עבירות מין בצבא: הטרדה מינית בצבא | בעילה אסורה בהסכמה – ייעוץ וייצוג משפטי ע"י עורך דין צבאי

5
(2)

עבירות מין בצבא, הטרדה מינית בצבא ועבירה של בעילה אסורה בהסכמה – ייעוץ משפטי וייצוג משפטי ע"י עורך דין צבאי

  • משרד עורכי דין גיא פלנטר מעניק ייעוץ משפטי וייצוג משפטי בכל הנוגע להטרדה מינית במסגרת השירות הצבאי וכן עבירות מין בצבא. 
  • בהקשר לעבירות מין ולעבירות בניגוד לחוק למניעת הטרדה מינית, מעניק משרדנו ייעוץ וייצוג משפטי הן לחשודים ולנאשמים והן למתלוננים.
  • לפרטים נוספים אודות ייצוג מתלוננים ונפגעי עבירה ראו בעמוד: נפגעי עבירה | מתלוננים  – ייצוג משפטי ע"י עורך דין פלילי.
  • מטבע הדברים, בשל צנעת הפרט, לא נפרט מקרים בהם היה מעורב משרדנו תוך זיהוי המעורבים.
  • פרשה אשר ממילא זכתה לתהודה תקשורתית הינה פרשת הסתבכותו של תא"ל אופק בוכריס בעבירות מין והטרדה מינית של קצינה וחיילת אשר שירותו תחת פיקודו. בפרשת תא"ל בוכריס ייצגו עורכי הדין גיא פלנטר ורעות רחמן ממשרדו את הקצינה, רס"ן ל'. 

 הטרדה מינית בצבא והתנכלות

  • בתמצית, בהקשר לדיון כאן, סעיף 3(א) לחוק למניעת הטרדה מינית, תשנ"ח-1998 מגדיר הטרדה מינית כאחד מהמעשים הבאים:

"(1) סחיטה באיומים, כמשמעותה בסעיף 428 לחוק העונשין, כאשר המעשה שהאדם נדרש לעשותו הוא בעל אופי מיני;

(2) מעשים מגונים כמשמעותם בסעיפים 348 ו-349 לחוק העונשין;

(3) הצעות חוזרות בעלות אופי מיני, המופנות לאדם אשר הראה למטריד כי אינו מעונין בהצעות האמורות;

(4) התייחסויות חוזרות המופנות לאדם, המתמקדות במיניותו, כאשר אותו אדם הראה למטריד כי אינו מעונין בהתייחסויות האמורות;

(5) התייחסות מבזה או משפילה המופנית לאדם ביחס למינו או למיניותו, לרבות נטייתו המינית;

(5א) פרסום תצלום, סרט או הקלטה של אדם, המתמקד במיניותו, בנסיבות שבהן הפרסום עלול להשפיל את האדם או לבזותו, ולא ניתנה הסכמתו לפרסום, ואולם במשפט פלילי או אזרחי לפי פסקה זו תהא זו הגנה טובה למפרסם אם מתקיים אחד מאלה:

(א) הפרסום נעשה בתום לב, בשים לב לנסיבות הפרסום, תוכנו, צורתו, היקפו ומטרתו;

(ב) הפרסום נעשה למטרה כשרה;

(ג) יש בפרסום עניין ציבורי המצדיק אותו בנסיבות העניין, ובלבד שאינו כוזב, או שהוא הבעת דעה או ביקורת על בעל תפקיד ציבורי בקשר לתפקידו, והפרסום לא חרג מתחום הסביר לשם השגת מטרתו;

בפסקה זו, "תצלום, סרט או הקלטה" – לרבות עריכה או שילוב של כל אחד מהם, ובלבד שבנסיבות העניין ניתן לזהות את האדם".

  •  "התנכלות" מוגדרת בחוק למניעת הטרדה מינית כפגיעה מכל סוג שהוא שמקורה בהטרדה מינית, או בתלונה או בתביעה, שהוגשו על הטרדה מינית.

יחסי מרות במסגרת השירות הצבאי – הטרדה מינית בצבא ו"בעילה אסורה בהסכמה"

  • סעיף 3(א) לחוק למניעת הטרדה מינית ממשיך וקובע כי הטרדה מינית היא גם:

(6) הצעות או התייחסויות כאמור בפסקאות (3) או (4), המופנות למי מהמנויים בפסקאות המשנה שלהלן, בנסיבות המפורטות בפסקאות משנה אלה, גם אם המוטרד לא הראה למטריד כי אינו מעונין בהצעות או בהתייחסויות האמורות:

(ג) לעובד במסגרת יחסי עבודה, ולאדם בשירות במסגרת שירותתוך ניצול מרות ביחסי עבודה או בשירות.

(ח) לאדם, מצדו של עובד הציבור במילוי תפקידו או בקשר אליו ותוך שימוש לרעה בסמכותותוך ניצול יחסי מרות או תלות של האדם בעובד הציבור; בפסקת משנה זו, "עובד הציבור" – כהגדרתו בסעיף 34כד לחוק העונשין".


עורך דין צבאי

משרד עורך דין פלילי גיא פלנטר

עבירות מין בצבא | הטרדה מינית בצבא | ייעוץ וייצוג משפטי לחשודים, לנאשמים ולמתלוננים


 

דרג את העמוד

ממוצע הצבעות 5 / 5. כמות הצבעות 2

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

עבירות מין והטרדה מינית - דוגמאות למקרים שטופלו ע"י משרדנו, ללא פרטים מזהים של המעורבים:
קידום אתרים בגוגל קידום אתרים בגוגל
צרו איתנו קשר
מלאו פרטים ונחזור אליכם בהקדם
למעלה
שינוי גודל גופנים