קבלת דבר במרמה, הונאה, גניבה בידי מורשה, מעילה של 700,000 $ עבודות שירות.

5
(2)
קבלת דבר במרמה, הונאה, גניבה בידי מורשה, מעילה.

קבלת דבר במרמה, הונאה, גניבה בידי מורשה. סוכן נסיעות שהואשם במעילה של 700,000 $ מסיים ההליך הפלילי בבית משפט השלום בתל אביב עבודות שירות. בית משפט השלום תל אביב – יפו. צילום: עורך דין פלילי גיא פלנטר.


קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, גניבה בידי מורשה וכן הונאה בכרטיס חיוב – סוכן נסיעות שהואשם במעילה של 700,000 $ נדון לעבודות שירות בלבד.

 • אנו מביאים כאן מקרה להמחשה בו טיפל משרדנו במסגרתו הובלנו לסיום ההליך הפלילי בענישה מתונה של עבודות שירות למרות שהלקוח הודה בעבירות של קבלת דבר במרמה, גניבה בידי מורשה והונאה בכרטיס חיוב בהיקפים עצומים.
 • לקראת סוף עמוד זה אנו מביאים דוגמאות נוספות למקרים בהם הענקנו ייצוג משפטי בעבירות דומות.

כתב האישום שהוגש כנגד סוכן נסיעות – קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות וגניבה בהיקף של 700,000$.

 • הנאשם בפרשה זו, צעיר ללא עבר פלילי, הועסק על ידי חברת תיירות גדולה במכירת חבילות תיירות, כקבלן עצמאי.
 • בכתב אישום שהגישה כנגדו פרקליטות מחוז תל אביב נטען, כי במהלך עבודתו גנב וקיבל במרמה, בנסיבות מחמירות, מלקוחות, מחברות האשראי שעבד מולן ומחברת התיירות, שירותים וסכומי כסף בסך כולל של כ- 700,000 דולר.
 • כמו כן נטען, כי הנאשם ביצע הונאות בכרטיסי חיוב בנסיבות מחמירות, זייף מסמך, עשה בו שימוש וכן ביצע גניבה בידי מורשה.
 • הנסיבות המחמירות, כך נטען בכתב האישום, מתבטאות בריבוי המעשים ותחכומם, בביצוע עבירות נלוות לשם הסוואת מעשי המרמה והגניבה, בתקופה הממושכת בה בוצעו העבירות, בסכומי המרמה הגבוהים ובנזקים הרבים שהסב הנאשם, ללקוחות ולחברת התיירות.
 • כתב האישום המקורי כלל 4 אישומים שיובאו בתמצית להלן;

אישום מס' 1 – קבלת דבר במרמה + זיוף שטר חוב.

 • באישום הראשון נטען כי הנאשם זייף שטר חוב בגובה 460,000 שקלים והשתמש במסמך המזויף, על ידי העברתו לחברת התיירות. באמצעות שטר החוב המזויף, קיבל הנאשם במרמה מסגרת אשראי מוגדלת מחברת התיירות.
 • בהתאם לעובדות הללו, הואשם הנאשם באישום הראשון בעבירות הבאות:
  • זיוף – עבירה פלילית בניגוד לסעיף 418 לחוק העונשין.
  • שימוש במסמך מזויף – עבירה בניגוד לסעיף 420 לחוק העונשין.
  • קבלת דבר במרמה – עבירה בניגוד לסעיף 415 רישא לחוק העונשין.

אישום מס' 2 – הונאה, גניבה בידי מורשה, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, בסכום כ- 520,000 $.

 • באישום השני נטען כי הנאשם ביצע הונאה בכרטיסי חיוב בנסיבות מחמירות, קיבל דבר במרמה בנסיבות מחמירות וביצע גניבה בידי מורשה, הן כלפי לקוחות, הן כלי חברות האשראי והן כלפי חברת התיירות בסכום כולל של 520,670 דולר.
 • בהתאמה, הואשם הנאשם באישום השני בעבירות הפליליות הבאות:
  • קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות – עבירה בניגוד לסעיף 415 סיפא לחוק העונשין.
  • גניבה בידי מורשה – עבירה בניגוד לסעיף 393 לחוק העונשין.
  • הונאה בכרטיס חיוב בנסיבות מחמירות – עבירה בניגוד לסעיף 17 סיפא לחוק כרטיסי חיוב.

אישום מס' 3 – קבלת דבר במרמה בסכום של כ- 140,000 $

 • באישום השלישי נטען כי הנאשם חייב במרמה בנסיבות מחמירות את חברת התיירות בהתחייבויות מול חברות התעופה בסך כולל של 102,746 דולר אשר כנגדן לא התקבלו כל חיובי לקוחות.
 • עוד נטען באישום זה, כי הנאשם חייב במרמה, בנסיבות מחמירות, את חברת התיירות בסך כולל של 36,532 דולר.
 • לפיכך, הואשם הנאשם באישום השלישי בעבירה של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, בניגוד לסעיף 415 סיפא לחוק העונשין.

