סגירת תיק בהסדר מותנה | עבירת מין: הטרדה מינית במקום עבודה, מעשה מגונה

4.3
(4)

סגירת תיק בהסדר מותנה | עבירות מין - הטרדה מינית במקום עבודה, מעשה מגונה.

סגירת תיק בהסדר מותנה | עבירות מין – הטרדה מינית במקום עבודה, מעשה מגונה.


תמצית המקרה שטופל במשרדנו: סגירת תיק בהסדר מותנה – תלונה כנגד מנהל סניף סופר על שני אירועים של מעשה מגונה והטרדה מינית במקום עבודה.

 • מדובר בתיק בו ייצג משרדנו מנהל סניף רשת סופרים מוכרת, שנחקר בחשד לכך שבמהלך פגישת עבודה שניהל יחד עם נציגה מטעם ספק חיצוני, ביצע בה מעשים מגונים והטרידה מינית בשתי הזדמנויות שונות.
 • בסופו של יום, למרות קיומן של ראיות מספיקות להעמדה לדין פלילי בעבירת מין, השתכנעה פרקליטות מחוז תל אביב (פלילי) שיש לסיים את הפרשה בהליך סגירת תיק בהסדר, מבלי שיוגש כנגדו כתב אישום.

אודות העבירות הפליליות בגינן נחקר המנהל במשטרה – מעשה מגונה, הטרדה מינית במקום עבודה.

 • בענייננו, ייחסה המתלוננת למנהל מסכת התנהגותית ארוכה שכללה מספר מעשים מגונים והטרדות מיניות במסגרת פגישות העבודה שהתנהלו ביניהם.
 •  חוק העונשין, תשל"ז – 1977 מגדיר בסעיף 348(ו) מעשה מגונה מהו;

"מעשה מגונה" –  מעשה לשם גירוי, סיפוק או ביזוי מיניים".

 • סעיף 348(ג) לחוק העונשין קובע את העונש על עבירה של מעשה מגונה באדם ללא הסכמתו;

"העושה מעשה מגונה באדם בלא הסכמתו, אך שלא בנסיבות כאמור בסעיפים קטנים (א), (ב) או (ג1), דינו – מאסר שלוש שנים". 

 • כמו כן, החוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח-1998, מגדיר בסעיף 3(א) מעשים אשר ייחשבו להטרדה מינית והתנכלות וקובע:

"(א)  הטרדה מינית היא כל אחד ממעשים אלה:

(1) סחיטה באיומים, כמשמעותה בסעיף 428 לחוק העונשין, כאשר המעשה שהאדם נדרש לעשותו הוא בעל אופי מיני;

(2) מעשים מגונים כמשמעותם בסעיפים 348 ו-349 לחוק העונשין;

(3) הצעות חוזרות בעלות אופי מיני, המופנות לאדם אשר הראה למטריד כי אינו מעונין בהצעות האמורות;

(4) התייחסויות חוזרות המופנות לאדם, המתמקדות במיניותו, כאשר אותו אדם הראה למטריד כי אינו מעונין בהתייחסויות האמורות;

(5) התייחסות מבזה או משפילה המופנית לאדם ביחס למינו או למיניותו, לרבות נטייתו המינית;"

 • עצם פתיחתה של חקירה פלילית בחשד לביצוע עבירות מין עלולה לפגוע בכל מישורי חייו של הנחקר. מטבע הדברים, פגיעה זו מתעצמת כאשר הראיות מתגבשות לכדי כתב אישום אשר נבחן באולמות בית המשפט, כאשר על פי עיקרון "פומביות הדיון", הדיונים על פי רוב חשופים לציבור הרחב.
 • בעניינו, התלונה שהוגשה על ידי העובדת איימה לפגוע לא רק בתפקידו של המנהל אלא גם להחריב את שמו הטוב ואת המוניטין שצבר. אלא שעל אף השלכות מרחיקות לכת אלו – לא קמה לו זכות שימוע בטרם הגשת כתב אישום כנגדו וזאת משום שהעבירות שיוחסו לו הינן עבירות מסוג עוון, אשר לא נקבע בצידן זכות שימוע בטרם העמדה לדין.

