מעשה מגונה בקטינה במהלך עיסוי – סיום הליך פלילי ללא הרשעה

5
(2)

מעשה מגונה בקטינה במהלך עיסוי – מסאז'יסט שהואשם בביצוע מעשים מגונים במהלך מסג' בספא – סיים ההליך פלילי ללא הרשעה.


מעשה מגונה בקטינה במהלך עיסוי - מעשים מגונים בעיסוי - ללא הרשעה

מעסה שהואשם בעבירה של מעשה מגונה בקטינה במהלך עיסוי – בית משפט השלום ברמלה מורה על סיום ההליך הפלילי ללא הרשעה.


מעשים מגונים בקטינה במהלך עיסוי – האישום בכתב האישום המקורי שהוגש כנגד מעסה.

 • בהסתמך על תלונה של קטינה (בת 15), הוגש כנגד פסיכותרפיסט הוליסטי אשר עוסק גם בעיסוי, כתב אישום לבית משפט השלום ברמלה המייחס לו עבירה של מעשה מגונה בקטינה, בניגוד לסעיף 348(א) בנסיבות סעיף 345(א)(2) לחוק העונשין, התשל"ז – 1977.
 • בהתאם לנטען בכתב האישום המקורי, במהלך עיסוי, ביצע המעסה מעשה מגונה בהסכמת הקטינה, שהושגה במרמה לגבי מיהות המעשה.
 • כבר בתחילת ההליך הפלילי, נסוגה הפרקליטות מהאישום בעבירה לפי סעיף 348(א) בנסיבות סעיף 345(א)(2), והעמידה את כתב האישום על אישום בעבירת מעשה מגונה לפי סעיף 348(ג) לחוק העונשין.
 • בכך נסוגה הפרקליטות מעבירה פלילית שלצידה עונש מאסר מקסימלי של 7 שנים, לעבירה שלצידה עונש של 3 שנות מאסר (סעיף 348(ג) לחוק העונשין).

מעסה שהואשם במעשים מגונים בקטינה במהלך עיסוי

מעסה שהואשם במעשים מגונים בקטינה במהלך עיסוי.


הליך הגישור הפלילי ותוצאותיו – שכנוע הפרקליטות כי לא תצליח להוכיח ביצוע עבירת מין בכלל, ומעשה מגונה בקטינה בפרט.

 • במסגרת הליך גישור פלילי שנערך בפני כבוד השופטת איטה נחמן, ולאחר שבית המשפט קיבל לידיו את חומר הראיות, עיין בו ושמע את טיעוני הצדדים, קיבל בית המשפט את טענותיו של עורך דין פלילי גיא פלנטר וסבר, שאין סיכוי סביר להרשעת הנאשם בתיק זה בעבירת מין, גם לא בחלופה היותר קלה של מעשה מגונה לפי סעיף 348(ג) לחוק העונשין.
 • בהתאמה, המליץ בית המשפט לצדדים כי ההליך הפלילי יסתיים באופן הבא:
  • מכתב האישום ימחק כל זכר לעבירת מין וכתב האישום יתוקן לעבירה של תקיפה (עבירת התקיפה כוללת גם סיטואציה של מגע ללא הסכמה שגרם לאי נוחות).
  • הנאשם יפצה את המתלוננת בסכום של 50,000 ₪.
  • הנאשם ישלח לקבלת תסקיר משירות מבחן אשר יתייחס בתסקירו גם לשאלת הרשעתו של הנאשם בפלילים.
  • במסגרת הליך הגישור, לא הביע בית המשפט כל עמדה ביחס לשאלת סיום ההליך הפלילי ללא הרשעה בפלילים.

הסדר הטעון עם הפרקליטות שסלל את הדרך לסיום ההליך הפלילי ללא הרשעה.

