דין משמעתי נגד סטודנטים – ייצוג משפטי ע"י עורך דין בהליך משמעתי במוסדות להשכלה גבוהה בגין עבירות משמעת

4.9
(124)
הליכי דין משמעתי נגד סטודנטים - ייצוג משפטי על ידי עורך דין בהליכים משמעתיים.

דין משמעתי נגד סטודנטים – ייצוג משפטי על ידי עורך דין.


דין משמעתי נגד סטודנטים | הליך משמעתי במוסדות להשכלה גבוהה בגין עבירות משמעת – ייצוג משפטי ע"י עורך דין

 • משרד עורכי דין גיא פלנטר מעניק ייעוץ וייצוג משפטי בכל הנוגע להליכי דין משמעתי נגד סטודנטים ועבירות משמעת.
 • אנו מכינים את הסטודנטים לבירור משמעתי, ומייצגים אותם בהליכים משמעתיים בפני הממונה על המשמעת, ועדת משמעת או בית דין למשמעת במוסדות להשכלה גבוהה בכל רחבי הארץ.
 • לקראת סוף עמוד זה תמצאו מגוון דוגמאות למקרים בהם הענקנו ייצוג משפטי לסטודנטים בהליכים משמעתיים במוסדות להשכלה גבוה ברחבי הארץ.

הזכות לייצוג משפטי ע"י עורך דין בהליך דין משמעתי נגד סטודנטים

 • בתנאים שיוצגו להלן, רשאים סטודנטים להיות מיוצגים על ידי עורך דין בהליכים משמעתיים הננקטים כנגדם, ולא מעט מנצלים זכות זו; עורך דין מטעמם מייצג אותם במגעים עם הקובל ובהליך המשמעתי בפני הממונה על המשמעת או בפני בית הדין למשמעת. 
 • עוד בשנת 2008 פסק בית המשפט המחוזי בחיפה (כב' השופט עודד גרשון) כי סטודנט המועמד לדין בהליך משמעתי בפני רשויות המשמעת של האוניברסיטה רשאי להיות מיוצג על ידי עורך דין:

"…תוצאותיו של הליך משמעתי בפני רשויות המשמעת של האוניברסיטה עלולות להיות חמורות ומרחיקות לכת. זאת, משום שעתידו האקדמי, וכתוצאה מכך גם עתידו התעסוקתי של הסטודנט, מונח על הכף.

כדי לעמוד על התוצאות מרחיקות הלכת העלולות להיגרם מההליך המשמעתי באוניברסיטה די אם נציין מקצת העונשים המנויים [בתקנון המשמעת של האוניברסיטה]: הרחקת התלמיד מהאוניברסיטה לצמיתות, לרבות איסור כניסת התלמיד לתחומי קריית האוניברסיטה; ביטול שנת הלימודים השוטפת או חלקה. ביטול בדיעבד של שנת לימודים או חלקה…מניעת הרשמה או מניעת חידוש לימודים ועוד. אך מובן, על כן, מדוע ייצוג סטודנט על ידי עורך דין בהליכים המשמעתיים המתנהלים באוניברסיטה הינו כה חשוב וחיוני. זאת ועוד, מעבר להיות הזכות להיות מיוצג על ידי סניגור זכות יסוד כאמור לעיל, יש חשיבות אופרטיבית לזכות זו בכל הנוגע לחשיפת האמת בניהול הליך משפטי או משמעתי".

 • בית המשפט המחוזי אף הורה לאוניברסיטת חיפה לתקן את תקנון המשמעת שלה, כך שייקבע בו כי סטודנט העומד לדין משמעתי יוכל להיות מיוצג בהליך המשמעתי על-ידי עורך דין חיצוני, מבלי להגביל את זכות הייצוג למקרים מסוימים בלבד. לפסק הדין: ת"א (מחוזי חיפה) 576/06, לירן בן הרוש ואח' נ' אוניברסיטת חיפה, תק-מח 2008(2), 12738.
 • אוניברסיטת חיפה לא השלימה עם פסק דינו של בית המשפט המחוזי ושאלת זכותם של תלמידים במוסדות להשכלה גבוהה להיות מיוצגים על ידי עורכי דין לפי בחירתם במסגרת הליכים משמעתיים הננקטים נגדם הועמדה להכרעתו של בית המשפט העליון. בתמצית, פסק בית המשפט העליון (בדעת רוב) כדלקמן:
  • בוטלה קביעתו של בית המשפט המחוזי, שחייבה את אוניברסיטת חיפה לאפשר ייצוג גורף על ידי עורכי דין חיצוניים.
  • נפסק כי ייצוג של סטודנט בהליך משמעתי על ידי עורך דין יתאפשר באחד המקרים הבאים:
   • קיימת מגבלה משמעותית ביכולתו של הסטודנט לייצג את עצמו;
   • מדובר בסטודנט אשר עומד בפני חשש לתוצאות חמורות.
   • בכל מקרה בו הקטגור בהליך המשמעתי (הקובל או התובע) הינו עורך דין.
   • לפי שיקול דעתה של ועדת המשמעת להתיר ייצוג של הסטודנט, אם לבקשת הסטודנט ואם לפי התרשמותה כראות עיניה;
 • זו אם כן ההלכה הפסוקה כיום בעניין, וכל מוסדות הלימוד להשכלה גבוהה מחויבים לנהוג על פיה. בעקבות פסק דין זה, מרבית מוסדות הלימוד להשכלה גבוה אף עיגנו בתקנון המשמעת שלהם את זכותם של תלמידיהם להיות מיוצגים על ידי עורכי דין לפי בחירתם במסגרת הליכים משמעתיים.
 • לעיון בפסק הדין של בית המשפט העליון אשר הכריע בשאלת זכותם של סטודנטים במוסדות להשכלה גבוהה להיות מיוצגים על ידי עורכי דין לפי בחירתם במסגרת הליכים משמעתיים ראו: ע"א 8077/08 אוניברסיטת חיפה נ' לירן בן הרוש.