סגירת תיק בהסדר מותנה – מעשה מגונה, הטרדה מינית במקום עבודה.

 • לאחר חקירתו במשטרה, ונוכח הבנתו את ההשלכות הכבדות שתהיינה על חייו אם יוחלט על העמדתו לדין פלילי באשמת מעשה מגונה והטרדה מינית, פנה המנהל למשרד עורכי דין פלילי גיא פלנטר על מנת שיפעל לסגירת תיק החקירה.
 • מאחר שבעבירות בהן נחשד המנהל לא מחויבת הפרקליטות בעריכת שימוע לחשוד בטרם העמדתו לדין על פי החוק, פנה משרדנו בפניה יזומה לפרקליטות, בבקשה לסגור את התיק ולחילופין, לערוך שימוע, לפנים משורת הדין.
 • עם קבלת הסכמת הפרקליטות לערוך שימוע לפנים משורת הדין, הסכימה הפרקליטות להעמיד לעיון ההגנה את חומר החקירה בתיק.
 • ניתוח חומר החקירה הוביל למסקנה כי לא ניתן לסגור את התיק הפלילי באחת מעילות הסגירה הקלאסיות (חוסר אשמה, חוסר עניין לציבור או חוסר ראיות) ולפיכך פנתה ההגנה למסלול של סגירת תיק בהסדר מותנה.
 • במסגרת פגישה שנערכה, השתכנעה הפרקליטות כי הגם שקיימות ראיות מספיקות להגשת כתב אישום כנגד המנהל במספר עבירות של מעשה מגונה והטרדה מינית במקום עבודה ועל חומרת המעשים המיוחסים לו – ייסגר התיק בהסדר מותנה. זאת, בכפוף להודאתו בעבירה של מעשה מגונה, פיצוי כספי למתלוננת והתנצלות בכתב בפניה וקנס כספי.
 • משעמד המנהל בתנאי ההסדר המותנה, נסגר תיק החקירה הפלילי שהיה תלוי ועומד כנגדו. בכך, "נחסכו" מן המנהל כלל ההשלכות הפוגעניות של ניהול הליך פלילי בבית משפט, והוא שב לשגרת חייו.
 • בהמשך עמוד זה ניתן לעיין בפרטי ההסדר המותנה שהוביל לסגירת התיק, ללא פרטים מזהים של המעורבים.
 • את המנהל ייצגו עו"ד גיא פלנטר ועו"ד רעות רחמן ממשרדו.

משרד עורך דין פלילי גיא פלנטר – ייעוץ וייצוג משפטי בכל הנוגע לסגירת תיקים בהסדרים מותנים.


דוגמאות למקרים נוספים בהם טיפלנו.

לקראת סוף עמוד זה תמצאו מבחר דוגמאות למקרים בהם טיפל משרדנו הנוגעים לסגירת תיק בהסדר, עבירות מין ועבירות הטרדה מינית.


עורך דין פלילי | סגירת תיק בהסדר

משרד עורך דין פלילי גיא פלנטר

סגירת תיק בהסדר מותנה | עבירות מיןסגירת תיק פלילי | ארכיון מעשה מגונה | מעשה מגונה | הטרדה מינית במקום עבודה | עורך דין פלילי בתל אביב | עו"ד פלילי בתל-אביב

 

דרג את העמוד

ממוצע הצבעות 4.3 / 5. כמות הצבעות 4

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

קבצים להורדה - לחץ לצפייה

עבירות מין | הטרדה מינית | הסדר מותנה - דוגמאות למקרים נוספים בהם טיפל משרדנו:
קידום אתרים בגוגל קידום אתרים בגוגל
למעלה