בית דין צבאי – ייצוג משפטי

5
(116)
בית דין צבאי - ייצוג משפטי

בית הדין הצבאי – ייצוג משפטי


 • בעמוד זה נשיב בתמצית על שאלות נפוצות הנוגעות לבתי הדין הצבאיים.
 • בהמשך נעמוד על חשיבות קבלת ייצוג משפטי מקצועי מעורך דין צבאי בכל ההליכים המשפטיים המתנהלים בפני בתי הדין הצבאיים.
 • משרדנו מעניק ייצוג משפטי לחיילים, אנשי קבע ואנשי מילואים בפני בתי הדין הצבאיים ובסוף עמוד זה נציג דוגמאות למקרים בהם טיפלנו.
 • בכל הנוגע להליכי ערעור ראו בעמוד – בית הדין הצבאי לערעורים.

בית דין צבאי – תשובות לשאלות נפוצות

היכן נמצא בין הדין הצבאי?

בית דין צבאי - בתי הדין הצבאיים הקריה המשפטית

בתי הדין הצבאיים – הקריה המשפטית נווה צדק

 • כל בתי הדין הצבאיים המחוזיים מרוכזים כיום תחת קורת גג אחת ב"קריה המשפטית נווה צדק", במחנה גור בסמוך לכפר יונה.
 • "הקריה המשפטית נווה צדק" כוללת כיום את כל הגופים והמסגרות הצבאיות הבאות:
  • בתי הדין הצבאיים של מחוזות השיפוט השונים.
  • התביעה הצבאית (שנקראת גם הפרקליטות הצבאית).
  • הסנגוריה הצבאית. 
  • הכלא הצבאי המאוחד.
 • ניתן לנווט לבית הדין הצבאי בלחיצה על הקישור הבא: ניווט לקריה המשפטית נווה צדק.
 • להלן מפת התמצאות הכוללת את מיקומו של בית הדין הצבאי במתחם הקריה המשפטית: 

בית הדין הצבאי מפת התמצאות


כיצד יוצרים קשר עם בתי הדין הצבאיים?

 • מספר טלפון בית הדין הצבאי נווה צדק – מרכזיה לכלל מחוזות השיפוט של בתי הדין הצבאיים: 073-3103801.
 • להלן כתובות הדואר האלקטרוני של בתי הדין הצבאיים השונים בקריה המשפטית נווה צדק;
  • בית הדין הצבאי המחוזי מטכ"ל ועורף: mtkl_oref@idf.il
  • בית הדין הצבאי המחוזי מרכז וח"א (חיל אוויר): mrkz_ha@idf.il
  • בית הדין הצבאי המחזוי דרום וז"י (זרוע היבשה): yvdz_darom@idf.il
  • בית הדין הצבאי המחוזי צפון – ח"י (חיל הים): yvdz_tzafon@idf.il
  • בית הדין הצבאי לתעבורה (כלל מחוזות השיפוט): tavura_yvdz@idf.il
 • בקישור הבא ניתן למצוא מספרי טלפון ניידים של קציני בתי הדין השונים ושל עוזריהם, וזאת לצורך פניות אחרי שעות העבודה ובמקרים דחופים: טלפונים של קציני בית הדין

לאיזה בית דין צבאי יוגש כתב האישום?

 • השאלה לאיזה בית דין צבאי יוגש כתב האישום נגזרת מהסיווג הפיקודי שאליו משתייך החייל והאם מדובר בקצין בדרגת סא"ל ומעלה.
 • קיימים כיום 4 בתי דין צבאיים מחוזיים.
  • בית הדין הצבאי המחוזי מטכ"ל ועורף.
  • בית הדין הצבאי המחוזי מרכז וח"א (חיל האוויר).
  • בית הדין הצבאי המחזוי דרום וז"י (זרוע היבשה).
  • בית הדין הצבאי המחוזי צפון – ח"י (חיל הים).
 • כמו כן קיימים 2 בתי דין צבאיים נוספים:
  • בית הדין הצבאי המיוחד – כאשר מדובר בקצינים בדרגת סא"ל ומעלה, בנסיבות המתאימות, תגיש התביעה הצבאית כתב אישום לבית הדין הצבאי המיוחד.
  • בית הדין הצבאי לתעבורה – לכלל מחוזות השיפוט. 

מתי נשפטים בבית דין צבאי?

