חידוש רישיון נשק | חידוש רישיון כלי יריה – בעקבות סגירת תיק אלימות במשפחה וקבלת ערר נשק

4.9
(74)
חידוש רישיון נשק | חידוש רישיון כלי יריה

חידוש רישיון נשק – בעקבות סגירת תיק אלימות במשפחה וקבלת ערר על החלטת פקיד רישוי כלי יריה.


תוכן עניינים

חידוש רישיון נשק – בעקבות סגירת תיק אלימות במשפחה וקבלת ערר על החלטת פקיד רישוי כלי יריה

 • משרדנו מעניק ייעוץ וייצוג משפטי בכל הנוגע לחידוש רישיון נשק. 
 • בעמוד זה אנו מציגים מקרה להמחשה שטופל על ידי משרדנו במסגרתו הובלנו לחידוש רישיון נשק. לדוגמאות נוספות ולהרחבה בנושא ראו קישורים בסוף עמוד זה וכן בעמוד: רישיון נשק | רישוי כלי יריה.

חידוש רישיון נשק לאחר קבלת ערר – תמצית מקרה שטופל על ידי משרדנו

 • אנו מביאים כאן מקרה להמחשה אשר טופל באחרונה במשרדנו.
 • בעקבות הגשת תלונה על תקיפת בת זוג שגרמה לחבלה ממשית ואיומים, בוטל רישיונו של איש כוחות הביטחון ואקדחו נתפס על ידי המשטרה. 
 • לאחר כמעט שנתיים וחצי של מאבק משפטי עיקש, במסגרתו נסגר התיק הפלילי, בוטל צו הגנה שאסר על הלקוח לשאת או להחזיק נשק, נדחו שתי בקשות לחידוש רישיון הנשק וערר שהוגש בנושא, הוארכה תקופת הפקדת הנשק ואי חילוטו – התקבל לבסוף ערר שני שהגיש משרדנו על החלטת פקיד רישוי כלי יריה, ניתן אישור לחידוש רישיון הנשק והנשק הוחזר ללקוח.

תחילת הפרשה – תלונה מבת זוג המייחסת אלימות במשפחה מובילה לתפיסת הנשק וביטול הרישיון

 • פרשה זו עוסקת בעובד מדינה, איש כוחות הביטחון, המועסק במשרה רגישה.
 • בעקבות וויכוח במסגרתו גרמה המתלוננת נזקים לרכוש בביתם, הגישה המתלוננת כנגד הלקוח תלונה למשטרת ישראל (תחנת קדמה בשרון).
 • בתמצית, טענה המתלוננת שעל רקע אותו וויכוח – תפס אותה בן זוגה, דחף אותה בחוזקה ובעקבות זאת נפלה ונחבלה.
 • בהמשך, כך טענה, שב והפילה ארצה, משך בשערותיה בחוזקה ואיים עליה ש"יפוצץ אותה ו"יתן לה סטירה שכל הצוואר שלה יסתובב".
 • עוד טענה כי כלא אותה בביתם, וכאשר ביקשה להזמין משטרה, שב והטיח אותה על הרצפה וכתוצאה מכך נחבלה שוב בפניה ובגופה.
 • משטרת ישראל, המגלה מדיניות של אפס סבלנות לעבירות אלימות במשפחה, מיהרה לעכב את האיש לחקירה באזהרה, לתפוס את נשקו ולהרחיקו מביתו.
 • בעקבות התלונה, נפתח כנגד האיש תיק פלילי המייחס לו עבירות של תקיפת בת זוג הגורמת חבלה ממשית, בניגוד לסעיף 382(ג) לחוק העונשין התשל"ז – 1977 ואיומים, בניגוד לסעיף 192 לחוק. בהמשך, יתווסף לתיק חשד נוסף של הפרת הוראה חוקית, בניגוד לסעיף 287(א) לחוק.

