גניבה ממעביד | מעילה בכספים – 900,000 שקלים – עבודות שירות. גניבה בידי עובד, גניבה ממעסיק

5
(5)
גניבה ממעביד, גניבה בידי עובד, גניבה ממעסיק

גניבה ממעביד, מעילה בכספים בהיקף של 900,000 ש"ח. בעקבות ייצוג משפטי של משרדנו – סיום המשפט הפלילי בעבודות שירות.


גניבה ממעביד, מעילה בכספים של למעלה מ- 900,000 ש"ח – עבודות שירות.

 • משרדנו מעניק ייצוג משפטי בעבירות גניבה בכל רחבי הארץ ובכל הערכאות המשפטיות.
 • בעמוד זה  אנו מציגים מקרה לדוגמא בו הצליח משרדנו לסיים בענישה של עבודות שירות בלבד תיק של גניבה ממעביד בסכום נכבד (למעלה מ- 900,000 ש"ח), גניבה שבוצעה במסגרת מעילה בכספים במשביר לצרכן.

מדיניות הענישה בעבירות של גניבה ממעביד.

 • סעיף 391 לחוק העונשין קובע עונש מקסימלי של 7 שנות מאסר בגין הרשעה בעבירה של גניבה ממעביד. לא אחת, פסק בית המשפט העליון כי מדיניות הענישה הראויה ביחס לעבירות של גניבה ממעביד כוללת ענישה מוחשית בדמות מאסר בפועל (וראו למשל רע"פ 8529/12 פדילה עקל נ' מדינת ישראל (פורסם בנבו, 18.12.2012).
 • בתיק עפ"ג 40674-04-13, מדינת ישראל נ' קטש ואח', עמד בית המשפט המחוזי בחיפה בשבתו כבית-משפט לערעורים פליליים על החומרה היתרה הטמונה בעבירה של גניבה ממעביד ועל מדיניות הענישה בעבירה זו (ההדגשה שלנו):

"אין חולק על החומרה היתירה אשר בגניבה ממעביד. מעבר לנזק הכלכלי שגורמת גניבה "רגילה", לגניבה ממעביד מאפיינים המשווים לה משנה חומרה. זאת – בשל ההפרה הבוטה שיש בכך, של האמון שנותן המעביד בעובדו. לכך מצטרפים גורמים מחמירים נוספים – קלות הביצוע של גניבה כזו, שהרי לעובד גישה קלה לרכושו של המעביד והעובדה שפעמים רבות לא ניתן לגלות את הגניבה, או את היקפה, המחייבים להחמיר עם מבצעי עבירה כזו.

בנוסף, מעשים כגון אלה משפיעים לרעה, לא רק על יחסו של המעביד לעובד שגנב, אלא על יחסו של המעביד גם לעובדיו האחרים, שלא חטאו, בשל חששו שמא גם אחרים ביצעו, או יבצעו בעתיד, מעשים דומים לכך, ומכאן קצרה הדרך להשפעת מעשים כגון אלה על יחסי עבודה בכלל, בין היתר בפגיעה בתחושת הביטחון של עובדים ומעבידים וביחסי האמון ביניהם…

…בענייננו, שמה ב"כ המערערת דגש על הצורך בהרתעת הרבים, המחייב, לטעמה, התערבות בעונש שנגזר והשתת עונשי מאסר לריצוי מאחורי סורג ובריח…בהקשר לעבירה בה עסקינן, ניתן לומר, כי דווקא בהתייחס לאנשים נורמטיביים, העובדים לפרנסתם, קיימים רכיבי הרתעה "טבעיים", הנלווים לביצוע עבירה של גניבה ממעביד, שכן אדם הגונב ממעבידו יודע שאם ייתפס יאבד את מקום עבודתו ואות קלון יידבק בו, גם בקרב משפחתו, מכריו וידידיו. עבור אנשים נורמטיביים, תוצאות אלה מהוות, כשלעצמן, "ענישה" כבדה וכך גם לגבי הנאשמים דכאן ומשפחותיהם, כפי המתואר לעיל (וביתר פירוט בגזר דינו של בימ"ש קמא), עקב ביצוע העבירה על ידם ועקב תפיסתם והעמדתם לדין וזאת – ללא קשר לשאלת העונש שהשית עליהם ביהמ"ש.

אולם, מכל האמור לעיל, אין להסיק, שבמדיניות לפיה יוטלו, דרך כלל, עונשי מאסר בפועל על עבירות של גניבה ממעביד, גם כאשר מדובר באנשים נורמטיביים, נעדרי עבר פלילי (כפי שקורה לעיתים תכופות בעבירה זו), אין כדי להרתיע את הרבים. נהפוך הוא; ניתן לטעון כי עונש צפוי של מאסר בפעול יכול שירתיע דווקא את האנשים הנורמטיביים. מכל מקום, נראה שבתוצאות הקשות, הצפויות לעובד הנתפס בגניבה ממעבידו, אין די כדי להרתיע והמקרה דנן מוכיח. נראה איפוא, שלא בכדי נקבע, כי מדיניות הענישה בעבירות אלה ראוי שתכלול רכיב של מאסר בפועל ודומה שגם עיקרון ההלימה מחייב כך וזאת – לאור החומרה היתרה שבעבירה, קלות וזמינות הביצוע וההפרה החמורה של האמון הגלומה בה".


