איסור פרסום שמות סטודנטים שהורשעו בהליכים משמעתיים – פסק דין משמעתי עקרוני.

5
(1)
איסור פרסום שמות סטודנטים שהורשעו בהליכים משמעתיים – פסק דין משמעתי עקרוני

איסור פרסום שמות סטודנטים שהורשעו בהליכים משמעתיים – פסק דין משמעתי עקרוני


איסור פרסום שמות סטודנטים שהורשעו בהליכים משמעתיים.

 • משרדנו מעניק ייצוג משפטי לסטודנטים בהליכים משמעתיים במוסדות להשכלה גבוהה בכל רחבי הארץ.
 • אנו מציגים כאן מקרה להמחשה אשר טופל במשרדנו הנוגע לשאלת איסור פרסום שמות סטודנטים שהורשעו בהליכים משמעתיים.
 • בפסק דין עקרוני, מקבל הממונה על המשמעת באוניברסיטה העברית את עמדת משרדנו ומורה על איסור פרסום שמות סטודנטים שהורשעו בהליכים משמעתיים באוניברסיטה העברית.

תמצית המקרה: איסור פרסום שמות סטודנטים שהורשעו בדין משמעתי.

 • במקרה זה ניתנה פסיקה עקרונית, היפה להליכים משמעתיים כנגד סטודנטים בכל מוסדות הלימוד להשכלה גבוהה בארץ: איסור פרסום שמות סטודנטים שהורשעו בהליכים משמעתיים. 
 • פסק הדין ניתן בהליך משמעתי בפני הממונה על המשמעת (פרופ'  אדם חפרי – וינוגרדוב) באוניברסיטה העברית.
 • במסגרת הליך משמעתי זה הורשע הסטודנט על פי הודאתו בעבירות משמעת חמורות:
  • הונאה לפי ס' 14(1)(א) לתקנון משמעת תלמידים של האוניברסיטה העברית.
  • הונאה חמורה לפי ס' 14(1)(ב) לתקנון.
  • מסירת ידיעה כוזבת בקשר ללימודים באוניברסיטה לפי ס' 14(3) לתקנון.
 • בתמצית, הודה הסטודנט במעשים הבאים, המגבשים את עבירות המשמעת בהן הורשע:
  • על פי הודאתו, במהלך שנתיים, איתר באמצעות פלטפורמת Upwork באינטרנט ספקי שירותים שפתרו עבורו, תמורת תשלום, עבודות ותרגילים שהוטלו עליו במסגרת קורסים שונים.
  • באמצעות פלטפורמת Upwork באינטרנט ניסה לאתר ספקים שיפתרו עבורו 23 מטלות שונות שהוטלו עליו בקורסים שונים. תמורת תשלום, 13 מטלות בוצעו עבורו על ידי ספקים.
  • עוד הודה הסטודנט במסירת ידיעה כוזבת בקשר ללימודים באוניברסיטה, בכך שבמסגרת בירור החשדות כנגדו, שיקר, טען שפתר תרגילים לבד, ובהמשך הוכח כי בפועל שילם עבור הפתרון לאחד מאותם הספקים.

השאלות שבמחלוקת במסגרת ההליך המשמעתי.

 • שלושה עניינים מרכזיים עמדו במחלוקת במסגרת ההליך המשמעתי בפני הממונה למשמעת של האוניברסיטה העברית ובכולם קיבל הממונה על המשמעת את עמדת ההגנה:
  • התביעה ביקשה לבטל את מכלול הישגיו של הסטודנט בלימודיו. הממונה על המשמעת קיבל את עמדת ההגנה כי ראוי לבטל רק את הישגי הסטודנט בקורסים הספציפיים הנגועים בעבירה.
  • התביעה ביקשה לגזור על הסטודנט עונש הרחקה לצמיתות. הממונה על המשמעת הסתפק בעונש הרחקה  ל- 10 שנים.
  • התביעה ביקשה לקבוע מדיניות חדשה ומרתיעה לפיה הרשעות משמעתיות חמורות יפורסמו, כולל שם המורשע, באינטרנט ובאמצעים אחרים. הממונה על המשמעת קיבל את עמדת ההגנה לפיה, אין לפרסם פסיקה משמעתית באינטרנט, כשהיא נגישה לכל, תוך ציון שם הסטודנט המורשע.

