חדירה לחומר מחשב שלא כדין תוך פגיעה בפרטיות – קבלת בקשה להימנע מהגשת כתב אישום בהליך שימוע בפרקליטות וסגירת תיק פלילי.

5
(4)
עבירות חדירה לחומר מחשב ופגיעה בפרטיות, סגירת תיק פלילי בהליך שימוע בפרקליטות.

חדירה לחומר מחשב, פגיעה בפרטיות – סגירת תיק פלילי בהליך שימוע בפרקליטות.


חדירה לחומר מחשב שלא כדין תוך פגיעה בפרטיות – ייצוג משפטי.

 • משרד עורך דין פלילי גיא פלנטר מעניק ייעוץ משפטי וייצוג משפטי לחשודים, לנאשמים ולמתלוננים בכל הנוגע לעבירה של חדירה לחומר מחשב.
 • בהמשך עמוד זה אנו מציגים מקרה להמחשה במסגרתו, בעקבות ייצוג משפטי שהענקנו בשימוע שנערך בפרקליטות לחשוד בחדירה לחומר מחשב שלא כדין, נסגר התיק הפלילי.

העבירה הפלילית של חדירה שלא כדין לחומר מחשב.

מהו "חומר מחשב"?


מה הכוונה ל"חדירה" לחומר מחשב?

 • פסק הדין המנחה בשאלות הנדונות כאן הינו רע"פ 8464/14, מדינת ישראל נגד עזרא, שם דן בית המשפט העליון בהרחבה בנושאים המובאים כאן בתמצית רבה.
 • עצם החדירה שלא כדין לחומר מחשב מהווה עבירה פלילית, אף אם החדירה לא בוצעה על מנת לעבור עבירה אחרת.
 • על מנת שתתגבש העבירה של, אין צורך בהתגברות על מכשול כלשהו בכניסה לחומר הדיגטלי, כגון פריצת סיסמה או פיצוח קוד.
 • כך למשל, גם אם הכניסה נעשתה "בדלת הראשית" תוך שימוש בסיסמה נכונה, עלולה להתגבש עבירה באם הסיסמה התקבלה במרמה או ללא רשות.
 • בית המשפט העליון פירש את המושג "חדירה" באופן רחב הכולל כל גישה או כניסה לחומר הדיגיטלי, וזאת בכל דרך שהיא, הן בהתחברות (לרבות התחברות מרחוק), הן בהפעלה והן בהתקשרות אל מחשב.
 • יחד עם זאת, עצם ההתגברות על מכשול טכנולוגי בחדירה למידע הדיגטלי, תחשב כנסיבה לעונש וגם כשיקול בהעמדה או אי העמדה לדין.

מה הכוונה שהחדירה בוצעה "שלא כדין"?

 • על כך השיב בית המשפט העליון כי החדירה נעשתה בהיעדר הסכמה מהבעלים של החומר הדיגטלי או ללא קבלת היתר מגורם מוסמך אחר.
 • חדירה שלא כדין = היעדר הרשאת גישה, כלומר כניסה אל החומר ועיון בו, כשהדבר לא הותר על ידי הבעלים או מי שמחזיק במידע כדין.
 • יחד עם זאת, חריגה מהרשאת שימוש, כלומר שימוש במידע שלא למטרה שלשמה ניתנה ההסכמה לגישה למידע במקור, לא מהווה עבירה של "חדירה שלא כדין" לחומר מחשב.

מה העונש שנקבע לעבירה של חדירה לחומר מחשב?

 • סעיף 4 בחוק המחשבים קובע כי חדירה לחומר מחשב היא עבירה, שעונשה 3 שנות מאסר:

"החודר שלא כדין לחומר מחשב הנמצא במחשב, דינו – מאסר שלוש שנים; לעניין זה, "חדירה לחומר מחשב" – חדירה באמצעות התקשרות או התחברות עם מחשב, או על ידי הפעלתו, אך למעט חדירה לחומר מחשב שהיא האזנה לפי חוק האזנת סתר, תשל"ט-1979".


האם ניתן לסגור את תיק החקירה בהסדר מותנה?

 • הפרקליטות מוסמכת לסגור תיקי חקירה בעבירות עוון (עבירות שעונשן המקסימלי לא יותר מ- 3 שנות מאסר) אשר בטיפולה, לרבות העבירה של חדירה לחומר מחשב שלא כדין.
 • להרחבה בכל הנוגע להסדר מותנה ראו: סגירת תיק בהסדר מותנה.

מהו העונש שנקבע לעבירה של חדירה לחומר מחשב כדי לעבור עבירה אחרת?

 • פעמים רבות הכניסה למידע דיגיטלי לא נעשית בחלל ריק, אלא כאמצעי לעבור עבירה אחרת. 
 • חדירה לחומר מחשב שבוצעה כדי לעבור עבירה על חוק אחר (שאינו חוק המחשבים) נתפסת כנסיבה מחמירה, ולפיכך קבע המחוקק כי עונשה 5 שנות מאסר.

מקרה להמחשה אשר טופל במשרדנו: קצין בצבא קבע שנחשד בעבירות חדירה לחומר מחשב ופגיעה בפרטיות.

