושלים של משטרת ישראל, חזרה בה התביעה המשטרתית משני כתבי האישום ובית משפט השלום בירושלים הורה על ביטול כתבי האישום.
 • בהמשך עמוד זה ניתן לעיין במסמכים הבאים (ללא פרטים מזהים של המעורבים):
  • כתב האישום שהוגש כנגד הבעל לבית משפט השלום בירושלים בתיק פלילי 38328-06-13, הודעתה של יחידת התביעות מחוז ירושלים של משטרת ישראל על חזרה מכתב האישום כנגד הבעל והחלטתה של כבוד השופטת חנה מרים לומפ בדבר ביטול כתב האישום כנגד הבעל.
  • כתב האישום שהוגש כנגד האישה לבית משפט השלום בירושלים בתיק פלילי 38350-06-13 והחלטתה של כבוד השופטת שרון לארי-בבלי המורה על ביטול כתב אישום בעקבות הודעה של תביעות מחוז ירושלים על חזרה מכתב האישום.

תיק פלילי 38350-06-13, בית משפט השלום ירושלים, בפני כב' השופטת שרון לארי-בבלי.

תיק פלילי 38328-06-13, בית משפט השלום ירושלים, בפני כב' השופטת חנה מרים לומפ.


לקריאה נוספת.


עו"ד פלילי בירושלים

 • משרד עורך דין פלילי גיא פלנטר מעניק ייעוץ וייצוג משפטי לחשודים ולנאשמים בהליכים פליליים בפני בית משפט השלום בירושלים. 

עורך דין פלילי

משרד עורך דין פלילי גיא פלנטר

ביטול כתב אישום | עבירות אלימות במשפחה | תלונות הדדיות במשטרה | עו"ד פלילי בירושלים | עורך דין פלילי בירושלים | ייעוץ וייצוג משפטי פלילי בירושלים | כתב אישום | חקירה במשטרה | תלונה במשטרה

 

דרג את העמוד

ממוצע הצבעות 5 / 5. כמות הצבעות 6

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

קבצים להורדה - לחץ לצפייה

קידום אתרים בגוגל קידום אתרים בגוגל
למעלה