איסור פרסום שמות סטודנטים שהורשעו בהליכים משמעתיים – ההכרעה העקרונית.

 • בשל חשיבותו העקרונית של פסק הדין אנו מביאים כאן במלואם את הקביעות של הממונה על המשמעת באוניברסיטה העברית, פרופ' אדם חפרי – וינוגרדוב, הנוגעות לשאלת פרסום שמות סטודנטים שהורשעו בהליכים משמעתיים (ההדגשות שלנו):

"…עמדת התביעה

את עיקר טיעוניה הקדישה התביעה לפרסום פסק הדין. לדברי התביעה, הנילון אינו מתכוון להמשיך בלימודיו באוניברסיטה, ולכן הרחקה לצמיתות מן האוניברסיטה אינה, במקרה זה, עונש כבד. במהלך הדיון הממושך והממצה שנערך בפני ב-4.5.16 הסבירה התביעה כי הנילון ביצע הונאה בקנה מידה גדול, ומשכך יש מקום להגן על הציבור מפניו – ולמשל, על מעסיקים פוטנציאליים – על-ידי פרסום דבר העבירה ודבר ההרשעה…".

"הכרעה: פרסום פסק-הדין

ס' 34(ג) לתקנון הוא מקרה קלסי של סעיף תקנוני שאינו הולם עוד את מציאות זמננו. בשעה שנכתב ואושר התקנון, כוונת הסעיף היתה לפרסום דבר ההרשעה על-גבי לוח מודעות פיסי המוצב במקום כלשהו באוניברסיטה. השלכות פרסום כאמור הן מוגבלות. מודעות בדבר תוצאותיהם של הליכים משמעתיים ספציפיים המתפרסמות על-גבי לוחות המודעות באוניברסיטה מוּרדות מהם תוך מספר לא גדול של שבועות או (לכל היותר) חודשים. סביר להניח כי מספר הקוראים בפועל את המופיע במודעות אלה אינו גדול, ומספרם של אלה הזוכרים לפרק-זמן כלשהו, בהמשך לקריאה כאמור, כי תלמיד פלוני מסוים הורשע בביצוע עבירות משמעת כלשהן, קטן ביותר. ובעיקר, מידע המתפרסם על לוחות מודעות פיסיים ברחבי הקמפוס אינו יוצא, בדרך כלל, מגבולות הקמפוס. המשמעות היא שהנזק שנגרם לתלמיד שהורשע בעבירת משמעת עקב הענישה המשמעתית שהושתה עליו נותר בדרך כלל, גם לאחר פרסום דבר ההרשעה והענישה, כולל ציון שם התלמיד, על לוחות מודעות בקמפוס, מוגבל לתחומיה של האוניברסיטה העברית. גם תלמיד שהורחק – אפילו לצמיתות – מן האוניברסיטה העברית חופשי להירשם לאוניברסיטה אחרת. הוא חופשי גם לנסות את מזלו בשוק העבודה.

לעומת זאת, עונש של פרסום דבר ההרשעה, כולל שם הנילון, באינטרנט הוא קשה ביותר. לאחר פרסום כאמור, מידע אודות ההרשעה המשמעתית והמעשים שבגינם הוחלט עליה יופיע, תוך ציון שם התלמיד שהורשע, באינטרנט, למשך זמן ארוך. מידע זה יהיה זמין לבני משפחת הסטודנט, לבני-זוג ובני-זוג פוטנציאליים, לחבריו, למעסיקים ומעסיקים פוטנציאליים, לשכניו, למי שהסטודנט יבקש ממנו הלוואה ולמי שהסטודנט יבקש לכרות עמו עסקה (ואין אלה אלא דוגמאות בלבד). בדיון בפני נטען אמנם שמודעה המתפרסמת על לוח מודעות פיסי יכולה להיות מצולמת – למשל על-ידי טלפון נייד של פלוני – והקובץ האלקטרוני שנוצר יכול להיות מועלה לאינטרנט, ואולם קיים הבדל גדול בין העלאה יזומה על-ידי רשויות האוניברסיטה של מידע אודות ההרשעה, כולל שם התלמיד, לאינטרנט ואירועים שספק יקרו, ספק לא יקרו, שלא ביוזמת האוניברסיטה או גורם רשמי שלה, לאחר פרסום המידע האמור על לוח מודעות פיסי כלשהו באוניברסיטה.

