הגשת קבלות מזויפות – מרמה זיוף והונאה בתעשייה האווירית.

5
(2)

פרשיית מרמה, זיוף והונאה בתעשייה האווירית. בכיר הנאשמים נדון למאסר על תנאי בלבד, ללא פגיעה בפנסיה, למרות שקיבל במרמה החזר הוצאות באמצעות הגשת קבלות מזויפות.

 • אנו מביאים כאן דוגמא למקרה אשר טופל על ידי משרד עורך דין פלילי גיא פלנטר.
 • בכיר בתעשייה האווירית שהיה "הרוח החיה" בפרשיית הונאה, במסגרתה קיבלו במרמה עובדי התעשייה האווירית בחו"ל החזר הוצאות בסכומים של עשרות אלפי דולרים על ידי הגשת קבלות מזויפות, נדון למאסר על תנאי בלבד, ללא פגיעה בזכויות הפנסיה שלו.

החקירה המשטרתית והפרסום הנרחב בכלי התקשורת.

 • פרשה זו זכתה להד תקשורתי נרחב וכמקובל במחוזותינו ובאדיבות משטרת ישראל, התפוצצה בקול תרועה רמה אולם בעקבות ייצוג משפטי מקצועי שהוענק לחשודים, הסתיימה בקול ענות חלושה.
 • כך למשל פורסם בעיתון "חדשות היום" עם "פיצוץ" הפרשה;

קבלות מזויפות - מרמה, זיוף והונאה בתעשייה האווירית. ייצוג משפטי - עו"ד גיא פלנטר

מרמה, זיוף והונאה בתעשייה האווירית באמצעות קבלות מזויפות.


מטרות ההגנה בפרשה זו – הימנעות מעונש מאסר ומפגיעה בפנסיה.

 • לנוכח הודאתו של הלקוח במיוחס לו במסגרת החקירה המשטרתית, כמו גם ראיות חותכות שנאספו ע"י המשטרה ביחס לקבלות המזוייפות שהוגשו, הציבה לה ההגנה שתי מטרות בפרשה זו;
  • האחת, שהנאשם לא ירצה בגין מעשיו ולו יום אחד של מאסר מאחורי סורג ובריח;
  • השנייה, שלא יפגעו התנאים הסוציאליים שצבר בעמל רב במשך שנים, לרבות הפנסיה שלו.
 • כפי שניתן לראות בהמשך, שתי המטרות הנזכרות הושגו במלואן.

טיוטת כתב האישום שהוכנה על ידי הפרקליטות – פרשייה חמורה של עבירות מרמה זיוף והונאה.

