רישיון נשק | רישוי כלי יריה

רישוי כלי יריה, חידוש רישיון נשק, החזרת נשק מהמשטרה, הגשת ערר על החלטת פקיד רישוי, הגשת עתירה מנהלית להשבת רישיון נשקרישוי כלי יריה, חידוש רישיון נשק, החזרת נשק מהמשטרה, הגשת ערר על החלטת פקיד רישוי, הגשת עתירה מנהלית להשבת רישיון נשק

רישוי כלי ירייה – ראשי פרקים; בעמוד זה תמצאו מידע על הנושאים הבאים (לחיצה על הכותרת תוביל לפרק הנבחר)

רישוי כלי יריה בישראל – רקע כללי

רישוי כלי נשק – תחומי טיפול – משרד עורך דין גיא פלנטר

 • להענקת או לשלילת הזכות לשאת נשק השלכות מרחיקות לכת, הן מבחינת ביטחונו האישי של אדם והסובבים אותו והן במישור התעסוקתי.
 • לא אחת, טיפול בלתי מקצועי בנושא הוביל לנזקים בלתי הפיכים, ומכאן החשיבות בייעוץ וייצוג משפטי בכל הנוגע לרישוי כלי יריה.
 • משרד עורך דין גיא פלנטר מעניק ייעוץ וייצוג משפטי לאזרחים, אנשי צבא וביטחון, אנשי אבטחה וארגונים בכל הנוגע לעניינים הבאים:
  • רישוי כלי ירייה.
  • בקשה לקבלת רישיון לכלי ירייה.
  • סירוב של פקיד הרישוי לתת רישיון לנשק.
  • חידוש רישיון כלי ירייה.
  • סירוב של פקיד הרישוי לחדש רישיון נשק.
  • התמודדות עם ביטול או שלילת רישיון נשק.
  • החזרת נשק מהמשטרה.
  • הגשת ערר בפני ועדת ערר על החלטת פקיד רישוי כלי ירייה.
  • ערר על פסילה מלשאת נשק בשל סיבה פסיכיאטרית.
  • עתירה מינהלית בפני בית המשפט כנגד החלטה של ועדת ערר.

מקרה להמחשה שטופל על ידי משרדנו – קבלת ערר | אישור לחידוש רישיון נשק והחזרת האקדח מהמשטרה

תחילת הפרשה – תלונה על עבירות אלימות במשפחה הובילה לדרישה מיידית להפקיד את האקדח במשטרה

 • פרשה זו עוסקת באזרח מן השורה, בעל משרד לתיווך נדל"ן, אשר בעברו שירות צבאי כלוחם. לאחר שחרורו מצה"ל, קיבל רישיון להחזקת כלי ירייה פרטי (אקדח) ובמשך שנים התנדב במשמר האזרחי והיה חבר במועדון קליעה.
 • במשך כל חייו לא הוגשה כנגדו ולו תלונה אחת למשטרה, כולל מצד בת זוגתו, עד שחיי הנישואין של בני הזוג עלו על שרטון. על רקע משבר שפרץ בחיי הנישואין, הגישה כנגדו בת זוגתו תלונות למשטרה, המייחסות לו עבירות של איומים, הפרת הוראה חוקית ותקיפת בת זוג.
 • כדרכה בטיפול בתלונות המעלות חשד לעבירות אלימות במשפחה ומבלי להמתין לממצאי החקירה הפלילית, מיד דרשה משטרת ישראל כי האיש יפקיד את אקדחו במשטרה, וכך כמובן עשה.

למרות שתיק החקירה המשטרתי נסגר, כל ניסיונותיו של האזרח לקבל חזרה את אקדחו מהמשטרה כושלים ורישיונו להחזקת כלי הירייה מבוטל על ידי האגף לרישוי כלי ירייה