ויתר על כן. כותבי ומאשרי ס' 34(ג) לתקנון לא התכוונו ליצירת עמוד קלון נגיש לכולי עלמא, ואין מקום שנפרש את הסעיף כאילו התכוונו לכך, או שנניח שזו הפרשנות הראויה שיש לתת לסעיף האמור כיוםהתביעה התייחסה במהלך הדיון לחשש כי מעסיקים יבחרו להעסיק את הנילון על-סמך מצג שקרי כי סיים תואר במדעי המחשב באוניברסיטה העברית, או לפחות חלקים משמעותיים של תואר כזה. לדברי התביעה, היות שהנילון נזקק לרכישת שירותי פתרון תרגילים בתשלום כדי להתמודד עם לפחות חלק מהקורסים בחוג למדעי המחשב, הרי שככל הנראה אינו מסוגל לבצע בעצמו את המשימות שנהוג להניח שבוגרי ותלמידי החוג האמור מסוגלים לבצע. משתתברר אי-מסוגלותו האמורה למעסיקים שיחליטו להעסיקו על-סמך ההנחות המקובלות בדבר יכולותיהם וכישוריהם של בוגרי ותלמידי החוג למדעי המחשב באוניברסיטה העברית, יחלו אלה לייחס ערך פחוּת לחוג ולהכשרה המוקנית בו.

הפכתי והפכתי בטענה חשובה זו. יוקרתו ושמו הטוב של חוג אקדמי נקנים בעבודה של עשרות שנים. ייתכן כי מצב היפותטי בו בוגרים ו/או תלמידים רבים של החוג למדעי המחשב באוניברסיטה העברית יתקבלו לעבודה, ויתגלו לאחר מכן כמי שאינם בעלי הכישורים שנהוג להניח שבוגרים או תלמידים בחוג האמור מצטיינים בהם, יביא לפגיעה מסוימת ביוקרתו ושמו הטוב של החוג. איני מזלזל בסכנה זו. הגנה על שמו הטוב של החוג ל- XXXX XXXXX, של כל חוג אחר או של האוניברסיטה כולה, היא כמובן חשובה מאוד. אך ספק אם פרסומו באינטרנט של פסק-דין בהליך משמעתי ספציפי הוא אכן הדרך הראויה והנכונה להגן על שמם הטוב של החוג והאוניברסיטה. אין גם להפריז באיוּם שנשקף לשם טוב זה מן האפשרות שסטודנטים שהורשעו בהליכי משמעת, ואינם למעשה ניחנים בידע האמור לאפיין את מי שצלחו את המסלול האקדמי הרלבנטי, כולו או חלקו, יתקבלו לעבודה. אם פלוני אינו מסוגל לבצע את המשימות שמעסיק שכר אותו כדי לבצע, עובדה זו לא תאחר להתגלות משעה שיחל בעבודתו. מעסיקים יכולים כמובן להתנות את הקבלה לעבודה במבחנים ובבדיקות של רמתו המקצועית ושל אישיותו של המועמד. גם האוניברסיטה יכולה, אם תרצה, להקים מנגנון ליידוע שוק העבודה, בתחום XXXXXX או בתחומים אחרים, בדבר עבירות משמעת שביצעו תלמידיה ו/או עונשים משמעתיים שנגזרו עליהם. אך אין זה ראוי להקים מנגנון כזה בפסק-דין משמעתי שניתן בתיק ספציפי, וודאי שלא ליישם אותו לראשונה בעניינו של הנילון דכאן, שביצע עבירות חמורות וישלם עליהן מחיר כבד – גם אם לא יוקע אל עמוד האינטרנט כמוצע על-ידי התביעה.

