המחלקה לחקירות שוטרים – מח"ש | ייצוג משפטי ע"י עו"ד פלילי

5
(77)
ייצוג משפטי לשוטרים בתיקי המחלקה לחקירות שוטרים

המחלקה לחקירות שוטרים – ייצוג משפטי לשוטרים בתיקי מח"ש ע"י עו"ד פלילי.


תוכן עניינים

המחלקה לחקירות שוטרים – ייעוץ משפטי לשוטרים בחקירת מח"ש + ייצוג משפטי לשוטרים בתיקי מח"ש פליליים בבתי משפט

 • ייעוץ משפטי לשוטרים בחקירת מח"ש: משרד עורך דין פלילי גיא פלנטר מעניק ייעוץ משפטי לשוטרים בחקירת מח"ש, מכין את השוטרים לחקירתם הפלילית במח"ש, מלווה את השוטרים בייעוץ משפטי במהלך הליכי החקירה השונים ומעניק ייצוג משפטי לשוטרים בהליכי מעצר ושחרור בערובה.
 • ייצוג משפטי לשוטרים בשימוע פלילי במח"ש: ככול שמתגבשת כוונה להגיש כתב אישום כנגד שוטר, מעניק משרדנו ייצוג משפטי לשוטרים בשימוע פלילי במחלקה לחקירות שוטרים, על מנת לשכנע את מח"ש להימנע מהגשת כתב אישום ולהוביל לסגירת תיק מח"ש.
 • ייצוג משפטי לשוטרים במשפטים פליליים הנוגעים לתיקי מח"ש: משהוגש כתב אישום כנגד שוטר, מעניק משרדנו ייצוג משפטי לשוטרים בהליכים פליליים בבתי המשפט בכל הערכאות ובכל רחבי הארץ.
 • ייצוג משפטי לשוטרים בהליכים משמעתיים: על כך ראו בהרחבה בעמוד: ייצוג משפטי של שוטרים בפני בית הדין למשמעת של המשטרה (ביד"ם).

מקרה להמחשה שטופל על ידי משרדנו – סגירת תיק מח"ש כנגד שוטר מג"ב בעקבות שימוע במח"ש – קבלת טענה של הגנה עצמית

 • אנו מביאים כאן מקרה להמחשה אשר טופל על ידי משרדנו מול מח"ש.

תמצית עובדות המקרה – פתיחה בחקירת מח"ש

 • שוטר מג"ב היה מעורב באירוע אלים בסמוך למועדון בבאר שבע, כשבמסגרת זו, דקר אזרח בחזהו באמצעות בקבוק שבור וגרם לפציעתו באורח בינוני.
 • השוטר לא כפר באירוע, אך טען כי מדובר בהגנה עצמית.
 • בניגוד למצופה מכל אזרח, ובפרט מאיש משטרה, לא הסגיר עצמו השוטר מיד למשטרה, אלא כעבור יום, כשבתווך, כך על פי החשד, בוצעו פעולות לשיבוש החקירה.
 • האירוע דווח למח"ש אשר פתחה בחקירה פלילית כנגד השוטר.

העבירות הפליליות בהן נחשד השוטר

 • תחילה נחקר השוטר בחשד לעבירות תגרה וכן גרימת חבלה חמורה.
 • בהמשך, נחקר השוטר ע"י מח"ש בחשד לעבירות של תקיפה הגורמת חבלה ממשית, שיבוש הליכי משפט והפרת אמונים.
 • בית משפט השלום בראשון לציון (כב' השופט גיא אבנון) אף נעתר חלקית לבקשת מח"ש והאריך את מעצרו לצרכי חקירה, תוך קביעה כי קם חשד סביר הקושר את השוטר לעבירות המיוחסות לו, עבירות המקימות עילות מעצר מסוג מסוכנות וכן חשש לשיבוש הליכי חקירה.
 • הרשעתו של השוטר במיוחס לו היתה חושפת אותו לעונש מקסימלי של 14 שנות מאסר (העונש הקבוע לצד עבירה של חבלה ופציעה בנסיבות מחמירות כשהעבריין נושא נשק קר לפי סעיף 335(א)(1) לחוק העונשין, תשל"ז ביחד עם סעיף 333 לחוק).

