גניבה ממעביד 300,000 ש"ח, זיוף, קבלת דבר במרמה. קבלת ערעור, הקלה בעונש: הפחתת 7 חודשי מאסר מתוך 12

5
(4)
גניבה ממעביד 300,000 ש"ח, זיוף, קבלת דבר במרמה. קבלת ערעור, הקלה בעונש.

גניבה ממעביד, זיוף, קבלת דבר במרמה. קבלת ערעור פלילי והקלה בעונש. בתמונה: בית המשפט המחוזי מרכז – לוד שקיבל את הערעור.


גניבה ממעביד, זיוף, קבלת דבר במרמה. קבלת ערעור והקלה בעונש.


 • אנו מציגים כאן מקרה להמחשה במסגרתו הובלנו להפחתת משמעותית בעונש. ערעור פלילי שהגשנו על חומרת העונש לבית המשפט המחוזי התקבל, והופחתו 7 חודשי מאסר מתוך 12 חודשים.
 • מדובר במנהלת חשבונות שהורשעה בעבירות גניבה ממעביד (למעלה מ- 300,000 ש"ח), זיוף וקבלת דבר במרמה.

ההליך הפלילי בפני בית משפט השלום בנתניה.

תנאי הפתיחה – 12 חודשי מאסר שנגזרו על מנהלת חשבונות שהורשעה בעבירות גניבה ממעביד, זיוף וקבלת דבר במרמה.

 • פרשה זו עוסקת במנהלת חשבונות בסוף שנות ה- 30 לחייה, אם לשני ילדים, ללא עבר פלילי וללא הסתבכויות קודמות עם החוק. 
 • במסגרת משפט פלילי, גזר עליה בית משפט השלום בנתניה עונש של 12 חודשי מאסר לריצוי בפועל.
 • "תנאי הפתיחה" לסיוע ללקוחה זו, היו לא פשוטים;
  • לעזרתנו היא פנתה לראשונה לאחר שכבר נגרמו לה "נזקים משפטיים" כבדים שחלקם בלתי הפיכים; היא הורשעה על פי הודאתה בעבירות פליליות ודינה אף נגזר, כך שכל שנותר לנו – לנסות לתקן ולצמצם את הנזקים שכבר נגרמו לה בהגשת ערעור. דא עקא, שככלל, רוב הערעורים הפליליים נדחים.
  • למעלה מכך, ניצב בפנינו קושי נוסף: עורך דינה הקודם לא ביקש עיכוב ביצוע של עונשה, ומועד הגשת הערעור חלף.
 • לפיכך, נדרשנו לטפל מייד בשני עניינים בוערים:
  • פתיחת שערי ערכאת הערעור מחדש, שערים שנסגרו בעקבות חלוף מועד הגשת הערעור;
  • עיכוב ביצוע העונש שנגזר על הלקוחה עד למועד מתן פסק הדין של בית המשפט המחוזי.
 • נקדים את המאוחר ונציין כי בסופו של יום, התקבל ערעור על העונש שהגשנו; מתוך 12 חודשי המאסר שנגזרו עליה, הפחית בית המשפט המחוזי מרכז 7 חודשים מעונשה, באופן שתרצה כ- 3 חודשי מאסר בלבד (לאחר ניכוי שליש בגין התנהגות טובה).

ההרשעה בבית משפט השלום בנתניה בעבירות גניבה ממעביד, זיוף וקבלת דבר במרמה.

