הטרדה מינית של קטינה + מעשה מגונה – סגירת תיק בהליך שימוע פלילי בפרקליטות

5
(24)

הטרדה מינית של קטינה + מעשה מוגנה בקטינה – סגירת תיק פלילי בשימוע בפרקליטות

פרקליטות מחוז תל אביב (פלילי) מקבלת בקשתנו להימנע מהגשת כתב אישום בהליך שימוע פלילי, ומורה על סגירת תיק בו נחשד לקוח משרדנו בעבירות של הטרדה מינית של קטינה + מעשה מגונה בקטינה.


מקרה להמחשה – חשד להטרדה מינית של קטינה + מעשה מגונה בקטינה. סגירת תיק פלילי בהליך שימוע פלילי בפרקליטות

 • בעמוד תלונות על הטרדה מינית ועבירות מין – מקבץ החלטות על סגירת תיקים בהם טיפלנו, עמדנו על שורה של מקרים בהם נקשר שמם של לקוחותינו באחרונה לתלונות בדבר הטרדה מינית או עבירות מין, אולם לבסוף החליטה הפרקליטות לסגור את התיקים הפליליים.
 • אנו מביאים כאן מקרה להמחשה נוסף אשר טופל במשרדנו באחרונה, במסגרתו שוכנעה פרקליטות מחוז ת"א במסגרת הליך שימוע פלילי לסגור ללקוח משרדנו תיק פלילי אשר ייחס לו עבירות של הטרדה מינית של קטינה ומעשה מגונה בקטינה.
שימוע פלילי סגירת תיק הטרדה מינית של קטינה + מעשה מגונה בקטינה.

בתמונה: הודעת הפרקליטות בעקבות שימוע פלילי שנערך לחשוד – סגירת תיק פלילי. תלונה המייחסת עבירות של הטרדה מינית של קטינה + מעשה מגונה בקטינה נגנזה בעקבות שימוע בפרקליטות, בעילה של חוסר ראיות מספיקות להעמדה לדין.


התלונה במשטרה המייחסת לחשוד הטרדה מינית של קטינה ומעשה מגונה בקטינה

 • החשוד במקרה זה הינו בעל עסק משגשג באמצע שנות השישים לחייו, סבא לנכדים, ללא עבר פלילי וללא תלונות קודמות בעברו, אדם אמיד המעסיק כ- 40 עובדים.
 • קטינה בת 16 אשר הועסקה בעסק הגישה כנגדו תלונה במשטרה המייחסת לו הטרדה מינית ומעשה מגונה.
 • בתלונתה טענה הקטינה, כי הטריד אותה מינית בכך שביקש ממנה להיכנס למשרדו, ביקש שתסגור את דלת המשרד ודיבר איתה על נושאים בעלי גוון מיני, לרבות יחסי המין שלו עם רעיתו ועם עובדות אחרות ואף הגדיל לעשות, כאשר לטענתה אמר לה, שכדאי לה למרוח זרע של גברים על הפנים כדי שיהיו לה פנים חלקות.
 • עוד טענה המתלוננת בתלונתה כי החשוד ביצע מעשה מגונה, בכך שלדבריה:

"…אמר לי לעמוד לידו והדגים לי מה קורה לאיבר המין כאשר גברים רואים בחורה יפה ואמר לי תסתכלי אל תתביישי ונגע באיבר המין שלו מעל המכנסיים ואני ראיתי מזיז את איבר המין שלו, ואז הוא הראה לי את החדר ששם הוא מקיים יחסי מין תמורת כסף…ואני הייתי בהלם…".

 • סמוך ובטוח בכך שהאמת תצא לאור ויחשף כי מדובר בתלונת שווא הנובעת מבצע כסף, לא התייעץ החשוד לפני חקירתו במשטרה עם עורך דין.
 • משנחקר באזהרה בחשד להטרדה מינית של קטינה ומעשה מגונה, הכחיש באופן נחרץ את כל הטענות נגדו. לחוקריו סיפר, שלא שוחח עם המתלוננת על נושאים מיניים כפי שטענה, לא הציע לה שום הצעות מיניות, לא סיפר לה על יחסי מין עם רעיתו או עם עובדות אחרות וגם לא ביצע שום מעשה מגונה.
 • האיש היה בטוח כי חוקריו האמינו לו, הפרשה מאחוריו ותיק החקירה ייסגר ללא שום צורך בטיפול משפטי.

