סטודנטים: דין משמעתי – קבלת ערעור משמעתי, ביטול עונש הרחקה לצמיתות והרחקה לשנה בלבד

5
(4)
ערעור משמעתי - ביטול הרחקה לצמיתות

בעקבות ייצוג משפטי של משרדנו – קבלת ערעור משמעתי של סטודנט, ביטול הרחקה לצמיתות.


קבלת ערעור משמעתי של סטודנט, ביטול עונש הרחקה לצמיתות והרחקה לשנת לימודים אקדמית אחת בלבד.


תמצית המקרה – קבלת ערעור משמעתי וביטול הרחקה לצמיתות.

 • סטודנט במרכז ללימודים אקדמיים (מל"א) הורשע בהליך משמעתי בזיוף ציון מבחן אמיר"ם באנגלית, בניסיון לקבל במרמה פטור מקורס אנגלית.
 • על הסטודנט, שלא היה מיוצג על ידי עורך דין בהליך המשמעתי, נגזר עונש כבד – הרחקה מהלימודים לצמיתות.
 • ועדת ערר של המרכז ללימודים אקדמיים מקבלת ערעור משמעתי שהגיש משרדנו על חומרת עונשו של הסטודנט, מבטלת את עונש ההרחקה לצמיתות, ומעמידה את עונשו של הסטודנט על הרחקה לשנת לימודים אחת.

קבלת ערעור משמעתי ביטול הרחקה לצמיתות והעמדת העונש על הרחקה לשנה.

קבלת ערעור משמעתי ביטול הרחקה לצמיתות והעמדת העונש על הרחקה לשנה.


הרשעתו של סטודנט בעבירות משמעת חמורות בעלות גוון פלילי ע"י ועדת המשמעת של מל"א.

 • פרשה זו עוסקת בסטודנט לתואר ראשון בניהול מערכות מידע, במרכז ללימודים אקדמיים (מל"א).
 • במסגרת הליך משמעתי שנערך לסטודנט במרכז ללימודים אקדמיים, הורשע הסטודנט בעבירות משמעת בעלות גוון פלילי:
  • זיוף מסמך, בכך ששינה את הציון שקיבל במבחן אמיר"ם באנגלית לציון גבוה יותר מזה שקיבל בפועל.
  • שימוש במסמך מזויף בניסיון לקבל דבר במרמה – בכך שהגיש את המסמך המזויף למרכז ללימודים אקדמיים, על מנת לקבל במרמה פטור מקורס אנגלית.
 • בהתאמה, הורשע הסטודנט בעבירת משמעת לפי סעיף 4ב לתקנון המשמעת של מל"א, שעניינה:

"מסירת פרטים כוזבים, ביצוע מעשה תרמית, התחזות לאדם אחר או הסתרת מידע ביודעין כדי לקבל זכויות במרכז או כדי לבצע פעולות הקשורות ללימודים במרכז".


ועדת המשמעת של מל"א מורה על הרחקת הסטודנט לצמיתות.

 • בשוגג ולמרות חומרת המקרה, בחר הסטודנט שלא להיות מיוצג על ידי עורך דין בהליך המשמעתי, מחשש שהייצוג המשפטי יפעל לרעתו ויעמידו באור שלילי בפני ועדת המשמעת.
 • הסטודנט התנצל על מעשיו בפני ועדת המשמעת והביע חרטה כנה אולם בשל חומרת המקרה, גזרה עליו ועדת המשמעת של מל"א את העונש המקסימלי הקבוע בתקנון – הרחקה לצמיתות ולאלתר מהמרכז ללימודים אקדמיים.
 • כאמור, מדובר ברכיב הענישה הקשה והמכביד ביותר שניתן לגזור במסגרת אמצעי המשמעת – רכיב, אשר סותם את הגולל על עתידו האקדמאי של הסטודנט, ויש בו כדי להשליך באופן ניכר על רבדי חייו השונים.

ועדת הערר של מל"א מקבלת ערעור משמעתי שהגיש משרדנו על חומרת העונש, מבטלת את עונש ההרחקה לצמיתות שנגזר על הסטודנט ומעמידה את עונשו על הרחקה לשנת לימודים אחת.

 • בשלב זה, פנה הסטודנט למשרד עורכי דין גיא פלנטר, וביקש כי נייצג אותו במסגרת ערעור על חומרת העונש.
 • במסגרת הערעור, במהלכו יוצג הסטודנט על ידי עו"ד רעות רחמן ממשרדנו, התבקשה ועדת הערר לבטל את עונש ההרחקה לצמיתות שהוטל על הסטודנט, וחלף כך להשית עליו ענישה מאוזנת וראויה, שתהלום את נסיבות המקרה, וכזו שתשקלל נכונה בין כל השיקולים הרלוונטיים למקרה.
 • לאחר שועדת הערר הנכבדה דנה בכובד ראש בטענות שהוצגו –החליטה ועדת הערר לקבל את הערעור, לבטל את עונש ההרחקה לצמיתות שהוטל על הסטודנט וחלף כך, להסתפק בענישה מידתית ומאוזנת, בדמות הרחקה בפועל לשנת לימודים אחת לצד הרחקה על תנאי.
 • בכך – יוכל הסטודנט בעתיד הקרוב לשוב אל ספסל הלימודים, להשלים את לימודי התואר הראשון ולהמשיך בחייו. 

תיק 459, בפני ועדת ערר של המרכז ללימודים אקדמיים, ד"ר דליה זליקוביץ, יו"ר ועדת הערר. מטעם משרדנו ייצגה בתיק זה עו"ד רעות רחמן.


משרד עורכי דין גיא פלנטר – ייצוג משפטי של סטודנטים בהליכים משמעתיים.


עורך דין משמעתי

משרד עורך דין פלילי גיא פלנטר

דין משמעתי – סטודנטים | ערעור משמעתי | מעשה תרמית | זיוף | הליך משמעתי בפני ועדת ערר של המרכז ללימודים אקדמיים

 

דרג את העמוד

ממוצע הצבעות 5 / 5. כמות הצבעות 4

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

קבצים להורדה - לחץ לצפייה

קידום אתרים בגוגל קידום אתרים בגוגל
למעלה