ייצוג משפטי בהליכים משמעתיים לאנשי שב"כ ועובדי המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים

5
(61)
ייצוג משפטי בהליכים משמעתיים - אנשי שב"כ ועובדי המוסד לתפקידים מיוחדים. ייעוץ משפטי מעורך דין משמעתי.

אנשי שב"כ ועובדי המוסד לתפקידים מיוחדים – ייצוג משפטי בהליכים משמעתיים.


אנשי שירות ביטחון כללי (שב"כ), עובדי המוסד ואנשי קהילת המודיעין – ייעוץ משפטי + ייצוג משפטי בהליך משמעתי ע"י עורך דין

 • הדין המשמעתי הינו תחום עיסוק מרכזי במשרדנו ואנו מעניקים ייעוץ וייצוג משפטי לאנשי שב"כ, אנשי המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים ואנשי קהילת המודיעין בכל הנוגע להליכים משמעתיים ולדין משמעתי.
 • אנו עוסקים בהכנת החשודים בעבירות משמעת לחקירתם ומעניקים להם ייעוץ משפטי וליווי משפטי בכל שלבי החקירה או הבירור המשמעתי.
 • לקראת סוף עמוד זה אנו מציגים דוגמאות למקרים בהם הענקנו ייצוג משפטי לעובדי מדינה בהליכים משמעתיים.

הליכים משמעתיים כנגד אנשי שב"כ ועובדי המוסד

 • עובדי שירות הביטחון הכללי והמוסד כפופים, ככלל עובדי המדינה והעובדים בשירות הציבורי, לדין משמעתי ונתונים לשיפוט משמעתי.
 • ככלל, על השיפוט המשמעתי של עובדי השב"כ והמוסד יחולו הוראותיו של חוק שירות המדינה (משמעת), תשכ"ג – 1963 והוראות סדרי הדין הקבועים בתקנות שירות המדינה (משמעת) (סדרי הדין של בית הדין), התשכ"ג – 1963.
 • עם זאת, בכל מקרה שבו יוחלט ע"י ראש השירות או ראש המוסד כי טעמים של סודיות או טעמים מיוחדים של משטר ומשמעת מצדיקים זאת – יתבצע השיפוט המשמעתי בהתאם להסדרים מיוחדים הקבועים בצו שירות המדינה (משמעת) (שירות הביטחון הכללי והמוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים), תשל"ט – 1979.
 • החלטה לקיים את השיפוט המשמעתי ע"פ ההסדרים המיוחדים הקבועים בצו טעונה אישור של היועץ המשפטי לממשלה כאשר מדובר בשיקולי סודיות, ואישורים של היועמ"ש לממשלה ונציב שירות המדינה כאשר מדובר בטעמי משטר ומשמעת.
 • על פי ההסדרים המיוחדים הקבועים בצו, יוקם בית דין מיוחד למשמעת שתפקידו לשפוט את עובדי השירות ועובדי המוסד על עבירות משמעת ודיוניו יתקיימו בדלתיים סגורות.

הליך משמעתי כנגד עובדי המוסד או שב"כ – ייצוג משפטי על ידי עורך דין

 • במקרה בו מתנהל ההליך המשמעתי בפני בית הדין המיוחד, ע"פ ההסדר הקבוע בצו, עובד השירות או המוסד רשאי להיות מיוצג על ידי עורך דין שקיבל אישור בלתי מסוייג להופיע בבתי דין צבאיים או על ידי סניגור שאושר לכך על ידי ראש היחידה.
 • מטבע הדברים, עובדי מדינה ועובדי ציבור החשודים או נאשמים בהליכים משמעתיים מוטרדים משאלת הנראות, בכל הנוגע להיוועצותם עם עורך דין או קבלת ייצוג משפטי.
 • בפועל, קבלת ייעוץ משפטי (גם בשלב החקירה או הבירור המשמעתי) וייצוג משפטי (בהליך המשמעתי עצמו או בשימוע) הינם מקובלים, נתפסים כלגיטימיים ובגדר דבר שבשגרה (גם ביחס לאנשי שב"כ והמוסד).
 • קבלת ייעוץ ו/או ייצוג משפטי לעולם לא יכולים לפעול לרעת החשוד או הנאשם או לפגוע בהם (להבדיל למשל, משמירה על זכות השתיקה).

משרדנו מעניק ייצוג משפטי לאנשי שב"כ ועובדי המוסד בהליכים משמעתיים


דוגמאות למקרים בהם העניק משרדנו ייצוג משפטי לעובדי מדינה בהליכים משמעתיים ופליליים

 • מטעמים מובנים, לא נחשוף דוגמאות למקרים בהם טיפל משרדנו באנשי שב"כ והמוסד – אפילו ללא פרטים מזהים.
 • יחד עם זאת, בהמשך עמוד זה ניתן לעיין בדוגמאות למקרים בהם ייצגנו עובדי מדינה בהליכים משמעתיים ופליליים.

עורך דין משמעתי | ייצוג משפטי לאנשי שב"כ ועובדי המוסד בהליכים משמעתיים

משרד עורך דין פלילי גיא פלנטר

אנשי שירות ביטחון כללי – שב"כ, עובדי המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים – דין משמעתי | הליך משמעתי | הליכים משמעתיים | ייעוץ משפטי + ייצוג משפטי לאנשי קהילת המודיעין ע"י עורך דין | אתיקה מקצועית | שיפוט משמעתי | הליך משמעתי | דין משמעתי נגד אנשי שב"כ | דין משמעתי נגד אנשי המוסד 

דרג את העמוד

ממוצע הצבעות 5 / 5. כמות הצבעות 61

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

דוגמאות למקרים בהם ייצגנו עובדי מדינה והרשויות המקומיות בהליכים משמעתיים ופליליים:
קידום אתרים בגוגל קידום אתרים בגוגל
למעלה