גניבה בידי מורשה | עורכת דין שגנבה כספי פקדונות – עבודות שירות, השבת כספים ב-36 תשלומים, ללא קנס

5
(2)
גניבה בידי מורשה | עורכת דין שגנבה כספי פקדונות – עבודות שירות. בתמונה: היכל המשפט בחיפה.

גניבה בידי מורשה | עורכת דין שגנבה כספי פקדונות – עבודות שירות. בתמונה: היכל המשפט בחיפה.


תוכן עניינים

גניבה בידי מורשה, בניגוד לסעיף 393 לחוק העונשין – עורכת דין שהורשעה בגניבת כספי פקדונות מחשבון נאמנות – נדונה לעבודות שירות, ללא קנס או פיצוי.

 • בעמוד זה אנו מציגים מקרה להמחשה במסגרתו העניק משרדנו ייצוג משפטי לעורכת דין אשר הורשעה, ב- 7 אישומים שונים, בעבירות של גניבה בידי מורשה.
 • הסדר טעון שנחתם עם עורכת דין שהורשעה ב- 7 אישומים של גניבה בידי מורשה חילץ אותה ממאסר ממושך ובאופן חריג, חויבה עורכת הדין במסגרת הסדר הטעון להשיב את כספי הגניבה בגובה הקרן בלבד, ב- 36 תשלומים לאחר מתן גזר הדין וללא חיוב בקנס.

כתב האישום אשר הוגש כנגד עורכת הדין – גניבה בידי מורשה, מעילה ממושכת ושיטתית תוך שליחת יד בכספי לקוחותיה.

 • כנגד עורכת דין אשר ניהלה משרד בחיפה ובזיכרון יעקב הוגש כתב אישום לבית משפט השלום בחיפה המייחס לה, ב- 7 אישומים שונים, עבירות פליליות של גניבה בידי מורשה, בניגוד לסעיף 393(2) לחוק העונשין, תשל"ז – 1977.
 • בתמצית, על פני הנטען בכתב האישום, במשך תקופה של 3 שנים, נהגה עורכת הדין לשלוח יד בכספיהם של לקוחות שפנו אליה לקבלת שירותים משפטיים.
 • מעבר לעצם החיוב בהשבת כספי הגניבה ופיצוי המתלוננים, חשף כתב אישום זה את עורכת הדין לענישה מכאיבה בדמות מאסר ממושך, מאחורי סורג ובריח.

אישום מס' 1 – גניבה בידי מורשה מחשבון נאמנות של 70,000 ש"ח.

 • על פי הנטען באישום הראשון, קיבלה עורכת הדין על עצמה לייצג את שני הצדדים לעסקת מכר של דירה בחיפה. במעמד החתימה על הסכם המכר שערכה עורכת הדין, שילמו הרוכשים לעורכת הדין 70,000 ש"ח וזאת במטרה שיועברו בהמשך למוכרים.
 • הסכם המכר חייב את עורכת הדין להפקיד את הכסף בחשבון נאמנות עד לרישום הערת אזהרה על שם הרוכשים, ובהמשך היה על עורכת הדין להעביר את הכסף לידי המוכרים.
 • עורכת הדין אכן הפקידה את הכספים בחשבון נאמנות על שמה אולם במספר הזדמנויות שונות, השתמשה עורכת הדין במלא הסכום לצרכיה האישיים.
 • בהמשך, הושעתה עורכת הדין מחברות בלשכת עורכי הדין, וייצוגם של הצדדים לעסקת המכר עברה לעורך דין אחר. על אף פניות חוזרות ונשנות לא החזירה את הכסף.  
 • בהתאמה, הואשמה עורכת הדין בכתב האישום בעבירה של גניבה בידי מורשה, בניגוד לסעיף 393(3) לחוק העונשין.

אישום מס' 2 – גניבה בידי מורשה של 59,488 ש"ח שהעבירה חב' ביטוח עבור לקוחה.