 • חוק השיפוט הצבאי קובע מפורשות מתי נשפטים בבית דין צבאי ומתי לא ניתן להעמיד לדין בפני בית הדין. 
 • חוק השיפוט הצבאי חל על מגוון של אוכלוסיות, כאשר ביחס לכל אחת מהן קובע החוק סייגים והגבלות שונות ביחס לתחולתו. 
 • בין האוכלוסיות שניתן להעמיד לדין בפני בית דין צבאי ניתן למצוא:
  • חיילים בסדיר ובשירות קבע.
  • חיילים במילואים – כאשר מדובר בעבירה שבוצעה בעת היות החייל בשירות מילואים פעיל.
  • מי שנמסר לו נשק מטעם הצבא.
  • מי שמצוי במשמורת הצבא.
  • מי שעובד בצבא.
  • מי שעובד בשליחות הצבא.
 • חשוב לדעת – כי גם כאשר חייל חדל, לחלוטין או באופן זמני, מלשמש כחייל (והדבר נכון ביחס לכל אחת מהאוכלוסיות שנזכרו) – תחולת חוק השיפוט הצבאי אינה פוסקת באופן מיידי, וקיים פרק זמן במהלכו, על אף שהחייל כבר אינו נמצא בתוך המערכת הצבאית – עדיין מרחפת מעליו סמכותו של החוק, וניתן להגיש כנגדו כתב אישום לבית דין צבאי.
 • ביחס למרבית מן העבירות, פרק זמן זה עומד על 180 ימים (למעט עבירות: בגידה, עריקה, שחרור במרמה ופטור משירות ביטחון במרמה).
 • במקרים הבאים תהיה לפרקליטות הצבאית תקופה של שנה מהיום שבו חדל החייל להיות חייל – כדי להגיש כתב אישום:
  • עבירה צבאית שעונשה מאסר שנתיים ומעלה.
  • עבירה שאינה צבאית שהיא פשע.
  • עבירה לפי סעיף 304 לחוק העונשין (גרימת מוות ברשלנות).
  • עבירה לפי סעיף 64 לפקודת התעבורה (גרימת מוות בנהיגה רשלנית).

איזה עונשים מוסמך בית הדין הצבאי לגזור?

 • חוק השיפוט הצבאי מסמיך את בתי הדין הצבאיים לגזור מגוון של עונשים. 
 • אלו העונשים, מן הקל אל החמור:
  • עונשים משמעתיים: אתראה, ריתוק (שלא יעלה על 35 ימים), נזיפה ונזיפה חמורה.
  • קנס.
  • מחבוש (שלא יעלה על 35 ימים).
  • הורדה בדרגה.
  • מאסר לתקופה קצובה.
  • מאסר עולם. 
  • עונש מוות.
 • בנוסף, מדרגת סמל ומעלה – חייל שנידון ע"י בית הדין הצבאי על עבירה שדינה מאסר, מוסמך בית הדין להטיל עליו גם עונש של גירוש מהצבא. גירוש מהצבא גורר אחריו גם שלילת הדרגה הצבאית.
 • בתנאים מסויימים, ניתן לרצות עונש מאסר שניגזר לא בכליאה ממשית אלא בעבודות צבאיות.
 • מאסר על תנאי: חלף מאסר או מחבוש, רשאי בית הדין להורות שהעונש, כולו או חלקו, יהיה על תנאי.
 • כאשר חייל או איש קבע הורשע בבית הדין הצבאי בעבירה שאיננה עבירה צבאית, רשאי בית הדין להטיל עליו עונש שבית המשפט האזרחי היה מוסמך להטיל על אותה עבירה וכן – עונש משמעתי, מחבוש (אם קבוע לעבירה עונש מאסר) והורדה בדרגה.
 • בית דין צבאי רשאי לחייב את הנאשם, בנוסף לכל עונש, לשלם למי שניזוק על ידי העבירה פיצויים.

היכן ניתן לעיין בפסקי דין והחלטות של בתי הדין הצבאיים?


האם ניתן להגיש ערעור על פסק הדין של בית דין צבאי?

 • בתי הדין הצבאיים המחוזיים, בית הדין הצבאי המיוחד ובית הדין הצבאי לתעבורה, כולם יושבים בדין כערכאה שיפוטית ראשונה.
 • על פסקי דין של בתי הדין הצבאיים קיימת תמיד זכות ערעור. בכל הנוגע להליכי ערעור ראו בעמוד – בית הדין הצבאי לערעורים

ייצוג משפטי בפני בית דין הצבאי

מדוע חשוב להיות מיוצג ע"י עורך דין בבית הדין הצבאי?