מתן צו הגנה האוסר לשאת או להחזיק נשק + ביטול רישיון הנשק

 • בד בבד עם הגשת התלונה במשטרה, הגישה המתלוננת בקשה לצו הגנה לבית משפחה לענייני משפחה בפתח תקווה.
 • במסגרת הליך זה אף העידה המתלוננת בפני בית המשפט וגוללה שוב את המעשים הקשים אשר ייחסה לבן זוגה.
 • בית משפט לענייני משפחה בפתח תקווה (כבוד השופט עמית שמואל בוקובסקי) נעתר כמובן לבקשתה ונתן צו הגנה במסגרתו (בין היתר);
  • אסר על האיש להתקרב למתלוננת ואסר עליו להימצא ברדיוס של 20 מטר ממנה.
  • אסר עליו לשאת או להחזיק נשק ונתן צו לתפיסת הנשק.
 • באופן לא מפתיע, פתיחת החקירה הפלילית כמו גם החלטת בית המשפט ליתן צו הגנה – מיד הובילו לביטול רישיונו של האיש להחזיק בנשק.

חידוש רישיון נשק ובעקבות מאבק משפטי עיקש, שנמשך כמעט שנתיים וחצי

 • בשלב זה פנה הלקוח למשרדנו על מנת שנעניק לו ייעוץ וייצוג משפטי, הן ביחס לסגירת התיק הפלילי והן בקבלת החלטת חידוש רישיון הנשק והחזרת הנשק מהמשטרה.

שלב ראשון בטיפול המשפטי: סגירת התיק הפלילי

 • תחילה טיפל משרדנו בסגירת התיק הפלילי שנפתח כנגד הלקוח. תיק החקירה נסגר על ידי שלוחת התביעות המשטרתית של כפר סבא בעילה, שלא נמצאו ראיות מספיקות להעמדתו לדין של הלקוח.
 • אחד הקשיים עמם התמודד משרדנו במקרה זה – שלא ניתן היה לשנות את עילת סגירת התיק לעילה של חוסר אשמה.

שלב שני בטיפול המשפטי: ביטול צו ההגנה האוסר על הלקוח לשאת או להחזיק נשק.

 • בהמשך, הגיש משרדנו בקשה לביטול הצו השיפוטי אשר אסר על הלקוח נשיאת נשק.
 • בית המשפט לענייני משפחה בפתח תקווה (כבוד השופט עמית שמואל בוקובסקי) נעתר לבקשתנו וביטל את צו ההגנה שניתן כנגד הלקוח והורה על השבת הרישיון לכלי יריה ללקוח.

שלב שלישי בטיפול המשפטי: קבלת החלטה בערר "הפותחת את הדלת" למהלך חידוש רישיון נשק

 • סגירת התיק הפלילי וקבלת החלטה שיפוטית זו לא סיימו את הפרשה. בקשה ראשונה שהוגשה בעניין – לחדש את רישיון הנשק בגין תבחין "מתוקף הוראת מעבר" – נדחתה על הסף, בשל התנגדות המשטרה.
 • ערר שהגיש משרדנו אף הוא נדחה בהמלצת המשטרה, אולם באופן תקדימי נקבע בערר על ידי הגב' אורלי צרפתי – מנהלת מחוז מרכז במשרד לביטחון הפנים, רישוי לכלי ירייה כי:

"לפנים משורת הדין, לאור מאפייניו של העורר, נוכל לשוב ולדון בבקשת העורר פעם נוספת, שנתיים מיום פתיחת התיק ובתנאי שלא יהיה העורר מעורב בפלילים".


במקביל לטיפולים המשפטיים: הארכת תקופת הפקדת הנשק מעבר ל- 18 חודשים ואי חילוטו במשך כמעט 30 חודשים.

 • בהתאם לנוהל של משטרת ישראל, נשק שהופקד בתחנות המשטרה, יהא במשמורת בתחנות בהן הופקד במשך 18 חודשים ועם חלוף 18 חודשים ממועד ההפקדה, יחולט כלי הנשק לטובת המדינה או יושמד.
 • במסגרת טיפול משרדנו, הוארכה תקופת הפקדת הנשק מעבר ל- 18 חודשים והנשק לא חולט, עד שהוחזר ללקוח בחלוף כמעט 30 חודשים ממועד תפיסתו ע"י המשטרה.