שימוע במחלקה לחקירות שוטרים – קבלת טענות ההגנה בשימוע במח"ש וסגירת התיק הפלילי

 • עוד בשלב החקירה במח"ש, פנה השוטר למשרדנו על מנת שנעניק לו ייעוץ משפטי בנוגע לחקירתו וייצוג משפטי בהליכי מעצר ושחרור בערובה.
 • בהמשך, משנתגבשה כוונה להגיש כנגד השוטר כתב אישום, העניק משרדנו לשוטר ייצוג משפטי בשימוע פלילי שנערך בפני סגן ראש מח"ש, עו"ד משה סעדה.
 • בעקבות השימוע הפלילי שנערך לשוטר במח"ש ולמרות חומרת הפציעה כמו גם התנהלותו של השוטר לאחר הפציעה, נסגר התיק ע"י מח"ש בעילה של חוסר ראיות. 
 • משנתקבלה טענתו של השוטר כי פעל בהגנה עצמית, גם לא הועמד לדין משמעתי.
 • מקרה זה טופל במשרדנו על ידי עורכי הדין גיא פלנטר, אירנה אינברג ועמנואל טראץ'.
 • בסוף עמוד זה ניתן לעיין בחשדות שהוטחו בשוטר במסגרת חקירתו במח"ש, בהחלטת בית המשפט להאריך את מעצרו לצורכי חקירה ובהחלטת המחלקה לחקירות שוטרים, בעקבות השימוע הפלילי שנערך לשוטר במח"ש, לסגור את התיק בעילה של חוסר ראיות (ללא פרטים מזהים של המעורבים).
 • הפרשה פורסמה באתר פוסטה, ראו: שוטר מג"ב חשוד בדקירה במהלך קטטה סמוך למועדון.

סגירת תיק מח"ש של שוטר על ידי המחלקה לחקירת שוטרים בעקבות שימוע פלילי

סגירת תיק מח"ש של שוטר על ידי המחלקה לחקירת שוטרים בעקבות שימוע פלילי.


הליך פלילי כנגד שוטרים בישראל


את מי מוסמכת מח"ש לחקור ולהעמיד לדין?

 • שוטרים – מי שנמנה עם משטרת ישראל, לרבות שוטרי משמר הגבול (מג"ב).
 • אזרחים החשודים בביצוע עבירה בצוותא עם שוטרים.
 • אנשי שירות הביטחון הכללי במהלך תפקידם, בכפוף להחלטת היועץ המשפטי לממשלה (ולמעט תלונות נחקרים שנבדקות ע"י המבת"ן במשרד המשפטים).

אילו עבירות מוסמכת מח"ש לחקור?

עבירות שמח"ש מוסמכת לחקור.

עבירות שמח"ש לא מוסמכת לחקור

 • עבירות תעבורה.
 • חשד לביצוע עבירה שרשות אחרת שאינה המשטרה מוסמכת לחקור בה על פי דין.
 • עבירות פליליות שהעונש הקבוע בצדן בחוק אינו עולה על שנת מאסר. אלו, ייחקרו ככלל על ידי יחידת חקירות מקומית של המשטרה.

סמכויות המחלקה לחקירות שוטרים בתום החקירה

 • בסיום החקירה הפלילית ע"י יחידת החקירות מועבר התיק לעיון והחלטת זרוע התביעה במח"ש.
 • פרקליטי מח"ש יבחנו את התשתית הראייתית בתיק ויגבשו החלטה האם לסגור את התיק, להעביר לטיפול בדין משמעתי או להגיש כתב אישום פלילי נגד השוטר.   

שימוע פלילי לשוטר במח"ש

 • בשלב זה, ככל שמתגבשת כוונה להעמיד את השוטר לדין פלילי בעבירה מסוג פשע, מחויבת מח"ש בהתאם לסעיף 60א לחוק סדר הדין הפלילי ולהנחיית פרקליט המדינה (הנחיה מספר 21.14 – הליכי יידוע ושימוע בהליכים פליליים) להעניק לשוטר החשוד זכות שימוע בטרם קבלת החלטה סופית.
 • בתיקים שהחשד בהם מתמצה בעבירה מסוג עוון שאינה מקימה זכות שימוע בדין, למח"ש סמכות שבשיקול להעניק לחשוד שימוע לפנים משורת הדין, מקום בו פנה החשוד באמצעות סנגור וביקש שיינתן לו שימוע.
 •  להרחבה בכל הנוגע לייצוג בהליך שימוע פלילי בטרם הגשת כתב אישום ראו בעמוד: שימוע פלילי לפני הגשת כתב אישום.

סגירת תיק מח"ש

הגשת כתב אישום כנגד השוטר והעמדתו לדין פלילי

 • בהתאם לחומרת העבירה, תגיש מח"ש כתב אישום פלילי נגד שוטר לבית משפט השלום או בית המשפט המחוזי.
 • פרקליטי המחלקה לחקירות שוטרים מייצגים את מח"ש בהליכים פליליים בבתי המשפט.