תחילת הליך שימוע פלילי בפרקליטות – החשוד מקבל "מכתב יידוע לחשוד" ראשון

מכתב יידוע לחשוד ראשון מהפרקליטות

בתמונה: מכתב יידוע לחשוד ראשון שנתקבל מהפרקליטות.

 • בתמצית, במכתב זה מסרה הפרקליטות לחשוד כדלקמן:

לפי סעיף 60א' לחוק סדר הדין הפלילי (נוסח משולב), תשמ"ב – 1982 הרינו להודיעך, כי תיק משטרה פלא XXXXX בו נחקרת כחשוד, הועבר לעיון הפרקליטות.

נחקרת במשטרה בחשד לעבירות:

מעשה מגונה בפומבי, סעיף 349(א) לחוק העונשין.

הטרדה מינית, סעיף 5(ג) לחוק למניעת הטרדה מינית.

הנך רשאי בתוך 30 ימים מיום קבלת הודעה זו, לפנות בכתב בבקשה מנומקת מדוע להימנע מהגשת כתב אישום נגדך.

על אף האמור, הרינו להודיעך כי טרם התקבלה החלטה על שקילת הגשת כתב אישום בעניינך. במידה ולאחר לימוד התיק תתגבש החלטה לשקול להעמידך לדין, ישלח אליך מכתב יידוע שני שלאחריו תוכל להעלות את טענותיך מדוע יש להימנע מהגשת כתב אישום, וזאת בתוך 30 יום מיום קבלתו.

לפיכך, גם אם ברצונך לנמק מדוע אין מקום להגשת כתב אישום נגדך, באפשרותך להימנע בשלב זה מפניה לכתובת הרשומה, עד לאחר קבלת מכתב יידוע שני.

לתשומת ליבך כי האפשרות לעיין בחומר החקירה בעניינך, בכפוף לשיקול דעת של רשות התביעה, תינתן לך או לבא כוחך, רק במידה ולאחר שישלח אליך מכתב יידוע שני.

 • גם בשלב זה, סבר האיש לתומו כי האמת תצא לאור והתיק הפלילי ייסגר בפרקליטות ללא צורך בייצוג ובטיפול משפטי בסגירת התיק.

החשוד מקבל "מכתב יידוע שני לחשוד" בו נמסר לו, כי הפרקליטות שוקלת להעמידו לדין, בכפוף לשימוע.

 • תקוותיו של החשוד כי בדיקה עניינית ומקצועית של הפרקליטות תוביל לסגירת התיק הפלילי כנגדו התבדו, עת קיבל מכתב מהפרקליטות שכותרתו "מכתב יידוע שני לחשוד".
מכתב יידוע שני לחשוד מהפרקליטות

בתמונה: מכתב יידוע שני לחשוד שנתקבל מהפרקליטות.

 • במכתב שכותרתו "מכתב יידוע שני לחשוד" מסרה פרקליטות מחוז ת"א (פלילי) לחשוד כדלקמן:

לפי סעיף 60א' לחוק סדר הדין הפלילי (נוסח משולב) תשמ"ב – 1982, ובהמשך למכתב יידוע ראשון שנשלח אליך הרינו להודיעך, כי לאחר עיון בתיק משטרה מס' פלא XXXXX בו נחקרת כחשוד, אנו שוקלים להעמידך לדין בכפוף לשימוע, בעבירות המפורטות להלן:

מעשה מגונה, לפי סעיף 348(ג) לחוק העונשין.

הטרדה מינית, לפי סעיף 3(א)(5) לחוק למניעת הטרדה מינית.

הנך רשאי בתוך 30 ימים מיום קבלת הודעה זו, לפנות בכתב בבקשה מנומקת מדוע להימנע מהגשת כתב אישום נגדך או להימנע מהגשת כתב אישום בעבירה פלונית.

