עורך דין פלילי באשדוד

5
(12)
עורך דין פלילי באשדוד | בית משפט השלום אשדוד; ייצוג משפטי ע"י עו"ד פלילי באשדוד

עורך דין פלילי באשדוד | בית משפט השלום אשדוד; ייצוג משפטי ע"י עו"ד פלילי באשדוד.


תוכן עניינים

עורך דין פלילי באשדוד – ייצוג משפטי ע"י עו"ד פלילי באשדוד

 • מחפשים עורך דין פלילי באשדוד? משרדנו מייצג חשודים ונאשמים בהליכים פליליים בפני בית משפט השלום באשדוד. 
 • בהמשך עמוד זה ניתן להתרשם מטיב הייצוג המשפטי שאנו מעניקים – ממקרה להמחשה במסגרתו הוביל עורך דין פלילי גיא פלנטר לביטול כתב אישום בבית משפט השלום באשדוד.

בית משפט השלום באשדוד – כמה נתונים הנוגעים להליכים פליליים

מיקומו של בית משפט השלום באשדוד

 • בית משפט השלום באשדוד ממוקם ברחוב מורדי הגטאות 1, אשדוד ומשרת אוכולוסיה של כ- 251,000 תושבים.
 • פרטים ליצירת קשר עם בית משפט השלום אשדוד ראו באתר הרשות השופטת.

עניינים פליליים

 • בבית משפט השלום אשדוד נשמעים תיקים פליליים ובקשות להארכות מעצר ולשחרור בערובה.
 • תיקים פליליים הנוגעים לקטינים, נשמעים במסגרת בית משפט לנוער באשדוד – בפני שופטי נוער.

סמכות עניינית

 • בית משפט השלום אשדוד מוסמך לדון בעבירות פליליות שעונשן המרבי הוא עד שבע שנות מאסר.
 • עבירות שעונשן המרבי מעל שבע שנות מאסר נדונות בפני בית המשפט המחוזי באר שבע.

התביעה הפלילית

 • בהליכים פליליים בפני בית משפט השלום אשדוד מיוצגת מדינת ישראל על ידי שתי רשויות תביעה שונות, בהתאם לחומרת העבירות:
  • מטעם משטרת ישראל מופיעה בהליכים פליליים בפני בית משפט השלום באשדוד שלוחת תביעות אשדוד, השייכת ליחידת תביעות (פלילי) דרום.
  • מטעם פרקליטות המדינה מופיעה בהליכים פליליים בפני בית משפט השלום באשדוד פרקליטות מחוז דרום (פלילי).

ערכאת הערעור על בית משפט השלום אשדוד

 • בית משפט השלום אשדוד משויך למחוז שיפוט דרום ועל כן ערעור על פסק דין של בית משפט השלום באשדוד יוגש לבית המשפט המחוזי בבאר שבע.

עורך דין פלילי באשדוד – ייצוג משפטי בהליכים פליליים

 • משרד עורך דין פלילי גיא פלנטר מעניק ייצוג משפטי לחשודים ולנאשמים בהליכים פליליים המתנהלים בפני בית משפט השלום אשדוד ובפני בית משפט לנוער – אשדוד.

חשודים ונחקרים באשדוד וסביבתה

 • משרדנו מעניק ייעוץ משפטי לחשודים ולנחקרים בתחנת משטרת אשדוד ובמטה מרחב לכיש של משטרת ישראל ברחוב הנביאים 40 אשדוד.
 • להרחבה בכל הנוגע לייעוץ משפטי לנחקרים ולחשודים ראו בעמוד – חקירה במשטרה.

עצורים באשדוד

 • בכל הנוגע לייצוג משפטי לעצורים המובאים להארכת מעצר בבית משפט השלום אשדוד ראו בעמוד – שחרור ממעצר.

נאשמים בתיק פלילי בבית משפט השלום אשדוד

 • בכל הנוגע לייצוג משפטי שאנו מעניקים לנאשמים בהליכים פליליים בבית משפט השלום אשדוד ראו בעמוד –משפט פלילי ייצוג משפטי.

תאגידים הנאשמים בתיק פלילי בפני בית משפט השלום אשדוד


קטינים הנאשמים בתיק פלילי בפני בית משפט לנוער אשדוד


מערערים ומשיבים בהליכי ערעור על פסק דין פלילי שניתן ע"י בית משפט השלום אשדוד


נפגעי עבירה באשדוד ובסביבתה


מקרה להמחשה שטופל על ידי עורך דין פלילי באשדוד

תמצית המקרה: ביטול כתב אישום אשר ייחס ללקוח משרדנו עבירות שנשענו על תלונת שווא – הסגת גבול פלילית, תקיפה הגורמת חבלה ממשית – בת זוג, הטרדה באמצעות מתקן בזק והיזק בזדון

 • פרשה זו עוסקת בבחור צעיר, ללא עבר פלילי וללא הסתבכויות קודמות עם החוק, אשר הואשם בתקיפה קשה של בת זוגתו.תלונה שהגישה בת זוגתו של הבחור למשטרה, הובילה להגשת כתב אישום חמור כנגדו לבית משפט השלום אשדוד.
 • נקדים את המאוחר ונציין כי בעקבות הייצוג המשפטי שקיבל הנאשם במשרדנו ועל אף ששני עדי ראיה תמכו לכאורה בתלונת המתלוננת וחבלות שהציגה לשוטרים חיזקו את תלונתה, חזרה בה התביעה המשטרתית מכתב האישום ולבקשת התביעה המשטרתית, נמחק כתב האישום על ידיי בית משפט השלום אשדוד (כבוד השופט אריאל  חזק).