 • ברגיל, הרשעה בעבירת אלימות כלפי בן משפחה גוררת במסגרת גזר הדין ביטול רישיון לכלי ירייה (סעיף 18א(ב) לחוק כלי היריה, תש"ט – 1949).
 • אולם במקרה הנדון, כלל לא הוגש כתב אישום והאיש לא הורשע בפלילים. לפיכך, משנסתיימה חקירת המשטרה ותיק החקירה נסגר, פנה האיש שמח וטוב לב וביקש לקבל חזרה את רישיונו להחזקת כלי ירייה.
 • להפתעתו, למרות שמלכתחילה נדרש להפקיד את האקדח כתוצאה מפתיחת חקירה פלילית כנגדו, חקירה פלילית שנסתיימה בסגירת התיק, כל ניסיונותיו להחזיר את אקדחו כשלו, לאחר שנתקלו בחומה בצורה בעניין זה.
 • תחילה קיבל תשובה מהאגף לרישוי כלי ירייה במשרד לביטחון פנים כי בקשתו לרישיון לכלי ירייה לא אושרה בשל "אי המלצת המשטרה".
 • בהתאם להוראות סעיף 12(ג)(1) לחוק כלי הירייה, תש"ט – 1949, הרואה עצמו נפגע מהחלטת רשות מוסמכת רשאי להגיש עליה ערר בכתב, תוך 45 ימים ממועד קבלתה, בפני הגורם המוסמך שמינה לענין זה שר הפנים (נקרא – "הממונה").
 • הממונה אמור להחליט בערר תוך 45 ימים מהמועד שבו הגיע הערר לידיו, וזאת לאחר שקיבל את תגובת המשטרה לערר.
 • האיש מימש את זכות הערר שהוענקה בחוק, אולם ערר שהגיש בעצמו לוועדת עררים לכלי ירייה נדחה על ידי הממונה, מהטעמים הבאים:
  • עד לתפיסתו של האקדח החזיק בו בגין תבחיני העבר.
  • כיום תבחין "משמר" אינו מהווה תבחין למתן או חידוש רישיון אלא מהווה רק עילה להמשך החזקת כלי הירייה למי שמחזיקו כחוק.
  • בזמנו, בקשתו לחדש את הרישיון נדחתה משום התנגדות המשטרה. עם הגשת הערר הועבר עניינו לתגובה נוספת של הקצין הממונה במשטרה, אשר החליט שלא לחזור בו מסירובו הקודם, בשל תיק הנוגע לעבירות איומים, הפרת הוראה חוקית ותקיפה סתם בן זוג (למרות שהתיק נסגר מחוסר ראיות).י
  • מששקל הממונה את טיעוניו של האיש ואת האינטרס שלו לשאת כלי ירייה מחד ואת עמדת המשטרה והאינטרס שלה להגנה על שלום הציבור ביטחונו מאידך, החליט הממונה להכריע את הכף, לטובת האינטרס של שלום הציבור ולא לאפשר מתן רישיון לאיש.
  • בשולי ההחלטה לדחות את הערר, צוין כי משטרת ישראל תבחן שוב את בקשתו באם יפנה שוב לאחר תחילת 2014 וזאת בתנאי שלא ירשמו כנגדו רישומים משטרתיים / פליליים נוספים.
 • אימרה זו, בשולי ההחלטה לדחות את הערר, הותירה בליבו של האיש זיק של תקווה שנשקו יוחזר ומשלא נפתחו כנגדו רישומים משטרתיים / פליליים נוספים פנה שוב לאחר תחילת 2014 בבקשה לרישיון לכלי ירייה.
 • לתדהמתו, גם הפעם נמסר לו על ידי האגף לרישוי כלי ירייה במשרד לביטחון הפנים כי בקשתו נדחתה, בטענה של אי עמידה בתבחינים שנקבעו ופורסמו לציבור. את הדחייה נימק הגורם המוסמך באופן הבא: בטרם הפקדתו במשטרה, החזיק המבקש באקדח על בסיס תבחין משמר. תבחין משמר מתייחס למי שמחזיק כדין בכלי הירייה מסוג אקדח עשר שנים ברצף, ברישיון תקף. הפקדת האקדח במשטרה קטעה את הרצף  ומשלא נתקיים הרצף של החזקת כלי הירייה במשך 10 שנים – נדחתה הבקשה.

קבלת ערר שהוגש ע"י משרד עורך דין גיא פלנטר – אישור לחידוש רישיון הנשק והחזרת האקדח מהמשטרה:

 • בשלב זה, נואש האיש מניסיונותיו לחדש את רישיונו ולהחזיר את אקדחו בכוחות עצמו ופנה למשרדנו, על מנת שנפעל לחידוש הרישיון לכלי ירייה שבוטל ולהחזרת האקדח מהמשטרה.
 • משרד עורך דין גיא פלנטר הגיש מטעמו של האיש ערר על החלטתו של ראש ענף כלי ירייה לדחות את בקשתו של העורר לחדש את רישיונו לכלי ירייה, לאחר שהרישיון בוטל.
 • הממונה קיבל את הערר שהוגש על ידי משרד עורך דין גיא פלנטר והורה לאפשר לאיש לחדש את הרישיון לכלי הירייה.
 • עם חידוש רישיון כלי הירייה והחזרת האקדח מהמשטרה, הסתיים טיפול משרדנו.
 • להלן החלטת ממונה מחוז תל אביב במשרד לביטחון הפנים, האגף לרישוי כלי ירייה, לקבל את הערר ולאשר את חידוש הרישיון לאקדח:


משרד עורך דין גיא פלנטר מעניק ייעוץ וייצוג משפטי לאזרחים, אנשי צבא וביטחון, אנשי אבטחה וארגונים בכל הנוגע לרישוי כלי נשק


לקוחות כותבים עלינו

 

קישורים למידע נוסף בנושא רישוי כלי ירייה


עורך דין פלילי

משרד עורך דין פלילי גיא פלנטר

רישוי כלי ירייה | חידוש רשיון כלי ירייה | החזרת נשק מהמשטרה | ערר על החלטת פקיד רישוי | אי עמידה בתבחינים


בהמשך עמוד זה ניתן לעיין בדוגמאות למקרים הנוגעים לרישוי כלי ירייה אשר טופלו על ידי משרדנו.

רישוי כלי ירייה - דוגמאות למקרים בהם טיפל משרדנו בעניינים הנוגעיל לרישוי כל יריה:
קידום אתרים בגוגל קידום אתרים בגוגל
צרו איתנו קשר
מלאו פרטים ונחזור אליכם בהקדם
למעלה
שינוי גודל גופנים