חשיבות הייעוץ והייצוג המשפטי בהליכים משמעתיים המתנהלים כנגד סטודנטים במוסדות לימוד להשכלה גבוהה

 • להליכים משמעתיים השלכות מרחיקות לכת לגבי עתידו של הסטודנט; בכוחם לקטוע מסלול של לימודים אקדמאים ולחסום אפשרויות תעסוקה בעתיד.
 • יתרה מכך, לא אחת, למעשה מסוים יש גם היבטים משמעתיים וגם היבטים פליליים, ולפיכך עשוי הסטודנט להיות חשוף גם להליך פלילי בגין החשדות המיוחסות לו.
 • הליכים משמעתיים שהתנהלו כנגד סטודנט בנוגע לעבירות משמעתיות, אינם מונעים נקיטת הליכים פליליים כנגדו, וההפך הוא גם נכון; ענישה או זיכוי בפלילים אינם מונעים הליך משמעתי.
 • כאשר מדובר במקצועות טעוני רישוי (כגון עריכת דין, ראיית חשבון וכדומה), הרשעה בדין משמעתי במסגרת מוסד להשכלה גבוהה עלולה להוות חסם להשתלבות במקצוע. כך למשל, ועדת ההתמחות של לשכת עורכי הדין עלולה לפסול תחילת התמחות בשל הרשעה משמעתית במסגרת הלימודים האקדמאיים.
 • בשל ההשלכות הפוגעניות הנובעות מדין משמעתי נגד סטודנטים, יש מקום לקבל ייעוץ משפטי מעורך דין העוסק בדין המשמעתי כבר בשלב הבירור או החקירה המשמעתית, ובטרם מסירת כל גרסה, וזאת במטרה לשכנע שאין מקום לנקוט בהליכים משמעתיים, או למזער ככול הניתן את הנזקים.
 • הצורך החיוני בייצוג משפטי מתעורר ביתר שאת, שעה שכבר נפלה החלטה לנקוט בהליכים משמעתיים ולהאשים בעבירות משמעת והסטודנט חשוף לעונשי הרחקה ופגיעה בשמו הטוב.

הליכים משמעתיים הננקטים כנגד סטודנטים בגין עבירות משמעת במוסדות להשכלה גבוהה


משרדנו מעניק ייעוץ משפטי וייצוג משפטי לסטודנטים בכל הנוגע לדין משמעתי נגד סטודנטים

 • הדין המשמעתי הינו תחום עיסוק מרכזי במשדרנו ואנו מעניקים ייעוץ וייצוג משפטי לנאשמים ולנילונים בכל הערכאות המשפטיות העוסקות בדין משמעתי ברחבי הארץ, החל מעובדי מדינה – בפני בית הדין למשמעת של עובדי המדינה, דרך עורכי דין – בפני בתי הדין המשמעתיים של לשכת עורכי הדין, רופאים – בהליכים משמעתיים במשרד הבריאות ועוד. לפרטים נוספים ראו: דין משמעתי | הליכים משמעתיים | אתיקה מקצועית.
 • במסגרת העיסוק בדין המשמעתי, מעניק משרדנו ייעוץ משפטי לסטודנטים בכל הנוגע לעבירות משמעת, מכין אותם לבירור משמעתי, ומייצג אותם בהליכים משמעתיים בפני הממונה על המשמעת, ועדת משמעת או בית דין למשמעת במוסדות לימוד להשכלה גבוהה בכל רחבי הארץ.

ביקורת אודות טיב הייצוג המשפטי שהענקנו לסטודנט בהליך משמעתי

 • אנו מביאים כאן ביקורת שכתבה אימו של סטונדט למשפטים אשר ייצגנו בהליך משמעתי.
דין משמעתי נגד סטודנטים - ביקורת שכתבה אימו של סטודנט למשפטים אודות טיב הייצוג המשפטי שקיבל בנה ממשרד עורכי דין גיא פלנטר.

ביקורת שכתבה אימו של סטודנט למשפטים אודות טיב הייצוג המשפטי שקיבל בנה בהליך משמעתי.


ראיון שנערך עם עורך דין גיא פלנטר בנוגע להליך דין משמעתי נגד סטודנטים

 • בן כספית מראיין את עו"ד גיא פלנטר בתכנית "עושים סדר" בנושא קניית עבודות אקדמאיות על ידי סטודנטים והעמדתם לדין משמעתי;


דוגמאות למקרים בהם העניק משרדנו ייצוג משפטי לסטודנטים בהליכים משמעתיים במוסדות לימוד אקדמאים ברחבי הארץ

 • לקראת סוף עמוד זה ניתן לעיין בדוגמאות למקרים בהם העניק משרדנו ייצוג משפטי לסטודנטים בהליכים משמעתיים במוסדות להשכלה גבוהה וכן בהליכים פליליים.

דין משמעתי נגד סטודנטים – ייצוג משפטי על ידי עורך דין משמעתי

משרד עורך דין פלילי גיא פלנטר

דין משמעתי נגד סטודנטים  | יצוג משפטי לסטודנטים בהליכים משמעתיים בפני הממונה על המשמעת או בפני וועדת משמעת וכן בהליכי ערעור על פסקי דין משמעתיים | הליך משמעתי – ייצוג משפטי

דרג את העמוד

ממוצע הצבעות 4.9 / 5. כמות הצבעות 124

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

דוגמאות למקרים בהם ייצג משרדנו סטודנטים בהליכים משמעתיים ופליליים:
קידום אתרים בגוגל קידום אתרים בגוגל
למעלה