 • בהתאם להוראות חוק השיפוט הצבאי, מרגע הגשת כתב אישום, כל חייל או איש קבע זכאי להיות מיוצג על ידי עורך דין צבאי.
 • מעצם פערי הכוחות בין הנאשם לרשות התובעת – לכל נאשם באשר הוא, אין את הכלים להתמודד בגפו עם כתב אישום פלילי שהוגש כנגדו. 
 • בתביעה הצבאית משרתים עורכי דין בעלי ניסיון, ותק וידע משפטי רב – וממולם ניצב נאשם, שבדרך כלל נמצא בטריטוריה זרה לו, כאשר הוא נאלץ להתמודד לראשונה בחייו עם אישומים פליליים שעלולים לשנות את נתיב חייו.
 • קושי זה אך מתעצם כאשר מדובר בחיילים, צעירים בגילם, חסרי נסיון חיים, המומים ומבויישים מעצם הסיטואציה אליה נקלעו.
 • על פי רוב, מדובר בצעירים שטרם התגבשו במישור המקצועי, שכל חייהם עוד לפניהם, ושהכתמתם בהרשעה פלילית ו/או שליחתם למאסר עלולה לגרום להם נזקים בלתי הפיכים. 
 • משכך – קיימת חשיבות עצומה לעמוד על כך שהנאשם יקבל ייצוג משפטי מעורך דין צבאי, אשר מכיר את נבכי המשפט הצבאי על בוריו, ובעל אישור לשמש כעורך דין צבאי.
 • תפקידו של עורך הדין הצבאי הוא קריטי – הוא מהווה את קולו של החייל הן בפני הפרקליטות הצבאית במסגרת מגעים שמתקיימים עימם והן במסגרת ההליכים המשפטיים השונים המתנהלים בפני בית הדין הצבאי.
 • בשל ההשלכות הרות הגורל של המשפט הצבאי, אין להתפשר על טיב הייצוג המשפטי, על בקיאותו של עורך הדין במשפט הצבאי (ולא רק הפלילי) ועל ניסיונו בהופעות בפני ערכאות השיפוט הצבאיות, מבית הדין הצבאי בערכאה ראשונה ועד לבית הדין הצבאי לערעורים.
 • כל מקרה ונסיבותיו, ולפיכך, לעיתים יתמקד המאבק במשפט הצבאי בסוגית האחריות והאשמה, בעוד במקרים אחרים יתמקד המאבק בסוגית חומרת העונש. כך או כך, ייצוג משפטי בידי עורך דין צבאי מקצוען ומנוסה ישפיע באופן מהותי, אם לא מכריע, על התוצאה.

הרקע והניסיון שלנו בייצוג משפטי בפני בתי דין צבאיים

 • במשרדנו מועסקים עורכי דין צבאיים יוצאי הפרקליטות, מצ"ח ושב"כ, בעלי אישורים להופיע בפני בתי דין צבאיים:
  • מייסד המשרד, עורך דין צבאי גיא פלנטר, בעל אישור בלתי מסויג לשמש סניגור בבתי הדין הצבאיים, יוצא שב"כ ופרקליטות המדינה. בעברו שירת כראש מדור פח"ע במודיעין פיקוד מרכז ובאמתחתו 27 שנות ניסיון כעורך דין.
  • עו"ד עמנואל טראץ שירת במשך 8 שנים במשרד ראש הממשלה הן בתפקידי שטח ומודיעין והן כמתמחה ועורך דין באגף המשפטי וכן שירת בעבר כחוקר פלילי בכיר וכראש צוות חוקרים ביחידה המרכזית לחקירות מיוחדות של מצ"ח (ימל"מ).

סוגי הטיפולים המשפטיים שאנו מעניקים בהקשר למשפט הצבאי


דוגמאות למקרים בהם הענקנו ייצוג משפטי בפני בתי דין צבאיים

 • בסוף עמוד זה ניתן לעיין בדוגמאות למקרים בהם הענקנו ייצוג משפטי לחיילים, אנשי קבע ואנשי מילואים במשפטים צבאיים ופליליים.

עורך דין צבאי

משרד עורך דין פלילי גיא פלנטר

בית הדין הצבאי – ייצוג משפטי

דרג את העמוד

ממוצע הצבעות 5 / 5. כמות הצבעות 116

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

דוגמאות למקרים שטופלו על ידי משרדנו בתחום המשפט הצבאי וטיפול בחיילים ואנשי קבע
קידום אתרים בגוגל קידום אתרים בגוגל
למעלה