עבירות ביזה – ייעוץ וייצוג משפטי

5
(96)
עבירות ביזה - ייעוץ וייצוג משפטי

עבירות ביזה בצבא: ייעוץ משפטי + ייצוג משפטי בכל הנוגע לעבירת ביזה


עבירות ביזה בצבא
ייעוץ משפטי + ייצוג משפטי


 • צה"ל רואה בחומרה רבה מקרים של עבירות ביזה ונוקט ביד קשה כנגד מי שמעורב במעשי ביזה. 
 • בעמוד זה נעמוד על כל ההיבטים השונים של עבירת הביזה, מיסודות העבירה, דרך מדיניות המעצר וההעמדה לדין ועד למדיניות הענישה בעבירות ביזה. 
 • נסיים בהצגת מקרה להמחשה בו הענקנו ייעוץ וייצוג משפטי ללוחם מחטיבת גבעתי שנחשד בעבירת ביזה. משרדנו ליווה את הלוחם בחקירת מצ"ח והעניק לו ייעוץ משפטי, ובהמשך נעתרה התביעה הצבאית לבקשתנו לסגור את תיק החקירה ללא נקיטת אמצעים משפטיים כלשהם כנגד הלוחם.

עבירות ביזה - ייעוץ וייצוג משפטי - עבירת ביזה

בעקבות ייעוץ וייצוג משפטי שהענקנו ללוחם בחטיבת גבעתי שנחשד בעבירת ביזה, נסגר התיק ללא נקיטת אמצעים משפטיים כלשהם כנגד החייל.


האחריות הפלילית לעבירות ביזה

"ביזה

74. חייל שבז ביזה, או שפרץ לבית או למקום אחר כדי לבוז ביזה, דינו – מאסר עשר שנים".

 • משמע, לעבירת הביזה שתי חלופות המקימות אחריות פלילית:
  • מצב בו חייל לקח לעצמו רכוש בשטח שנכבש מידי האויב;
   • בהקשר זה, לצורך הרשעה אין זה משנה באם מדובר בשלל צבאי שלקח החייל מידי האויב עצמו או ברכוש ששייך לאזרחים באותו שטח כבוש – בשני המקרים מדובר בביזה.
   • כמו כן, לצורך הרשעה בעבירה, אין צורך להוכיח כי החייל השתמש בכוח בזמן לקיחת הרכוש. די בכך שלקח את הרכוש לעצמו.
  • מצב בו חייל פרץ לבית או למקום אחר כדי לבצע ביזה;
   • כלומר עצם ההתפרצות במטרה לבצע ביזה, מקימה גם היא את האחריות הפלילית לעבירה של ביזה.
   • יחד עם זאת, לשם הרשעה בחלופה זו של עבירת הביזה יש צורך להוכיח שבוצעה התפרצות, כהגדרתה בסעיף 405 לחוק העונשין.
 • לשם המחשת האחריות הפלילית לעבירה זו, נדון בשני מצבים;

האם חייל שנוטל לעצמו בזמן לוחמה שלל שמצא מבצע עבירת ביזה?

 • רכוש של האויב שנתפס בשדה הקרב הופך ל"שלל מלחמה", וכך גם רכוש ששימש לצורכי מלחמה ולמטרות עוינות של האויב.
 • אותו "שלל מלחמה" (כגון למשל נשק, תחמושת, ציוד צבאי, סחורות, מכשירים וכסף) הוא רכושה של המדינה ולא של החייל שתפס אותו או מצא אותו, וחייל, הנוטל לעצמו שלל מלחמה, מבצע עבירה של ביזה.

האם חייל שנוטל לעצמו במהלך פעילות מבצעית כסף או רכוש מביתם של אזרחים פלשתינים עובר עבירת ביזה?

 • שאלה זו עלתה פעמים רבות בפני בתי הדין הצבאיים, שהשיבו על השאלה באופן נחרץ – בחיוב;
 • לוחם בצה"ל, שבמהלך פעילות מבצעית, נוטל מתוך בית של אזרחים כסף או רכוש, בשטח שהיה נתון בשליטתו הצבאית של צה"ל, מבצע עבירת ביזה, בניגוד לסעיף 74 לחוק השיפוט הצבאי.

האם כל חשד לביזה יועבר לחקירת מצ"ח?

 • התשובה לשאלה זו חיובית. בהתאם לפקודת מטכ"ל מספר 33.0304 שעניינה "בדיקה וחקירת מצ"ח", כאשר קיים יסוד לחשוד כי נעברה עבירה של ביזה, לא ימונה קצין בודק ויש להעביר את התלונה לחקירת מצ"ח.
 • כאשר מתעורר חשד לביזה, אוסרת הפקודה עריכת בדיקה מטעם המפקדים ומחייבת פתיחתה של חקירת מצ"ח.

