הטרדה מינית | עבירות מין – ייעוץ משפטי + ייצוג משפטי ע"י עורך דין פלילי

5
(18)
ייעוץ וייצוג משפטי ע"י עורך דין פלילי גיא פלנטר בעבירות מין והטרדה מינית

הטרדה מינית עבירות מין – ייעוץ משפטי + ייצוג משפטי ע"י עורך דין פלילי גיא פלנטר לחשודים, לנאשמים ולנפגעי עבירה.


תוכן עניינים

ייעוץ משפטי + ייצוג משפטי בכל הנוגע לתלונות על עבירות מין, הטרדה מינית והתנכלות.


פירוש המושגים: "עבירות מין", "הטרדה מינית" ו"התנכלות".

עבירות מין – פירוש המושג.

הטרדה מינית והתנכלות – פירוש המושגים.

 • המושג "הטרדה מינית" הוגדר ע"י המחוקק בחוק למניעת הטרדה מינית כאחד מהמעשים הבאים:
  • סחיטה באיומים, כמשמעותה בסעיף 428 לחוק העונשין, כאשר המעשה שהאדם נדרש לעשותו הוא בעל אופי מיני;
  • מעשים מגונים כמשמעותם בסעיפים 348 ו-349 לחוק העונשין;
  • הצעות חוזרות בעלות אופי מיני, המופנות לאדם אשר הראה למטריד כי אינו מעוניין בהצעות האמורות;
  • התייחסויות חוזרות המופנות לאדם, המתמקדות במיניותו, כאשר אותו אדם הראה למטריד כי אינו מעוניין בהתייחסויות האמורות;
  • התייחסות מבזה או משפילה המופנית לאדם ביחס למינו או למיניותו, לרבות נטייתו המינית;
  • הצעות או התייחסויות כאמור בפסקאות (3) או (4), המופנות למי מהמנויים בפסקאות המשנה (א) עד (ז), בנסיבות המפורטות בפסקאות משנה אלה, גם אם המוטרד לא הראה למטריד כי אינו מעוניין בהצעות או בהתייחסויות האמורות:

א. לקטין או לחסר ישע – תוך ניצול יחסי מרות, תלות, חינוך או טיפול, ואם טרם מלאו לקטין 15 שנים – גם בלא ניצול יחסים כאמור, ובלבד שהמטריד אינו קטין;

ב. למטופל, במסגרת טיפול נפשי, בריאותי, רפואי או פארה-רפואי – תוך ניצול תלות של המטופל במטפל; פסקת משנה זו, "טיפול נפשי" – כהגדרתו בסעיף 347א לחוק העונשין;

ג. לעובד במסגרת יחסי עבודה, ולאדם בשירות במסגרת שירות – תוך ניצול מרות ביחסי עבודה או בשירות;

ד. לתלמיד בכיתה י"ב, י"ג או י"ג, שאינו קטין, תוך ניצול יחסי מרות בלימודים;

ה. לתלמיד או לסטודנט, הלומד במוסד המקנה השכלה עיונית, דתית או מקצועית לבוגרים (בחוק זה – מוסד להשכלה לבוגרים), תוך ניצול יחסי מרות בלימודים;

ו. למשתקם כהגדרתו בחוק זכויות לאנשים עם מוגבלות המועסקים כמשתקמים (הוראת שעה), התשס"ז-2007, במסגרת תעסוקה – תוך ניצול יחסי מרות בתעסוקה או ניצול תלות;

ז. לאדם – תוך ניצול יחסי מרות או תלות, במסגרת הדרכה או ייעוץ של כהן דת או של מי שמתחזה להיום כהן דת או של אדם הידוע או המציג את עצמו כבעל סגולות רוחניות מיוחדות.

 • כאן המקום להדגיש את הדבר הבא; כאשר מדובר בתלונה על הטרדה מינית במקום העבודה – אין צורך להוכיח, שהעובדת הראתה למטריד שהיא לא מעוניינת בהצעותיו המיניות או בהתייחסותו המינית כלפיה. כך גם לגבי כל מערכות היחסים האחרות שמנה המחוקק בפסקאות (א) עד (ז) שהובאו לעיל. המכנה המשותף לכל אותן מערכות יחסים שמנה המחוקק הינו חוסר השוויון המובנה בין הצדדים, בשל קיום יחסי מרות ו/או תלות.
 • בהתקיים יחסי מרות, גם אם המטריד פירש את שתיקת המוטרדת כהסכמה – הדבר לא יחלצו מאחריות להטרדה מינית שכן המחוקק "פטר" את המוטרדת מלהראות למטריד שהיא לא מעוניינת בהתייחסותו המינית כלפיה.
 • "התנכלות", מוגדרת ע"י החוק למניעת הטרדה מינית כפגיעה מכל סוג שהוא שמקורה בהטרדה מינית, או בתלונה או בתביעה, שהוגשו על הטרדה מינית.
 • הטרדה מינית והתנכלות הוגדרו ע"י המחוקק הן כעבירות פליליות והן כעוולות אזרחיות, כלומר כעילות לתביעה הן בהליך פלילי והן בהליך אזרחי.
 • בהליך אזרחי, הוסמך בית משפט לפסוק בשל הטרדה מינית או בשל התנכלות פיצוי שלא יעלה על סך 120,000 ש"ח, ללא הוכחת נזק.