העברת תיק מח"ש לטיפול בדין משמעתי במחלקת המשמעת במשטרת ישראל

 • מח"ש מוסמכת להמליץ למחלקת המשמעת במשטרה להעמיד לדין משמעתי שוטר אם מחומר החקירה שנאסף בעניינו מתעורר חשד לביצועה של עבירת משמעת, כאמור בחוק המשטרה.
 • במקרה של עבירת שימוש בכח שלא כדין במסגרת מילוי תפקיד – מוסמכת מח"ש להורות למחלקת המשמעת במשטרה להעמיד את השוטר לדין משמעתי (סעיף 19(א) לחוק המשטרה).
 • נכון להיום, הקווים המנחים לניתוב תיקים להליך משמעתי או להליך פלילי בתיקים של שימוש בכח שלא כדין מוסדרים בנהלים פנימיים של מח"ש ומאפשרים שיקול דעת רחב ותלות בנסיבות הספציפיות של כל מקרה ומקרה. באחרונה, בעקבות ביקורת רבה שנשמעה בעניין, העבירה מח"ש לפרקליטות המדינה טיוטת נוהל שצפוי להסדיר באופן ברור את מדיניות מח"ש בנושא, לרבות התווים אמות מידה להבחנה בין העמדה לדין פלילי לבין העמדה לדין משמעתי. 
 •  בכל הנוגע להליכים משמעתיים כנגד שוטרים ראו בעמוד: ייצוג משפטי של שוטרים בפני בית הדין למשמעת של המשטרה (ביד"ם).

מדוע חשוב לשוטר לקבל ייעוץ משפטי בחקירת המחלקה לחקירות שוטרים?

 • בהיותם עצמם עוסקים באכיפת דין פלילי, לא מעט שוטרים טועים לחשוב כי הם יכולים להתמודד בכוחות עצמם עם חקירת מח"ש המתנהלת כנגדם.
 • בפועל, אפילו עורכי דין פליליים מנוסים, ליטיגטורים מדופלמים שזה משלח ידם, הנתונים לחקירה פלילית – ישכילו להתייעץ עם עורך דין פלילי אחר, ובמידה ויוגש כנגדם כתב אישום, לא ינסו לייצג את עצמם אלא יעמידו את הייצוג המשפטי הטוב ביותר שידם משגת.
 • חלק מהשוטרים חוששים מהנראות של הדברים – מכך שעצם ההיוועצות עם עורך דין עלולה לשדר למח"ש שהם אכן הסתבכו ושהם אשמים במיוחס להם.
 • בפועל, חוקרי ופרקליטי מח"ש מורגלים לעבוד מול עורכי דין המייצגים שוטרים ורוב השוטרים הנתונים לחקירת מח"ש מתייעצים עם עורכי דין, בין אם לפני החקירה או בפתח החקירה עצמה, בשלב הצגת החשד ומתן הזכויות ע"י חוקר מח"ש.
 • בכל מקרה, עצם מימוש זכות ההיוועצות עם עורך דין לעולם לא יכולה לפגוע בנחקר (ולא משנה מה החוקרים אומרים לנחקרים שלהם בנושא הזה, על מנת לשכנע אותם לוותר על זכות ההיוועצות עם עורך דין) ומנגד – שלילת זכות ההיוועצות עשויה להוביל לזיכוי, ללא קשר לשאלת האשם.
 • שוטרים עלולים לטעות ולחשוב שבכל מחלוקת עם אזרח, יתייצבו חוקרי מח"ש באופן אוטומטי לצידם. בפועל, חוקרי ופרקליטי מח"ש עושים את מלאכתם באופן מקצועי, ללא סנטימנטים, ומלאכתם כוללת איסוף ראיות מפליליות כנגד שוטרים ובמקרים המתאימים –  גם העמדתם של שוטרים לדין פלילי.
 • שוטר הנתון בחקירה פלילית נמצא במצב עדין ומורכב במיוחד; כעובד ציבור וכמי שאמון בעצמו על אכיפת החוק – אין הוא יכול להתנהג בחקירה פלילית ככול אזרח. כך למשל, לבחירתו של שוטר לשמור על זכות השתיקה בחקירת מח"ש (להבדיל מהשימוש בזכות להיוועץ בעורך דין) השלכות שונות, שאינן רלוונטיות לאזרח הנתון בחקירה פלילית.
 • יתרה מכך, לתוצאות חקירת מח"ש השלכות על כל היבטי חייו של השוטר, ולצד המישור הפלילי שנחקר ע"י מח"ש, כל שוטר נתון גם לדין משמעתי (ביד"ם) ולצעדים מנהליים.
 • להרחבה בכל הנוגע לדין המשמעתי ראו בעמוד: שוטרים – דין משמעתי | ייצוג משפטי לשוטרים ע"י עורך דין: בית הדין למשמעת של המשטרה (ביד"ם).
 • שלב החקירה הפלילית הינו קריטי, מדובר בשלב המכתיב את המשך הדרך כאשר לא אחת, טעויות של שוטרים בשלב חקירתם במח"ש והנזקים המשפטיים שגרמו לעצמם מאחר ולא התייעצו עם עו"ד פלילי – בלתי ניתנים לתיקון בהמשך.
 • כל אלה מדגישים את חשיבות ההיוועצות עם עורך דין פלילי בחקירת מח"ש. על כך יש להוסיף, שעל פי נותני המחלקה לחקירות שוטרים שפורסמו לאחרונה (2018), אחוז ההרשעה בתיקי מח"ש עומד על 85%, כאשר רק 3% מתיקי מח"ש הפליליים הסתיימו בזיכוי. עוד בעניין זה ראו: דו"ח סיכום שנת 2017 של המחלקה לחקירות שוטרים.
 • נתון זה מלמד שוב עד כמה חשוב לשוטר הנתון בחקירת מח"ש להיות מלווה בייעוץ משפטי מקצועי, שיוביל לסגירת תיק מח"ש, שכן מרגע שהחקירה הסתיימה והוגש כתב אישום – סיכוייו של השוטר לזיכוי – נמוכים להחריד.