מדיניות המעצר בעבירות ביזה

 • ככלל, תעתור התביעה הצבאית למעצר ממשי של חיילים החשודים ו/או נאשמים בעבירות ביזה.
 • יחד עם זאת, נסיבות מיוחדות וחריגות יכולות להוביל לשחרור כגון:
  • שווי נמוך במיוחד של הרכוש.
  • נטילת אחריות מיידית והבעת חרטה.
  • השבת הרכוש שנבזז.
  • חלוף זמן משמעותי ממועד ביצוע העבירה.

מדיניות ההעמדה לדין בעבירה של ביזה

 • ככלל, כאשר מעשה הביזה בוצע באמצעות התפרצות בכוונה לבזוז רכוש, יועמד החייל לדין בפני בית דין צבאי.
 • יחד עם זאת, קיימים מקרים בהם תטופל העבירה בדין משמעתי (דמ"ש) בלבד, וזאת בהתחשב בשיקולים כגון:
  • שווי הרכוש שלקח החייל.
  • אופי הרכוש שנלקח (למשל אם מדובר בציוד רפואי או רכוש בעל ערך היסטורי או תרבותי).
  • האם נטילת הרכוש נעשתה בצוותא, על ידי מספר חיילים.
  • האם הביזה בוצעה בתכנון ובתחכום.
  • האם נעשה שימוש בכוח או הביזה לוותה בהתנהגות משפילה או אכזרית.
  • אופי הפעילות הצבאית שבמסגרתה בוצעה עבירת הביזה.
  • דרגתו של החייל החשוד בביזה ותפקידו בכח.
  • גילו ומצבו הבריאותי של נפגע העבירה.

הענישה על עבירות ביזה

מה העונש המקסימלי על עבירת ביזה?

 • כפי שראינו, סעיף 74 לחוק השיפוט הצבאי קובע עונש מקסימלי של 10 שנות מאסר לחייל שהורשע בעבירת ביזה.

מדוע עבירת הביזה נחשבת כה חמורה?

 • עבירת הביזה מדורגת כחמורה יותר מעבירת הגניבה, שכן היא כרוכה בפגיעה משמעותית בטוהר המידות.
 • לא אחת פסק בית הדין הצבאי לערעורים כי עבירת הביזה בזויה היא, וכי היא פוגעת באושיות הצבא (ראו למשל ע 35/16 התובע הצבאי הראשי נ' סמ"ר ד' ח' (נבו 06.07.2017)‏‏. 
 • מאפייניה הייחודים של העבירה לצד העובדה שמי שמבצע אותה פוגע באינטרס הציבורי במספר רבדים שונים, הוביל את מערכת אכיפת החוק בצבא לנקוט מדיניות ענישה מחמירה ביחס לעבירות ביזה.
 • כך למשל נאמר בפסיקת בית הדין הצבאי לערעורים (ע/51/09 סמל א' נ' התצ"ר):

"ביזה היא מן העבירות החמורות המנויות בחוק השיפוט הצבאי. האיסור על ביזה נועד להגן על זכויותיהם הקנייניות של אזרחים הנקלעים, על כורחם, למצב של לחימה, מפגיעתם של חיילים המצויים כלפיהם בעמדה של כוח. האיסור על ביזה מבקש להגן גם על הצבא פנימה- על טוהר מידות החיילים, שלא ינצלו מעמדם, נשקם ועוצמתם לרעה. כוחו של צה"ל, לא רק בנשקו אלא גם, ואולי בראש ובראשונה, בחוסנו המוסרי. מעשי ביזה הם מעשים מבישים, משחיתים, מחלישים את אותו חוסן מוסרי ועלולים הם להוסיף ולהתפשט ולפגוע פגיעה קשה בצבא. האיסור על הביזה מבקש למנוע גם פגיעה במדינה עצמה. מעשי הביזה, ממיטים קלון על הצבא כולו בעיני אזרחי המדינה ועל המדינה בעיני אומות העולם. תדמית המדינה בעיני אזרחיה ותדמיתה כלפי חוץ הם אבן יסוד בעוצמתה ובעוצמה זו עלולים מעשי הביזה לפגוע" (ע"מ/76/07 סמל עזרא נ' התובע הצבאי הראשי, פס' 7 (2007); וע"מ/38/06 רב"ט ב' נ' התובע הצבאי הראשי (2006))."

"עבירת הביזה בזויה היא. מבצעיה מבזים את עצמם, את יחידתם ואת צה"ל כולו…חייל בוזז פוגע באושיות הצבא. הוא עובר על החוק ועל הפקודות, הוא מכתים את מוסר הלחימה והלוחמים והוא אף פוגע ביכולתו המבצעית – טקטית של צה"ל למלא את משימותיו.. חייל בוזז אינו יכול לבצע את תפקידיו המבצעיים כשהוא עוסק במחשבה ובמעשה במלאכתו הבזויה."

איזה עונש מקבלים על הרשעה בעבירת ביזה?