כתב האישום אשר הוגש כנגד הנאשם לבית משפט השלום אשדוד – תקיפת בת זוג שגרמה לחבלה של ממש ועבירות נוספות

 • בתמצית, על פי הנטען בפרק העובדתי בכתב האישום, לא השלים הנאשם עם רצונה של המתלוננת להיפרד ממנו, הגיע לדירתה בשעת בוקר מוקדמת ומשביקשה שיעזוב את המקום, סירב ונשאר בדירה שלא כדין.
 • בהמשך, כך נטען בכתב האישום, תקף הנאשם את המתלוננת, בכך שבעט ברגלה מספר פעמים וכתוצאה מכך נגרמה לה חבלה של ממש.
 • עוד נטען בכתב האישום, כי הנאשם ביצע בדירה עבירה פלילית של היזק בזדון לרכוש, בכך ששבר תמונות שהיו בדירה.
 • הפרק העובדתי בכתב האישום נחתם בטענה, כי במשך מספר ימים לאחר אירוע התקיפה וגרימת ההיזק לרכוש במזיד, הטריד הנאשם את המתלוננת בכך שהתקשר אליה בניגוד לרצונה מספר רב של פעמים, ושלח לה הודעות SMS באופן שיש בו כדי להפחיד, להקניט או להרגיז.
 • בהתאמה לטענות עובדתיות אלו בכתב האישום, במישור המשפטי, נטען כי הנאשם ביצע שורה של עבירות פליליות:
  • תקיפה הגורמת חבלה ממשית של בת זוג, עבירה בניגוד לסעיף 380 ביחד עם סעיף 382 (ג) לחוק העונשין, תשל"ז – 1977;
  • הסגת גבול פלילית, עבירה בניגוד לסעיף 447 (א) (2) לחוק העונשין.
  • היזק לרכוש במזיד, עבירה בניגוד לסעיף 452 לחוק העונשין.
  • הטרדה באמצעות מתקן בזק, עבירה בניגוד לסעיף 30 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב – 1982.
 • על כך שפרשה זו נתפסה על ידי משטרת ישראל כחמורה, ניתן היה ללמוד מהודעה שנכללה בכתב האישום לפיה, במידה והנאשם יורשע, בכוונת התביעה המשטרתית לעתור לעונש של מאסר בפועל, מאחורי סורג ובריח.

עו"ד פלילי באשדוד גיא פלנטר מוביל לביטול כתב האישום

 • לאחר קבלת מלוא חומר החקירה המשטרתי וניתוחו, אסף משרדנו ראיות הגנה לרבות נתוני תקשורת (שהתקבלו על בסיס צווים מבית משפט השלום באשדוד) ומידע אודות תלונות שהגישה המתלוננת כנגד אחרים.
 • משהוצגו ראיות ההגנה לתביעה המשטרתית (תביעות לכיש, שלוחת אשדוד), שוכנעה התביעה המשטרתית כי אין סיכוי סביר להרשעה, ובהגינותה, ביקשה מבית משפט השלום באשדוד לחזור בה מכתב האישום.
 • בית משפט השלום אשדוד (כבוד השופט אריאל חזק) קיבל את בקשת התביעה המשטרתית, והורה על מחיקת כתב האישום.
 • בכך תמה על הצד הטוב ביותר פרשה בעלת פוטנציאל הרסני ביותר לחייו של אותו צעיר.
 • תיק פלילי שנראה בעת הגשת כתב האישום בעיני התביעה המשטרתית כ"סגור" במישור הראייתי, וכ"חמור" במישור הערכי, התברר לאחר מלאכת הסנגוריה כתיק שאין בו למעשה שום סיכוי סביר להרשעה ולפיכך הסכימה התביעה המשטרתית בהגינותה, לעצור את ההליך הפלילי ולהחזירו אחורה, כאילו לא הוגש כתב אישום כנגד אותו צעיר מעולם.
 • בהמשך עמוד זה ניתן לעיין בכתב האישום ובהחלטת בית משפט השלום באשדוד המורה על ביטול כתב האישום (ללא פרטים מזהים).

תיק פלילי בבית משפט השלום אשדוד, בפני כבוד השופט אריאל חזק.


לקריאה נוספת


עורך דין פלילי באשדוד גיא פלנטר


עורך דין פלילי | עורך דין פלילי באשדוד | עו"ד פלילי באשדוד | בחירת עו"ד פלילי לפי אזור בארץ

משרד עורך דין פלילי גיא פלנטר

משפט פלילי | משרד עורכי דין פלילי | ייצוג משפטי פלילי – ביטול כתב אישום | עבירות אלימות במשפחה – ייצוג משפטי | עורך דין פלילי ברמת גן | עורך דין פלילי באשדוד | עו"ד פלילי באשדוד | בית משפט השלום באשדוד | עורך דין פלילי באשקלון | עורך דין פלילי בקרית גת | עורך דין פלילי בבאר שבע | כתב אישום | חקירה במשטרה

 

דרג את העמוד

ממוצע הצבעות 5 / 5. כמות הצבעות 12

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

קבצים להורדה - לחץ לצפייה

עו"ד פלילי באשדוד - דוגמא למקרה נוסף אשר טופל על ידי משרדנו בבית משפט השלום באשדוד:
קידום אתרים בגוגל קידום אתרים בגוגל
למעלה