 • ההגנה לא קיבלה את המלצות בית המשפט לאופן סיומו של תיק זה ולפיכך הסתיים הליך הגישור ללא הסכמה.
 • בהמלצת בית המשפט, המשיכו הצדדים במו"מ לאחר סיומו של הליך הגישור, בניסיון להגיע לסיום מסוכם של הפרשה כאשר ההגנה חותרת להניח תשתית לסיום ההליך הפלילי ללא הרשעה בפלילים.
 • בסופו של יום, גיבש עו"ד פלילי גיא פלנטר הסדר טעון עם הפרקליטות המשפר את מצבו של הנאשם ביחס להסדר הטעון אשר הוצע על ידי בית המשפט במסגרת הליך הגישור:
  • כתב האישום יותקן לעבירה של תקיפה סתם.
  • הנאשם יודה אולם בטרם הרשעתו בפלילים ישלח לקבלת תסקיר משירות מבחן, אשר יתייחס גם לשאלת הרשעתו בפלילים. הפרקליטות תעמוד על הרשעתו של הנאשם, ותבקש לגזור עליו מאסר על-תנאי, בעוד פתוח בפני ההגנה לעתור לסיום ההליך ללא הרשעה בפלילים.
  • הנאשם יפצה את המתלוננת בפיצוי מוסכם בסך 30,000 ₪, ב- 6 תשלומים.
 • הסדר טעון זה הטיב את מצבו של הנאשם במספר מישורים;
  • נמחק כל זכר לעבירת מין מכתב האישום המתוקן.
  • במישור העונשי, הוגבלה הפרקליטות לעתור למאסר על תנאי, ובכך הוסרה חשיפתו של הנאשם לכל עונש מאסר, אפילו לריצוי בעבודות שירות. 
  • נפתחה הדלת בפני ההגנה לטעון לסיום ההליך הפלילי ללא הרשעה.
  • הופחת באופן משמעותי סכום הפיצוי המוסכם למתלוננת.
 • הסדר הטעון שגיבש עו"ד פלילי גיא פלנטר כלל גם תיקונים נרחבים מאוד בפרק העובדתי של כתב האישום, תיקונים אשר איפשרו להגנה לבסס בהמשך עתירה לסיום ההליך ללא הרשעה:

התיקונים הנרחבים בכתב האישום במסגרת הסדר הטעון ומחיקת העבירה של מעשה מגונה בקטינה.

כתב אישום מקורי כתב אישום מתוקן בשנית, במסגרת הסדר טעון
הנאשם הינו פסיכותרפיסט הוליסטי ובין היתר משמש כמעסה. הנאשם הינו פסיכותרפיסט הוליסטי ובין היתר משמש כמעסה.
בתאריך XXXX בשעה 12:30 או בסמוך לכך הגיעה הקטינה יחד עם חברותיה, לקליניקה של הנאשם בשם XXXX ברח' XXXX לקבלת עיסוי אותו הזמינה עבורה חברה מבעוד מועד לכבוד יום הולדתה. בתאריך XXXX בשעה 12:30 או בסמוך לכך הגיעה הקטינה יחד עם חברותיה, לקליניקה של הנאשם בשם XXXX ברח' XXXX לקבלת עיסוי אותו הזמינה עבורה חברה מבעוד מועד לכבוד יום הולדתה.
הקטינה נכנסה לחדר הטיפולים בעוד חברותיה ממתינות בחדר הכניסה. הקטינה נכנסה לחדר הטיפולים בעוד חברותיה ממתינות בחדר הכניסה.
בהמשך למתואר לעיל, הורה הנאשם לקטינה להתפשט מבגדיה, הקטינה עשתה כן ונותרה בתחתונים כאשר גופה מכוסה במגבת. בהמשך, ביקש הנאשם מהקטינה להתפשט ולהתעטף במגבת ויצא את חדר הטיפולים. הקטינה התפשטה ונותרה בתחתונים, כאשר גופה מכוסה במגבת.
לאחר מכן הורה הנאשם לקטינה לשכב על מיטת הטיפולים, על בטנה, כשפניה לכיוון הרצפה. או אז, הכניס הנאשם ידיו מתחת לגופה של הקטינה, העביר את ידיו על בטנה, תפס את חזה ולחץ אותו פעמיים. נמחק.
בהמשך, הכניס הנאשם את ידיו מתחת לתחתוניה של הקטינה ועיסה את ישבנה. נמחק.
לאחר מכן, ביקש הנאשם מהקטינה להתהפך ולשכב על גבה. הקטינה עשתה כן והנאשם הניח את המגבת על גופה כך שחזה נותר גלוי. בתגובה לכך, הניחה הקטינה את ידיה על החזה וכיסתה אותו. נמחק.
הנאשם הזיז את ידיה של הקטינה ועיסה את חזה בתנועות סיבוביות. לקראת סיום העיסוי, שעה שהקטינה שכבה על גבה על מיטת הטיפולים והנאשם ישב למרגלות ראשה, עיסה הנאשם את חזה הגלוי של הקטינה בתנועות סיבוביות, ומבלי שקיבל את הסכמתה לכך, מראש.
במעשים המתוארים לעיל, ביצע הנאשם מעשים מגונים, בקטינה שטרם מלאו לה שש עשרה שנים, שלא בהסכמתה, לשם גירוי, ביזוי או סיפוק מיני. במעשיו אלו, תקף הנאשם שלא כדין את המתלוננת.

