ועדת משמעת המכללה האקדמית ספיר; חשד להונאה בבחינה – סיום בנזיפה ובאזהרה.

5
(4)
ועדת משמעת המכללה האקדמית ספיר; חשד לעבירת הונאה בבחינה.

ועדת משמעת המכללה האקדמית ספיר; חשד להונאה בבחינה – בעקבות ייצוג משפטי של משרדנו – סיום בנזיפה ובאזהרה.


ועדת משמעת המכללה האקדמית ספיר; הליך משמעתי כנגד סטודנטית למשפטים בחשד להונאה בבחינה הסתיים בנזיפה ובאזהרה.


תמצית המקרה שנדון בפני ועדת משמעת המכללה האקדמית ספיר.

 • סטודנטית למשפטים אשר נחשדה בביצוע הונאה בבחינה (הסתירה טלפון נייד בשירותים) אשר יוצגה ע"י משרד עורכי דין גיא פלנטר, סיימה את ההליך המשמעתי בפני ועדת משמעת המכללה האקדמית ספיר בנזיפה ובאזהרת הרחקה בלבד.
 • להלן "השורה התחתונה" בהחלטת ועדת המשמעת:
ועדת משמעת המכללה האקדמית ספיר; חשד להונאה בבחינה - סיום בנזיפה ובאזהרה.

ועדת משמעת המכללה האקדמית ספיר; חשד להונאה בבחינה – סיום בנזיפה ובאזהרה.


נסיבות המקרה – חשד להונאה בבחינה כנגד סטודנטית למשפטים.

 • פרשה זו עוסקת בד' סטודנטית למשפטים בשנת הלימודים הראשונה ללימודיה, אשר זומנה להליך משמעתי בפני ועדת משמעת במכללה האקדמית בספיר, בחשד לביצוע הונאה במבחן.
 • במהלך מבחן שחל במכללה, מצאה אחת המשגיחות פלאפון נייד דולק ומוסתר תחת פח אשפה, באחד מתאי השירותים הסמוכים לחדר בו התרחש המבחן.
 • מספר דקות לאחר שהסתיים המבחן והסטודנטית ד עזבה את הכיתה, פנתה האחרונה למזכירות המכללה וביקשה לדעת אם נמצא מכשיר נייד זמן קצר קודם לכן.
 • משהראו לה את המכשיר הנייד שנמצא בתא השירותים – הודתה כי מדובר במכשירה הנייד.
 • בחינת "לוח היציאות" לשירותים במהלך המבחן לימד כי ד' אכן יצאה מספר פעמים לשירותים במהלך אותו מבחן.
 • בנסיבות אלו התעורר חשדה של המשגיחה כי הפלאפון שנמצא הונח שם בכוונה לביצוע עבירת הונאה במבחן – והיא עדכנה את מרצה הקורס.
 • נוכח האמור זומנה ד' לוועדת משמעת בחשד כי ביצעה עבירה של הונאה במבחן, בניגוד לסעיף 5.4 לתקנון המשמעת במכללה.

על סעיף 5.4 לתקנון המשמעת במכללה האקדמית ספיר.

 •  סעיף 5.4 לתקנון המשמעת במכללה קובע כי "מעשה או מחדל, תוך כוונת מרמה ו/או הונאה או ללא כוונה כזאת, בקשר לחובות הלימודיות, שגרם או היה עלול לגרום להערכה מוטעית של הישגיו או יכולתו של סטודנט…" יהווה עבירת משמעת.
 • בהמשך, מפרט סעיף 5.4 מספר חלופות, אשר אינן בגדר רשימה סגורה, אשר עולות לכדי עבירת הונאה כאמור, הרלוונטיות הן לביצוע הונאה ביחס לבחינה והן לביצוע הונאה ביחס לעבודת בית.
 • הונאה בבחינה נחשבת אחת העבירות המשמעתיות החמורות ביותר בתקנון המשמעת. משכך, מדיניות הענישה הנוהגת בעבירות מן הסוג הזה כוללת על פי רוב את ביטול הבחינה, ביטול הקורס ורכיב של הרחקה בפועל מהלימודים.

ייצוג הסטודנטית בהליך המשמעתי בפני ועדת משמעת המכללה האקדמית ספיר.