 • עם תום חקירת המשטרה הועבר חומר החקירה מהרשות החוקרת (במקרה זה כאמור, מחלק ההונאה במחוז מרכז) לרשות התובעת (במקרה זה, פרקליטות מחוז מרכז).
 • בהתאם להוראות סעיף 60א לחוק סדר הדין הפלילי, מסרה הפרקליטות לעורך דין פלילי גיא פלנטר כי לאחר שמלאכת העיון וההחלטה בתיק הסתיימה, בכוונת הפרקליטות להגיש כנגד החשוד המיוצג ע"י עו"ד פלנטר כתב אישום.
 • בתאום מראש, העבירה הפרקליטות לעיונו של עו"ד פלילי גיא פלנטר טיוטת כתב אישום הכפופה לשימוע והעמידה לעיונו את מלוא חומר החקירה.
 • טיוטת כתב האישום, שטחה לפרטי פרטים פרשה חמורה במיוחד כאשר מנהל הפרויקט, אשר יוצג ע"י עו"ד פלילי גיא פלנטר, נתפס בעיני הפרקליטות כעבריין העיקרי וכמי שהיה ה"רוח החיה" בפרשה והדברים קיבלו ביטוי ברור בטיוטת כתב האישום.
 • בתמצית, נטען בטיוטת כתב האישום כי במשך כ- 8 שנים, ניהל הבכיר פרוייקט מטעם התעשייה האווירית בבאקו אשר באזרבייג'ן. כעובד התעשייה האווירית, שהינה חברה ממשלתית, נטען כי שמש כעובד הציבור, ובהתאמה הואשם הבכיר בטיוטת כתב האישום בעבירה פלילית השמורה אך ורק לעובדי ציבור – מרמה והפרת אמונים, בניגוד לסעיף 284 לחוק העונשין.
 • על פי הנטען בטיוטת כתב האישום, קשרו הנאשמים קשר לביצוע פשע, דהיינו להונות את התעשייה האווירית, בכך שיגישו קבלות פיקטיביות, מזויפות, וכך יקבלו העובדים שיישלחו לבאקו החזר הוצאות גבוה יותר ממה שהוציאו בפועל.
 • הנאשמים תככנו כי בבאקו ישכרו דירה שעלותה זולה משהות בבית מלון ובפועל תוגשנה קבלות פיקטיביות בגין לינה במלון, וכך היה; לאחר שאותרה ונשכרה דירה מקומית, ניגש אחד הנאשמים לבית מלון וקנה קבלות ריקות.
 • לאורך תקופה הגישו הנאשמים ועובדים אחרים שהגיעו למקום לתעשייה האווירית קבלות מזויפות ופיקטיביות בהן דיווחו כי שהו בבית מלון, בעוד בפועל התגוררו בדירה השכורה, וכך קיבלו במרמה החזרי הוצאות מהתעשייה האווירית בסכום כולל של עשרות אלפי דולרים.
 • עוד נטען כי בהמשך, אחד מהנאשמים סרק קבלות למחשבו ובאמצעות תוכנת מחשב, זייף אותן ואילו נאשם אחר נהג לזייף קבלות באופן תדיר ושיטתי עבור עצמו והנאשמים האחרים וזאת בגין הוצאות שהייה פיקטיביות במלון.
 • עוד זויפו באמצעות חותמות מזויפות קבלות מזויפות ופיקטיביות של חברת תקשורת, לשם קבלת החזרי הוצאות תקשורת וכן התקבלו במרמה גם החזרי הוצאות נסיעה.
 • בהתאמה, הואשמו הנאשמים בטיוטת כתב האישום בשורה ארוכה של עבירות פליליות חמורות:
  • קשירת קשר לביצוע פשע, עבירה בניגוד לסעיף 499(א)(1) לחוק העונשין, בכך שהונו את התעשייה האווירית בהגשת החזרי הוצאות מנופחים ופיקטיביים, תוך שימוש במסמכים מזויפים בנסיבות מחמירות והפצת ההונאה בקרב עובדים אחרים של התעשייה האווירית.
  • מרמה והפרת אמונים, עבירה בניגוד לסעיף 284 לחוק העונשין, בכך שכעובדי הציבור ובעת מילוי תפקידם, עשו מעשי מרמה והפרת אמונים הפוגעים בציבור.
  • זיוף בנסיבות מחמירות, עבירה בניגוד לסעיף 418 (סיפא) לחוק העונשין, בכך שהכינו קבלות וחשבוניות של בית מלון ושל חברת תקשורת הנחזות להיות אשר אינן ועשויות להטעות, ובכך שחתמו על קבלות בשם בית מלון ובשם חברת תקשורת ללא סמכות כדין.
  • שימוש במסמך מזוייף בנסיבות מחמירות, עבירה בניגוד לסעיף 420 לחוק העונשין, בכך שהגישו בשיטתיות את הקבלות הפיקטיביות והמזויפות לתעשייה האווירית, על מנת לקבל במרמה החזר הוצאות.
  • קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, עבירה בניגוד לסעיף 415 (סיפא) לחוק העונשין, כאשר הנסיבות המחמירות מתבטאות בשימוש בחותמות מזויפות, סריקה באמצעות מחשב, מחיקת פרטים ורישום פרטים אחרים, שימוש במסמכים כוזבים וציון עובדות שיקריות, זאת באופן קבוע, שיטתי, פעמים רבות ולאורך שנים ובסכומי כסף גבוהים.
 • אין ספק שאם היה מורשע הבכיר בכתב אישום זה, דינו היה נגזר ע"י בית המשפט לשנים רבות של מאסר מאחורי סורג ובריח וכן קנס כספי מכביד ביותר.

הסדר הטעון שגובש עם הפרקליטות – כתב אישום מתוקן, מחיקת מרבית העבירות והאישומים החמורים וענישה מוסכמת של מאסר על תנאי וקנס.

 • ברגיל, משמש הליך השימוע לשכנע את הרשות התובעת על שום מה להימנע מהגשת כתב אישום ולכך בדיוק נועדה זכות השימוע. למידע נוסף אודות הליך השימוע הפלילי ראו: שימוע פלילי לפני הגשת כתב אישום | בקשה להימנע מהגשת כתב אישום | סעיף 60א.
 • אלא שבמקרים מסוימים, משהגשת כתב האישום בלתי נמנעת (כיוון שלאחר בדיקת חומר הראיות כמו גם ראיות ההגנה הוברר שיש סיכוי סביר להרשעה ואף קיים אינטרס ציבורי בהעמדה לדין), מנוצל הליך השימוע ע"י ההגנה על מנת לגבש הסדר טעון מקל, המקובל על הנאשם.
 • במסגרת הסדר טעון שכזה, אשר מגובש ונחתם עוד לפני הגשת כתב האישום לבית המשפט, מגיעים הצדדים לכתב אישום מוסכם ולא אחת, אף לענישה מוסכמת.
 • כך בדיוק ארע גם בפרשה זו;
 • לאחר שנערכו שימועים לחשודים, שוכנעה פרקליטות מחוז מרכז לתקן את טיוטת כתב האישום המקורית, לכתב אישום מורכך, שיכלול עבירות של זיוף ושימוש במסמך מזויף בלבד.
 • במסגרת הסדר טעון זה, לא רק שהוסרו מכתב האישום שהוגש לבית המשפט כל הנסיבות המחמירות אלא גם נמחקו כליל שורה ארוכה של עבירות חמורות שנכללו בטיוטת כתב האישום המקורי:
  • קשירת קשר לביצוע פשע;
  • מרמה והפרת אמונים;
  • קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות;
 • עוד מטעמי ריכוך ומיתון, הוסרה במסגרת הסדר הטעון הטבלה המפרטת את מעשי הזיוף והמרמה ואילו במישור העונשי הוסכם במסגרת הסדר הטעון כי הצדדים יעתרו לעונש מוסכם של מאסר על תנאי בלבד, וקנס כספי.

