תיווך בעסקת סמים | תיווך בסמים | תיווך בעסקי סמים – קבלת ערעור פלילי: ביטול הרשעה.

5
(1)
תיווך בעסקת סמים | תיווך בסמים | תיווך בעסקי סמים | קבלת ערעור פלילי: ביטול הרשעה.

תיווך בעסקת סמים | תיווך בסמים | תיווך בעסקי סמים – קבלת ערעור פלילי שהגיש משרדנו: ביטול הרשעה פלילית.


תיווך בעסקת סמים | תיווך בסמים | תיווך בעסקי סמים – קבלת ערעור: ביטול הרשעה.

 • משרדנו מעניק ייעוץ וייצוג משפטי לחשודים ולנאשמים בעבירות סמים בכלל ובעבירת תיווך בעסקת סמים בפרט.
 • אנו מציגים כאן מקרה להמחשה אשר טופל במשרדנו הנוגע לעבירת תיווך בעסקי סמים;
 • בית המשפט המחוזי קיבל ערעור פלילי שהגיש משרדנו והורה על ביטול הרשעה פלילית בעבירה של תיווך בעסקת סמים.
 • בכך הסתיים משפטו הפלילי של מי שהודה בעבירה של תיווך בעסקת סמים ללא הרשעה בפלילים ("אי הרשעה").

מהו תיווך בעסקת סמים?

 • פקודת הסמים המסוכנים (נוסח חדש) תשל"ג – 1977 קובעת:

"סימן ב': מסחר ומעבר

13. יצוא, יבוא, מסחר והספקה

לא ייצא אדם סם מסוכן, לא ייבא אותו, לא יקל על ייצואו או ייבואו,לא יסחר בו, לא יעשה בו שום עיסקה אחרת ולא יספקנו בשום דרך, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, אלא אם הותר הדבר בפקודה זו או בתקנות לפיה או ברשיון מאת המנהל.

14. תיווך

לא יתווך אדם – בין בתמורה ובין שלא בתמורה – בפעולה אסורה לפי סעיף 13".


מה העונש על תיווך בעסקת סמים?

 • עבירת תיווך בעסקת סמים מסוכנים מסווגת כעבירה מסוג פשע חמור והעונש המקסימלי בגינה עומד בישראל על 20 שנות מאסר וקנס מקסימאלי של עד כ- 5 מליון ש"ח (סעיף 19א לפקודת הסמים המסוכנים).
 • לא אחת, ייחס בית המשפט העליון לעבירת תיווך בעסקת סמים מידת חומרה שאינה פחותה מזו של עבירת סחר בסם, בהיות המתווך חוליה המסייעת בהפצת הסם.
 • ראו למשל בהקשר זה פסיקתו של כב' השופט ס' ג'ובראן בבש"פ 5714/03 לעבירה של תיווך בעסקת סמים:

"בא-כוח העורר טען כי העורר הינו בגדר מתווך ולא בגדר סוחר. לטעמי, אין זה מעלה או מוריד, זאת מאחר ואין לומר כי תיווך בעסקת סמים הינה פחותת ערך מאשר סחר בסמים, אדרבא: תיווך משמש חוליה בשלשלת, ושבירת חולייה אחת עשוייה לשבור את השלשלת כולה".


מקרה להמחשה אשר טפול במשרדנו – קבלת ערעור וביטול הרשעה בעבירת תיווך בעסקת סמים.

כתב האישום המקורי שהוגש לבית משפט השלום – עבירות תיווך בעסקת סמים + החזקת סמים מסוכנים לצריכה עצמית.

 • פרשה זו עוסקת בבחור צעיר אשר שירת שירות צבאי מלא ותקין בחיל אוויר, סטודנט לתואר ראשון במנהל עסקים במרכז הבינתחומי בהרצליה, אשר לראשונה בחייו הסתבך בפלילים, בעבירות סמים.
 • כנגד הצעיר הוגש כתב אישום לבית משפט השלום בתל אביב – יפו  המייחס לו, בשני אישומים שונים, עבירות פליליות בניגוד לפקודת הסמים המסוכנים (נוסח חדש) תשל"ג – 1977:
  • באישום הראשון נטען כי החזיק בחדרו סם מסוכן מסוג חשיש, לצריכתו העצמית. בהתאמה, הואשם הצעיר בעבירה של החזקת סמים מסוכנים לצריכה עצמית, בניגוד לסעיף 7 (א) + (ג) סיפא לפקודת הסמים המסוכנים.
  • באישום השני נטען כי רכש במועדון לילה בנמל תל אביב מאדם שזהותו לא ידועה סם מסוג מריחואנה, תמורת 350 ש"ח ובהמשך העביר את הסמים שרכש לנאשם אחר, וקיבל תמורתם את מחיר עלות הסם.
  • במעשיו אלו, כך נטען בכתב האישום, תיווך הצעיר בעסקת סם בין נאשם אחר לאותו אדם ממנו רכש את הסמים.
  • בהקשר זה, הואשם הצעיר בעבירה של תיווך בעסקת סמים, עבירה פלילית בניגוד לסעיף 14 לפקודת הסמים המסוכנים.
 • במסגרת כתב האישום, העמידה התביעה המשטרתית את הצעיר על כך, שבשל חומרת העבירות המיוחסות לו, קיימת אפשרות שתעתור לעונש של מאסר בפועל.
 • כתב האישום המקורי כלל גם 2 נאשמים נוספים, אשר הואשמו אף הם בעבירות בניגוד לפקודת הסמים המסוכנים.
 • בהתחשב בגילו הצעיר של הנאשם ובתכניותיו להשתלב בעתיד במגזר הפיננסי, הרשעתו בפלילים היתה גורמת לו נזקים כבדים.
 • על חשיבותה של אי הרשעה בדין וכיצד ניתן לסיים הליך פלילי ללא הרשעה ראו בעמוד: אי הרשעה | ביטול הרשעה | סיום הליך פלילי ללא הרשעה.