יפים דבריו של פרופ' לחובסקי בפסק-דינו בתיק משמעת מס' ד/7/2006 של אוניברסיטת תל-אביב, בסעיף 8:

ראוי ששינוי של פרקטיקה ארוכת שנים בנוגע לפרסום שמו של תלמיד שהורשע בדין המשמעתי ייעשה, אם בכלל, במסגרת תהליך עדכונו של תקנון המשמעת האוניברסיטאי … לפרסום שכזה יכולות להיות השלכות מרחיקות לכת על גורלם של התלמידים, בייחוד כיום, לאור העובדה כי פסקי הדין של בית הדין המשמעתי … מתפרסמים באינטרנט והופכים נגישים לכל. יש לזכור כי מערכת הדין המשמעתי הסטודנטיאלית עוסקת לרוב בגורלם של אנשים צעירים. פרסום שמם, גם אם מדובר במקרים קיצוניים וחריגים במיוחד, עלולה לפגוע פגיעה קשה בהכשרתם המקצועית ובסיכויי העבודה שלהם בעתיד. אני סבור כי ראוי ששאלת הפרסום תישקל … במסגרת הדיון ברפורמה של התקנון, תוך התייחסות מפורטת לנסיבות בהן יש לפרסם את השם, ולא תוכרע במסגרת הליך שיפוטי ספציפי.

לדברים אלה אני מסכים.

לעמדתי, אם כן, אין לפרסם פסיקה משמעתית באינטרנט, כשהיא נגישה לכל, תוך ציון שם הסטודנט. פרסום כאמור יביא לפגיעה רבתי, שהיא בלתי מידתית בעליל, בסטודנט שהורשע

אין חולק כי יש מקום להרתיע את הרבים מפני ביצוע הונאות כאלה שביצע הנילון. אך ספק אם לפרסום פסקי-דין משמעתיים, בין תוך ציון שם הנילון ובין ללא ציון שמו, יש ערך הרתעתי רב. סביר שגם מי שיקראו במקרה פסק-דין משמעתי כלשהו לא יפנימו את הנאמר בו, ו/או לא יסיקו מן העונשים שנגזרו על הנילון באותו פסק-דין מסקנות מעשיות שידריכו את התנהגותם שלהם. ערכו ההרתעתי של פרסום פסקי-דין משמעתיים נראה לי מפוקפק. לכן החלטנו בתיק משמעת תשע"ד/31 שלא לפרסם, לא את הכרעת הדין ולא את גזר הדין, וכך אני קובע גם לעניין פסק-דין זה. פרסום על לוח מודעות פיסי לא יביא כנראה לתוצאות כלשהן, ואילו פרסום באינטרנט יגרום נזק עצום לתלמיד שהורשע, מבלי להרתיע אחרים".

תיק משמעת תשע"ו / 39, שנדון בפני הממונה על המשמעת באוניברסיטה העברית, פרופ' אדם חפרי – וינוגרדוב.


משרד עורכי דין גיא פלנטר – ייצוג משפטי של סטודנטים בהליך משמעתי בפני הממונה על המשמעת.


עורך דין משמעתי

משרד עורך דין פלילי גיא פלנטר

דין משמעתי – סטודנטים | ייצוג משפטי בהליך משמעתי בפני הממונה על המשמעת | האוניברסיטה העברית | הונאה | איסור פרסום שמות סטודנטים שהורשעו בהליכים משמעתיים

 

דרג את העמוד

ממוצע הצבעות 5 / 5. כמות הצבעות 1

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

קבצים להורדה - לחץ לצפייה

דוגמאות למקרים נוספים בהם ייצג משרדנו סטודנטים בהליכים משמעתיים:
קידום אתרים בגוגל קידום אתרים בגוגל
למעלה