כתב האישום שהוגש כנגד הלקוח – אישום חמור בעבירה של גניבה ממעביד.

 • ואלו בתמצית פרטי המקרה; כנגד הנאשם הוגש כתב אישום המייחס לו עבירה פלילית של גניבה בידי עובד, בניגוד לסעיף 391 לחוק העונשין. כתב האישום נשען על הודאתו של הנאשם בחקירתו במשטרה וראיות נוספות, חיצוניות להודאתו, שביססו את האישום.
 • במסגרת עבודתו במשביר לצרכן, ביצע הנאשם ממעילה בכספים בסכום שהוערך על ידי המשביר לצרכן כעומד על למעלה מ- 900,000 שקלים. בכספי המעילה השתמש בין היתר לרכישת חופשות, כרטיסי טיסה, מכשירי אלקטרוניקה, בגדים, תכשיטים ואפילו שעון יד יוקרתי.

עורך דין פלילי גיא פלנטר מגבש הסדר טעון עם הפרקליטות לסיום התיק הפלילי בענישה של עבודות שירות.

 • עם חשיפת הפרשה, גיבש עורך דין גיא פלנטר עם המשביר לצרכן הסכם פשרה ופיצוי, הכולל השבה של מאות אלפי שקלים.
 • בהמשך, למרות שמדובר במקרה חמור של גניבה ממעביד ומדיניות הענישה במקרים דומים עליה עמדנו לעיל, גיבש עורך דין פלילי גיא פלנטר הסדר טעון עם פרקליטות מחוז מרכז במסגרתו, יעתרו הצדדים במשותף לעונש מוסכם שאינו כולל רכיב של מאסר מאחורי סורג ובריח: 6 חודשי עבודות שירות ומאסר מותנה.

לאחר התלבטות של ממש, מאמץ בית המשפט את הסדר הטעון והתיק מסתיים בעבודות שירות.

 • בגזר הדין, עמד בית משפט השלום בנתניה (כב' השופט חאלד כבוב) על הנסיבות המחמירות העולות מהפרשה: 
  • מעילה חמורה ובוטה באמון המעסיק על ידי עובד בכיר שנהנה מאמון רב;
  • נאשם שמעל בסכום עתק, כאשר מעשי הגניבה נפרסו לאורך תקופה של יותר משנתיים;
  • לא מדובר במעידה חד פעמית, או במעשה שלא היתה בצידו מחשבה תחילה;
  • גם לא מדובר בנאשם שסבל ממצוקה כלכלית.
  • מעשיו של הנאשם נפסקו רק לאחר שהם התגלו על ידי מעסיקו.
 • רמת הענישה שנקבעה בפסיקה במקרים דומים, כך פסק בית המשפט, עולה לאין שיעור על העונש המוסכם אליו הגיעו הצדדים. לפיכך, פסק בית המשפט:

"נסיבות מחמירות כפי שמניתי לעיל, היו מצדיקות ומחייבות במקרה רגיל מיצוי הדין עם הנאשם באופן שראוי היה להטיל עליו עונש של מאסר בפועל, ולא לתקופה קצרה, אך כאמור הצדדים הודיעו לבית המשפט על הסדר טיעון".

 • בסופו של יום ולאחר התלבטות של ממש, כיבד בית משפט השלום בנתניה את הסדר הטעון, והטיל על הנאשם 6 חודשי עבודות שירות ומאסר מותנה:

"שקלתי במקרה זה אם אכן רשויות התביעה שקלו את כל השיקולים הראויים כאשר הצהירו על אותו הסדר טיעון, והרי מדובר במעשה גניבה ומעילה חמור, שכפי שציינתי רמת הענישה שנקבעה בפסיקה במקרים שכאלה עולה לאין שיעור על העונש המוסכם אליו הגיעו הצדדים. 

כפסע היה ביני לבין אי כיבוד הסדר הטיעון, וזאת על אף כל הנימוקים לקולא שפורטו בפני ועל אף התרשמותי שאכן מדובר בנאשם שמצטער צער רב על הסתבכותו בעבירה זו. אך בסופו של דבר, החלטתי לכבד את הסדר הטיעון משום שהתרשמתי שאכן נסיבותיו האישיות של הנאשם אכן מצדיקות חריגה ברמת הענישה המקובלת, ועל כן החלטתי לכבד את הסדר הטיעון…".

 • בהמשך עמוד זה ניתן לעיין בגזר דינו של בית משפט המשפט.

תיק פלילי בבית משפט השלום נתניה, בפני כב' השופט חאלד כבוב.


לקריאה נוספת.


עו"ד פלילי

משרד עורך דין פלילי גיא פלנטר

ייצוג במשפט פלילי | עבירות צווארון לבן | ארכיון גניבה ממעביד | ארכיון גניבה ממעסיק | ארכיון גניבה בידי עובד | עבודות שירות | עורך דין פלילי בנתניה | עו"ד פלילי בנתניה | בית משפט השלום בנתניה ייצוג משפטי פלילי | עורך דין פלילי במרכז | עו"ד פלילי במרכז

 

דרג את העמוד

ממוצע הצבעות 5 / 5. כמות הצבעות 5

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

קבצים להורדה - לחץ לצפייה

קידום אתרים בגוגל קידום אתרים בגוגל
למעלה