הסדר הטעון שנחתם עם משטרת ישראל – מחיקת האישום הראשון ופתיחת מסלול לסיום ההליך הפלילי ללא הרשעה.

 • עוד בטרם מענה לכתב האישום, ובעקבות מו"מ שניהל עו"ד פלילי גיא פלנטר עם מפלג תביעות פליליות תל אביב, נחתם הסדר טעון כדלקמן:
  • כתב אישום יתוקן באופן שימחק כליל האישום הראשון.
  • הנאשם יודה בעובדות האישום השני בכתב האישום המתוקן.
  • תוצגנה לבית המשפט העובדות המוסכמות הבאות, המהוות את נסיבות ביצוע העבירה:
   • הנאשם ונאשם מס' 2 הינם חברי ילדות.
   • הנאשם רכש את הסם לבקשת נאשם מס' 2, במחיר עלות, ולא הפיק מכך כל רווח, למעט השימוש בצוותא.
   • שוטר סמוי שניסה לרכוש מהנאשם סם בשיחת טלפון נענה בשלילה, והנאשם השיב לו שאינו מתעסק בכך.
  • בטרם הרשעתו, יישלח הנאשם לשירות המבחן לקבלת תסקיר בעניינו אשר יבחן (בין היתר) את שאלת סיום ההליך ללא הרשעה.
  • עמדת התביעה המשטרתית להרשעה ולענישה הרתעתית בדמות מאסר על תנאי, אולם היא תשוב ותבחן את עמדתה לאחר קבלת התסקיר.
  • ההגנה תעתור כרצונה לעניין ההרשעה והעונש.
 • במסגרת הסדר הטיעון, הודה הנאשם בעובדות כתב האישום המתוקן, וכן הוצגו לבית המשפט הנכבד (כב' השופט יצחק יצחק) העובדות המוסכמות כאמור לעיל, לרבות העובדה כי הנאשם רכש לבקשת חברו (הנאשם 2) את הסם במחיר עלות, ולא הפיק מכך כל רווח. בהתאם להסדר הטעון, הורה בית המשפט על קבלת תסקיר בעניינו של הנאשם.

הרשעתו של הנאשם בערכאה הראשונה – בית משפט השלום החליט להרשיע את הנאשם בעבירה של תיווך בעסקת סמים.

 • שירות המבחן הגיש בעניינו של הנאשם תסקיר מפורט הממליץ על הטלת צו שירות לתועלת הציבור (של"צ) בהיקף נרחב של 300 שעות, ללא הרשעתו בדין.
 • בתסקיר שהוגש בענין הנאשם לבית המשפט, עמד שירות המבחן על כך שמדובר בבחור צעיר ונורמטיבי, נקי מכל סם, אשר אינו מאופיין בדפוסי התנהגות עבריינים או התמכרותיים, והסתבכותו בעבירה באה על רקע קלות דעת. בדיקות השתן אותן מסר העידו על ניקיון משרידי סם.
 • שירות המבחן התרשם כי הנאשם מודה בביצוע המעשה, הפנים את חומרתו, מצר על התנהגותו, והורתע לחלוטין מן ההליכים הפליליים שננקטו כנגדו ואין חשש להישנות עבירה דומה בעתיד.
 • לעניין שאלת סיום ההליך ללא הרשעה, נימק שירות המבחן את המלצתו להימנע מהרשעה באופן הבא :

"מבלי להתעלם מחומרת העבירה, לאור גילו הצעיר, העובדה כי מדובר בעבירה ראשונה ויחידה ולאור התרשמותנו כי מדובר בעבירה שנעשתה מתוך קלות דעת וההליך המשפטי וכן הבנתו של הנאשם, יש בהם כדי למנוע הישנות עבירה דומה, אנו ממליצים להימנע מהרשעתו בדין. כעונש חינוכי וקונקרטי, שימנע טשטוש העבירה, נמליץ על הטלת של"צ בהיקף נרחב של 300 שעות".