 • על פי הנטען באישום זה, פנתה המתלוננת לעורכת הדין לצורך ייצוגה בתביעה משפטית כנגד חברת ביטוח. במסגרת הסכם פשרה שנחתם בין המתלוננת לחברת הביטוח, העבירה חברת הביטוח לעורכת הדין המחאה על סך 59,488 ש"ח לטובת המתלוננת.
 • מבלי לעדכן את המתלוננת כי חברת הביטוח העבירה את הפיצוי המוסכם, הפקידה עורכת הדין את ההמחאה בחשבונה ובהמשך, כאשר נודע למתלוננת כי הפיצוי המוסכם הועבר לעורכת הדין, סירבה עורכת הדין להעביר למתלוננת את כספה.
 • המתלוננת הגישה כנגד עורכת הדין תביעה ורק לאחר הגשת התביעה וכן הגשת תלונה במשטרה ובלשכת עורכי הדין, השיבה עורכת הדין למתלוננת את כספה.
 • במעשיה האמורים, כך נטען בכתב האישום, בהיותה מחזיקה כדין בפיקדון על סך 59,488 ש"ח שקיבלה לידיה עבור המתלוננת, שלחה בו יד במרמה ולשימושה שלה.
 • בהתאמה, הואשמה עורכת הדין גם באישום זה בעבירה של גניבה בידי מורשה, בניגוד לסעיף 393(3) לחוק העונשין.

אישום מס' 3 גניבה בידי מורשה של שכר טרחה בגובה 24,000 ש"ח וכן 3,053 ש"ח כספי אגרות בית משפט.

 • אישום זה עוסק במתלוננת אחרת, אשר שילמה לעורכת הדין שכר טרחה בסך 24,000 ש"ח בגין ייצוג משפטי וכן סך של 3053 ש"ח בגין תשלום אגרות בית משפט.
 • על אף שלא בוצעו בפועל הפעולות בעבורן העבירה המתלוננת לעורכת הדין את הכספים הללו, לא השיבה עורכת הדין למתלוננת את כספה ושלחה ידה בכספים, שהופקדו אצלה על מנת שתשתמש בהם לתשלום אגרות בית משפט.
 • גם באישום זה הואשמה עורכת הדין בעבירה של גניבה בידי מורשה.

אישום מס' 4 – גניבה בידי מורשה – שליחת ב- 75,000 ש"ח שהיו מופקדים בחשבון נאמנות.

 • אישום זה עוסק במתלונן אשר שכר את שירותיה של עורכת הדין לצורך ייצוגו במכירת דירה. בהתאם להסכם המכר העביר הקונה סך של 75,000 ש"ח לחשבון נאמנות של עורכת הדין, וזאת במטרה שעורכת הדין תעביר את הכסף בהמשך לידי המתלונן.
 • בהמשך משכה עורכת הדין את הכסף מחשבון הנאמנות במזומן וכן ביצעה העברות בנקאיות של כספים מחשבון הנאמנות לחשבונה הפרטי ולחשבונם של אחרים ועל אף פניות חוזרות ונשנות לא העבירה את הכסף למתלונן.
 • בהתאמה, הואשמה עורכת הדין בעבירה של גניבה בידי מורשה, בכך ששלחה יד בסך של 75,000 ש"ח אותם קיבלה עבור המתלונן.

אישום מס' 5 – גניבה בידי מורשה של 76,500 ש"ח מחשבון נאמנות.

 • גם אישום זה עוסק בעסקת מקרקעין. הפעם ייצגה עורכת הדין את הקונים וקיבלה מהקונים, בשיק בנקאי אשר הופקד לחשבון הנאמנות שלה, סכום של 76,500 ש"ח עבור המוכר.
 • כבמקרים אחרים, השתמשה עורכת הדין בכסף שהופקד בנאמנות בידיה לצרכיה הפרטיים ועל אף פניות חוזרות ונשנות לקבל חזרה את הפיקדון, לא השיבה עורכת הדין את הכסף.
 • בגין מעשים אלו הואשמה שוב בעבירה של גניבה בידי מורשה.

אישום מס' 6 – גניבה בידי מורשה של 24,373 ש"ח שהופקדו אצל עורכת הדין בנאמנות לצורך תשלום אגרות.

 • המתלוננים באישום זה שכרו את שירותיה של עורכת הדין לייצגם בהליכים משפטיים ובמסגרת זו הפקידו בידיה סך של 24,373 ש"ח בעבור תשלום אגרות בית משפט.
 • עורכת הדין לא שילמה את האגרות לקופת בית המשפט, לא השיבה למתלוננים את כספם, וזאת על אף פניות חוזרות ונשנות בנושא.
 • בגין מעשים אלו, הואשמה בגניבה בידי מורשה של 24,373 ש"ח אשר הופקדו אצלה בנאמנות על ידי המתלוננים לצורך תשלום אגרות.