שלב רביעי בטיפול המשפטי: קבלת ערר שני שהוגש על ידי משרדנו ומתן אישור חידוש רישיון נשק

 • כעבור שנתיים ממועד פתיחת התיק הפלילי, הגיש משרדו בקשה חדשה לרישיון לכלי ירייה, בתבחין "שירות בכוחות הביטחון".
 • גם בקשה זו נדחתה על ידי האגף לרישוי לכלי ירייה במחוז תל אביב – שוב בשל התנגדות המשטרה, תוך הישענות משטרת ישראל על אותו תיק חקירה סגור.
 • לבסוף, ערר שהגיש משרדנו התקבל על ידי הגב' פרח קוצרו, מנהלת לשכה באגף לרישוי לכלי ירייה במחוז תל אביב לאור הסרת התנגדות משטרת ישראל, ואושר חידוש רישיון הנשק.
 • בהתאמה, אישר האגף לרישוי לכלי ירייה במשרד לביטחון פנים למשטרת ישראל להחזיר את האקדח ללקוח, ובכך הסתיים בהצלחה מאבק משפטי של כשנתיים וחצי.

חידוש רישיון נשק | חידוש רישיון כלי יריה

חידוש רישיון נשק בעקבות קבלת ערר


 • תיק זה טופל במשרדנו ע"י עורך דין גיא פלנטר ועורך דין עמנואל טראץ'.
 • בהמשך עמוד זה ניתן לעיין בהחלטה שלא להעמיד לדין את הלקוח (סגירת התיק הפלילי), בהחלטת בית המשפט לבטל את צו ההגנה ולהשיב ללקוח את הרישיון לכלי יריה, בהחלטות לדחות את הערר הראשון שהוגש, ולדחות בקשה נוספת שהוגשה ולבסוף – בהחלטה להיענות ולקבל את הערר האחרון שהגיש משרדנו ולחדש את רישיון הנשק (והכל ללא פרטים מזהים של הלקוח).  

משרד עורך דין גיא פלנטר – ייעוץ וייצוג בכל הנוגע לרישוי נשק

 • לשלילת הזכות לשאת נשק השלכות מרחיקות לכת, הן מבחינת ביטחונו האישי של אדם והסובבים אותו והן במישור התעסוקתי. מכאן החשיבות בייעוץ וייצוג משפטי מקצועי בכל הנוגע לרישוי נשק.
 • משרדנו מעניק ייעוץ משפטי וייצוג משפטי לאזרחים, אנשי כוחות הביטחון, אנשי אבטחה וארגונים בכל הנוגע לרישוי נשק.

דוגמאות נוספות למקרים בהם טיפלנו בענייני חידוש רישיון נשק ורישוי כלי ירייה


גיא פלנטר משרד עורכי דין
רישיון נשק – ייצוג משפטי

משרד עורך דין פלילי גיא פלנטר

רישיון נשק | רישוי כלי ירייה | חידוש רישיון נשק | חידוש רישיון לכלי יריה פרטי | חידוש רישיון אקדח | החזרת אקדח מהמשטרה | החזרת רישיון נשק | החזרת רישיון אקדח | ערר על החלטת פקיד רישוי נשק | ערעור על ביטול רישיון נשק | עתירה מנהלית להחזרת רישיון נשק | החזרת רכוש תפוס מהמשטרה | עורך דין לרישיון נשק  ערר על ביטול רישיון נשק

ארכיון רישוי כלי ירייה | ארכיון אי עמידה בתבחינים | ארכיון בקשה לקבלת רישיון לכלי ירייה | ארכיון חידוש רישיון כלי ירייה | ארכיון ביטול רישיון נשק | ארכיון שלילת רישיון נשק | ארכיון שלילת רישיון החזקת כלי ירייה | ארכיון החזרת נשק מהמשטרה | ארכיון החזרת רישיון נשק | ארכיון הגשת ערר על החלטת פיקוד רישוי | ארכיון ערר על החלטת פקיד רישוי | ארכיון הגשת ערר בפני וועדה על החלטת פקיד רישוי כלי ירייה | ארכיון הגשת ערר לדיון בפני וועדה – המשרד לביטחון פנים | ערר על פסילה מלשאת נשק בשל סיבה פסיכיאטרית | ארכיון הגשת עתירה מנהלית לבית המשפט להשבת רישיון לנשקעורך דין פלילי בתל אביב | עו"ד פלילי בתל-אביב

 

דרג את העמוד

ממוצע הצבעות 4.9 / 5. כמות הצבעות 74

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

קבצים להורדה - לחץ לצפייה

דוגמאות למקרים נוספים בהם טיפל משרדנו ברישוי נשק, חידוש רשיון נשק והחזרת נשק מהמשטרה:
קידום אתרים בגוגל קידום אתרים בגוגל
למעלה