זיוף, רישום כוזב, גניבה בידי עובד – סגירת תיק פלילי לאחר קבלת ייעוץ משפטי בחקירה.

5
(5)
הפרקליטות מורה על סגירת תיק פלילי בחשד לעבירות זיוף, רישום כוזב, גניבה בידי עובד.

זיוף, רישום כוזב, גניבה בידי עובד – סגירת תיק פלילי.


תמצית הפרשה – הכנה לחקירה במשטרה, ליווי וייעוץ משפטי מעורך דין פלילי הובילו לסגירת תיק חקירה במסגרתו נחשדו שני מנהלים בעבירות גניבה בידי עובד, זיוף, שימוש במסמך מזוייף וכן רישום כוזב במסמכי תאגיד.

 • פרשה זו עוסקת בשני עובדים בכירים בחברת הייטק מוכרת (האחד מנהל השיווק והמכירות בחברה והשני מנהל הייצור) אשר נחשדו בשורה של עבירות פליליות, המוגדרות כעבירות צווארון לבן.
 • בעל השליטה בחברה אשר בה הועסקו השניים הגיש כנגדם תלונה למשטרה לפיה גנבו מוצרים פרי פיתוחה של החברה, זייפו מסמכים הנוגעים למוצרים הללו על מנת להעלים את מקורם ומכרו את המוצרים שגנבו לחברה גרמנית.
 • בעקבות התלונה, פתחה משטרת ישראל בחקירה פלילית כנגד השניים בחשד לעבירות הפליליות הבאות:
  • גניבה בידי עובד, בניגוד לסעיף 391 לחוק העונשין, תשל"ז – 1977.
  • זיוף בכוונה לקבל באמצעותו דבר, עבירה בניגוד לסעיף 418 אמצע לחוק העונשין.
  • שימוש במסמך מזויף, עבירה בניגוד לסעיף 420 לחוק העונשין.
  • רישום כוזב במסמכי תאגיד, עבירה בניגוד לסעיף 423 לחוק העונשין.
 • במשך כמעט שש שנים מאז פתיחת החקירה במשטרה כנגדם, ליווה עו"ד פלילי גיא פלנטר את שני המנהלים, הכין אותם לחקירות והעניק להם ייעוץ משפטי, עד שהפרקליטות החליטה לסגור את התיק בעילה של חוסר ראיות.

על העבירות בהן נחשדו החשודים – זיוף וגניבה – עבירות צווארון לבן.

 • בשל היותן עבירות שעל פי החשד בוצעו במסגרת עיסוקם של שני החשודים, ומאחר ומדובר בנושאי משרה בכירים בחברה, נופלות עבירות הגניבה והזיוף בהן נחשדו השניים בגדר מה שנקרא "עבירות צווארון לבן".

גניבה בידי עובד.

 • לצד העבירה של גניבה במקום העבודה (הנקראת בחוק העונשין: "גניבה בידי עובד"), קבע המחוקק עונש מקסימלי חמור;
 • ברגיל, העונש המקסימלי שבית משפט רשאי לגזור על נאשם אשר הורשע בעבירה של גניבה, עומד על 3 שנות מאסר (בהתאם להוראות סעיף 384 לחוק העונשין, התשל"ז – 1977).
 • בשל המימד של מעילה באמון המעסיק, קבע המחוקק עונש חמור יותר בעבירה של גניבה בידי עובד; סעיף 391 לחוק העונשין קובע, כי עובד הגונב דבר שהוא נכס מעבידו, או שהגיע לידי העובד בשביל מעבידו, וערכו עולה על אלף שקלים חדשים, עונשו המקסימלי – 77 שנות מאסר.
 • להרחבה בנוגע לעבירות גניבה ראו: עבירות גניבה – ייעוץ ייצוג משפטי ע"י עורך דין פלילי.

עבירות זיוף.

זיוף.

"המזייף מסמך, דינו – מאסר שנה; זייף מסמך בכוונה לקבל באמצעותו דבר, דינו – מאסר שלוש שנים; ואם נעברה העבירה בנסיבות מחמירות, דינו – מאסר חמש שנים".


שימוש במסמך מזויף.