 • כלל, בשל חומרת העבירה, תעתור התביעה הצבאית בתיקי ביזה לגזור על הנאשם עונש מאסר בכליאה ממשית, מאסר מותנה, הורדה מכל דרגה לצד חיוב בפיצוי נפגע העבירה.
 • יחד עם זאת, הענישה בבתי הדין הצבאיים היא לעולם אינדיווידואלית, ולכן כל מקרה יוכרע על פי נסיבותיו הפרטניות.
 • על מדיניות הענישה ניתן כמובן ללמוד ממקרים קודמים שנדונו בבתי הדין הצבאיים. למשל:
  • בתיק 650/14 (בתי-דין צבאיים מרכז) התובע הצבאי נ' סמל א. ק.:
   • הורשע החייל בעבירה של ביזה, לפי סעיף 74 לחוק השיפוט הצבאי וכן התנהגות של הולמת, לפי סעיף 130 לחוק.
   • באותו מקרה, במהלך בידוק במחסום של רכב בו נהג פלסטיני תושב איו"ש, נכנס הנאשם לרכב ונטל שלא כדין 2 פנסים לרכב, פס לדים, פנס מהבהב חיצוני ורדיו דיסק אותם החביא באפודו.
   • בהמשך, מכר הנאשם את מרבית החפצים והשליך את אלו שלא הצליח למכור.
   • בית הדין הצבאי גזר עליו 120 ימי מאסר לריצוי בפועל, מאסר על תנאי, הורדה לדרגת טוראי ופיצויים למתלונן.
  • במקרה אחר, נגזרו 7.5 חודשי מאסר על לוחם בחטיבת גבעתי שגנב כרטיס אשראי מבית בעזה בו שהה במהלך מבצע "עופרת יצוקה" ומשך באמצעותו 1,600 ₪.
 • בשל חומרתן, עבירות ביזה הוחרגו באופן מפורש מרשימת העבירות בהן ניתן לערוך הסדר מותנה /הסדר הקפאה.

האם הרשעה בעבירות ביזה גוררת רישום פלילי?

 • עבירת ביזה מסווגת כעבירה מסוג פשע (כלומר, שעונשה המקסמילי עולה על 3 שנות מאסר).
 • מאחר ומדובר בעבירה מסוג פשע – הרשעה בעבירת ביזה גוררת רישום פלילי מלא במרשם הפלילי שמנהלת משטרת ישראל בנוגע לכלל האזרחים במדינה, ולאחר הרשעה בעבירה זו לא ניתן לסיים את ההליך ברישום פלילי מופחת.

חשיבות הייעוץ והייצוג המשפטי בעבירות ביזה

 • בעמוד זה עמדנו על החומרה המופלגת אשר בה מתייחס צה"ל לעבירות ביזה, ועל ההשלכות מרחיקות הלכת של הרשעה בעבירה זו – הן בהקשר לשלילת החירות של החייל והן בהקשר להכתמת שמו במרשם הפלילי ברישום פלילי שיש עמו קלון. 
 • לפיכך, כאשר חייל נחשד בעבירה חמורה זו, חיוני לפנות מייד לעורך דין צבאי, בעל ניסיון וידע במשפט הצבאי, שיעניק לחייל ייעוץ וייצוג משפטי מקצועי ומסור. 

מקרה להמחשה אשר טופל במשרדנו

 • משרד עורכי דין גיא פלנטר מעניק ייעוץ משפטי וייצוג משפטי לחיילים, לאנשי קבע ולאנשי מילואים בכל הנוגע לעבירות ביזה שבוצעו במסגרת שירות צבאי. 
 • לשם המחשה נביא את המקרה הבא:
  • למשרדנו פנה לוחם בחטיבת גבעתי שנחקר במצ"ח בחשד לביצוע עבירת ביזה לפי סעיף 74 לחוק השיפוט הצבאי, התשט"ו – 1955.
  • במסגרת פעילות מבצעית של מעצר מבוקש בשטחים בה לקח חלק אותו לוחם, נגנב לכאורה סכום כסף מבית משפחה פלשתינית.
  • משעלה שמו של הלוחם כחשוד במעשה, פתחה מצ"ח בחקירה פלילית והחייל זומן לחקירה באזהרה.
  • משרדנו העניק ללוחם ייעוץ משפטי בחקירתו במצ"ח ובהמשך, טיפל בסגירת תיק החקירה מול הפרקליטות הצבאית.
  • בהמשך עמוד זה ניתן לעיין בהודעה בכתב שהעבירה הפרקליטות הצבאית למשרדנו לפיה, החליטה לסגור את התיק ללא נקיטת צעדים משפטיים כלשהם כנגד החייל.

לקריאה נוספת


עורך דין צבאי

משרד עורך דין פלילי גיא פלנטר

דרג את העמוד

ממוצע הצבעות 5 / 5. כמות הצבעות 96

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

קבצים להורדה - לחץ לצפייה

עבירות גניבה ועבירות רכוש - דוגמאות למקרים שטופלו על ידי משרדנו:
קידום אתרים בגוגל קידום אתרים בגוגל
למעלה