 • עם קבלת הזימון לוועדת המשמעת, פנתה הסטודנטית למשרד עורכי דין גיא פלנטר, וביקשה כי נעניק לה ייצוג משפטי בהליך המשמעתי המתנהל כנגדה.
 • במסגרת הדיון, בו יוצגה הסטודנטית על ידי עו"ד רעות רחמן מהמשרד, ביקשה הסטודנטית לקחת אחריות על מעשיה – והודתה כי היא זו שהותירה את מכשיר הפלאפון הנייד תחת אותו פח בשירותים.
 • בעניין זה, עמדה עו"ד רחמן על הנסיבות הייחודיות והחריגות אשר עמדו בבסיס התנהלותה של הסטודנטית.
 • ביחס לעונש – ביקשה עו"ד רחמן לחרוג ממדיניות הענישה המקובלת, ולפנים משורת הדין להימנע מכל עונש שיהיה בו כדי לקטוע את רצף הלימודים של הסטודנטית, זאת נוכח נסיבותיה האישיות יוצאות הדופן. עוד הבהירה עו"ד רחמן את ההשלכות הקשות העלולות להיות מענישה לא מידתית על עתידה המקצועי של הסטודנטית, כמי שצפויה להימנות בעתיד על שורות עורכי הדין, על הצורך במתן משקל להפנמת הפסול ולנטילת האחריות של הסטודנטית כבר בפתח הדיון.     
 • במסגרת הדיון, ולנוכח האמור, שוכנעה הקובלת כי אכן נסיבות המקרה של הסטודנטית מצדיקות הקלה ניכרת עימה; ומשכך, בהגינותה הרבה, עתרה לענישה מקלה במיוחד – הכוללת רכיב של נזיפה חמורה והרחקה על תנאי.

החלטת ועדת המשמעת במכללה האקדמית ספיר.

 • בסופו של יום, בהתאם להודאתה בביצוע עבירה לפי סעיף 5.4 לתקנון המשמעת.
 • ביחס לעונש – השתכנע שופט ועדת המשמעת, ד"ר שמעון ארז בלום, כי אכן יש להקל עם הסטודנטית הקלה של ממש, אימץ את העמדה העונשית שנתבקשה על ידי עו"ד רחמן, וקבע בהחלטתו כי:

"לאור כל זאת, אני סבור כי יש לחייב אותך בנזיפה (ולא בנזיפה חמורה) בהתאם לנימוקיה של עו"ד רחמן ובאזהרת הרחקה על תנאי לתקופה קצובה. בנוסף, אני מקבל את בקשת הצדדים כי אביא בשיקוליי שהוסכם ביניהם כי הציון במועד הראשון לא ייחשב עבורך אלא הציון שייחשב יהיה זה שהשגת במועד השני של הבחינה בקורס".   

 • בהמשך עמוד זה, תמצאו קובץ pdf הכולל את החלטת ועדת המשמעת במכללת ספיר.
 • מטעמים של דיסקרטיות ושמירה על צנעת הפרט, נמחקו מההחלטה פרטים מזהים של הסטודנטית וכן נמחקו פרטים אודות נסיבותיה האישיות והמשפחתיות של הסטודנטית.
 • לעיון בתקנון המשמעת ובהחלטות נוספות של ועדת משמעת המכללה האקדמית ספיר ראו בעמוד: וועדת משמעת.

החלטת ועדת משמעת המכללה האקדמית ספיר מיום 10.4.19, בענין חשד להונאה בבחינה כנגד סטודנטית למשפטים. בפני ד"ר שמעון-ארז בלום, שופט ועדת משמעת המכללה האקדמית ספיר.


משרד עורכי דין גיא פלנטר – ייצוג משפטי לסטודנטים בהליכים משמעתיים בפני ועדות משמעת במוסדות אקדמאיים ברחבי הארץ.


עורך דין משמעתי

משרד עורך דין פלילי גיא פלנטר

דין משמעתי – סטודנטים | ועדת משמעת המכללה האקדמית ספיר | הונאה בבחינה | הפרת הוראות המתייחסות לבחינה

דרג את העמוד

ממוצע הצבעות 5 / 5. כמות הצבעות 4

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

קבצים להורדה - לחץ לצפייה

קידום אתרים בגוגל קידום אתרים בגוגל
למעלה