 • כאמור, במהלך ההליך בפני בית משפט השלום בנתניה, יוצגה הלקוחה על ידי עורך דין פלילי אחר.
 • בעקבות ראיות שנאספו כנגדה בחקירה משטרתית, הוגש כנגדה כתב אישום חמור, המייחס לה שורה ארוכה של עבירות צווארון לבן.
 • מדובר במגוון רחב של עבירות פליליות אותן ביצעה על פי הודאתה, בשני מקומות עבודה שונים.
 • בתמצית, על פי הנטען בעובדות כתב האישום, במהלך תקופה של למעלה מ- 3 שנים, גנבה כ- 300,000 שקלים מחברה בה הועסקה כמנהלת חשבונות.
 • מעילה זו ביצעה באמצעות זיוף שיטתי של למעלה מ- 80 שיקים של החברה. את הכסף שקיבלה במרמה, הפקידה בחשבונה או השתמשה בו לכיסוי חובותיה.
 • בהקשר האחרון נזכיר, כי המחוקק ראה בחומרה רבה את העבירה של גניבה ממעביד, ולפיכך קבע לצידה עונש מקסימלי של 7 שנות מאסר. אך לשם השוואה – דינה של גניבה "רגילה", עונש מקסימלי של 3 שנות מאסר "בלבד".
 • מכל מקום, משנחשפו העבירות הפליליות שביצעה, פוטרה ממקום עבודתה אולם בהמשך, כך על פי האישום השני בכתב האישום, במסגרת העסקתה כמנהלת חשבונות בחברה אחרת, זייפה שוב שיקים, הפקידה את כספי המעילה בחשבון החברה הראשונה, זייפה וקיבלה במרמה שיקים נוספים וגנבה כסף מזומן.
 • בית משפט השלום בנתניה (כבוד השופטת שירה בן שלמה) הרשיע אותה על פי הודאתה בעבירות הפליליות הבאות:
  • שתי עבירות של גניבה ממעביד בניגוד לסעיף 391 לחוק העונשין, התשל"ז -1977.
  • שתי עבירות של זיוף בניגוד לסעיף 418 לחוק העונשין.
  • שתי עבירות של שימוש במסמך מזויף בניגוד לסעיף 420 לחוק העונשין.
  • שתי עבירות של קבלת דבר במרמה בניגוד לסעיף 415 לחוק העונשין.

העונש שנגזר בבית משפט השלום – 12 חודשי מאסר בפועל.

 • לאחר קבלת תסקיר מטעם שירות המבחן ושמיעת טעונים לעונש, גזר בית משפט השלום בנתניה על הלקוחה 24 חודשי מאסר, מתוכם 12 חודשי מאסר לריצוי בפועל והיתרה על תנאי למשך 3 שנים, שלא תעבור אותן עבירות בהן הורשעה.
 • בין השאר, פסק בית המשפט השלום כדלקמן:

"דברים היפים לעניינו נאמרו בע"פ (מחוזי ת"א יפו) 72220/04 מ"י נ' כהנים. "לא בכדי קבע המחוקק ענישה מחמירה של שבע שנות מאסר בצידה על עבירת הגניבה ממעביד. עבירה זו נושאת עמה גם יסוד קשה של הפרת אמון.   …..   אפשר וצריך לדרוש ממעסיק שינקוט אמצעי הגנה מירביים כדי לשמור על רכושו כנגד גנבים 'מן החוץ' – אך קשה אם לא בלתי אפשרי להתגונן מראש כנגד עובד 'מבפנים', שבתוקף תפקידו ומכוח האמון שהמעביד רוחש לו – יש לו גישה טבעית לרכושו של המעביד. על כן, מתחייבת ענישה מחמירה ומרתיעה".

בע"פ 1341/02 מיכל מזרחי נ' מ"י אמרה כב' הש' דורנר:

"מטרות הענישה, המשקפות ערכים שונים ואף מנוגדים, הן מגוונות. …. בעבירות שעניינן שליחת יד בכספים שהופקדו בידי הנאשם, תוך ניצול אמון המפקידים – אשר קל לבצען וקשה לגלות את העבריין – המטרות בעלות המשקל המכריע הן ההרתעה וההוקעה. הגשמת מטרות אלה מחייבת, ככלל, להטיל עונש מאסר משמעותי בסוג עבירות זה". "כידוע, אינטרס ציבורי הוא לעודד החזרת הגזילה ע"י הקלה מסויימת בענישה שמידתה תלויה בהיקף ההשבה".

