סטודנט למשפטים שהודה בעבירת הונאה במבחן, הפרת הוראות – ללא הרחקה וללא פסילת קורס

5
(3)
סטודנטים - דין משמעתי. הונאה במחן

הונאה במבחן – בעקבות ייצוג משפטי של משרדנו מסתיים ההליך המשמעתי כנגד סטודנט ללא הרחקה וללא פסילת קורס.


הונאה במבחן והפרת הוראות המתייחסות למבחן – סיום הליך משמעתי ללא הרחקה וללא פסילת הקורס.

 • משרדנו מעניק ייצוג משפטי לסטודנטים בהליכים משמעתיים במוסדות להשכלה גבוה בכל רחבי הארץ, לרבות בעבירה של הונאה במבחן.
 • אנו מציגים כאן מקרה להמחשה בו טיפל משרדנו במסגרתו סטודנט למשפטים אשר הודה בהליך משמעתי בפני הממונה על המשמעת בעבירות הונאה במבחן והפרת הוראות המתייחסות לבחינה סיים את ההליך המשמעתי ללא הרחקה וללא פסילת הקורס.

מקרה להמחשה – סטודנט למשפטים שהודה בעבירת הונאה במבחן סיים הליך משמעתי ללא הרחקה וללא פסילת הקורס.

 • אנו מציגים מקרה זה להמחשה, שגם בעבירה משמעתית חמורה כגון הונאה במבחן, כאשר קיימות ראיות חותכות לביצוע העבירה – עדיין, ייצוג משפטי מקצועי של עורך דין יכול למזער את הנזקים שייגרמו לסטודנט ואף להוביל במקרים מסוימים לענישה חריגה – שלא כוללת הרחקה מהלימודים ופסילת הקורס.

האישום בעבירה של הונאה במבחן.

 • ואלו פרטי המקרה בתמצית; פרשה זו עוסקת בהליך משמעתי שהתנהל בפני הממונה על המשמעת של המסלול האקדמי במכללה למנהל.
 • כנגד סטודנט הלומד בבית הספר למשפטים הוגשה קובלנה משמעתית המייחסת לו עבירה משמעתית של הונאה במבחן, בניגוד לסעיף 13.4 לתקנון המשמעת.
 • סעיף 13.4 לתקנון המשמעת של המסלול האקדמי, המכללה למינהל, קובע כי הונאה במבחן, בעבודת בית, בעבודה סמינריונית, בעבודת גמר או בכל עבודה אחרת המוטלת על הסטודנט בקשר עם לימודיו מהווה עבירת משמעת.
 • הונאה במבחן נחשבת אחת העבירות המשמעתיות החמורות ביותר בתקנון המשמעת. בהתאמה, הרשעה בעבירה משמעתית של הונאה במבחן גוררת בדרך כלל ענישה מחמירה בדמות הרחקה בפועל מן הלימודים.

הסטודנט שוכר את משרדנו על מנת להעניק לו ייצוג משפטי בהליך המשמעתי.

 • סעיף 7.12 בתקנון המשמעת של המסלול האקדמי המכללה למנהל, מאפשר לכל סטודנט אשר מתנהל כנגדו הליך משמעתי להיות מיוצג על ידי עורך דין פרטי.
 • אמנם נקבע בתקנון המשמעת כי ייצוג משפטי בידי עו"ד פרטי יתאפשר "מטעמים מיוחדים שיירשמו" אולם בפועל, לא נתקלנו בשום קשיים בעניין זה וזכינו לשיתוף פעולה מלא; הגורמים האמונים על אכיפת המשמעת במוסד אקדמי זה מאפשרים לסטודנטים שננקטו כנגדם הליכים משמעתיים לממש את זכותם היסודית להיות מיוצגים בידי עורך דין (זכות שכידוע, הוענקה לכל אזרח, בכל הליך משפטי).
 • לנוכח חומרת העבירה המשמעתית אשר בה הואשם בקובלנה והחשש (המבוסס) מעונש של הרחקה מן הלימודים לתקופה לא קצרה, פנה הסטודנט למשפטים למשרדנו וביקש שנייצג אותו בהליך המשמעתי בפני הממונה על המשמעת.

למרות חומרת העבירה של הונאה במבחן – סיום ההליך המשמעתי ללא הרחקה.

 • בשימוע שנערך בעניין הסטודנט, קיבל הממונה על התביעה של המסלול האקדמי, את עמדתו של בא כוחו של הסטודנט, עו"ד גיא פלנטר ושוכנע, כי בנסיבות מקרה זה יש לחרוג ממדיניות הענישה החלה במקרים דומים, ולהימנע מענישה הכוללת הרחקתו של הסטודנט מן הלימודים.
 • בהמשך, אימץ ד"ר יוסי נחושתן, הממונה על המשמעת של המסלול האקדמי במכללה למנהל את הענישה המוצעת על ידי באי כוח הצדדים, והשית על הסטודנט למשפטים את העונשים המשמעתיים הבאים:
  • נזיפה.
  • פסילת הבחינה.
  • הרחקה על תנאי לתקופה של שנה.
 • בהקשר לעונשים הללו, הדגיש הממונה על המשמעת בגזר הדין כדלקמן:

"ללא הנסיבות המקלות שתוארו במקרה זה לא הייתי מהסס לקבוע עונש של הרחקה בפועל מהלימודים. הימנעות מקביעת עונש של הרחקה בפועל במקרה כה חמור של הונאה בבחינה תעשה במקרים נדירים שבנדירים. הנסיבות האישיות והמשפחתיות שתוארו בפנינו שכנעו אותי כי זהו אחד מאותם מקרים".

 • בהמשך, שוכנעו הגורמים האקדמיים בבית הספר למשפטים לאפשר לסטודנט להיבחן במועד מיוחד, באופן שפסילת הבחינה לא גררה את ביטול הקורס כולו.
 • בהמשך עמוד זה ניתן לעיין בפסק הדין של הממונה על המשמעת. מטעמים של דיסקרטיות ושמירה על צנעת הפרט, נמחקו מהפרוטוקול ומפסק הדין פרטים מזהים של הסטודנט וכן נמחקו פרטים אודות נסיבותיו האישיות והמשפחתיות של הסטודנט.

תיק משמעת בפני הממונה על המשמעת המסלול האקדמי, המכללה למינהל.


משרד עורכי דין גיא פלנטר – ייצוג משפטי של סטודנטים בהליך משמעתי בפני הממונה על המשמעת.


עורך דין משמעתי

משרד עורך דין פלילי גיא פלנטר

דין משמעתי – סטודנטים | ייצוג משפטי בהליך משמעתי בפני הממונה על המשמעת | המסלול האקדמי המכללה למינהל | הונאה במבחן | הפרת הוראות המתייחסות לבחינה

 

דרג את העמוד

ממוצע הצבעות 5 / 5. כמות הצבעות 3

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

קבצים להורדה - לחץ לצפייה

קידום אתרים בגוגל קידום אתרים בגוגל
למעלה