 • סעיף 420 לחוק העונשין קובע כדלקמן:

"המגיש או מנפק מסמך מזויף או משתמש בו בדרך אחרת, בידעו שהוא מזויף, דינו כדין מזייף המסמך".


רישום כוזב במסמכי תאגיד.

 • סעיף 423 לחוק העונשין קובע כדלקמן:

"מייסד, מנהל, חבר או פקיד של תאגיד, הרושם, או גורם לרישום, פרט כוזב במסמך של התאגיד, בכוונה לרמות, או נמנע מלרשום בו פרט אשר היה עליו לרשמו, בכוונה לרמות, דינו – מאסר חמש שנים; לענין סעיף זה, וסעיפים 424 ו-425, "תאגיד" – לרבות תאגיד העומד להיווסד".


ייעוץ משפטי בחקירה ע"י עורך דין פלילי וסגירת תיק החקירה על ידי פרקליטות מחוז מרכז בעילה של חוסר ראיות.

 • בטרם נחקרו ע"י המשטרה, פנו שני החשודים לעורך דין פלילי גיא פלנטר, אשר הכין אותם לחקירתם וליווה את חקירתם בייעוץ משפטי צמוד.
 • בתום חקירתם של החשודים, הועבר חומר החקירה מהרשות החוקרת לפרקליטות, על מנת שהפרקליטות תיבחן האם להגיש כתב אישום פלילי כנגדם.
 • בד בבד עם העברת חומר החקירה, קיבלו החשודים "מכתב יידוע לחשוד" שכותרתו: "הודעה לפי סעיף 60א לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב – 1982".
 • במכתב זה, ובהתאם להוראות סעיף 60א לחוק סדר הדין הפלילי, נמסרו לכל אחד משני החשודים שני דברים מרכזיים:
  • תיק החקירה בו נחקר כחשוד, הועבר לעיון הפרקליטות, על מנת להחליט באם להגיש כתב אישום.
  • בתוך 30 ימים מיום קבלת הודעה זו, הינו רשאי לפנות בכתב לפרקליטות בבקשה מנומקת מדוע להימנע מהגשת כתב אישו כנגדו (קרי: זכות שימוע).
 • מיד עם קבלת הודעה זו, הודיע עורך דין פלילי גיא פלנטר לפרקליטות כי הוא מייצג את החשודים בהליכי השימוע.
 • בהמשך, הוחזר התיק מפרקליטות מחוז מרכז ליחידת המשטרה החוקרת, להשלמת חקירה וגם במסגרת זו העניק עו"ד פלילי גיא פלנטר לחשודים ייעוץ וליווי משפטי.
 • לבסוף, בחלוף כמעט שש שנים (!) מאז נפתחה חקירה במשטרה, שלחה משטרת ישראל הודעה לחשודים בדבר ההחלטה שלא להעמידם לדין. על פי הודעת המשטרה, התיק נסגר על ידי הפרקליטות בעילה שלא נמצאו ראיות מספיקות להעמדתם לדין (חוסר ראיות).
 • בהמשך עמוד זה ניתן לעיין בהודעה לפי סעיף 60א לחוק סדר הדין הפלילי שקיבל אחד החשודים וכן בהודעה בדבר ההחלטה שלא להעמידו לדין ובדבר סגירת התיק הפלילי (ללא פרטים מזהים של המעורבים).
 • בכך הסתיים תיק בחשד לעבירות חמורות של גניבה בידי עבוד, זיוף ורישום כוזב והלקוח היה יכול להמשיך בחייו.

לקריאה נוספת.


עורך דין פלילי

משרד עורך דין פלילי גיא פלנטר

הכנה לחקירה במשטרה | ייעוץ משפטי בחקירה | ליווי משפטי בחקירה | סגירת תיק פלילי | סגירת תיק משטרה | גניזת תיק משטרה | עבירות צווארון לבן | גניבה בידי עובד | זיוף | שימוש במסמך מזוייף | רישום כוזב במסמכי תאגיד | חקירה במשטרה

 

דרג את העמוד

ממוצע הצבעות 5 / 5. כמות הצבעות 5

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

קבצים להורדה - לחץ לצפייה

קידום אתרים בגוגל קידום אתרים בגוגל
למעלה