משרד עורך דין פלילי גיא פלנטר – ייעוץ משפטי לשוטרים + ייצוג משפטי לשוטרים מול מח"ש

עורך דין פלילי גיא פלנטר – רקע בתחום הכנה לחקירה פלילית וליווי חקירות פליליות

 • עו"ד פלילי גיא פלנטר יוצא שירות ביטחון כללי (שב"כ), שירת כקצין מודיעין בצה"ל וזכה להתמחות אצל מיטב הסנגורים בישראל- עו"ד דן שינמן ועו"ד אורי וגמן. במסגרת תפקידו כתובע בפרקליטות המדינה, ליווה והנחה את חוקרי משטרת ישראל בחקירות פליליות רגישות ומורכבות.
 • מאז פרישתו מפרקליטות המדינה בשנת 1999, העניק עו"ד גיא פלנטר ייעוץ משפטי לנחקרים רבים, בפרשות שונות ומגוונות שרובן לא נחשפו לעיני הציבור. עו"ד גיא פלנטר מרצה בפני גופים שונים אודות חקירות וכללי התנהגות בחקירות.

חקירת מח"ש – הכנה, ליווי החקירה וייעוץ משפטי

 • משרד עורכי דין פלילי גיא פלנטר מעניק ייעוץ משפטי לשוטרים החשודים בעבירות פליליות ומוזמנים לחקירת מח"ש.
 • אנו מכינים את השוטרים לחקירת מח"ש, מלווים אותם בהליכי החקירה ומייצגים אותם בבתי משפט בהליכי מעצר ושחרור בערובה.

טיפול בהוצאת צו איסור פרסום

 • במקרים המתאימים אנו פועלים לקבלת צו איסור פירסום שמו של השוטר, לרבות כל פרט אחר שיש בו כדי לזהותו.

ייצוג משפטי לשוטרים בשימוע פלילי במחלקה לחקירות שטרים

 • משרדנו מעניק ייצוג משפטי לשוטרים בהליכי שימוע פלילי מול מח"ש, בטרם גיבוש החלטה סופית על העמדה לדין.

ייצוג משפטי לשוטרים בתיקי מח"ש בבית משפט

 • משהוגש כתב אישום כנגד שוטר, מעניק משרדנו ייצוג משפטי לשוטר בהליך הפלילי בבית המשפט ובכל ערכאות הערעור. 

ייצוג משפטי לשוטרים בהליכים משמעתיים

ייעוץ וייצוג משפטי לשוטרים בהליכי התאמה תעסוקתית


לקריאה נוספת


עורך דין פלילי

משרד עורך דין פלילי גיא פלנטר

חקירת מח"ש – הכנה + ייעוץ משפטי לשוטרים | ייצוג משפטי בשימוע פלילי במחלקה לחקירות שוטרים | ייצוג שוטרים בהליכים פליליים בבית המשפט מול מח"ש
המחלקה לחקירות שוטרים מח"ש - ייעוץ וייצוג משפטי לשוטרים ע"י עורך דין פלילי

המחלקה לחקירות שוטרים – מח"ש – ייעוץ וייצוג משפטי לשוטרים ע"י עורך דין פלילי.


 

דרג את העמוד

ממוצע הצבעות 5 / 5. כמות הצבעות 77

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

קבצים להורדה - לחץ לצפייה

קידום אתרים בגוגל קידום אתרים בגוגל
למעלה