אישום מס' 7 – גניבה בידי מורשה של 8,350 ש"ח, כספים המיועדים למומחה רפואי ולתשלום אגרת בית משפט.

 • המתלוננת באישום זה שכרה את עורכת הדין לייצגה בהליכים משפטיים בבית המשפט. במסגרת זו, שילמה לעורכת הדין שכר טרחה וכן 5850 ש"ח בעבור שכר טרחתו של מומחה רפואי. בנוסף, הפקידה המתלוננת בידי עורכת הדין בנאמנות סך של 2500 ש"ח בעבור תשלום אגרת בית משפט.
 • עורכת הדין לא הגישה תביעה בשם המתלוננת, לא שילמה את האגרה לקופת בית המשפט ולא השיבה למתלוננת את הכספים שהפקידה בידיה בנאמנות וזאת על אף פניותיה החוזרות ונשנות של המתלוננת בנושא.
 • בהתאמה, גם באישום זה שחתם את כתב האישום הואשמה עורכת הדין בעבירה של גניבה בידי מורשה.

על העבירה של גניבה בידי מורשה.

 • סעיף 393 לחוק העונשין שכותרתו "גניבה בידי מורשה", קובע כדלקמן:

"393. העושה אחת מאלה, דינו מאסר שבע שנים:

(1) גונב נכס שקיבל עם ייפוי כוח לעשיה בו;

(2) גונב נכס שהופקד אצלו, לבדו או עם אדם אחר, על מנת שישמרנו שמירה מעולה או ישתמש בו או בתמורתו, כולם או מקצתם, למטרה פלונית או ימסור כולם או מקצתם לאדם פלוני;

(3) גונב נכס שקיבל, לבדו או עם אדם אחר, בשביל אדם אחר או לזכותו;

(4) גונב מן התמורה של נייר ערך, או של עשיה בנכס על פי ייפוי כוח, כשקיבל הוראה שתשמש למטרה פלונית או תשולם לאדם פלוני".

 • לא אחת כבר נפסק כי בגין עבירה של גניבה בידי מורשה ראוי להשית עונש של מאסר בפועל וכך למשל פסק בית המשפט העליון עוד בשנות ה- 80 בערעור פלילי 281/82 אהרון אבו חצירא נ' מדינת ישראל דברים היפים גם היום בנוגע למדיניות הענישה בגין עבירה זו (ההדגשה שלנו):

"כלל אחר, אף הוא נקוט בידינו מימים ימימה, הוא, שמבחינת מדיניות הענישה הנורמטיבית הכול שווים בפני החוקמקובל עלינו, כי אדם שהורשע בביצוע עבירות כגון גניבה בידי מורשה, גניבה על-ידי נאמן, גניבה על-ידי מנהל וגניבה מאת מעביד, וכן עבריין שחטא במעשי שחיתות בקבלת שלמונים או בנתינתם – אין לפטור את אלה מעונש מאסר בפועל. בעבירות אלה מתמצים ומשתלבים יחד גם שליחת יד ברכוש הזולת וגם מעילה באמון, אשר ניתן באנשים אלה על-ידי ציבור, שבטח ביושרם ובהגינותם. בהיות עבירות מעין אלה שכיחות, ומשום שפגיעתן בציבור הרחב קשה במיוחד, סבר המחוקק בקבעו את העונש המרבי וקבע בית-משפט זה בהלכותיו, כי ראויים מעשים מעין אלה לעונש חמור ומוחשי, כדי שיהא בהם להתריע על התנהגות נפסדת זו ולהרתיע עבריינים בכוח מלהיגרר למעשי עבירה שכאלה. אין בידי בית המשפט, ששומה עליו לתרום את תרומתו להכחדת התופעות הללו, אמצעי הולם יותר מאשר ענישה ממשית ומוחשית, שמאסר בפועל בין מרכיביה".