 • פרשה זו עוסקת בקצין בצבא קבע, בוגר קורס פיקוד ומטה וקורס מפקדי גדודים בצה"ל, קצין מצטיין המיועד לתפקיד מפקד גדוד לוחמים בחיל רגלים. 
 • כנגד הקצין נפתחה חקירה פלילית בחשד לעבירות מחשב ופגיעה בפרטיות.
 • על פי החשד, ביצע הקצין שורה של עבירות מחשב וכן עבירה בניגוד לחוק הגנת הפרטיות, בכך שחדר שלא כדין לתא דואר אלקטרוני, עיין שלא כדין בתכני הדוא"ל תוך פגיעה בפרטיות, שינה חלק מהתכנים ושינה את ססמת הכניסה לתיבת הדוא"ל.
 • בתום החקירה הפלילית נאספו כנגד הקצין ראיות המקימות תשתית להגשת כתב אישום כנגדו בעבירות מחשב ועבירות פגיעה בפרטיות.

עבירות מחשב בהן נחשד הקצין.

 • בכל הנוגע לעבירות מחשב, נאספו כנגד הקצין ראיות המקימות תשתית להעמידו לדין על העבירות הבאות;
  • חדירה לחומר מחשב שלא כדין, בכך שנכנס לתיבת הדוא"ל שלא כדין. 
  • חדירה לחומר מחשב כדי לעבור עבירה אחרת, בכך שנכנס לתיבת דוא"ל על מנת לבצע עבירה פלילית של פגיעה בפרטיות.
  • שיבוש או הפרעה לחומר מחשב, בכך שלאחר שנכנס לתיבת הדואר האלקטרוני שינה חלק מהתכנים וכן שינה את ססמת הכניסה לתיבת הדוא"ל. סעיף 2 (2) לחוק המחשבים קובע כי מי שמוחק חומר מחשב שלא כדין, גורם לשינוי בו, משבשו בכל דרך אחרת או מפריע לשימוש בו, דינו מאסר שלוש שנים.
  • להרחבה בכל הנוגע לעבירות מחשב ראו: עבירות מחשב – ייעוץ וייצוג משפטי.

עבירות פגיעה בפרטיות בהן נחשד הקצין.


בעקבות הליך שימוע בפרקליטות בו הענקנו לקצין ייצוג משפטי – קבלת בקשה להימנע מהגשת כתב אישום וסגירת תיק פלילי.

 • עם סיום החקירה הפלילית ובהתאם להוראות סעיף 60א לחוק סדר הדין הפלילי, אמורה הפרקליטות לשלוח לחשוד בעבירה מסוג פשע הודעה על פיה, חומר החקירה הועבר לפרקליטות והחשוד רשאי, בתוך 30 ימים מיום קבלת ההודעה, לפנות לפרקליטות בבקשה להימנע מהגשת כתב אישום (מכתב יידוע לחשוד).
 • במקרה הנדון כאן, עוד בטרם קיבל הקצין הודעה זו, פנה למשרדנו וביקש שנייצג אותו בהליכי שימוע פלילי מול פרקליטות מחוז תל אביב (פלילי). עוד על הליך השימוע הפלילי ראו: שימוע פלילי | בקשה להימנע מהגשת כתב אישום.
 • בשימוע שנערך בפני ממונה בפרקליטות, עו"ד רפי לוי והפרקליט האחראי על התיק מטעמה של הפרקליטות, עו"ד חיים ויסמונסקי, (כיום ראש יחידת סייבר בפרקליטות המדינה), קיבלה הפרקליטות את עתירתו של עורך דין פלילי גיא פלנטר לסגור את התיק, בעילה של חוסר עניין לציבור.
 • למרות שנאספו במסגרת החקירה ראיות שהיוו תשתית מספיקה להעמדתו של הקצין לדין פלילי, קיבלה הפרקליטות את טעוני ההגנה שתמציתן – שמכלול נסיבות העניין אינו מצדיק העמדה לדין.
 • בסגירת התיק הפלילי, הסתיימה הפרשה ללא תוצאות פוגעניות כלפי הקצין.
 • בהמשך עמוד זה ניתן לעיין בהודעת הפרקליטות בדבר סגירת התיק הפלילי.

דוגמאות למקרים נוספים בהם העניק משרדנו ייצוג משפטי בעבירות מחשב ובעבירות פגיעה בפרטיות.


עורך דין פלילי

משרד עורך דין פלילי גיא פלנטר

שימוע בפרקליטותסגירת תיק פלילי | ארכיון בקשה להימנע מהגשת כתב אישום | ארכיון עבירות מחשב | ארכיון חדירה לחומר מחשב שלא כדין | ארכיון פגיעה בפרטיות | עורך דין פלילי בתל אביב | עו"ד פלילי בתל-אביב

 

דרג את העמוד

ממוצע הצבעות 5 / 5. כמות הצבעות 4

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

קבצים להורדה - לחץ לצפייה

דוגמאות למקרים נוספים בהתאם טיפל משרדנו: עבירות מחשב + פגיעה בפרטיות:
קידום אתרים בגוגל קידום אתרים בגוגל
למעלה