סעיף 380 לחוק העונשין – אי הרשעה | רס"ן בצבא קבע: תקיפה הגורמת חבלה ממשית, בת זוג + איומים: ללא הרשעה

5
(2)
סעיף 380 לחוק העונשין - תקיפה הגורמת חבלה ממשית - בעקבות ייצוג משפטי -אי הרשעה.

סעיף 380 לחוק העונשין – תקיפה הגורמת חבלה ממשית – בעקבות ייצוג משפטי של משרדנו – אי הרשעה.


סעיף 380 לחוק העונשין – תקיפה הגורמת חבל ממשית – אי הרשעה.

 • משרד עורך דין פלילי גיא פלנטר מעניק ייעוץ וייצוג משפטי לחשודים ולנאשמים בהליכים פליליים בכל רחבי הארץ.
 • אנו מציגים כאן מקרה להמחשה בו טיפלנו העוסק באישום בעבירה לפי סעיף 380 לחוק העונשין – תקיפה הגורמת חבלה ממשית שהסתיים באי הרשעה בבית משפט השלום ברחובות.

מקרה להמחשה בו טיפלנו באישום בעבירה לפי סעיף 380 לחוק העונשין.

 • תמצית הפרשה – הלקוח בפרשה זו קצין בצבא קבע (רס"ן) שהודה בעבירות אלימות במשפחה – תקיפה הגורמת חבלה ממשית של בת זוג וכן איומים – סיים הליך פלילי ללא הרשעה בפלילים.

כתב האישום שהוגשה כנגד הקצין – תקיפה הגורמת חבלה ממשית, עבירה בניגוד לסעיף 380 לחוק העונשין, וזאת בנסיבות מחמירות, בניגוד לסעיף 382(ג) + איומים.

 • כנגד רס"ן בצבא קבע הוגש לבית משפט השלום ברחובות כתב אישום המייחס לו, בשני אישומים שונים, תקיפה הגורמת חבלה ממשית, עבירה בניגוד לסעיף 380 לחוק העונשין, וזאת בנסיבות מחמירות, בניגוד לסעיף 382(ג) לחוק העונשין, (כיוון שמדובר באשתו) וכן עבירה של איומים, בניגוד לסעיף 192 לחוק העונשין.
 • הרשעתו של הקצין במיוחס לו בכתב האישום המקורי הייתה שמה קץ לקריירה שלו כאיש צבא קבע, כיוון שצה"ל לא היה מחדש את החוזה עמו.

סעיף 380 לחוק העונשין – קצת על העבירה.

 • סעיף 380 לחוק העונשין שכותרתו "תקיפה הגורמת חבלה ממשית" קובע כדלקמן;

"380. התוקף חברו וגורם לו בכך חבלה של ממש, דינו – מאסר שלוש שנים".

 • סעיף 378 לחוק העונשין מגדיר "תקיפה" באופן הבא:

"המכה אדם, נוגע בו, דוחפו או מפעיל על גופו כוח בדרך אחרת, במישרין או בעקיפין, בלא הסכמתו או בהסכמתו שהושגה בתרמית – הרי זו תקיפה; ולענין זה, הפעלת כוח – לרבות הפעלת חום, אור, חשמל, גאז, ריח או כל דבר או חומר אחר, אם הפעילו אותם במידה שיש בה כדי לגרום נזק או אי נוחות".

 • המושג "חבלה" מוגדר בסעיף 34כד לחוק העונשין באופן הבא:

"חבלה" – מכאוב, מחלה או ליקוי גופניים, בין קבועים ובין עוברים;

 • לקראת סוף עמוד זה ניתן לעיין בדוגמאות למקרים נוספים בהם טיפלנו בעבירות תקיפה הגורמת חבלה ממשית לפי סעיף 380 לחוק העונשין.

הסדר הטעון שגיבש עורך דין גיא פלנטר עם יחידת התביעות המשטרתית.

 • עורך דין פלילי גיא פלנטר בא בדברים עם התביעה המשטרתית ולאחר שהציג בפני התביעה ראיות שנאספו על ידי הגנה, הגיעו הצדדים להסדר טעון כדלקמן:
  • כתב האישום יתוקן באופן שאחד מתוך שני האישומים המייחסים לקצין עבירה של תקיפה הגורמת חבלה ממשית יימחק כליל.
  • ישולבו בכתב האישום תיקונים משמעותיים נוספים, המשנים את התמונה הן ביחס להתנהלות הקצין באירוע והן ביחס להתנהלות אשתו באירוע.
  • בשים לב לנסיבות החריגות של המקרה, כפי שהוכחו על ידי הסניגור, הוסכם כי במידה ויתקבל אודות הקצין תסקיר חיובי של שירות המבחן הממליץ על סיום ההליך באי הרשעה, יעתרו הצדדים במשותף לסיום המשפט הפלילי בצו לביצוע שירות לתועלת הציבור (של"צ), ללא הרשעה בפלילים.
 • למעשה, אימץ כתב האישום המתוקן את גרסתו של הקצין לאשר התרחש, וכך הוצגו הדברים לבית המשפט ע"י הסניגור, בהסכמת התביעה המשטרתית:

"…לפני העימות המתואר בכתב האישום החביאה המתלוננת את הפלאפון הנייד של הנאשם, הנאשם חזר ממשמרת בצבא וכאשר נכנס להתקלח נטלה הפלאפון והחביאה אותו, העימות המפורט בכתב האישום החל על רקע פעולה זו של המתלוננת. במקום לנתק מגע מהמתלוננת וכאן כשל הנאשם עלו הטונים ובשלב מסוים אחזה המתלוננת באשכיו של הנאשם כאמור בכתב האישום, תקיפתו של הנאשם בכך שדחף את המתלוננת לאחור באה בתגובה לאחיזה זו, וכך גם האמרה המיותרת שפלט בסערת רגשותיו, ואנחנו גם הצהרנו על עובדה מוגמרת שהנאשם נשרט מידיה של המתלוננת, משמע העניין הוא אירוע מאוד ממוקד, שהחל בפרובוקציה של המתלוננת, המשיך בכך שהמתלוננת שרטה את הנאשם וביצעה מעשה משפיל במיוחד, והאירוע הסתיים בכך שהנאשם דחפה לאחור, הנאשם היה יכול למנוע זאת היה בידיו לנתק מגע ולא להיגרר לתוך העימות של אבדן שליטה, אך מדובר בנסיבות לא שגרתיות ובמקרה שגובל להגנה עצמית…".


סיום ההליך הפלילי ללא הרשעה בבית משפט השלום ברחובות.

"העובדות אינן שנויות במחלוקת. הנאשם ביקש מהמתלוננת טלפון סלולרי שהוציאה מכיס מכנסיו והחביאה אותו. הנאשם נכנס לחדר השינה בו שהתה המתלוננת, ולאחר שאחזה באשכיו, הניח ידו על צווארה באזור חלק העליון של בית החזה ודחפה בחוזקה באופן שחבטה בראשה מהקיר ונגרמה לה חבלה של ממש שהתבטאה בסימן חבלה בבית החזה. עוד איים הנאשם על המתלוננת שיגמור אותה. אין חולק כי במהלך העימות נשרט הנאשם במצחו מידי המתלוננת…".

 • בסופו של יום, ולמרות החומרה היתרה הנעוצה בעבירה של תקיפת בת זוג הגורמת חבלה ממשית, כיבד בית משפט השלום ברחובות את הסדר הטעון, קבע כי הקצין ביצע את העבירות הפליליות בהן הודה אולם נמנע מהרשעתו והורה כי יבצע 150 שעות שירות לתועלת הציבור:

"…אין להקל ראש באלימות הנאשם, מנגד לא ניתן להתעלם מהפרובוקציה שיצרה המתלוננת בהתנהגותה. בשים לב לנסיבות האירוע כמפורט לעיל, לעברו הנקי של הנאשם על רקע גילו, לתסקיר החיובי, לתיקונו המשמעותי של כתב האישום, להליך שעדיין צפויי הנאשם לעבור בצה"ל, בעקבות הודאתו, ולאור הסכמת הצדדים, סבורני שבמקרה דנן נתקיים ההליך המצדיק סיום ההליך בלא הרשעה. לאור האמור, אני קובע שהנאשם ביצע העבירות בהן הודה, ומורה על סיום ההליך בלא הרשעה".

 • בהמשך עמוד זה ניתן לעיין במלוא טיעוני באי כח הצדדים בפני בית המשפט ובהחלטת בית המשפט להימנע מהרשעתו של הקצין (ללא פרטים מזהים של המעורבים).

תיק פלילי בבית משפט השלום רחובות, בפני כבוד השופט ירון לוי.


דוגמאות למקרים נוספים בהם טיפלנו בעבירות לפי סעיף 380 לחוק העונשין.

 • לקראת סוף עמוד זה ניתן לעיין בדוגמאות למקרים נוספים בהם טיפלנו בעבירות תקיפה הגורמת חבלה ממשית לפי סעיף 380 לחוק העונשין.

לקריאה נוספת.


עורכי דין פליליים

משרד עורך דין פלילי גיא פלנטר

משפט פלילי | ארכיון אי הרשעהארכיון הימנעות מהרשעה פליליתארכיון סיום הליך פלילי ללא הרשעה | עבירות אלימות במשפחהארכיון תקיפת בת זוגארכיון תקיפה הגורמת חבלה ממשית | ארכיון איומים ארכיון איש קבע | בית משפט השלום ברחובות | עורך דין פלילי במרכז | עו"ד פלילי במרכז | עורך דין פלילי ברחובות | עו"ד פלילי ברחובות | עורך דין פלילי בשפלה 

 

דרג את העמוד

ממוצע הצבעות 5 / 5. כמות הצבעות 2

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

קבצים להורדה - לחץ לצפייה

דוגמאות למקרים נוספים בהם טיפלנו בעבירות לפי סעיף 380 לחוק העונשין;
קידום אתרים בגוגל קידום אתרים בגוגל
למעלה