מורכבות הטיפול המשפטי בתלונות על עבירות מין והטרדה מינית.

 • אחד התחומים המורכבים ביותר במשפט הפלילי הינו תחום עבירות המין וההטרדה מינית.
 • מטבע הדברים, המטרייה בה עסקינן עמוסה במיוחד במטענים רגשיים, מצד כל הנוגעים בדבר.
 • הוסף על מורכבות זו, שעסקינן במטרייה דינמית, שחלות בה כל הזמן התפתחויות; כידוע, עם הזמן, חלים שינויים בנורמות החברתיות ובתפיסות של מה אסור ומה מותר, וכך למשל, מה שבעבר נתפס כהתנהגות נערית ושובבה ובשל כך גם זכה ליחס סלחני, כיום עשוי להיתקל באפס סבלנות ולהתפרש כהטרדה מינית ואפילו עבירת מין. אדם אשר לא הפנים בזמן את השינויים שחלו בתחום זה, עשוי למצוא עצמו מסובך בעבירות פליליות.
 • הוסף על כך, שלעתים, לפחות מהצד המחזר (ולפעמים גם מהצד המחוזר), כלל לא ברור היכן נמצא קו הגבול בין חיזור עיקש ובלתי מוצלח – להטרדה מינית.
 • לא אחת, "קצר" בתקשורת האנושית ו/או פרשנות סובייקטיבית שונה, הובילו לתקלה חומרה ולהסתבכות פלילית.
 • מעבר לכך, וכאן אנו בוודאי לא מחדשים דבר – מערכות יחסים נתונות לשינויים; תפנית שלילית במערכת היחסים עשויה לגרום לכך, שהמאהבת של אתמול תהפוך להיות הסוחטת באיומים של היום, ולמתלוננת של מחר.
 • בשל מורכבות המטרייה אשר בה עסקינן וההשלכות הרות הגורל לכל מהלך ב"שדה מוקשים" זה, זקוקים הנוגעים בדבר לייעוץ משפטי דחוף, מעורך דין בעל נסיון בניהול משברים מסוג זה.

ייעוץ משפטי בשלב טרום – התלונה על עבירות מין או הטרדה מינית.

 • משרדנו מעניק יעוץ משפטי בכל הנוגע להתנהלות הצדדים עוד בטרם הגשת התלונה. במסגרת זו אנו מעניקים ייעוץ משפטי ביחס לשאלות הבאות;

ייעוץ משפטי – שאלות הנוגעות למעשים.

 • האם המעשים המיוחסים מגבשים עבירת מין או נופלים בגדר הטרדה מינית?
 • בהקשר להטרדה מינית, האם המעשים המיוחסים נופלים בגדר הטרדה מינית אזרחית או גלשו להטרדה מינית פלילית?
 • האם חלה התיישנות על המעשים?
 • במידה ותוגש תלונה למשטרה ביחס למעשים, מה הסיכוי שיוגש כתב אישום? מה הסיכוי להרשעה?

ייעוץ משפטי – שאלות הנוגעות לצדדים.

 • דרכי הפעולה הפתוחים בפני הצדדים.
 • מהן השלכות הגשת התלונה וכיצד תטופל התלונה?
 • למי להתלונן? לממונה על הטרדה מינית במקום העבודה? למעסיק? למשטרה?
 • האם ללכת למסלול של תביעה אזרחית או מסלול פלילי?
 • האם ניתן לדרוש או להסכים לפיצוי ואם כן, באיזה תנאים?
 • האם ניתן לדרוש או להסכים למתן התחייבות שלא תוגש תלונה למשטרה?

ייעוץ משפטי בנוגע לשאלות ראיותיות.