 • במעמד שמיעת הטעונים לעונש, עתרה התביעה המשטרתית להרשיע את הנאשם ולהשית עליו עונש מאסר על תנאי וקנס ואילו ההגנה ביקשה לאמץ את המלצת שירות המבחן, להימנע מהרשעה, ולהטיל על הנאשם ענישה חינוכית בדמות של"צ.
 • בתום שמיעת טיעוני הצדדים, נתן בית משפט השלום בת"א את פסק דינו. בית המשפט הנכבד (כב' השופט יצחק יצחק) דחה את בקשתו של הנאשם להימנע מהרשעתו, הרשיעו והשית עליו עונש של 8 חודשי מאסר על תנאי למשך שנתיים וקנס בסך 1,500 ש"ח.

בית המשפט המחוזי בתל אביב – יפו, בשבתו כבית משפט לערעורים פליליים, מקבל את ערעור ההגנה ומבטל את ההרשעה בעבירה של תיווך בעסקי סמים.

 • הצעיר לא השלים עם הרשעתו בדין, ובאמצעות עורך דין פלילי גיא פלנטר, הגיש ערעור לבית המשפט המחוזי בתל אביב יפו, בשבתו כבית משפט לערעורים פליליים (ערעור פלילי 39813-07-11).
 • מטעם המדינה, הופיעה בערעור הפלילי פרקליטות מחוז תל אביב (פלילי), המייצגת את תביעות המשטרה בתיקי ערעור.
 • הערעור נשמע בפני בית המשפט המחוזי בהרכב של 3 שופטים: אב"ד, כב' השופטת דבורה ברלינר, נשיאת בית המשפט המחוזי בתל אביב – יפו, כב' השופט ג'ורג קרא (כיום שופט בית המשפט העליון) וכב' השופטת מרים סוקולוב.
 • לאחר שנשמעו מלוא טיעוני באי כח הצדדים, המליץ בית המשפט המחוזי בפני הפרקליטות להסכים לביטול הרשעתו של הצעיר.
 • בעקבות הסכמת הפרקליטות, הורה בית המשפט המחוזי על ביטול ההרשעה, כמו גם ביטול המאסר על תנאי והקנס שנגזרו על הצעיר. בהסכמת ההגנה, נקבע כי הסכום שהוטל מלכתחילה כקנס וכבר שולם – יועבר לקרן למלחמה בסמים.
 • לצד ביטול ההרשעה הפלילית, קבע בית המשפט המחוזי כי הצעיר יבצע 150 שעות שירות לתועלת הציבור.
 • ייחודו של פסק הדין בכך, שלמרות חומרת העבירה בה הודה הצעיר – תיווך בעסקי סמים מסוכנים, הפכה ערכאת הערעור את פסק דינו של בית משפט השלום וביטלה את ההרשעה בפלילים.
 • סיום ההליך הפלילי בביטול ההרשעה הבטיח, כי הצעיר יוכל להשתלב בעתיד במגזר הפיננסי וכי שמו לא יוכתם באות קלון של הרשעה פלילית.
 • בקובץ בהמשך עמוד זה ניתן לעיין בכתב האישום ובפסק הדין עצמו. מטעמים של צנעת הפרט, נמחקו פרטים מזהים אודות הצעיר.
 • הפרשה פורסמה בירחון הסניגור מספר 177 (דצמבר 2011) בעמ' 28. 

ערעור פלילי 39813-07-11, בית המשפט המחוזי בתל אביב – יפו בשבתו כבית-משפט לערעורים פליליים, לפני אב"ד, הנשיאה דבורה ברלינר, כב' השופט ג'ורג קרא, כב' השופטת מרים סוקולוב.


לקריאה נוספת.


עורך דין פלילי | ערעור פלילי | עבירות סמים | אי הרשעה

משרד עורך דין פלילי גיא פלנטר

משפט פלילי | ביטול הרשעה פלילית | הימנעות מהרשעה פלילית | סיום הליך פלילי ללא הרשעה | עבירות סמים | תיווך בעסקי סמים | תיווך בסם | תיווך בסמים | תיווך בעסקת סמים | עורך דין פלילי בתל אביב | עו"ד פלילי בתל-אביב

 

דרג את העמוד

ממוצע הצבעות 5 / 5. כמות הצבעות 1

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

קבצים להורדה - לחץ לצפייה

קידום אתרים בגוגל קידום אתרים בגוגל
למעלה