ועדת משמעת בן גוריון – זיכוי סטודנטים

4.9
(19)
ועדת משמעת בן גוריון

ועדת משמעת בן גוריון – זיכוי סטודנטים


ועדת משמעת בן גוריון – זיכוי סטודנטים בהליך משמעתי

 • משרד עורכי דין גיא פלנטר מעניק ייצוג משפטי לסטודנטים בהליך משמעתי בפני ועדת משמעת בן גוריון, ובפני כל וועדות המשמעת במוסדות לימוד להשכלה גבוהה בארץ.
 • בעמוד זה נציג מקרה להמחשה בו ייצג משרדנו 4 סטודנטים מצטיינים מאוניברסיטת בן גוריון שבנגב אשר בשנתם האחרונה לתואר הועמדו לדין משמעתי בחשד להונאה בבחינה מקוונת, ולאחר ניהול הליך משמעתי – זוכו מכל אשמה.
 • מקרה זה ממחיש כי במקרים המתאימים, על אף שנאספו ראיות המחשידות סטודנט בעבירת משמעת, ניתן לבסס ספק ולהוביל לזיכוי.
 • תחילה נביא דברים שכתב אחד מארבעת הסטודנטים שזוכו ע"י ועדת משמעת בן גוריון;

ועדת משמעת בן גוריון | בית דין משמעתי בן גוריון

ביקורת שכתב סטודנט אשר זוכה ע"י ועדת משמעת בן גוריון.


הקובלנה שהוגשה לועדת משמעת בן גוריון

 • המזכירות האקדמית באוניברסיטת בן גוריון שבנגב הגישה קובלנות זהות נגד ארבעה סטודנטים שלמדו יחד לתואר בפקולטה למדעי ההנדסה.
 • בקובלנות יוחסה לסטודנטים הפרה של הוראות המתייחסות להתנהגות הקשורה לבחינה על ידי התקשרות או ניסיון התקשרות בין בכתב ובין בדרך אחרת עם נבחן אחר או גורם חוץ בעת בחינה – עבירת משמעת לפי סעיפים 8.4, 8.4.1 ו 8.4.1.2 לתקנון משמעת סטודנטים של אוניברסיטת בן-גוריון.
 • בקובלנות נטען כי בעת בדיקות בחינות, שנערכו באופן מקוון, נמצא דמיון רב עד כדי זהות מוחלטת בין הבחינות של ארבעת הסטודנטים.
קובלנה ועדת משמעת בן גוריון | בית דין משמעתי בן גוריון

קובלנה שהוגשה לועדת משמעת בן גוריון

 • דובר בסטודנטים מצוינים ומצטיינים, בשנתם האחרונה לתואר, והקובלנות שהוגשו נגדם לועדת המשמעת בן גוריון העמידו אותם בסיכון ממשי לכך שלא יוכלו לסיים את התואר כמתוכנן וכפועל יוצא – לפגיעה קשה במישור התעסוקתי. זאת משום שהרשעה בעבירה מסוג זה גוררת ככלל ענישה מחמירה, הכוללת הרחקה בפועל מהלימודים.

זיכוי הסטודנטים ע"י ועדת משמעת בן גוריון

 • הקובלנות נקבעו לדיון בפני בית הדין המשמעתי, בהרכב של שלושה שופטים.
 • עם קבלת הייצוג המשפטי, פעל משרדנו לאסוף את כלל החומרים הרלוונטיים לדיון – כל ראיות התביעה וכן ראיות הגנה.
 • לאחר ניתוח מעמיק של כל חומר הראיות, ראיות תביעה והגנה, סברנו כי ביכולתנו לקעקע את טענת התביעה ל"דמיון עד כדי זהות מוחלטת" בין בחינות הסטודנטים ולבסס ספק ממשי ביחס לאשמתם של הסטודנטים בעבירת המשמעת שיוחסה להם.
 • בדיון ממושך שהתקיים בפני הרכב בין הדין, בו העיד בין היתר מרצה הקורס שביקש לשכנע את בית הדין כי הסטודנטים בוודאות שיתפו פעולה במהלך הבחינה, הצגנו באריכות את טיעונינו, אותם ביססנו בין היתר על הראיות שאספנו.
 • בסופו של דיון, לאחר שמיעת עדות המרצה, עדוית הסטודנטים וטענות התביעה וההגנה, החליט בית הדין המשמעתי, ברוב דעות, לזכות את הסטודנטים.
 • בית הדין פסק שלא השתכנע כי ראיות התביעה מצביעות על אשמת הסטודנטים בעבירת משמעת מעל לספק סביר.
 • להלן החלטת הזיכוי של בית הדין המשמעתי:
זיכוי ע"י ועדת משמעת בן גוריון | פסק דין בית דין משמעתי בן גוריון

פסק דין של בית דין משמעתי בן גוריון – זיכוי מחמת הספק

 • בכך, הסתיימה הפרשה על הצד הטוב ביותר בעבור הסטודנטים, אשר יכלו להמשיך בלימודיהם ולסיימם ללא חשש לפגיעה בתואר ובעתידם התעסוקתי.
 • בתיק זה טיפלו במשרדנו עורכי הדין גיא פלנטר ואירנה אינברג.

לקריאה נוספת


עורך דין משמעתי

משרד עורך דין פלילי גיא פלנטרועדת משמעת בן גוריון | בית הדין המשמעתי אוניבריסיטת בן גוריון | דין משמעתי – סטודנטים – ייצוג משפטי בהליכים משמעתיים במוסדות לימוד להשכלה גבוהה


 

דרג את העמוד

ממוצע הצבעות 4.9 / 5. כמות הצבעות 19

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

קבצים להורדה - לחץ לצפייה

קידום אתרים בגוגל קידום אתרים בגוגל
למעלה