עתירה מנהלית להחזרת רישיון נשק – ייצוג משפטי

5
(60)

 

עתירה מנהלית להחזרת רישיון נשק - ייצוג משפטי ע"י עורך דין.

עתירה מנהלית להחזרת רישיון נשק – ייצוג משפטי של משרד עורך דין גיא פלנטר


עתירה מנהלית להחזרת רישיון נשק – ייצוג משפטי

 • משרדנו מעניק ייצוג משפטי בכל הנוגע להגשת עתירה מנהלית להחזרת רישיון נשק.
 • בעמוד זה אנו מציגים מקרה להמחשה שטופל במשרדנו – בעקבות הגשת עתירה מנהלית לבית המשפט המעמידה במבחן את החלטת המשרד לביטחון פנים לבטל רישיון לנשק, חזרה בה המשטרה מהתנגדותה לביטול רישיון אקדח (התנגדות אשר נשענה על מידע מודיעיני) וניתן אישור לחידוש רישיון הנשק.

עתירה מנהלית שהוגשה ע"י משרדנו הובילה להחזרת רישיון נשק והחזרת הנשק מהמשטרה

תמצית הפרשה

 • על פי המלצת משטרת ישראל, בוטל רישיונו של מי שהחזיק כדין במשך כ- 40 שנה בכלי ירייה מסוג אקדח. בהמלצתה, התבססה המשטרה על מידע מודיעיני על פיו מעורב האיש  בהימורים ובסחר באמל"ח (אמצעי לחימה).
 • ערר שהגיש האיש נדחה על ידי המשרד לביטחון פנים – אגף רישוי כלי ירייה מחוז תל אביב וזאת על בסיס הטענה כי קיים חומר חסוי הקושר אותו לעבריינים ובשים לב לעמדת המשטרה לפיה, באם יישא נשק יהיה בכך סיכון לשלום הציבור ולביטחונו.
 • בעקבות עתירה מנהלית שהוגשה על ידי משרדנו, חזרה בה המשטרה מהמלצתה לביטול הרישיון וניתן אישור לחידוש הרישיון לאקדח.

תחילת הפרשה – קבלת הודעה על ביטול רישיון לכלי ירייה, ללא כל התרעה מוקדמת

 • פרשה זו עוסקת באזרח מן השורה, סמנכ"ל של חברה גדולה ומוכרת, אשר שירת שירות צבאי ומילואים כנשק וכקצין משמרת בספינת "דבור" בחיל הים.
 • במשך 40 שנה שנה, החזיק האיש אקדח ברישיון בתבחין "משמר" ולימים – מכוח הוראת מעבר.
 • באופן מפתיע וללא כל הודעה מוקדמת, קיבל האיש הודעה מהמשרד לביטחון לפיה הוחלט לבטל את רישיונו לכלי ירייה על פי המלצת משטרת ישראל, וזאת על רקע מידע מודיעיני בתחום ההימורים ואמל"ח (אמצעי לחימה).
 • ערר שהגיש האיש נדחה על ידי המשרד לביטחון פנים – אגף רישוי כלי ירייה מחוז תל אביב וזאת על בסיס הטענה כי קיים חומר מודיעיני חסוי הקושר אותו לעבריינים ובשים לב לעמדת המשטרה לפיה, אם יישא נשק – יהיה בכך סיכון לשלום הציבור ולביטחונו.

הגשת עתירה מנהלית להחזרת רישיון נשק

 • האיש לא השלים עם דחיית הערר שהגיש והחליט להעמיד לביקורת שיפוטית הן את טענת משטרת ישראל לפיה הוא קשור לעבריינים והן את עמדת המשטרה לפיה, באם יישא נשק יהיה בכך סיכון לשלום הציבור ולביטחונו.
 • בהתאמה, הגישו עורך דין גיא פלנטר ועורך דין עמנואל טראץ' מטעמו של האיש עתירה מנהלית לבית המשפט המחוזי בתל-אביב – יפו, המעמידה במבחן משפטי:
  • את החלטת המשרד לביטחון פנים – אגף רישוי כלי ירייה מחוז תל אביב לדחות את הערר לביטול רישיונו לכלי ירייה פרטי מסוג אקדח.
  • את עמדתו של הקצין הממונה במשטרה שלא לחזור בו מהתנגדותו לחידוש הרישיון, המבוססת, כך נטען, על מידע מודיעיני.
 • עם הגשת העתירה המנהלית קבע בית המשפט המחוזי בתל אביב – יפו בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים (כבוד השופט אליהו בכר) מועד לדיון מקדמי וכן הורה לפרקליטות מחוז תל אביב – אזרחי להשיב בכתב לעתירה המנהלית ולהיות ערוכה להציג לעיון בית המשפט את המידע המודיעיני עליו התבססה משטרת ישראל בהתנגדותה.