הוראות החיקוק לפיה מואשם הנאשם:

מעשה מגונה – עבירה לפי סעיף 348 (ג) לחוק העונשין, תשל"ז – 1977.

הוראות החיקוק לפיה מואשם הנאשם:

תקיפה סתם – עבירה בניגוד לסעיף 379 לחוק העונשין, תשל"ז – 1977.

בית המשפט מקבל את עתירת ההגנה ומורה על סיום ההליך הפלילי ללא הרשעה.

 • עם קבלת תסקיר אודות הנאשם משירות המבחן, טענו הצדדים בשאלת הרשעתו של הנאשם והעונש.
 • הפרקליטות טענה כי יש להרשיע את הנאשם בפלילים והפנתה להלכה הפסוקה של בית המשפט העליון לפיה, רק בנסיבות יוצאות דופן יימנע בית המשפט מלהרשיע אדם שנקבע כי ביצע עבירה פלילית וכי אין טעם מיוחד להימנע מהרשעתו של הנאשם.
 • בית המשפט (כבוד השופטת איטה נחמן) דחה את עתירת הפרקליטות להרשיע את הנאשם, קיבל את עתירת הסניגור, עורך דין פלילי גיא פלנטר, והורה כי ההליך הפלילי יסתיים ללא הרשעה. הנאשם חוייב לבצע שירות לתועלת הציבור (של"צ) ולשלם לקטינה את הפיצוי עליו הוסכם במסגרת הסדר הטעון.
 • בהמשך עמוד זה ניתן לעיין במסמכים הבאים (ללא פרטים מזהים של המעורבים):
  • כתב האישום שהוגש כנגד המעסה המייחס לו עבירה של מעשה מגונה בקטינה;
  • כתב האישום המתוקן במסגרת הסדר הטעון המייחס תקיפה בלבד;
  • החלטת בית משפט השלום ברמלה (כבוד השופטת איטה נחמן) לסיים את ההליך הפלילי ללא הרשעה, תוך הטלת צו של"צ ופיצוי מוסכם למתלוננת.

תיק פלילי בבית משפט השלום רמלה, בפני כבוד השופטת איטה נחמן.


לקריאה נוספת.


עורך דין פלילי

משרד עורך דין פלילי גיא פלנטר

מעשה מגונה במהלך עיסוי | מעשים מגונים בעיסוי | מעשה מגונה במהלך מסג' | מעשים מגונים במסג' | מסג'סיט שהואשם במעשים מגונים בקטינה | מעשה מגונה בקטינה | מעשים מגונים בספא | מעשה מגונה | משפט פלילי | אי הרשעה | הימנעות מהרשעה פלילית | סיום הליך פלילי ללא הרשעה | מעשה מגונה בקטינה במהלך עיסוי | עורך דין פלילי במרכז | עו"ד פלילי במרכז | עורך דין פלילי ברמלה | עו"ד פלילי ברמלה | עורך דין פלילי בשפלה

 

דרג את העמוד

ממוצע הצבעות 5 / 5. כמות הצבעות 2

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

קבצים להורדה - לחץ לצפייה

קידום אתרים בגוגל קידום אתרים בגוגל
למעלה