אישום מס' 4 – הונאה ומרמה של חב' אל על בכ- 40,000 $

 • באישום הרביעי נטען כי הנאשם ביצע מול חברת אל-על הונאה בכרטיס חיוב בנסיבות מחמירות, וקיבל במרמה מאל על כרטיסי טיסה בסכום של כ- 40,000 דולר (80 עסקאות).
 • בהתאמה, הואשם הנאשם באישום הרביעי בעבירות הפליליות הבאות:
  • הונאה בכרטיס חיוב בנסיבות מחמירות – עבירה לפי סעיף 17 סיפא לחוק כרטיסי חיוב.
  • קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות – עבירה לפי סעיף 415 סיפא לחוק העונשין.

הסדר הטעון שנערך עם פרקליטות מחוז תל אביב.

 • עם חשיפת הפרשה, ובהסכמת הפרקליטות, ניהל עורך דין גיא פלנטר מו"מ עם חברת התיירות, שהוביל לבסוף לחתימה על הסכם פשרה ופיצוי.
 • בהמשך, הגיע עורך דין פלילי גיא פלנטר להסדר טעון עם פרקליטות מחוז תל אביב (פלילי), במסגרתו גובשו ההסכמות הבאות;
  • יוגש לבית המשפט כתב אישום מתוקן, הכולל את התיקונים הבאים:
  • האישום הרביעי ימחק כליל.
  • האישום השני והשלישי יאוחדו לאישום אחד ובמסגרת אישום זה, יופחת סכום המעילה מ- 700,000 $ ל- 212,931 $.
  • הטענות בכתב האישום המקורי בדבר גניבה בידי מורשה ימחקו כליל.
  • תימחק הטענה כי ההונאה בכרטיסי חיוב בוצעה בנסיבות מחמירות.
  • יובהר בפרק העובדתי של האישום כי הכספים ששילמו הלקוחות באמצעות כרטיסי האשראי הועברו לחשבונות הבנק של חברת התיירות, ונזקפו ביתרת זכות לטובת הנאשם (להבדיל ממצב בו הכסף הלך לכיסו של הנאשם) וכי הנאשם עשה את אשר מיוחס לו בכתב האישום המתוקן, על מנת לעמוד בהתחייבויותיו להמשיך ולספק חבילות תיירות ללקוחותיו.
 • באשר לעונש – במסגרת הסדר הטעון הסכימה הפרקליטות לעתור לעונש שאינו כולל רכיב של מאסר של ממש: 6 חודשי עבודות שירות, מאסר מותנה, פיצוי וקנס כספי.

בית משפט השלום בתל אביב- יפו מאמץ את הסדר הטעון וגוזר על הנאשם עבודות שירות.

 • למרות הגישה הרווחת כיום בקרב בתי המשפט להחמיר בענישה ביחס לעבירות צווארון לבן, כיבד בית משפט השלום בתל אביב יפו (כבוד השופט חנן אפרתי) את הסדר הטעון, וגזר על הנאשם 6 חודשי עבודות שירות, מאסר על תנאי, קנס בשיעור 7500 שקלים ופיצוי כספי בסך 24,000 דולר (שישולם בסיום ריצוי עבודות השירות, בפריסה חודשית של 500 דולר לחודש).
 • בהמשך עמוד זה ניתן לעיין בגזר הדין.
 • פסק הדין פורסם: נבו המאגר המשפטי הישראלי.פורסם: סקירה משפטית – הסניגור חוברת מס' 129 עיין: צווארון לבן – קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות – עבודות שירות.

תיק פלילי פ 8035/06 בית משפט השלום תל אביב – יפו, בפני כבוד השופט חנן אפרתי.


לקריאה נוספת.


עו"ד פלילי

משרד עורך דין פלילי גיא פלנטר

משפט פלילי | עבירות צווארון לבן | קבלת דבר במרמה | גניבה בידי מורשה | הונאה בכרטיס חיוב | זיוף | שימוש במסמך מזויף | עורך דין פלילי בתל אביב | עו"ד פלילי בתל-אביב

דרג את העמוד

ממוצע הצבעות 5 / 5. כמות הצבעות 2

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

קבצים להורדה - לחץ לצפייה

עבירות קבל דבר במרמה, גניבה בידי מורשה, הונאה - דוגמאות למקרים נוספים בהם טיפלנו.
קידום אתרים בגוגל קידום אתרים בגוגל
למעלה