בעקבות הגשת עתירה מנהלית – הסירה המשטרה את התנגדותה וחודש רישיונו של הלקוח

 • העתירה המנהלית מעולם לא הגיעה לבירור משפטי; בעקבות הגשת העתירה על ידי משרדנו, נבחן שוב המידע המודיעיני שעמד בבסיס המלצת משטרת ישראל לביטול הרישיון, ולאחר בחינה זו הסירה משטרת ישראל את התנגדותה למתן רישיון לנשיאת כלי ירייה ונמסר לבית המשפט כי אין שום מניעה להחזרת הרישיון.
 • בכך התייתרה שמיעת העתירה המנהלית.
 • בהחלטה של בית המשפט המחוזי נמחקה העתירה, ללא צו להוצאות, תוך הוראה להשיב לאיש את כספי האגרה ששילם.
 • בהמשך, אישרה בכתב הגב' קרן מרקס מהמשרד לביטחון הפנים, אגף לרישוי כלי ירייה מחוז תל אביב כי הבקשה לחידוש רישיון כלי ירייה אושרה, ונשלחו למרשנו המסמכים לחידוש הרשיון + אישור למשטרה להחזרת כלי הירייה למרשנו. בכך הסתיים טיפול משרדנו והאקדח הוחזר על רישיונו, לבעליו.
 • פרשה זו טופלה על ידי עורך דין גיא פלנטר ועורך דין עמנואל טראץ' ממשרדו.
עתירה מנהלית להחזרת רישיון נשק | ייצוג משפטי - השבת רישיון נשק

עתירה מנהלית להחזרת רישיון נשק | ייצוג משפטי ע"י משרד עורך דין גיא פלנטר


בהמשך עמוד זה ניתן לעיין בעיקרי המסמכים הנוגעים לעתירה המינהלית שהוגשה, ללא פרטים מזהים של הלקוח;

 • ההודעה על ביטול רשיון לכלי ירייה על פי המלצת המשטרה בגין מידע מודיעיני.
 • החלטת הממונה בערר לדחות את הערר בשל התנגדות המשטרה ועמדת המשטרה לפיה באם העורר יישא נשק יהיה בכך סיכון לשלום הציבור ולביטחונו.
 • ההודעה לבית המשפט על מחיקת העתירה בעקבות הסרת התנגדות המשטרה וההצהרה שאין מניעה להשבת הרישיון לכלי ירייה + החלטת בית המשפט למחוק את העתירה ולהשיב לעותר את האגרה.
 • הודעת המשרד לביטחון פנים כי הבקשה לחידוש רישיון לנשק אושרה וכי נשלח אישור למשטרה להחזיר את כלי הירייה.

עתירה מינהלית שהובילה להסרת התנגדות המשטרה ולחידוש רשיון לאקדח by גיא פלנטר משרד עורכי דין פלילי צבאי משמעתי on Scribd


דוגמאות למקרים נוספים בהם הענקנו ייצוג משפטי בענייני רישוי נשק

 • לקראת סוף עמוד זה תמצאו דוגמאות נוספות למקרים בהם טיפל משרדנו בענייני רישוי נשק.

רישיון נשק – ייצוג משפטי

משרד עורך דין פלילי גיא פלנטר

רישוי נשק | רישוי כלי ירייה | חידוש רישיון נשקחידוש רישיון אקדח | החזרת אקדח מהמשטרה | החזרת רישיון אקדח | החזרת רישיון נשק | ערר על החלטת פקיד רישוי נשק | ערעור על ביטול רישיון נשק | ערר על ביטול רישיון נשק | עתירה מנהלית להחזרת רישיון נשק | ייצוג משפטי – השבת רישיון כלי ירייה | החזרת רכוש תפוס מהמשטרה | עורך דין לרישיון נשקעורך דין פלילי בתל אביב | עו"ד פלילי בתל-אביב


 

דרג את העמוד

ממוצע הצבעות 5 / 5. כמות הצבעות 60

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

רישיון נשק | החזרת כלי ירייה | החזרת נשק מהמשטרה - דוגמאות למקרים נוספים בהם טיפל משרדנו:
קידום אתרים בגוגל קידום אתרים בגוגל
למעלה