הרינו להודיעך עוד כי באפשרותך לבקש להשמיע בתוך פרק הזמן האמור של 30 יום האמורים את טענותיך גם בעל פה לרשות התובעת באמצעות עורך דינך וזאת בכפוף לפניה בכתב בתוך 30 ימים כאמור לעיל. רשות התביעה תעיין בבקשתך הכתובה ותחליט לעניין קיום השימוע בעל פה.

לצורך קיום השימוע, הנך רשאי לפנות לרשות התביעה לצורך תיאום מועד שבו ינתן לך לעיין בחומר החקירה בעניינך, או בעיקרו, וזאת בכפוף לשיקולי רשות התביעה לעניין זה.


הליך השימוע הפלילי – הפרקליטות נעתרת לבקשת משרדנו, נמנעת מהגשת כתב אישום וסוגרת את התיק הפלילי

 • בשלב זה, משהפנים החשוד שללא ייצוג משפטי ימצא עצמו על ספסל הנאשמים, מואשם בהטרדה מינית של קטינה ומעשה מגונה בקטינה, פנה למשרדנו על מנת שנעניק לו ייצוג משפטי בהליך השימוע הפלילי מול הפרקליטות ונפעל לסגור את התיק.
 • לאחר קבלת מלוא חומר החקירה, ניתוחו ואיסוף ראיות הגנה קריטיות, ראיות שעד שלב זה לא נאספו על ידי איש, נפגשו עו"ד גיא פלנטר ועו"ד רעות רחמן עם הפרקליטים האמונים על התיק בפרקליטות מחוז ת"א לשימוע.
 • כאן המקום לציין, כי בשל השלב המאוחר בו פנה הלקוח למשרדנו ובשל חלוף הזמן מאז הארועים עצמם וממועד הגשת התלונה, נתקלה ההגנה בקושי רב באיסוף ראיות הגנה, כאשר ראיות משמעותיות אף אבדו לעד (למשל – סרטי וידיאו ממצלמות אבטחה נמחקים לאחר פרק זמן מסויים). למרות קושי זה, במסגרת היערכות משרדנו לשימוע הפלילי, נאספו מספיק ראיות הגנה על מנת להפוך את הקערה על פיה.
 • בשימוע עצמו, שוכנעה פרקליטות מחוז ת"א כי אין בידיה סיכוי סביר להרשעה בתיק זה ובהתאמה – סגרה את התיק מחוסר ראיות מספיקות ובכך הסתיימה הפרשה.
 • בהמשך עמוד זה ניתן לעיין במסמכים הבאים במלואם (ללא פרטים מזהים של המעורבים):
  • מכתב יידוע לחשוד הראשון שנתקבל מהפרקליטות.
  • מכתב יידוע שני שנתקבל מהפרקליטות.
  • החלטת פרקליטות מחוז תל אביב (פלילי) מיום 20.2.19 לסגור את התיק בעקבות השימוע בעילה של חוסר ראיות מספיקות.
 • בפרשה זו טיפלו במשרדנו עורכי הדין גיא פלנטר ורעות רחמן.

משרד עורך דין פלילי גיא פלנטר – ייעוץ וייצוג משפטי בכל הנוגע לתלונות על הטרדה מינית של קטינה, מעשה מגונה בקטינה ועבירות מין.


עורך דין פלילי

משרד עורך דין פלילי גיא פלנטר

עורך דין הטרדה מינית | עורך דין עבירות מין – ייצוג משפטי | הטרדה מינית של קטינה | מעשה מגונה | שימוע פלילי – ייצוג משפטי | מכתב יידוע לחשוד

 

דרג את העמוד

ממוצע הצבעות 5 / 5. כמות הצבעות 24

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

קבצים להורדה - לחץ לצפייה

הטרדה מינית, עבירות מין והתנכלות - דוגמאות למקרים שטופלו ע"י משרדנו:
קידום אתרים בגוגל קידום אתרים בגוגל
למעלה