 • כיצד לאסוף ולשמר ראיות?
 • כיצד להשיג הפללה (במסגרת החוק כמובן) וכיצד להימנע מהפללה עצמית.
 • כיצד לחזק את הגרסה כך שתתקבל ויאמינו לה.

ייעוץ משפטי כיצד להתנהל.

ייעוץ משפטי – שאלות הנוגעות לתאגידים.

 • כיצד על התאגיד להתנהל לנוכח חשד לביצוע הטרדה מינית או עבירת מין ואיזה צעדים עליו לנקוט?
 • כיצד להימנע מהתנכלות?
 • האם חלה על התאגיד חובת דיווח?
 • כיצד על התאגיד לברר את החשד או התלונה?
 • האם פתיחה בחקירה משטרתית מונעת בירור פנימי בתאגיד, מחשש לשיבוש חקירת המשטרה?
 • כיצד לאסוף ולשמר ראיות בנושא?
 • כיצד להגיע להכרעה בין גרסאות סותרות?
 • מה נטל ההוכחה הנדרש להכרעה?
 • היה ונמצא כי התלונה בדבר הטרדה מינית מוצדקת, איזה סנקציות יש להטיל על המטריד?
 • היה ונמצא כי מדובר בתלונה כוזבת, איזה סנקציות יש להטיל?

הכנה לחקירה פלילית או משמעתית או לבירור שנערך לפי חוק למניעת הטרדה מינית וליווי הלקוח בייעוץ משפטי.

 • אנו מכינים חשודים בעבירות מין או בהטרדה מינית להתמודדות עם החשדות, ומעניקים להם ליווי משפטי בהליכי החקירה או הבירור המשמעתי, בהליכי מעצר ושחרור בערובה ובהליכי השעיה.
 • מאחר ואנו מייצגים אנשים ללא עבר פלילי, שעצם פרסום החשדות כנגדם ו/או דבר מעצרם עלולים לגרום להם לנזק חמור, אנו פועלים במקרים המתאימים לקבלת צו איסור פרסום שמו של החשוד, לרבות כל פרט אחר שיש בו כדי לזהותו.
 • לפרטים נוספים אודות הכנה לחקירה פלילית וייעוץ משפטי בחקירה ראו בעמוד: הכנה לחקירה פלילית | ייעוץ משפטי בחקירה | נחקרים וחשודים – ליווי משפטי בחקירה | שחרור ממעצר.

טיפול משפטי בסגירת התיק הפלילי וייצוג משפטי בהליך שימוע (לפי סעיף 60א לחוק סדר הדין הפלילי) מול הפרקליטות או יחידת התביעות של המשטרה.


ייצוג משפטי בנוגע לעבירות מין או הטרדה מינית בהליך פלילי בבית המשפט או בהליך משמעתי בפני בית דין משמעתי.


דוגמאות למקרים הנוגעים לעבירות מין או הטרדה מינית אשר טופלו ע"י משרד עורך דין פלילי גיא פלנטר.

 • בהמשך עמוד זה ניתן לעיין בדוגמאות לפרשות שונות בהן טיפל משרדנו, הנוגעות לעבירות מין או הטרדה מינית. בשל פרטיותם של הנוגעים בדבר, הוסרו פרטים מזהים.
 • מיד לאחר פיסקה זו ניתן לצפות בכתבת תחקיר שהכין הכתב גיא פלג, אשר פתחה את "אולפן שישי" בערוץ 2 בכותרת: "תיעוד: כיצד תופרים תיק לחף מפשע". מדובר בנאשם אשר יוצג ע"י עורך דין פלילי גיא פלנטר וזוכה מעבירות מין חמורות ע"י בית המשפט המחוזי בת"א – יפו.


עורכי דין פליליים

משרד עורך דין פלילי גיא פלנטר

הטרדה מינית | עבירות מין | ייעוץ משפטי + ייצוג משפטי ע"י עורך דין פלילי | ארכיון הטרדה מינית | ארכיון עבירות מין | ארכיון עבירות הטרדה מינית | ארכיון עבירות כלפי קטינים | ארכיון עבירות מין במשפחה ובידי אחראי על חסר ישע | עבירות מין סגירת תיק פלילי בהליך שימוע בפרקליטות

 

דרג את העמוד

ממוצע הצבעות 5 / 5. כמות הצבעות 18

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

הטרדה מינית, עבירות מין והתנכלות - דוגמאות למקרים שטופלו ע"י משרדנו:
קידום אתרים בגוגל קידום אתרים בגוגל
צרו איתנו קשר
מלאו פרטים ונחזור אליכם בהקדם
למעלה
שינוי גודל גופנים