הישגיה הבולטים של ההגנה בפרשה זו.

 • שני השגים בולטים יש לזקוף לזכות ההגנה בהקשר להסדר הטעון שנקשר עם הפרקליטות;
  • במישור האחריות הפלילית –  הסכמתה של הפרקליטות למחוק מכתב האישום את כל הטענות והעבירות הנוגעות לעבירה של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות (ביחס לכספים שנתקבלו כתוצאה מהגשת הקבלות המזויפות) כמו גם מחיקת הטענה שהמעשים נעשו בכובע של עובד ציבור בעת מילוי תפקידו ומחיקת העבירה של מרמה והפרת אמונים, בניגוד לסעיף 284 לחוק העונשין מכתב האישום המוסכם.
  • במישור העונשי – העובדה שהנאשם לא יידרש לרצות ולו יום אחד מאסר, אפילו בעבודות שירות ואף לא יידרש להשיב את כל הכספים שקיבל מהתעשייה האווירית, כתוצאה מהגשת הקבלות המזויפות;

למרות חומרת הפרשה, מאמץ בית משפט השלום ברמלה את הסדר הטעון ונמנע מלהשית מאסר בפועל על עובדי התעשייה האווירית שהורשעו בפרשה.

"מדובר בעבירות שנודפת מהן חומרה רבה. הרעיון של שימוש בקבלות מזויפות על מנת להתעשר על חשבון אחרים. הנאשם שימש כמנהל הפרויקט ומעל בתפקידו ובאמון שניתן בו. לכך יש להוסיף כי מדובר בקשרים מסחריים עם מדינה זרה ועל כן יש סכנה שבהתנהלותו הזיק לתעשייה האווירית ולמדינת ישראל. כתב האישום מגולל פרשה חמורה של שימוש בקבלות מזויפות ששימשו לצורך קבלת החזרי הוצאות בתחומים שונים, בשווי של עשרות אלפי דולרים וזאת במשך מספר שנים.

כפי שנטען נכונה החומרה מוצאת לה ביטוי במספר היבטים; מעמדו של הנאשם כמנהל פרויקט ואחראי על עובדים חייב אותו לשמש דוגמא ולהרחיק עצמו ממעשי העבירה. בנוסף העובדה כי מדובר בעבירה מתמשכת הנה נסיבה מחמירה. בנוסף נסיבות כתב האישום מלמדות על עבירה שיש בה תכנון מוקדם ותחכום וכן היבט של הפקת רווח כלכלי קל."

 • יחד עם זאת, מצא בית המשפט כי מדובר בהסדר טיעון מידתי שיש בו איזון ראוי בין כל השיקולים ולפיכך השית על הנאשם מאסר על תנאי וקנס של 8000 ש"ח, ב- 8 תשלומים חודשיים ורצופים.
 • כאמור בפתח הדברים, תנאיו הסוציאליים של הנאשם לרבות הפנסיה שלו, לא נפגעו.
 • בהמשך עמוד ה ניתן לעיין במסמכים הבאים (ללא פרטים מזהים):
  • הזימון לשימוע;
  • טיוטת כתב האישום הכפופה לשימוע;
  • המתווה להסדר טעון עם הפרקליטות;
  • כתב האישום שהוגש בסופו של יום במסגרת הסדר הטעון לבית משפט השלום ברמלה;
  • גזר דינו של הבכיר אשר יוצג ע"י עורך דין פלילי גיא פלנטר (שוב, ללא פרטים מזהים).

תיק פלילי 35176-08-11, בית משפט השלום ברמלה, בפני סגנית נשיאה, כבוד השופטת נירה דסקין.


לקריאה נוספת.


עו"ד פלילי

משרד עורך דין פלילי גיא פלנטר

קבלות מזויפות | ייצוג משפטי פלילי | זיוף | שימוש במסמך מזויף | קבלת דבר במרמה | עורך דין פלילי במרכז | עו"ד פלילי במרכז | עורך דין פלילי ברמלה | עו"ד פלילי ברמלה | עורך דין פלילי בשפלה

 

דרג את העמוד

ממוצע הצבעות 5 / 5. כמות הצבעות 2

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

קבצים להורדה - לחץ לצפייה

קידום אתרים בגוגל קידום אתרים בגוגל
למעלה