במקרה דנן, היקף הגניבה גדול, היא בוצעה במשך זמן ארוך ולא כללה אך תשלום לגן. חומרה יתרה בעובדה שגם לאחר שעברה למעסיק החדש המשיכה במעלליה, גנבה, זייפה ורימתה".

 • גזר דינו של בית משפט השלום (כבוד השופטת שירה בן שלמה) פורסם בנבו כאן.

בית משפט המחוזי מקבל הערעור על העונש ומפחית 7 חודשי מאסר מתוך 12 החודשים שנגזרו ע"י בית משפט השלום.

 • לאחר תום ההליך הפלילי בבית משפט השלום בנתניה ומשנגזרו עליה 12 חודשי מאסר בפועל, החליטה הלקוחה להחליף ייצוג משפטי וכאמור לעיל, פנתה לעזרתנו.
 • בשלב שפנתה למשרדינו, כבר חלף מועד הגשת הערעור והיה עליה להתייצב לריצוי עונש המאסר בפועל שנגזר עליה.
 • לפיכך, נדרשנו תחילה לפעול בדחיפות לקבלת החלטה המתירה את עצם הגשת הערעור, למרות שהמועד להגשתו חלף.
 • בהמשך, פעלנו לעיכוב ביצוע העונש. בטענה שסיכויי הערעור קלושים, התנגדה פרקליטות מחוז מרכז לעיכוב ביצוע העונש, אולם בית המשפט המחוזי נעתר לבקשתנו ועיכב את העונש עד להחלטה אחרת. החלטה זו פורסמה בנבו כאן.
 • בפסק דינו, פסק בית המשפט המחוזי מרכז (כבוד סגן הנשיא השופט זכריה כספי, כבוד השופט ד"ר אחיקם סטולר וכבוד השופט בנימין ארנון) בין היתר כדלקמן:

"המדובר בעבירה חמורה של גניבה בידי עובד. המערערת מעלה באמון החברה בה הועסקה וביצעה באופן שיטתי ובתקופה ארוכה מעשי זיוף ומרמה בהיקף משמעותי של כ- 300,000 שקלים ולכן, על אף המלצת שירות המבחן, אין לפטור אותה בעונש של מאסר שירוצה בעבודות שירות, אלא במאסר בפועל".

 • יחד עם זאת, קיבל בית המשפט המחוזי את הערעור שהגיש עו"ד פלילי גיא פלנטר ומתוך 12 חודשי המאסר שנגזרו על הלקוחה, הפחית 7 חודשים, באופן שתרצה בפועל כ- 3 חודשי מאסר בלבד (לאחר ניכוי שליש בגין התנהגות טובה).
 • פורסם באתר תקדין. פורסם באתר נבו. פורסם באתר courts.co.il.

ערעור פלילי  עפ"ג 11782-09-08, בית משפט המחוזי מרכז, בפני סגן הנשיא כבוד השופט זכריה כספי, כבוד השופט ד"ר אחיקם סטולר וכבוד השופט בנימין ארנון.


לקריאה נוספת.


עו"ד פלילי | ערעור פלילי

משרד עורך דין פלילי גיא פלנטר

ייצוג משפטי פלילי | קבלת ערעור פלילי | הקלה בעונשעבירות צווארון לבן | גניבה ממעביד | גניבה ממעסיק | גניבה בידי עובד | קבלת דבר במרמה | זיוף עורך דין פלילי בנתניה | עו"ד פלילי בנתניה | בית משפט השלום בנתניה ייצוג משפטי פלילי | עורך דין פלילי במרכז | עו"ד פלילי במרכז

דרג את העמוד

ממוצע הצבעות 5 / 5. כמות הצבעות 4

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

קבצים להורדה - לחץ לצפייה

קידום אתרים בגוגל קידום אתרים בגוגל
למעלה