 • חומרה מיוחדת רואה בית המשפט העליון בעורכי דין המנצלים את מעמדם והאמון שניתן בהם לגנוב כספים שהופקדו בנאמנות בידיהם. כך למשל פסק בית המשפט העליון בערעור פלילי 696/82, מדינת ישראל נגד דוד לאלו (ההדגשה שלנו):

"אולם, מעל הכל, מן הראוי להחמיר בדינו של המשיב בהתחשב בתפקידו ובמעמדו בתור עורך דין. זאת לא רק בשל הנזק שעבירות כאלה גורמות לשם הטוב וליוקרה של מקצוע עריכת הדין – אם כי אינני מזלזל אף בגורם זה – אלא בראש ובראשונה, משום שרואה אני באמון המוחלט ביושרם של עורכי הדין משום נכס ציבורי רב ערך, אשר הפגיעה בו ראויה להענשה משמעותית".


הסדר הטעון שגיבש עורך דין גיא פלנטר עם הפרקליטות חילץ את עורכת הדין ממאסר ממושך ובאופן חריג, חוייבה עורכת הדין להשיב את כספי הגניבה בגובה הקרן בלבד, ב- 36 תשלומים וללא חיוב בקנס.

 • בעקבות מו"מ ממושך שניהל עורך דין פלילי גיא פלנטר עם פרקליטות מחוז חיפה, גובש הסדר טעון המחלץ את עורכת הדין ממאסר ממושך, מאחורי סורג ובריח.
 • על פי הסדר הטעון, הורשעה עורכת הדין ב- 7 האישומים המפורטים לעיל המייחסים לה עבירות של גניבה בידי מורשה והפרקליטות וההגנה עתרו במשותף לעונשים המוסכמים הבאים:
  • 6 חודשי מאסר שירוצו בדרך של עבודות שירות.
  • פיצויים בסכום של 256,945 ש"ח אשר יועברו לידי המתלוננים, כאשר הנאשמת תפקיד בקופת בית המשפט לפני מתן גזר הדין סך של 100,595 ש"ח והיתרה על סך 156,350 ש"ח תשלם הנאשמת ב- 36 תשלומים חודשיים שווים, בראשון לכל חודש, אחרי מתן גזר הדין. מדובר בהשבה של כספי הגניבה, בגובה הקרן.
  • להבטחת תשלום הפיצויים יוטל עיקול קבוע על רכב מסוג מרצדס במשרד הרישוי וברשם המשכונות, לטובת מדינת ישראל.
 • עוד במסגרת הסדר הטעון הוסכם כי הפרקליטות לא תדרוש להטיל על הנאשמת קנס כלשהו ואף תמנע מלדרוש לחייב את הנאשמת בפיצוי המתלוננים, מעבר לעצם השבת הסכומים שגנבה מהם.
 • ביום 30 מרץ 2016 אימץ בית משפט השלום בחיפה (כבוד השופט ד"ר זאיד פלאח) את הסדר הטעון וגזר על הנאשמת עונש של 6 חודשי מאסר אשר ירוצו בעבודות שירות, 6 חודשי מאסר על תנאי ופיצוי למתלוננים, כמוסכם בהסדר הטעון.
 • להלן העתק מההודעה על הסדר הטעון שהוגשה לבית משפט השלום בחיפה;


 • בהמשך עמוד זה ניתן לעיין בכתב האישום המתוקן במסגרת הסדר הטעון (ללא פרטים מזהים של המעורבים), בהודעה על הסדר הטעון שהוגשה לבית המשפט ובגזר הדין שניתן על ידי בית משפט השלום בחיפה – המאמץ את הסדר הטעון.
 • את עורכת הדין הנאשמת ייצגו עו"ד פלילי גיא פלנטר ועו"ד אירנה אינברג ממשרדו ואת פרקליטות מחוז חיפה עו"ד יאיר גויכמן, סגן בכיר לפרקליט מחוז חיפה – פלילי.

תיק פלילי 47679-04-14 בית משפט השלום חיפה, בפני כבוד השופט ד"ר זאיד פלאח.


לקריאה נוספת.


עורך דין פלילי

משרד עורך דין פלילי גיא פלנטר

עבירות צווארון לבן | ארכיון גניבה בידי מורשה | עורך דין פלילי בצפון | עורך דין פלילי בחיפה | עו"ד פלילי בחיפה | ייצוג משפטי פלילי בחיפה | בית משפט השלום בחיפה – ייצוג משפטי | בית המשפט המחוזי בחיפה – ייצוג משפטי

דרג את העמוד

ממוצע הצבעות 5 / 5. כמות הצבעות 2

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

גניבה בידי מורשה - מקרה נוסף להמחשה בו טיפלנו:
קידום אתרים בגוגל קידום אתרים בגוגל
למעלה